Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Klimaatbestendig bos geplant in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

HOENDERLOO – Onlangs is er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe een stuk ‘klimaatbestendig bos’ geplant. Dit is een van de beheersmaatregelen die het Park inzet om de effecten van verzuring op heidevelden en zandgronden tegen te gaan.

Natuur en landschap zijn continu in beweging. Soms door natuurlijke oorzaken, maar vaak als gevolg van menselijke activiteit. De laatste jaren hebben verzuring en klimaatverandering een grote impact op de natuur. Deze veranderingen gaan zo snel en rigoureus, dat verschillende soorten dreigen te verdwijnen.
De klimaatverandering is ook op De Hoge Veluwe merkbaar en heeft grote gevolgen voor bosecosystemen. Door droogte en hogere temperaturen vermindert de vitaliteit van bomen, waardoor ze vatbaarder raken voor aantastingen van schimmels en insecten. Dit heeft er op het Park al toe geleid dat nagenoeg alle fijnsparren zijn doodgegaan. Dat bij de huidige prognoses omtrent klimaatverandering ook andere soorten verdwijnen, is niet uit te sluiten.

Natuurbeheerders als De Hoge Veluwe kunnen klimaatverandering niet stoppen. Wat het Park wél kan doen is het bos toekomstbestendig en veerkrachtig maken. Dat wil zeggen dat het bos zo goed mogelijk in staat is om ontwikkelingen -zoals de klimaatverandering- op te vangen.
Binnen het raster van het klimaatbestendige bos in het Park zijn tien boomsoorten aangeplant. Er is gekozen voor verschillende soorten, omdat een gevarieerd bos doorgaans sterker is en een hogere biodiversiteit heeft. De aangeplante soorten zijn wintereik, hazelaar, winterlinde, boomhazelaar, boswilg, zoete kers, tamme kastanje, ratelpopulier, Noorse esdoorn en acacia. Deze soorten zijn beter bestand tegen warmte en droogte en bloeien op verschillende momenten, wat van belang is voor de van nectar levende insecten. Enkele soorten leveren met hun vruchten voedsel voor dieren en de meeste soorten hebben goed verteerbaar blad, zodat er een rijke strooisel laag ontstaat. Een toename van organische stof in de bodem zorgt ook dat vocht beter wordt vastgehouden.
Het Nederlandse bos zal in de toekomst een ander aanzien krijgen dan nu nog het geval is. Het gebruik van deze nieuwe soorten is een eerste stap om in te spelen op de klimaatverandering.

Landschapsbiografie Brummen verhaalt over unieke natuur

BRUMMEN – Landschapsnetwerk Brummen werkt momenteel aan de Landschapsbiografie Brummen. Hierin wordt het unieke landschap en de natuur in de gemeente Brummen beschreven. De Landschapsbiografie is volgend jaar gratis te verkrijgen voor de inwoners van de gemeente Brummen. “De Landschapsbiografie Brummen wordt op een aantrekkelijke en gevarieerde manier samengesteld en vormt zo een bijzondere kans om ons lokale landschap beter te leren kennen”, aldus de initiatiefnemers.
De voorbereidingen, onderzoeken en interviews zijn reeds gestart. De samenstellers van de biografie zoeken voor de diverse onderdelen proeflezers met lokaal taalgevoel. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via naar info@landschapsnetwerkbrummen.nl, onder vermelding van Proeflezer LSB. Wie op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen, kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.landschapsnetwerkbrummen.nl.
Diverse vrijwilligers en partijen werken mee en maken de uitgave van de Landschapsbiografie ook financieel mogelijk: provincie Gelderland, gemeente Brummen, Visit Brummen-Eerbeek, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Natuur Milieuplatform Brummen, Waterschap Vallei en DS Smith Packaging.

Samen mondkapjes maken

EERBEEK – De Turkse dames van de naaiclub in Eerbeek hebben tweehonderd mondkapjes gemaakt voor zwangere vrouwen, die ongeveer 80 procent beschermend zijn. Van een gynaecologe kregen zij een patroon, een uitleg, en de materialen. De dames gingen eerst thuis aan de slag, maar Ulku vroeg zich af of de naaiclub niet samen aan het werk kon in het Tjark Riks Centrum en dan netjes 1,5 meter uit elkaar. Zo gezegd, zo gedaan. Husne en Ruth hebben geknipt, Nihal streek alles netjes op elkaar, Catharina van de Buurtklus en Ulku hebben alles in elkaar genaaid. Het was een flinke klus. Na de eerste tweehonderd mondkapjes kwam er nog een verzoek bij: twintig kapjes voor de vrijwilligers en medewerkers van de Korenmolen, waar wekelijks 400 maaltijden worden gemaakt die later worden thuisbezorgd.

