Home / Label Archief: Brummen-Regiobode

Label Archief: Brummen-Regiobode

Vrolijke start van VCL

LOENEN – De Vrouwen Contactgroep Loenen (VCL) is dit jaar goed begonnen. Het nieuwe jaar werd op 9 januari vrolijk ingeluid met het zangduo The Sweet Memories. Een heerlijke ontspannende avond met nummers uit de jaren vijftig, zestig en zeventig.

De Loenense vereniging telt nu ruim 115 leden en is bijzonder actief. Voor het komend jaar staat er al een divers programma gepland met onder andere een avond over vergeten groenten en wilde planten, een cardioloog die komt vertellen over verschillen bij man en vrouw als het om een hartkwaal gaat, maar ook een modeshow bij modehuis Pijnappel waar eigen leden als model lopen. Ook worden er fietstochten en een dagje uit georganiseerd. Ieder jaar sluit de vereniging af met een kerstdiner. Het gehele programma is terug te vinden op www.vrouwencontactgroeploenen.nl.

Olga Oudt, tel. 06-23335313
info@vrouwencontactroeploenen.nl

Gezond eten en reisverhalen in MFC Klarenbeek

KLARENBEEK – Iedere woensdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur uur staan er diverse activiteiten op het programma in Klarenbeek. Deze worden georganiseerd door de Dorpscontactpersonen en zijn bedoeld voor inwoners van Klarenbeek en omliggende dorpen.

Voor de komende weken is een gevarieerd programma samengesteld, met onder andere aandacht voor voeding en avontuur. Op 23 januari is het thema Eten we wel gezond? Mensen vinden een gezond en gelukkig leven belangrijk, maar toch zijn veel mensen ongezond en ongelukkig. Bram de Bree is integraal leefstijl- en vitaliteitscoach en vraagt zich af of voeding hierin een rol kan spelen en of mensen anders zouden moeten eten. Hij vertelt over de evolutie van de mensheid, de ontwikkelingen van voeding en wat dit doet voor onze gezondheid.
Op 30 januari vertelt Inge Wiggers-Pelgrim een boeiend reisverhaal. Afgelopen september maakte zij een geweldige rondreis door Zuid-Afrika, waarbij zij verschillende wildparken bezocht om daar de Big Five te spotten.
De vrijdagmiddag borrel, tussen 16.00 en 18.00 uur op 1 februari, wordt opgeluisterd met muziek Ramble On, een duo dat een breed repertoire ten gehore zal brengen onder het genot van een hapje en drankje.
Het 12-uurtje is op 6 februari van 12.00 tot 13.00 uur. Er wordt dan een heerlijke lunch geserveerd met diverse soepen, broodjes en een verrassend toetje. Kosten voor deze lunch zijn 6 euro. Aanmelden kan tot 1 februari via inloop@mfcklarenbeek.nl of tel. 06-12260021. Wie niet op eigen kracht naar het MFC te komen, kan gebruik maken van de vervoersdienst via Helpende Handen, tel. 06-12260021.

Noodkreet: Kracht en Vlugheid zoekt bestuur

EERBEEK – Gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid uit Eerbeek is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Als er zich niet tijdig iemand meldt, ziet de vereniging zich genoodzaakt ermee te stoppen.

Het huidige bestuur telt officieel acht leden. Vier van hen hebben, na een lange tijd in het bestuur te hebben gezeten, aangegeven hun functie te willen beëindigen. Sindsdien is de gymnastiekvereniging druk bezig met het werven van nieuwe bestuursleden.
Tot op heden is de oproep voor nieuwe bestuursleden onbeantwoord gebleven. Daarom doet Kracht en Vlugheid nu een noodoproep. Zonder bestuur kan de vereniging niet bestaan en zal besloten moeten worden de vereniging zoals die nu is, te beëindigen. “Dit is niet wat wij willen, maar is zeker iets wat onvermijdelijk zal zijn als er geen mensen opstaan en zich aanmelden”, aldus de Eerbeekse gymvereniging. “Dit is een noodkreet aan eenieder om zich aan te melden als bestuurslid. Als er voor 1 februari 2019 geen aanvulling is op het bestuur kunnen we helaas niets anders dan de vereniging opheffen.”

