Home / Tag Archives: Brummen-Regiobode

Tag Archives: Brummen-Regiobode

Mogelijk verlichting van kunstwerk Brummens viaduct

BRUMMEN – Dorpsraad Brummen en gemeente Brummen hebben afspraken gemaakt over het beheer en onderhoud van het kunstwerk op het viaduct Cortenoeverseweg. Deze afspraken zijn onlangs ondertekend door burgemeester Alex van Hedel en Henk Poldermans en Christel Dekker van de Dorpsraad. Dit onder toeziend oog van Hans de Geest, ambtenaar van de gemeente Brummen die het project vanaf het begin begeleidde, en Chris Frencken, lid van de werkgroep en initiatiefnemer van het project.

Het streetart kunstwerk onder het viaduct is in 2019 gerealiseerd onder auspiciën van Dorpsraad Brummen. Kunstenares Rosalie De Graaf maakte het ontwerp, stadsdichter EVA een gedicht en door middel van crowdfundingsacties, subsidies en sponsoren werd het ook daadwerkelijk gerealiseerd. Kinderen van de basisscholen Expeditie 24/7 en Kindcentrum het P@rk mochten gekleurde verfhandjes bij het gedicht maken.
Nu zijn er dus afspraken gemaakt over het onderhoud van het kunstwerk. Dit gaat de Dorpsraad doen, bijvoorbeeld door een paar keer per jaren onkruid te verwijderen of zaken te herstellen in geval van schade. Het onderhoud van het viaduct is formeel de taak van de provincie Gelderland, maar die heeft dat weer gedelegeerd naar de gemeente Brummen. In de afspraken staat onder andere dat de Dorpsraad op de hoogte wordt gehouden als er bijvoorbeeld werkzaamheden aan het viaduct worden uitgevoerd.

Hiermee is voor de Dorpsraad het project nog niet klaar. Er wordt nagedacht over het uitlichten van het kunstwerk door mooie verlichting. Er is nog geld over en de Dorpsraad gaat een plan opstellen om te kijken of dit idee ook haalbaar is.

OLTO blijft trouw papier ophalen

LOENEN – Iedere zaterdagmorgen rijdt de bekende OPA-wagen door Loenen met daaromheen de mannen en vrouwen van muziekvereniging OLTO die oud papier ophalen. Op verschillende plekken staat de koffie voor hen klaar, iets dat zij zeer waarderen. OLTO is de laatste vereniging binnen de gemeente Apeldoorn die nog oud papier ophaalt. Coördinator Ap Gorsseling heeft zich er met het bestuur altijd sterk voor gemaakt om deze manier van papierinzameling voor Loenen te behouden. De oudpapieractie draait al ruim vijftig jaar. De opbrengst van de actie is sterk afhankelijk van de oud papierprijs die de handel geeft. OLTO heeft de inkomsten nodig voor de aanschaf van instrumenten en muziekonderwijs.

Foto: Han Uenk

Woningbouw Hall stapje verder

HALL – De bouwplannen van Hall Bouwt kunnen doorgaan. De gemeenteraad van Brummen ging donderdag 15 oktober akkoord met het benodigde wijziging van het bestemmingsplan. De raadsleden lieten tijdens de vergadering uitgebreid weten hoezeer zij de inzet van de Stichting Hall Bouwt waarderen. De stichting, een initiatief van inwoners van het dorp, heeft het pan opgevat om 24 nieuwe starterswoningen te bouwen in Hall. Hier wordt al enkele jaren aan gewerkt. Met de vaststelling van het benodigde bestemmingsplan kan het plan nu zo goed als zeker worden gerealiseerd.

Geen ART Najaarsroute

BRUMMEN / LOENEN – Nu de nieuwe coronamaatregelen bekend zijn gemaakt, heeft de stichting ART-Brummen besloten de kunst- en fietsroute van 24 en 25 oktober af te gelasten. “Wij hopen door niet open te gaan er een heel klein steentje aan bij te kunnen dragen dat het coronavirus weer afzwakt en dat eenieder er zoveel mogelijk van gevrijwaard wordt. Alle kleine beetjes helpen”, aldus de organisatie. “Ondertussen gaan wij wel door met het creëren van kunst, dus op naar een volgende keer, dan is er vast veel nieuws te bewonderen!”

vv Oeken viert vijftig jaar vrouwenvoetbal

BRUMMEN – De dames van vv Oeken viert volgend jaar een jubileum. Het is vijftig jaar geleden dat de KNVB officieel het vrouwenvoetbal erkende. Vanaf dat moment verwelkomde de Broekse voetbalvereniging dames uit de hele regio om te komen voetballen. Een sport die tot dan toe echt alleen voor mannen was.

