Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 2)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Fractievoorzitter Erwin te Bokkel stopt als raadslid in Brummen

BRUMMEN – Fractievoorzitter Erwin te Bokkel van het CDA in de gemeente Brummen legt eind juni zijn taken neer als raadslid. Te Bokkel heeft een nieuwe functie gekregen bij zijn werkgever en kan dit neer meer combineren met het veeleisende raadswerk. Zijn taak wordt overgenomen door Dity Zuidwijk – van Lenthe.

Te Bokkel is werkzaam bij de brandweer en heeft afgelopen winter een nieuwe managementfunctie aanvaard. Dit betekent dat hij veel vaker ‘s avonds moet werken, wat lastig te combineren is met het raadswerk. Ook betekent dat hij in zijn nieuwe functie bij de Veiligheidsregio vaker met burgemeester Alex van Hedel zou moeten overleggen. Dit is formeel weliswaar toegestaan, maar kan in praktijk lastig zijn.
En dus heeft de fractievoorzitter besloten deze functie neer te leggen, geen makkelijke keuze. “Het werk als raadslid is pittig, maar het is ook interessant en betekenisvol werk. Je vervult een belangrijke en dienstbare rol binnen de lokale democratie. Zo voel ik dat. En misschien wordt er van buitenaf weleens wat anders gesuggereerd, maar het geeft voldoening om samen te werken met al die veelzijdige en betrokken collega’s in de fractie en in de gemeenteraad van Brummen”, aldus Erwin te Bokkel. “Ik denk dat wij als CDA, ook op de momenten dat het moeilijk was, in staat zijn geweest om verbinding te blijven leggen in de raad. Dit in het belang van onze mooie gemeente. Er is een goede samenwerking in de coalitie en in het college van B&W. Met Ine van Burgsteden hebben we een uitstekende wethouder. Ik heb er daarom veel vertrouwen in dat we als raad en college de juiste beslissingen kunnen nemen voor Brummen, ook als het soms even moeilijk wordt.”
Te Bokkel wordt opgevolgd door Dity Zuidwijk-van Lenthe, de huidig plaatsvervangend fractievoorzitter.

Foto: De Brummense fractie van het CDA, met links vertrekkend voorzitter Erwin te Bokkel, daarnaast zijn opvolgster Dity Zuidwijk-van Lenthe en daarnaast steunfractielid Gerry Ypma-Liefers en fractielid Arjan van der Leest

De Middelste Molen gaat weer open

LOENEN – Na een aantal weken gesloten te zijn geweest, opent De Middelste Molen in Loenen op dinsdag 9 juni weer haar deuren. Inmiddels is in de ambachtelijke papierfabriek en het museum een aantal maatregelen genomen, waardoor iedereen nu verantwoord een bezoek kan brengen. Zo is er momenteel slechts een beperkt aantal bezoekers tegelijkertijd toegestaan. Daarom is het aan te raden een plekje te reserveren via www.demiddelstemolen.nl. Gewoon komen aanwaaien kan ook, maar reserveringen gaan vol en vol is vol. De Middelste Molen is te vinden aan Kanaal Zuid 497 aan Loenen. Bezoekers kunnen in de papierschepperij zien hoe papier met de hand wordt gemaakt, ook wordt het proces van de machinale papierproductie uitgelegd.

Zonnedak Distributiecentrum Thomassen verloopt volgens plan

LOENEN – De voorbereidingen van Energie Coöperatie Loenen (ECL) voor het zonnedak op het Distributiecentrum van Thomassen verlopen, ondanks de coronacrisis, volgens plan. Alle deelnemers hebben binnen de gestelde termijn betaald voor hun aandeel. Daar is het bestuur trots op.

De afgelopen weken is er achter de schermen hard doorgewerkt en vergaderd via Skype en Zoom en de eindstreep is in zicht. Er zijn enkele mijlpalen bereikt. Zo is de bankfinanciering van de Rabobank helemaal rond en getekend.
Ook de dakovereenkomst met Thomassen wordt binnenkort getekend. De ECL had hier een feestelijk tintje aan willen geven, door samen met de familie Thomassen, die ook hard heeft gewerkt om dit mogelijk te maken, het glas te heffen en een foto voor het nageslacht te maken. Dat zit er door de coronacrisis even niet in. In plaats daarvan heeft het bestuur een volmacht verleend aan notaris Bronkhorst in Beekbergen om namens het bestuur van ECL de overeenkomst te ondertekenen.
Er is ook een meevaller in de planning te melden. De aansluiting van het zonnedak op het netwerk door Liander stond oorspronkelijk eind juli gepland, maar omdat er door de coronacrisis een project uitvalt, gebeurt dit nu eind juni in week 26. Binnenkort wordt gestart met het schoonmaken van het dak zodat de panelen kunnen worden geplaatst.

