Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 85)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Lezingen werk Provincie

WESTERVOORT – Op maandag 29 oktober is er om 14.00 uur een bijeenkomst in Westervoort over het werk van de Provinciale Staten van Gelderland en dat van het Waterschap Rijn-IJssel. De organisatie is in handen van het VVD-seniorennetwerk Gelderland Oost. De bijeenkomst wordt gehouden in Huize Vredenburg, Klapstraat 112 in Westervoort. Aanmelden kan via bartsipma55@gmail.com.

Foi Foi: Lief muusien…..

Um in ut dialect un verhaaltjen te schrieven is veur de meeste mensen wat moeilijk. Maar ut valt wel mee a’j d’r maar an begint. Bie de dialectclubs bint vake luu die d’r aardigheid in heb um un verhaaltje, al of niet woar gebeurd, te schrieven. Bie de dialectkring Gemeente Epe heb ze ok wat lejen die dat heel goed doet. De veurzitter is Fennie Dekker. Die kan dat ok heel goed en deed mee an un schriefwedstrijd. Zee maken met un leuk verhaal oaver un muusien en won de eerste pries. In hun clubblad De Kroene steed dat verhaalje dat ik ule ok graag deurgeve. Fennie schreef oaer ut muusien in ut dialect van Heerde: “Hoe offe noe achter de koelkaste terecht ekommen was wete wie niet. Ut kan wen dat de katte um binnen ebrach hef en um kwiet eraak is, maar op un bepaald moment hadden wie un muusie in de keuken.
Ut was un andoelijk klein beesie, duudelijk nog un jonkie en hie was nargens bange veur. Wie zagen um de eerste keer toen wie an ut afwassen waren. He klauteren van achter de koelkste tegen ut aanrecht op en liep zo noar ut hoek van ut aanrech woar de fruitschale stond met van allerlei lekkere dinge zoals mais, walneuten en fruit. Wule waren d’r niet bange veur.
Dan zogge hee uut wat um leek en hee liep dezelfde weg weer terugge en verdween achter de koelkaste. Dit herhaalden zich elke dag en wule heb enorm van um genoten. Een enkele keer maakt hee ok wel is de grote oversteek noar de andere kante van de kamer en verdween dan in de enorme grote bloembak van spoorbielzen die wie in de kamer hadden stoan. Doar stond un banenboom in en doar klomme hee soms in. Dat was natuurlijk levengevoarlijk want de katte en de hond huusden ok in de kamer. Wat hew van um genoten zolange as ut duurden want dit kon niet goed goan. Op un oavend kump de heer des huuzes onverwachts thuus en in plaatse datte vanaf de veurdeure de kamer inlop giete meteen deur noa de keuken. “Ik zie een muis”, schrééuwen hee. Want hee kon gien dialect proaten. Wule konden proaten as Brugman maar ut hielp niks, de muus mos evangen wörden. Ziek wauw d’r van. Diezelfde oavond werd d’r un muzenval op ut anrecht ezet met un stuksien keze d’r op. Ik ben d’r ‘s nachts uut egoan en heb un klap op de val egeven en dat hek un paar nachten vol eholden. Elke nach de val weer nie’j op ezet. Op un nacht zat de val opnieuw dichte, maar gien muusien. En die oavond d’r op zak nooit vergèten. Ut muusien kwam van achter de koelkast an estrompeld en zien gebit rammelen en reutelen van alle kanten… Bleek hee met de snuute in de val ezèten te hebben. Zien hele beksie lag uut mekare. Hee kon dus niet meer èten. Noa diep beroad hew toen besloaten daw um uut zien liejen mossen verlossen en dezelfde oavond hew de val ezet. De volgende margen lagge dood op de val. Bie noader onderzoek bleek ut hele beksien kapot te wèzen. Wule heb un vreselijk emis….”

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

Klagen hef gien zin, doe wat of vergèèt ut

Boos Red de Veluwe gaat actievoeren

REGIO – Stichting Red de Veluwe is verontwaardigd over de reactie van minister Cora van Nieuwenhuizen over de belevingsvlucht die op 30 mei de laagvliegroutes vanaf Lelystad vloog. De minister stelt in haar brief aan de Tweede Kamer dat de gemeten geluidsverschillen binnen de marges vallen die op voorhand te verwachten waren. Red de Veluwe vindt dat klinkklare onzin en legt zich hier niet bij neer.

“De toegestane marge die de minister nu ineens uit haar hoed tovert zou een verdubbeling of verdrievoudiging van het geluid kunnen betekenen voor bewoners op de Veluwe en van de IJsselvallei”, aldus de actiegroep die dit onacceptabel vindt.

De belevingsvlucht bleek volgens de actiegroep in de praktijk op basis van metingen veel meer geluid te maken dan was berekend in de Milieueffectrapportage (Mer). “Terwijl het hier een nieuw toestel betrof en ook nog eens zonder passagiers en belading en dat precies volgens het boekje vloog. Minder geluid produceren dan die dag is volstrekt onmogelijk. Niettemin staat in de Mer een nog veel lager geluidsniveau.”