Natuurlijk waren er al lang voor die erkenning in 1971 dames die graag een balletje trapten. In de hele wereld waren al pogingen gedaan om vrouwenvoetbal van de grond te krijgen, maar men bleef er lang van overtuigd dat voetbal een mannensport was en voetballende vrouwen werden vaak zelfs onfatsoenlijk bevonden.
Toch waren er al vroeg uitzonderingen: in 1924 wordt er voor het eerst officieel melding gedaan van vrouwenvoetbal in Nederland, dames kunnen dan terecht bij de Oostzaanse Voetbalvereniging. In 1955 werd de Algemene Damesvoetbalbond opgericht, 14 clubs stonden ingeschreven. Ondertussen bleef de KNVB weigeren het vrouwenvoetbal te erkennen; vrouwen en meisjes werden nog steeds niet toegelaten en konden geen lid worden bij de KNVB.

In 1971 zwichtte de KNVB alsnog, mede omdat het vrouwenvoetbal in de omringende landen gestaag populairder werd. Er werd gestart met 5500 vrouwen. Pas vanaf 1985 mochten meisjes meespelen en toen ook nog slechts in gemengde teams. Het heeft dan ook nog decennia geduurd voordat vrouwenvoetbal ook daadwerkelijk breed werd geaccepteerd. Bij de meeste verenigingen waren vrouwen en meisjes nog steeds niet welkom.
Tegenwoordig is dat wel anders. Ingegeven door de successen van de Oranjevrouwen, zij werden Europees kampioen en vicewereldkampioen, groeide het aantal voetballende vrouwen en meisjes van 36.000 in 1985 naar 65.000 in 1998. De KNVB telt nu 160.000 vrouwelijke leden.

Dames bij vv Oeken

Voetbalvereniging Oeken in Brummen heeft altijd voorop gelopen waar het ging om vrouwenvoetbal. Vanaf het eerste moment in 1971 waren dames welkom bij de Broekse club. Hiermee werd vv Oeken een van de weinige clubs die het vrouwenvoetbal omarmde. Vanaf het beginjaar had vv Oeken altijd wel een vrouwenteam en een of meerdere meisjesteams op de been.
Aan de wieg van het vrouwenvoetbal bij vv Oeken stonden onder anderen het echtpaar Berkelder en Jan van Engeland. Chris Dix was een trainer van het eerste uur van de vrouwen van vv Oeken, waarvan toen inmiddels ook echtgenote Rikie deel uitmaakte. Chris en Rikie hebben daarnaast ook decennialang het vrouwenvoetbal gesponsord met hun bedrijf Smits&Co.
Vandaag de dag valt het vrouwenvoetbal bij vv Oeken al ruim elf jaar onder de vleugels van Eddy Vermaat. Naast trainer is hij tegenwoordig ook coördinator vrouwenvoetbal en was hij vanaf het begin betrokken bij de succesvolle samenwerking met Sportclub Brummen op het gebied van vrouwenvoetbal onder de naam SJO. Chris Dix staat ook weer op de velden; hij traint op vrijdagavond de 30+ vrouwen. In het team zijn veel speelsters die bij hem ooit het voetballen hebben geleerd.

Jubileumjaar

En nu staat het jubileumjaar voor de deur, maar of er van een uitbundige viering sprake kan zijn, is nog maar de vraag. Niet alleen de coronapandemie, ook het conflict over de samenwerking tussen vv Oeken en Sportclub Brummen drukt de stemming. Toch willen Chris Dix en Eddy Vermaat het vrouwenvoetbal graag de aandacht geven die het verdient. “Vijftig jaar vrouwenvoetbal is gewoon een hele stap. Dat vv Oeken vrouwen vanaf het begin heeft verwelkomd in de club, is zoals de geschiedenis uitwijst gewoon een uniek gegeven”, melden de heren, die van plan zijn de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij de club vast te leggen. “We willen graag de vrouwen die bij ons hebben gevoetbald vragen om ervaringen, foto’s en andere memorabele zaken met ons te delen. Wij willen alles verzamelen en zien dat we er iets leuks van kunnen maken!” Daarnaast willen Dix en Vermaat graag iets leuks organiseren om het jubileumjaar te vieren, maar wat dit wordt, is afwachten.

Maar wat er ook gebeurt, de trainers zijn vast van plan het vrouwenvoetbal voort te zetten – hoe dan ook. “Waar en in welke vorm zal afhangen van of beide SJO-clubs tot oplossingen gaan komen in het kader van de samenwerking. Voor ons staan alle opties open en we weten ons gesteund door veel voetbalvrouwen en ouders van jeugdspeelsters om het vrouwenvoetbal verder vorm te geven en te ontwikkelen.”

Wie foto’s, verhalen of iets anders heeft uit de geschiedenis van het vrouwenvoetbal bij vv Oeken, kan contact opnemen met Eddy Vermaat via meiden@oeken.nl of tel. 06-22206233 of met Chris Dix via christiaandix@gmail.com of tel. 06-83072763.

