Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 11)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Dierenvoedselbank zoekt nieuwe opslagruimte

EERBEEK – Stichting Dierenvoedselbank Brummen is op zoek naar een nieuwe opslagruimte in Eerbeek. Zonder geschikte locatie kunnen de uitgiftes niet langer doorgaan.

Stichting Dierenvoedselbank Brummen is er voor de huisdieren van minima bewoners in de gemeente Brummen en tegenwoordig ook Zutphen. Eens per maand kunnen cliënten terecht voor bijvoorbeeld voer voor hun huisdier.
De stichting maakt op dit moment gebruik van een tijdelijke opslag, die op termijn komt te vervallen. Dus wordt er gezocht naar een nieuwe locatie, liefst in Eerbeek. De stichting zoekt een plek van ongeveer 20 vierkante meters voor de opslag van voer en andere dierenspullen en waar de uitgiftes kunnen worden voorbereid. De uitgiftes vinden op een andere locatie plaats.
“De gemeente kan ons niet helpen aan een ruimte. Zonder nieuwe plek heeft de stichting geen bestaansrecht en zal het einde in zich zijn. Dit zou zeer spijtig zijn voor al die huisdiermaatjes”, aldus de vrijwilligers van de Dierenvoedselbank Brummen. Financiële middelen heeft de stichting helaas niet, maar bedrijven kan als tegenprestatie reclame worden aangeboden.

www.dierenvoedselbankbrummen.jouwweb.nl

Rotary Eerbeek-Zutphen schenkt cadeaubon aan mantelzorgers

GEM. BRUMMEN – Wie goed doet, goed ontmoet. Deze tekst staat op de cadeaubon van 10 euro die alle geregistreerde mantelzorgers in de gemeente Brummen onlangs hebben ontvangen van Rotary Eerbeek-Zutphen.

De Rotary Eerbeek-Zutphen draagt mantelzorgers een warm hart toe en wil met deze cadeaubon een blijk van waardering geven voor al het liefdevolle werk dat zij doen. Door het coronavirus zijn de afgelopen maanden voor veel mantelzorgers extra zwaar geweest. Zij konden hun dierbaren soms niet meer ontmoeten, omdat zij in een verpleeghuis verbleven, waar geen bezoek werd toegestaan. Andere mantelzorgers hebben juist ‘overuren’ moeten draaien, omdat dagbesteding minder werd, of juist kwam te vervallen, waardoor de mantelzorg juist extra ingezet moest worden.

Rotary Eerbeek-Zutphen, Ondernemersvereniging Brummen, Ondernemersvereniging Eerbeek en Knooppunt Mantelzorg hebben in een mooie samenwerking ervoor gezorgd dat deze mantelzorgers een cadeaubon ontvangen, zodat zij voor zichzelf bijvoorbeeld eens een bosje bloemen of een lekker doos bonbons kunnen kopen. De cadeaubon kan ingewisseld worden bij een deelnemende winkelier die is aangesloten bij de ondernemersvereniging Brummen of Eerbeek.

Extern onderzoek naar financiën sociaal domein Brummen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen schakelt hulp in om grip te krijgen op de financiën in het sociale domein. Experts van VNG en en onderzoeksbureau Berenschot moeten met aanbevelingen komen voor zowel de korte als lange termijn.

De gemeente Brummen heeft, net al vele andere gemeenten in het land, moeite om de kosten en uitgaven van het sociale domein te kunnen bekostigen. De inkomsten vanuit het Rijk dalen, de zorg aan inwoners neemt alleen maar toe. De druk op de begroting neemt elk jaar toe en er zal structureel iets moeten veranderen om de administratieve kant van het sociale domein op orde te krijgen.