Muzikale ontmoetingen in de achtertuin

GEM. BRUMMEN – Een vrolijke noot èn een persoonlijk muzikaal contactmoment voor ouderen die door corona geen gebruik kunnen maken van dagbesteding. Dat is wat therapeutisch harpsite Lies Joosten uit Leuvenheim voor ogen heeft. Zo verzorgt, samen met Stichting Welzijn Brummen, muzikale ontmoetingen voor ouderen in de eigen achtertuin.
“Woorden zijn niet altijd nodig. Met aandacht gespeelde muziek raakt mensen op een diepe manier. De trilling van de zachte klanken van de harp voelen als een warme omhelzing.” Haar ervaring is dat deze persoonlijke muzikale ontmoeting als een bijzonder en waardevol moment van aandacht wordt ervaren.
Om de muzikale ontmoetingen voor ouderen mogelijk te maken, hebben Lies Joosten en Stichting Welzijn Brummen de handen ineen geslagen. Dankzij een subsidie van de Provincie Gelderland worden deze achtertuin concerten de komende tijd gerealiseerd.
Marijte Bolt (SWB) coördineert het project en zal verschillende organisaties voor dagbesteding in de gemeente Brummen benaderen, zodat zij dit muzikale cadeau kunnen aanbieden aan mensen die daar behoefte aan hebben. Marijte is bereikbaar via tel. 0575-561988 of m.bolt@welzijnbrummen.nl.

Dorpsraad Brummen heeft bloembakken weer geplaatst

BRUMMEN – De Werkgroep Groen van de Dorpsraad Brummen heeft het centrum weer opgefleurd met mooie bloembakken. Ze zijn geplaatst op het Marktplein en in Rhienderen ter hoogte van het tankstation. ‘Een jaarlijks ritueel dat dit jaar met name het gehavende centrum van Brummen weer een beetje kleur geeft’, omschrijft de Dorpsraad.

De bloembakken zijn neergezet met de gezamenlijke inzet van Kwekerij Hartemink uit Lochem en de heer Brekveld. Een groep van zo’n twintig vrijwilligers geeft de bloemen elke week water, iets dat erg nodig is met het gebrek aan regen in de afgelopen weken. De Werkgroep Groen zorgt voor een schema, zodat voor iedereen duidelijk is wanneer hij of zij aan de beurt is. In koppels van twee mensen worden alle bloembakken van water voorzien en worden en passant de uitgebloeide bloemen verwijderd.

Ondanks dat de openbare vergadering van de Dorpsraad in april niet kon doorgaan, blijven de raderen draaien. Zoals tijdens de vergadering in januari is aangekondigd is er een wissel voor de functie van penningmeester geweest. Nieuw bestuurslid in die functie is Anne-Margreet van der Horst. De overdracht van taken vindt binnenkort plaats, wanneer de coronamaatregelen het toelaten.
Om op volle sterkte te blijven is de raad op zoek gegaan naar meer enthousiastelingen. Een aantal mensen is persoonlijk benaderd en dit lijkt een juiste aanpak. De Dorpsraad kan verheugd melden dat er in elk geval gesprekken lopen met potentiële kandidaten. “Wanneer we weer in aanwezigheid van iedereen een openbare vergadering mogen houden zullen wij de nieuwkomers persoonlijk aan u voorstellen”, aldus de Dorpsraad.

Actie ‘Samen sterk’ in Klarenbeek

KLARENBEEK – Marente Bouwman, dorspcontactpersoon voor Klarenbeek, doet een oproep aan de inwoners. In het dorp is gestart met de actie ‘Samen sterk’. Hiermee worden burgers aangespoord om actief te worden door het sturen van een klein presentje naar een naaste inwoner uit het dorp. Kinderen vinden het ook leuk om iets te maken voor iemand uit de straat of wijk.