Foto: vv Oekens vrouwenteam in 2010, met in het midden trainer Eddy Vermaat en uiterst links en rechts sponsoren Rikie en Chris Dix

Echtpaar Buitenhuis 65 jaar getrouwd

EERBEEK – Meneer en mevrouw Buitenhuis – van Milligen uit Eerbeek vieren op maandag 5 oktober hun 65-jarig huwelijk. Wethouder Cathy Sjerps kwam namens het college van de gemeente Brummen op bezoek om het paar te feliciteren en hen een mooie bos bloemen te overhandigen.

BIZ Eerbeek gaat door

EERBEEK – De ondernemers van Eerbeek blijven ook de komende vijf jaar verenigd in de BIZ. Een ruime meerderheid van 82,6 procent van de ondernemers stemde voor verlenging van de BedrijvenInvesteringsZone.

Vijf jaar geleden is de BIZ-Eerbeek opgericht. Een BedrijvenInvesteringsZone is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren. Iedereen die binnen dit gebied is gevestigd, doet mee. De bijdrage wordt door de gemeente geïnd als belasting. Dit heeft als voordeel dat niet alleen kleine ondernemers, maar ook grotere winkelketens hun bijdrage leveren. Het geïnde bedrag wordt na aftrek van kosten doorgesluisd naar de ondernemersvereniging.
Het doel van de BIZ-Eerbeek is economische versterking van het centrum van het dorp. Meer bezoekers naar het centrum trekken, die vaker terugkomen en meer besteden. Hiervoor zijn allerlei activiteiten bedacht die moeten zorgen voor meer sfeer en beleving in het centrum.

Alternatief schoolreisje blijkt schot in de roos

EERBEEK – De schoolreisjes die bij de C. van Leeuwenschool in Eerbeek normaal gesproken in de maanden september/oktober plaatsvinden, konden – in verband met alle beperkingen als gevolg van het coronavirus – niet doorgaan. Voor veel kinderen is dat natuurlijk een teleurstelling omdat ze hier altijd enorm naar uitkijken. De school verzon een leuk alternatief om de kinderen op vrijdag 16 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, toch een leuke dag te bezorgen. In afstemming met de Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie (OC) is gekozen voor een alternatief schoolreisje waarbij zowel de kinderen uit de bovenbouw als onderbouw zich helemaal konden uitleven. Op het plein rond de school stonden de hele dag onder andere springkussens, een stormbaan, Legostenen XXL, dartbord XXL, levend tafelvoetbal en een rodeostier opgesteld. In de school was er naast de disco ruimte voor Limbodansen, stoelendans en Sumo worstelen. Voor een feestelijk 10-uurtje en een heerlijk frietje met een snack werd deze dag gezorgd. De kinderen genoten van een fantastische dag.

Vrouwen van Nu over gezond bewegen

EERBEEK – De dames van de Vrouwen van Nu, afdeling Eerbeek-Hall kwamen op maandag 28 september weer bijeen. Maar liefst 21 vrouwen genoten van de verhalen van Gerda Marsman, die vertelde over haar fietstocht door Japan. Ze vertelde hoe een herenfiets haar veiligheid bood als ze alleen in een tentje overnachtte en hoe zij al haar spullen mee moest nemen in de fietstas. Gerda bezocht onder meer Mount Fuji, veel tempels en kwam in het stadion waar Anton Geesink in 1964 Olympisch kampioen werd. Ze illustreerde haar verhaal met veel foto’s. Het werd een prachtige en gezellige avond.
Op maandag 26 oktober is er weer een bijeenkomst, dit keer over gezond bewegen. De avond wordt gehouden in het Tjark Riks Centrum in Eerbeek en begint om 19.30 uur. Er kunnen maximaal dertig dames aanwezig zijn en aanmelden is verplicht. Dit kan bij de voorzitter, mevrouw Wensink, tel. 0313-651914.

Handige Irene Reuvekamp-Efdé 50 jaar

LOENEN – Zondag 12 oktober werd Irene Reuvekamp-Efdé 50 jaar. Zij woont met haar gezin aan het eind van de Eerbeekseweg in het buurtschap Zilven in Loenen. Het is daar een hechte buurt. Vooral de vrouwen kunnen het prima met elkaar vinden. De vrouwen hebben Irene in de paar jaar dat zij daar met haar gezin woont leren kennen als een handige vrouw die (bijna) alles kan in en om het huis. Zelfs als bouwvakker kan zij heel veel. Toen de buurt hoorde dat zij vijftig werd, besloten de dames iets speciaals te doen voor de Sara. Maandenlang zijn de dames bezig geweest met het breien en haken van bloemen die in de tuin een plaatsje kregen bij een groot spandoek en de natuurlijk de nodige poppen die moesten uitbeelden wat Sara Irene allemaal kan. Het zag er allemaal prachtig uit met die gebreide bloemen en andere versierselen. Het was voor Irene een complete verrassing toen zij zag wat de buurt daar allemaal had gemaakt. Vanwege corona kon er niet getoost worden. De buurt heeft er niettemin met z’n allen toch veel plezier om gehad.

Foto: Martien Kobussen