Onderzoeken

De landelijke overkoepelende organisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met verschillende experts in twintig gemeenten in het land gedetailleerd onderzoek gedaan en concrete handvatten geboden voor verbeteringen. De VNG gaat samen met experts ook een onderzoek doen in Brummen. Zij komen daarbij vooral met aanbevelingen die op korte termijn toepasbaar zijn.
Daarnaast heeft het college ook besloten om onderzoeksbureau Berenschot in te schakelen om te komen met concrete aanbevelingen die juist gaan over het langetermijnbeleid en de inrichting en uitvoering in het sociale domein. Onder andere het beleid van de gemeente Brummen, de financiële administratie en werkprocessen en de werkwijze van Team voor Elkaar en WerkFit Brummen komen daarbij in beeld.
“Een kritische blik is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat we ook inhoudelijk, financieel en administratief de komende jaren de juiste dingen gaan doen,” laat wethouder Eef van Ooijen namens het college weten. “Ook zal het onderzoeksbureau Berenschot aanbevelingen gaan doen over hoe binnen de wetgeving en jurisprudentie minder uitgaven en kosten mogelijk zijn bij het verlenen van zorg en ondersteuning. Dat is in het belang van iedereen die aangewezen is op zorg en ondersteuning.”

Monitor

Daarnaast zijn er ook concrete stappen gezet om te komen tot een zogenoemde ‘monitor sociaal domein’. Een dergelijk monitor bevat alle relevante informatie en draagt er aan bij dat het gemeentebestuur en de leidinggevenden de juiste keuzes kunnen maken. “Er is al heel veel informatie verzameld. Informatie die nu als een eerste monitor-concept beschikbaar is gesteld aan de raad. Maar deze informatie is nog niet volledig. Ook moeten we nog werken aan een betere uitleg en duiding van deze cijfers,” aldus Van Ooijen.
Vooral onderzoeksbureau Berenschot is gevraagd om hier concrete verbetervoorstellen voor aan te dragen. “Aan de hand hiervan kunnen we dus na de zomer een goed inhoudelijk gesprek voeren met de gemeenteraad, zodat we met elkaar op een goede manier keuzes kunnen maken.”

Van Ooijen voelt zich gesterkt door diverse onderzoeken waaruit blijkt dat inwoners die gebruik maken van zorg en ondersteuning en te maken hebben met de dienstverlening van bijvoorbeeld Team voor Elkaar, hier doorgaans tevreden over zijn. “De tevredenheid in het laatste Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is zelfs op vrijwel alle vlakken gestegen”, benadrukt Van Ooijen. Toch blijft het voor het gemeentebestuur een uitdaging om een goede dienstverlening te blijven bieden, maar daarnaast ook in de komende jaren te groeien naar een situatie waarin de gemeente op dit terrein ‘in control’ is.

Agent gewond bij aanhouding

BRUMMEN – Op woensdag 24 juni is in Brummen een man aangehouden voor zware mishandeling en vernieling. Tegen hem is aangifte gedaan. Bij de aanhouding ging de verdachte vol in verzet, waardoor een agent licht gewond raakte aan zijn arm en hoofd. De politie heeft hiervoor de procedure GeweldTegenPolitieAmbtenaren (GTPA) opgestart. Geweld tegen hulpverlenende instanties wordt niet getolereerd. De verdachte is voor nader onderzoek ingesloten in het cellencomplex in Apeldoorn. De afhandeling van het onderzoek is nog gaande.

Cathy Sjerps nieuwe wethouder voor PvdA

GEM. BRUMMEN – Cathy Sjerps wordt wethouder in de gemeente Brummen. Dit is de uitkomst na stemming door de gemeenteraad op maandagavond 29 juni. De 60-jarige Sjerps neemt hiermee namens de PvdA zitting in het college. Deze positie kwam vrij door het vertrek van haar voorganger Eef van Ooijen. De officiële beëdiging van Cathy Sjerps volgt op donderdag 2 juli tijdens de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. Welke taken Sjerps binnen het college gaat oppakken, wordt besloten in de eerste vergadering van het college van burgemeester en wethouder.

Met de aankondiging van het vertrek van Eef van Ooijen is de PvdA gestart met een procedure om een vervolger te selecteren. Door de aanstaande beëdiging van Cathy Sjerps wordt de deelname van deze partij in het college gecontinueerd. Sjerps is woonachtig in Brummen en heeft ervaring met de Brummense politiek. In de bestuursperiode 2014-2018 vervulde zij de rol van fractievoorzitter voor de PvdA in de Brummense gemeenteraad. Sinds 2010 is zij werkzaam als docent rechten aan de Hogeschool Windesheim. Gedurende haar wethouderschap wordt Cathy Sjerps buitengewoon verlof verleend door Windesheim.