Kracht en Vlugheid bestaat al sinds 1926 en heeft veel meegemaakt. “We zijn een grote vereniging die ongeveer driehonderd leden telt. Velen uit Eerbeek hebben door de jaren heen kunnen genieten van sport en gezelligheid, en nog steeds. Dit is altijd mogelijk geweest dankzij een groot aantal betrokken personen en vrijwilligers, die opstonden en hielpen bij het organiseren van activiteiten en het regelen van de zakelijke kanten, zoals administratie en contributie. Zonder hen was dat niet gelukt.”

De vereniging zoekt een voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast wordt gezocht naar een nieuwe technische leiding en naar een persoon met kennis op het gebeid van verzekeringen en contracten. Wie zich betrokken voelt en wil dat de gymnastiekvereniging blijft bestaan, kan zich aanmelden via bestuur@krachtenvlugheid.eu.

Gemeente werkt aan bestemmingsplan De Klaarbeek

KLARENBEEK – Sinds kort is in het pand van het voormalige café-restaurant De Nieuwe Zweep in Klarenbeek restaurant De Klaarbeek gevestigd. Het bedrijf is weer (gedeeltelijk) opengesteld.

Goed nieuws voor de inwoners, vindt Klarenbeeks Belang. De belangenvereniging wenst de ondernemer veel succes met de verdere uitbouw van de activiteiten, binnen de daarvoor (op dit moment) geldende mogelijkheden. Klarenbeeks Belang heeft regelmatig contact met de gemeente Apeldoorn over de voortgang van het bestemmingsplan dat meer duidelijkheid moet geven over onder andere de grote feestzaal.
De gemeente Apeldoorn is op dit moment bezig met het beantwoorden van de ingediende zienswijzen. Daarnaast heeft Klarenbeeks Belang met de gemeente doorgenomen hoe er een balans is gezocht tussen de omgeving en de van vroeger uit aanwezige mogelijkheden (en rechten) op de locatie. Zodra de beantwoording gereed is, houdt de gemeente Apeldoorn weer een informatiemoment voor geïnteresseerden. Klarenbeeks Belang denkt dat hiermee het proces zorgvuldig wordt doorlopen door de gemeente Apeldoorn.

Twijfels over fietsroute langs Elsbosweg

KLARENBEEK – Aanwonenden en Klarenbeeks Belang hebben hun twijfels bij het gepresenteerde plan voor een veilige fietsroute langs de Elsbosweg van Klarenbeek naar De Maten. De gepresenteerde plannen zijn volgens hen niet veilig genoeg voor de gebruikers van het fietspad, omdat op een gedeelte sterk wordt afgeweken van de rijweg.

Reeds in een vroeg stadium heeft Klarenbeeks Belang richting de gemeente Apeldoorn enkele punten benoemd, die in haar ogen kunnen bijdragen aan het vergroten van de veiligheid en het gebruik van het fietspad. Volgens het bestuur moet het uitgangspunt zijn dat er een veilige fietsverbinding ontstaat met voldoende sociale controle en zonder te veel aantasting van de omgeving.
Half januari is er een vervolgoverleg, waarbij de nog aanwezige knelpunten worden besproken. Klarenbeeks Belang vertrouwt erop dat zij er op een positieve manier uitkomt met alle betrokkenen en dat er uiteindelijk een voor alle partijen acceptabel plan zal ontstaan. Het bestuur verwacht ook dat deze lang verwachte en veilige fietsverbinding spoedig kan worden aangelegd.

Archipel bundelt onderwijs en kinderopvang

BRUMMEN – Stichting Archipel en Stichting Educatief Centrum gaan samen verder als Archipel Onderwijs & Kinderopvang. Archipel verzorgt basisonderwijs en kinderopvang in onder andere de gemeente Brummen.

Het (formeel juridisch) samenvoegen van onderwijs en kinderopvang in één organisatie is vooruitstrevend. Archipel Onderwijs & Kinderopvang is één van de eerste organisaties in Nederland die op deze manier deze twee werelden samenvoegt. “Hiermee willen we een antwoord geven op actuele ontwikkelingen binnen het primair onderwijs en kinderopvang: passend onderwijs, vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) en de harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal”, aldus Archipel. “Het samengaan past in de maatschappelijk breed gedragen wens om te komen tot één pedagogische voorziening voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar. En in de eigen wens van Archipel om onderwijs en kinderopvang intensiever te laten samenwerken en een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar te verankeren: iedere dag lekker spelen en leren in hetzelfde pedagogisch klimaat. Daarbij blijft Archipel in de drie gemeenten ook samenwerken met opvangorganisaties als Kindercentrum.nl, Dikkertje Dap, Small Steps en Ut Trepke.”