Chromebooks voor thuisonderwijs

GEM. BRUMMEN – Via het Stedendriehoek-project FERM komen in de gemeente Brummen dertig Chromebooks gratis ter beschikking voor kinderen die thuisonderwijs krijgen. FERM houdt zich bezig met projecten ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten. Het gemeentebestuur is blij dat FERM zich zo inzet dat ieder kind onderwijs kan blijven volgen, ook in deze gekke tijden. De Chromebooks worden nu ingezet voor kinderen die het thuisonderwijs nu niet digitaal kunnen volgen omdat ze niet over een computer, laptop of iPad beschikken. Of omdat er te weinig laptops in huis zijn omdat ook de ouders daarvan vanwege hun werk gebruik moeten maken.
Na een inventarisatie bij de scholen om welke gezinnen dit gaat in de gemeente gaat Brummen, worden deze week de Chromebooks via de basisscholen verspreid onder de leerlingen die het nodig hebben.

Loenen en Eerbeek eren Engelse bevrijders

LOENEN/EERBEEK – Er waren grootse plannen om op 16 april te vieren dat Loenen en Eerbeek 75 jaar geleden werden bevrijd door de Engelsen. Hoewel door het coronavirus het programma niet kan worden uitgevoerd, wilde men dit bijzondere feit in Loenen niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Loenen telt verschillende monumenten die herinneren aan de oorlog en bevrijding. Een daarvan staat bij de rotonde op de grens van Loenen en Eerbeek. Beide dorpen werden bevrijd door het C-squadron van het Regiment van de 49th West Riding Polar Bear Infantry Division. Donderdagmorge 16 april kwamen twee vertegenwoordigers van de C. van Leeuwenschool uit Eerbeek, Hedwig Oudbier en Marion Frederiks, bloemen leggen bij dit Polar Bear monument. Jaarlijks komen de kinderen van deze school hier met bloemen de bevrijders eren. Helaas mochten de kinderen daar dit jaar niet bij aanwezig zijn.
Later op de morgen kwamen Paul Sanders van de commissie Ontvangst Bevrijders Veteranen een speciale krans leggen namens het Polar Bear Regiment en een bloemenkrans van het bestuur. Willem de Zanger, voorzitter van Loenen Zonnedorp, vertegenwoordigde alle inwoners, en bracht door het plaatsen van een boeket hulde aan mannen die 75 jaar geleden het dorp hebben bevrijd (foto).
Nadien werd dor de heren nog een bezoek gebracht aan het plein bij het Dorpscentrum De Brink. Op het plein staat het monument Het Kanon. Dit monument, de loop van een kanon dat jaren in de tuin van Loenenaar Maarten Pulle heeft gestaan, werd op 14 april 1985 op deze plek onthuld. Een aantal Engelse veteranen was hier destijds getuige van. Na het bezoek ontstond er een warme onderlinge band. Vier maal zijn er nadien nog bezoeken aan Loenen geweest. Ook hier werden door Paul Sanders de krans van Polar Bear en bloemen gelegd. Willem de Zanger legde ook bloemen.

Foto: Martien Kobussen

IVN Eerbeek: zoek elke dag even groen op

EERBEEK – IVN Eerbeek e.o. verbindt mens en natuur. Hoewel alle excursies voorlopig komen te vervallen, roept het Instituut voor Natuureducatie op om dan zelf de natuur te ontdekken, in huis, in de tuin of op het balkon.