“Ik vind het eervol dat ik door de fractie ben voorgedragen voor deze zeer verantwoordelijke functie. Ik heb er zin in om de uitwerking van het coalitieakkoord verder vorm te gaan geven. Dit doe ik graag in dialoog met de samenleving en de gemeenteraad”, aldus toekomstig wethouder Sjerps. “Wij hebben er het volste vertrouwen in, dat Cathy Sjerps in de komende twee jaar een waardevolle bijdrage kan leveren aan het bestuur van de gemeente Brummen,” vult Berend Klok aan namens de PvdA-fractie.

Op donderdag 2 juli staat de officiële beëdiging van Cathy Sjerps op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens deze laatste vergadering voor het zomerreces staat tevens de benoeming van Ronald Boerefijn als raadslid voor het CDA op de agenda. Ook wordt afscheid genomen van de griffier Marja Nengerman. De vergadering is digitaal bij te wonen via de gemeentewebsite en de kanalen van RTV Veluwezoom. De vergadering start om 20.00 uur.

Jachthuis Sint Hubertus weer open per 1 juli

HOENDERLOO – Vanaf woensdag 1 juli is Jachthuis Sint Hubertus in Het Nationale Park De Hoge Veluwe weer geopend voor rondleidingen. Ook de camping van het Park gaat 1 juli open, daarnaast is het weer mogelijk om deel te nemen aan verschillende kleinschalige activiteiten.

Gedurende de coronacrisis is het motto van De Hoge Veluwe: ruimte, veiligheid en genieten. Met ruim 5.400 hectare aan bossen, heide, zandverstuivingen en open vlaktes is er binnen het Park voldoende ruimte om de Coronameters in acht te kunnen nemen. Het Park zorgt op grond van een strak Coronaprotocol voor een veilige omgeving om in te recreëren.
Tijdens de coronacrisis was het Park genoodzaakt om de deuren van het Jachthuis te sluiten. Inmiddels is het weer mogelijk om – met inachtneming van de coronamaatregelen – rondleidingen te organiseren in dit bijzondere gebouw. In 2020 is het 100 jaar geleden dat de bouw van het voormalige buitenverblijf van Anton en Helene Kröller-Müller werd voltooid. Waar architect Berlage doorgaans van opdrachtgevers enkel de opdracht kreeg voor het ontwerpen van een gebouw, ontwierp hij in het geval van het Jachthuis ook het complete interieur, tot zelfs het bestek aan toe. Ook ontwierp hij de omliggende tuinen en de vijver; het Jachthuis werd daarmee een zogenaamd ‘Gesamtkunstwerk’. Reserveren voor rondleidingen kan via www.hogeveluwe.nl/agenda. De Theekoepel bij het Jachthuis, sinds 2007 ingericht als kiosk, is deze zomer dagelijks geopend.

Kampeerders zijn weer van harte welkom op De Hoge Veluwe, vanaf 1 juli is de camping volledig geopend. Er is voldoende ruimte om in alle rust te genieten van de natuur. De camping is te bereiken vanaf ingang Hoenderloo.
Het activiteitenprogramma wordt langzaam weer opgestart. Zo is het vanaf 1 juli onder andere weer mogelijk om met kleine groepen wandelingen met natuurgidsen te ondernemen. Onder andere de populaire Hoge Veluwe en WOII en De Droom van Hélène langs de graven van het echtpaar Kröller-Müller worden weer georganiseerd. De volledige agenda is te vinden op www.hogeveluwe.nl/agenda.

Botsing tussen fietsers

EERBEEK – Op dinsdag 16 juni om 12.30 uur vond er op de kruising van de Veldweg en de Werfakker te Eerbeek een aanrijding tussen twee fietsers plaats. Beide fietsen raakten beschadigd en een van de fietsers is gewond per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Para Eterno op vrijdagavonden bij Vroolijke Frans

BRUMMEN – Elke vrijdagavond van 3 juli tot en met 14 augustus speelt het Brummense duo Para Eterno in de Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Dit doen zij vanaf 18.00 uur tijdens het diner, bij mooi weer op het terras en bij minder mooi weer in het restaurant.
Para Eterno wordt gevormd door zanger/gitaris Miguel en celliste Leontien. Ze spelen samen sinds 2001 en hebben een breed repertoire met onder andere Spaanse, Zuid-Amerikaanse, klassieke, zigeuner- en salonmuziek.

www.devroolijkefrans.nl

Tel. 0575-561719

Brummense raad stelt koers vast in perspectiefnota

BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen heeft donderdag 18 juni de perspectiefnota aangenomen, hoewel met vier moties. In het document wordt de koers van de gemeente voor de komende vier jaar aangegeven. Een voorstel van de VVD en Democratisch Brummen om verder te gaan met drie in plaats van vier wethouders heeft het niet gehaald.