Marente doet een oproep: “Hoe leuk is het om een belletje, bloemetje of klein presentje te ontvangen. Zomaar spontaan en zonder een reden. Jij en ik kunnen daarvoor zorgen door een telefoontje, iets te sturen of te brengen naar iemand die je een hart onder de riem wilt steken. Door minder contact met naasten in deze tijd is er meer kans op sociale isolatie, waardoor eenzaamheid kan toenemen. Samen kunnen we daar iets aan doen! Breng wat kleur in de dag van een buurman, een buurvrouw of dorpsgenoot en laat zien dat zij er niet alleen voor staan. Pluk, koop of maak een presentje, laat kinderen een tekening maken en stuur of breng dit naar een of meerdere buren, kennissen of dorpsgenoten. Zet jouw telefoonnummer erbij, zodat je bereikbaar bent voor een bedankje of een gesprekje. Het is zo eenvoudig om met dit kleine gebaar ‘Samen sterk’ te zijn!”, aldus Marente.

Gemeente zorgt voor de basis, samenleving doet wat zij zelf kan

BRUMMEN – Ondanks dat vorig jaar flink is ingezet op bezuiniging, heeft de gemeente Brummen haar financiën nog niet op orde. Dat blijkt uit de Perspectiefnota die donderdag 14 mei werd aangeboden aan de raad. Er zijn stevige keuzes nodig om te zorgen de balans weer in evenwicht komt. Het college raadt de gemeenteraad aan eens na te denken over wat voor soort gemeente Brummen wil zijn en adviseert de samenleving vooral zelf te laten doen wat zij zelf kan.

De financiële positie van de gemeente Brummen ziet er slecht uit. De afgelopen vijf jaar zijn er meer schulden gemaakt dan afgelost en omdat de structurele inkomsten en uitgaven ongeveer gelijk zijn, zijn tegenvallers op de begroting niet meer op te vangen. Er is flink ingeteerd op de gemeentelijke reserves.
Dit is volgens de gemeente grotendeels te wijten aan de stijgende kosten in het sociaal domein, de omvangrijke ambities van de gemeente en het hoge voorzieningenniveau in Brummen. Dat Brummen een kleine gemeente is, waar met minder mensen dezelfde taken moeten worden uitgevoerd, helpt niet mee.
Vorig jaar heeft de gemeente een flinke bezuinigingsronde ingezet. Het college deed een reeks aan voorstellen dat voor een positief saldo van 3 ton zou moeten zorgen. Door politieke keuzes van de gemeenteraad is een deel van de bezuinigingen echter niet doorgevoerd en ontstond juist een negatief saldo van 2 ton op de begroting.
Overigens zijn de cijfers voor de toekomst nog onzeker. Het is nog niet duidelijk wat het Rijk het komend jaar gaat uitkeren en ook de gevolgen van de coronacrisis zijn nog niet in beeld.

Taakomschrijving

Tijd om keuzes te maken, want ‘zonder koerswijziging is de begroting niet meer sluitend te maken’. Het college stelt voor om als gemeente terug te gaan naar de basis: ‘beheersmatig op orde zijn en een stabiele uitvoering van primaire overheidstaken kunnen garanderen’. Daarbij is het van belang dat de gemeente zich oriënteert op de rol die zij speelt. Het college stelt: ‘het is niet duidelijk waar we als gemeente van zijn’. Hiermee wordt bedoeld dat er een duidelijke taakomschrijving voor de gemeente moet komen. Wat voert de gemeente uit, wat zijn de taken van de samenleving? “Een actieve rol kost geld. Als gemeente moeten we ons meer beperken tot die rol die anderen niet kunnen en/of mogen vervullen”, staat in de Perspectiefnota.