Archipel Onderwijs & Kinderopvang verzorgt openbaar primair onderwijs, kinderdagopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen.

Inschrijving Pinksterfestival Brummen geopend

BRUMMEN – De inschrijving voor diverse onderdelen van het Pinksterfestival in Brummen is geopend. Het festival vindt dit jaar plaats van zaterdag 8 tot en met maandag 10 juni.

Zaterdag 8 juni staat TheaterLokaal op het programma: lokale artiesten brengen korte voorstellingen in theaterwagens op het marktplein. Zondag 9 juni is de kunstmarkt, waar professionele en amateurkunstenaars zich presenteren. De grote Pinkstermarkt is op maandag 10 juni. Inschrijven voor deze onderdelen van het festival kan via www.pinksterfestivalbrummen.nl.
Er staan daarnaast nog andere activiteiten op het uitgebreide programma. Zo is er vrijdag jeugdtheater voor alle basisschoolleerlingen uit Brummen. Zaterdag is er een fietstocht en wordt een heerlijk TheaterDiner aangeboden. Op zondag is er, naast de kunstmarkt, TheaterVivaldi en de TheaterEtappe, waar voor ieder wel een leuke voorstelling bij zit. De maandag is gereserveerd voor de traditionele Pinkstermarkt, waarbij een keur aan waren wordt aangeboden in de straten van Brummen. In de Grote Kerk is weer het shantykorenfestival en op de markt zijn diverse straattheateracts te zien.

www.pinksterfestivalbrummen.nl

Onderzoek naar Logistiek Centrum nog in volle gang

EERBEEK – De mogelijkheden voor een Logstiek Centrum in Eerbeek (LCE) wordt nog steeds onderzocht. De deelnemende partijen hebben nog steeds niet voldoende informatie om te besluiten of en hoe het LCE mogelijk is.

De bedrijven DS Smith, Mayr-Melnhof en Schotpoort Logistics hebben in het voorjaar van 2016 een plan ontwikkeld om een Logistiek Centrum op te zetten op het nu braakliggende Burgersterrein. Kern van het initiatief is het bundelen en uitbreiden van logistieke activiteiten. De ontwikkelmogelijkheden van de industrie op bedrijventerrein Eerbeek-Zuid zijn beperkt, maar de noodzaak voor uitbreiding is er wel.
Op 3 juli 2017 hebben de bedrijven samen met de gemeente Brummen en provincie Gelderland een intentieovereenkomst ondertekend voor onderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van het Logistiek Centrum Eerbeek.

Actie Kerkbalans in Eerbeek

EERBEEK – In Eerbeek wordt Actie Kerkbalans gehouden door de Protestantse Gemeente Eerbeek. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland, die een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Op zondag 20 januari is er in Eerbeek een officieel startmoment en wordt om 11.00 uur de klok geluid. Ruim zeventig gemeenteleden, de zogenaamde ‘lopers’, brengen bij ruim negenhonderd gemeenteleden een persoonlijke envelop met een brief, folder en antwoordformulier. Een paar dagen later halen ze de antwoordenvelop weer op. Op vrijdagavond 1 februari worden de enveloppen dan ingeleverd in de Kruiskerk, waarna het tellen van de opbrengst kan starten. Een groep van bijna honderdvijftig gemeenteleden wordt digitaal benaderd, zij vullen hun bijdrage zelf online in.

www.pkneerbeek.eu

Lezing over dromen

BRUMMEN – Op zondag 20 januari houden de Vrijzinnigen IJsselstreek een bijeenkomst over dromen. Nanske Kuiken verzorgt hierover een lezing in het kerkje aan de D.A. van Vuurenstraat 10 in Brummen. Op deze ochtend wordt ingegaan op wat dromen zijn en wat ze te zeggen hebben. Ook krijgen bezoekers tips om hun dromen beter te kunnen onthouden. Nanske Kuiken is verbonden aan het ITIP School voor leven en werk. Ze is senior begeleider in verschillende opleidingen waaronder de Dromenopleiding. De lezing begint om 10.00 uur. Voor leden is de lezing gratis, gasten betalen 10 euro inclusief koffie of thee.

www.vrijsselstreek.nl