De perspectiefnota is normaal vooral gevuld met cijfers en voorstellen die de basis vormen voor de gemeentelijke begroting die elk najaar wordt opgesteld. Dit jaar had de nota in Brummen een ander karakter. Het college had vier uitgangspunten opgesteld aan de hand waarvan zij de komende jaren bestuurlijke keuzes wil maken. Omdat ook in Brummen de financiële situatie bepaald niet rooskleurig is, zijn er keuzes nodig. De uitgangspunten moeten hier een duidelijke richting aan geven.
Belangrijk punt is dat de samenleving oppakt wat zij zelf kan. Dit hoeft de gemeente niet uit handen te nemen. Daarbij wil de gemeente maatschappelijke opgaven samen te lijf gaan met inwoners, ondernemers en organisaties. De bestuurlijke en financiële basis van de gemeente moeten op orde zijn. Tot slot wil de gemeente alleen nieuwe plannen smeden – ambities formuleren – als er ook daadwerkelijk budget is om ze te kunnen uitvoeren.

Gedurende het debat over de perspectiefnota zijn er vier moties aangenomen. Zo heeft de raad aan het college gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor het starten van de (permanente) dialoog met de samenleving. De raad wil de eerste resultaten van deze dialoog zien voor de behandeling van de perspectiefnota van volgend jaar.
Het college had de raad gevraagd om een mandaat om ‘wenselijk en noodzakelijk geachte uitgaven’ te kunnen doen uit de bestemmingsreserves. Als niet elke uitgave door de raad hoeft te worden goedgekeurd, kan het college sneller handelen. In een motie werd deze bevoegdheid beperkt tot een maximumbedrag, dat later wordt bepaald, zodat het budgetrecht en de controlerende rol van de raad niet te veel geweld wordt aangedaan.
Twee andere aangenomen moties gingen over de financiële spelregels. Het college wordt opgeroepen om alle financiële beleidsstukken zoveel mogelijk al dit jaar te harmoniseren en actualiseren, zodat deze ook al kunnen bijdragen aan een inzichtelijk en duurzaam financieel beheer van de gemeente. Ook wil de gemeenteraad vaker een tussentijds inzicht in bestuursrapportages, zodat zij op de hoogte zijn aan onvoorziene of incidentele mee- en/of tegenvallers en de gevolgen daarvan voor de begroting en jaarexploitatie.

Een initatiefvoorstel van VVD en Democratisch Brummen heeft het niet gehaald. Deze partijen stelden voor om de formatie van het aantal wethouder in het college terug te brengen van 4 naar 3, dat is van 3 naar 2,25 fte. De andere fracties gaven in het debat aan dat de besparing die dit oplevert maar beperkt is en dat juist in deze tijd voldoende capaciteit nodig is aan dagelijks bestuurders. Behalve VVD en DB stemden dan ook alle partijen tegen. Dit betekent dat ook een start is gemaakt met de procedure voor het benoemen van een nieuwe wethouder voor als Eef van Ooijen vertrekt. Cathy Sjerps is hiervoor kandidaat.

Fietsen langs bijzondere bomen

HOENDERLOO – Park de Hoge Veluwe hervat (een deel van) haar activiteiten per 1 juli. Zo staat elke woensdag tot en met 26 augustus een fietstocht langs bijzondere bomen op het programma. Deelnemers passeren schijnbaar gewone bomen die een bijzonder verhaal blijken te vertellen. Een gids kan vertellen over een magische cirkel van eeuwenoude eiken, een hele boom als hamersteel en de overeenkomsten tussen wilde zwijnen en het eerste houten vliegtuig. De fietstocht start elke woensdag om 18.30 uur vanaf de ingang Hoenderloo van het Park. Deelname kost 4 euro, exclusief entree tot het Park. Reserveren is noodzakelijk en kan via reserveringen@hogeveluwe.nl.