Uitgangspunten

Het college heeft een aantal uitgangspunten opgesteld om te hanteren bij het maken van bestuurlijke keuzes. Zo is het de bedoeling dat de samenleving en de markt zelf oppakken wat zij kunnen. Het college noemt de initiatieven van Hall Leeft als voorbeeld. ‘Op veel terreinen komen we er als overheid niet aan te pas en dat is prima.’ Mochten markt en samenleving er niet uitkomen, dan kan de gemeente bijspringen, maar wel met een ‘ja, mits’-houding. Die mits bestaat dan in ieder geval uit duidelijke financiële kaders.
De gemeente wil meer gaan samenwerken met experts uit het maatschappelijke veld en zaken aan hen uit handen geven. Denk aan organisaties als Visit Brummen Eerbeek en Sportkompas die taken uitvoeren voor de gemeente.
De afgelopen jaren had de gemeente Brummen stevige ambities. Speerpunten waren het sociaal domein, de centra van Brummen en Eerbeek, duurzaamheid en financieel gezond zijn. Het college stelt dat ambities alleen kunnen worden geformuleerd als ze financieel gezien ook kunnen worden gerealiseerd. Kortom: zonder geld geen uitvoering.

Focus

De gemeente zal haar rol de komende jaren beperken. Wat mensen zelf kunnen, dienen zij zelf uit te voeren. Op het gebied van het sociaal domein wil de gemeente ‘geen zaken uit handen nemen die mensen zelf kunnen’. De gemeente zorgt voor het vangnet. Ook op het gebied van duurzaamheid beperkt de gemeente zich tot een verbindende rol, wil het goede voorbeeld geven en meewerken aan een gezonde leefomgeving, bijvoorbeeld door de Regionale Energiestrategie en een warmtevisie. Wat betreft centrum Brummen zorgt de gemeente dat de basis planologisch in orde komt. Daarna is het aan de samenleving en markt om initiatieven op te pakken.

Begroting

De Perspectiefnota vormt de basis voor de concept-begroting voor de komende vier jaar. Het college nodigt de raadsfracties uit de genoemde uitgangspunten aan te vullen met moties, deze worden dan meegenomen in de begroting. De Perspectiefnota wordt op donderdag 4 juni besproken in het Forum. Op donderdag 18 juni neemt de gemeenteraad een besluit.

Groene lintjes Apeldoorn

GEM. APELDOORN – De lokale fractie van GroenLinks in Apeldoorn zet jaarlijks inwoners van de gemeente in het zonnetje die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu. Daarom worden op donderdag 4 juni voor de zestiende maal de groene lintjes uitgereikt. GroenLinks wil hiermee het onderwerp milieu op een positieve manier in het nieuws brengen.
Voor deze uitreiking mag iedereen kandidaten aandragen. Gezocht worden mensen uit de gemeente Apeldoorn die zich inzetten voor duurzaamheid en het milieu, mensen die hun nek uitsteken voor het doel dat ze nastreven. Nominaties kunnen, voorzien van motivatie, tot uiterlijk 25 mei worden ingestuurd naar groenlinks@apeldoorn.nl.

Doorgereden na aanrijding

EERBEEK – Tussen dinsdag 5 mei, 23:00 uur en woensdag 6 mei 9.00 uur vond er aan de Beethovenstraat te Eerbeek een ongeval plaats, waarbij de dader is doorgereden zonder gegevens achter te laten. Een Opel Astra stond op de parkeerstrook. Een onbekend voortuig is tegen het rechter voorportier en voorspatbord gebotst en daarna doorgereden.

Webinars Loenense herenboerderij

LOENEN – Er wordt hard gewerkt op herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen. Boerin Marleen heeft de eerste groenten geplant, de koeien gaan van de potstal de wei in en de eerste bloesem is te zien in de onlangs geplante boomgaard. De boerin wordt bij haar werk geholpen door leden van de coöperatie, waarbij in kleine groepjes op anderhalve meter afstand wordt gewerkt. Op de plantmachine zit je met zijn tweeën dicht naast elkaar. Daarom wordt deze activiteit alleen gedaan door leden uit hetzelfde gezin. Voor het ophalen van de groenten en eieren is een eenrichting ‘coronaparcourtje’ opgezet en een verdeling van de ophaaltijd. Commissies en bestuur overleggen met apps, zoom en telefoon en dat gaat goed.
De maandelijkse rondleidingen op de boerderij voor nieuwe leden kunnen helaas niet doorgaan. Daarom worden nu online rondleidingen aangeboden in de vorm van een webinar. De eerste twee online informatiebijeenkomsten waren een succes en de webinar wordt vanaf nu iedere twee weken herhaald, zo ook op woensdag 13 en 27 mei, vanaf 20.00 uur.

grootemodderkolk.herenboeren.nl/webinar