“Een wandeling kan, mits je je aan alle adviezen van het RIVM houdt, bijvoorbeeld door alleen te gaan en anderhalve meter afstand te houden van andere mensen”, geeft het IVN als tip. “Het coronavirus vraagt veel van ons. Een nieuwe manier van (thuis)werken, kinderen die ineens thuis zijn en vakanties en uitjes die wegvallen. We ervaren onrust en onzekerheid over onze gezondheid, en de gezondheid van familie. Plan daarom een vast groen moment in je dagelijkse routine. Even je hoofd leegmaken, wat groens doen en tot jezelf komen. Neem elke dag de tijd om van de natuur te genieten in je omgeving. Juist in deze moeilijke periode.”
Op de website van IVN.nl staat elke dag een nieuwe tip groen om te doen. Volg IVN Eerbeek op de facebook pagina Eerbeek Groen IVN voor leuke groene wetenswaardigheden uit de directe omgeving of kijk op www.ivn-eerbeek.nl voor het laatste nieuws.

Mishandeling in Eerbeek

EERBEEK – Op maandag 6 april rond 14.00 uur vond op de Steenbeekstraat te Eerbeek een mishandeling plaats. Een man van 18 jaar is door een andere man van 25 jaar vol in zijn gezicht geslagen. De dader is door de politie aangehouden. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.

Kerkklokken klinken voor 75 jaar bevrijding

HALL – Hoewel alle festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding niet door kunnen gaan, wordt toch overal in het land stilgestaan bij dit bijzondere moment. In de gemeente Brummen deed burgemeester Alex van Hedel een oproepje aan inwoners om de vlag uit te hangen op de dag dat hun dorp werd bevrijd. Dat betekent dat woensdag 15 april werd gevlagd in Brummen en omgeving, en donderdag 16 april in Hall en Eerbeek. Op beide dagen werden om 12.00 uur de kerkklokken geluid. Dat betekende dat Harry van Galen, voorzitter van de kerkenraad, woensdag een uur lang de kerkklok luidde in de Ludgeruskerk in Hall. De dorpsraad nam daar de taak op zich om de vlag van de toren te laten wapperen. Zo werd in de Brummense dorpen toch stilgestaan bij de bevrijding van 75 jaar geleden.

Foto: Gerrit van de Pol

Nieuwe datum The Armed Man

BRUMMEN – De uitvoeringen in Brummen van The Armed Man van Karl Jenkins, die waren gepland voor zaterdag 9 en zondag 10 mei, zijn in verband met de huidige crisissituatie geannuleerd. De concerten zullen nu plaatsvinden op zaterdagavond 24 en zondagmiddag 25 oktober, in sporthal Rhienderoord in Brummen. The Armed Man wordt uitgevoerd door een projectkoor, in samenwerking met een jeugdkoor en Hamronie Orkest Brummen en een aantal solisten. Al aangeschafte kaarten blijven geldig.

Oorlogsdrama bij Groot Engelenburg in stilte herdacht

BRUMMEN – Burgemeester Alex van Hedel en de heer Van Sytzama hebben maandagochtend 13 april bloemstukken gelegd bij het oorlogsmonument bij het gemeentehuis in Brummen. Hiermee herdenken zij de zes mannen die op 13 april 1945, twee dagen voor de bevrijding van het dorp Brummen, bij Groot Engelenburg door de Duitsers zijn gefusilleerd.

De namen van deze zes mannen staan vermeld op het oorlogsmonument. Onder hen was ook de heer J.G.W.H. (Hans) Baron van Sytzama, vader van de in Brummen woonachtige Van Sytzama, die samen met de burgemeester dit drama herdacht. Vanwege deze historische gebeurtenis hing maandag ook de Nederlandse vlag halfstok bij het gemeentehuis.
Het monument bij het gemeentehuis herinnert nog aan dit drama. Naast Baron van Sytzama prijken daar ook de namen op van Lau Beijnen, Maarten Munnik, Marten Put, Jan Somer en Dirk van Vuren. Op het monument staat ook de naam van de Eerbeekse papierdirecteur D.W. van Vreeswijk. Hij werd door de Duitsers op 2 mei 1943 neergeschoten. Hij was een van de leiders van een grote verzetsdaad in Eerbeek, een staking van enkele dagen van alle papierfabrieken.
Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus was het niet mogelijk om in groepen samen te komen om dit historische moment te herdenken. Ook de herdenking op 4 mei kan niet doorgaan. Het is uiteraard wl toegestaan om met één of twee personen even het monument te bezoeken en stil te staan bij de heldhalftige verzetsdaden van deze personen in de Tweede Wereldoorlog.