Woordvoerder Jaap Kloosterziel: “Overduidelijk is dus dat in de Mer gerekend werd met veel te weinig lawaai waardoor de bewoners en degenen die de beslissingen moeten nemen, een veel te positieve situatie werd voorgeschoteld. Op basis van die feiten werd een rapport aan de minister aangeboden met het advies geen laagvliegroutes te gaan invoeren en eerst te zorgen voor een herindeling van het luchtruim. Bij de ontvangst van dat rapport stelde de minister dat ze geen pasklaar antwoord had op de verschillen tussen de metingen en berekeningen. Bijna vijf maanden later en na veel onderzoek door dure bureaus komt ze ineens met het verhaal dat dit soort afwijkingen binnen de marges vallen. Er is een bandbreedte mogelijk van 3 tot 6 decibel. Nou als dat zo is had ze dat op dat moment ook wel kunnen zeggen. Volgens ons is dit weer een sterk staaltje Schiphollen van het ministerie dat er alles aan doet om de luchtvaart maximaal te faciliteren. Bovendien is op sommige plaatsen wel een verschil gemeten van 10 decibel maar daar gaat de minister niet op in. En dan de gunstige omstandigheden niet eens meegerekend. Die laagvliegroutes gaan straks onze woonomgeving ernstiger verpesten dan de meeste mensen beseffen en door het hogere aantal decibellen zullen ook veel meer mensen worden getroffen dan nu wordt aangenomen.”

Stichting Red de Veluwe laat het er niet bij zitten. “Wij willen niet dat er zo met onze bewoners en natuur wordt omgesprongen. Die absurde laagvliegroutes moeten van tafel en de huidige MER moet de prullenbak in. Wij gaan acties voorbereiden om dat te bereiken. Iedereen die mee wil helpen kan zich aanmelden op www.stichtingreddeveluwe.nl”, aldus Jaap Kloosterziel.

Profielschets commissaris van de Koning bekend

ARNHEM – De provincie Gelderland wil per 1 februari 2019 een nieuwe Commissaris van de Koning die zich inzet voor een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie. Dit staat in de profielschets die de Gelderse fractievoorzitters op 12 september 2018 hebben vastgesteld.

In de periode 17 juli tot en met 20 augustus nodigden Provinciale Staten (PS) Gelderlanders uit om aan te geven wat zij belangrijk vonden aan de nieuwe Commissaris van de Koning. Bij het opstellen van de inhoud van de profielschets hebben de fractievoorzitters rekening gehouden met de uitkomsten van deze enquête. Ruim vijfhonderd mensen gaven gehoor aan de oproep van de Staten. Zo gaven de meesten aan dat de nieuwe Commissaris van de Koning een boegbeeld van de provincie moet zijn. Ook gaf het merendeel aan het belangrijk te vinden dat de nieuwe Xommissaris van de Koning een achtergrond in het openbaar bestuur heeft. Deze beide aspecten komen terug in de profielbeschrijving.

De fractievoorzitters bieden de profielbeschrijving aan in een initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten. In een extra vergadering op 3 oktober namen de Staten hierover een besluit in aanwezigheid van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Na vaststelling bieden Provinciale Staten de profielbeschrijving aan de minister aan. Kort daarna verschijnt de vacature met de Gelderse profielschets in de media.
Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 Commissarissen van de Koning(in) gehad. Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe Commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw mogen Provinciale Staten meepraten over de profielschets. De huidige Commissaris Clemens Cornielje is 13,5 jaar in deze functie werkzaam geweest. Per 1 februari 2019 stopt hij.

Natuurmonumenten bekrachtigt samenwerking met ondernemers

REGIO – Natuurmonumenten bekrachtigde onlangs de samenwerking met een aantal horecaondernemers rond Nationaal Park Veluwezoom. Beide partijen ondertekenden een overeenkomst in de werkschuur van de boswachters in De Imbosch.

Nationaal Park Veluwezoom kent meerdere ingangen, waarvan een aantal met horeca. Natuurmonumenten en de ondernemers op deze plekken hebben met elkaar gemeen dat ze een goede gastheer of gastvrouw voor de bezoekers willen zijn. Daarom wil Natuurmonumenten de samenwerking met de ondernemers bij deze entrees zoeken of versterken.
De ondernemers laten zien dat het natuurgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Bezoekers weten dan bij wie ze met vragen of opmerkingen over het gebied terechtkunnen. Verder bieden zij bezoekersinformatie. Natuurmonumenten wijst bezoekers op deze horecaondernemingen, plaatst er mooie informatieborden waar routes op staan. Ook zorgt ze dat de aanloop- of aanrijroutes naar de wandel-, fiets-, mtb- en ruiterroutes in het gebied op orde zijn.

Vertegenwoordigers van De Heideroosin Eerbeek, De Harmonie in Laag-Soeren en De Thermiekbel in Terlet kwamen maandag 1 oktober bijeen om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Eerder ging Natuurmonumenten al een samenwerking aan met de Priesnitzhoeve in Laag-Soeren. Natuurmonumenten hoopt de komende tijd met andere ondernemers om tafel te gaan zitten.

Stief: Koningsgezind

Het dorp Rheden is uit het koninkrijk getreden; er zijn nog wel onderdanen, die weliswaar in zekere zin koningsgezind genoemd mogen worden, maar niet meer willen functioneren tot meerdere eer en glorie van de koning. Rheden is niet meer vóór Oranje, overigens ook niet tegen, maar vooralsnog is het een enclave in de regio, die toch overwegend als vorstvriendelijk mag worden beschouwd. Dat geeft te denken. Enerzijds kan dit als een bijzondere ontwikkeling gezien worden, maar anderzijds is het ook niet zo vreemd wanneer we het historisch bekijken. Rheden kent vanuit het recente verleden de gestaalde kaders van Thomassen en de betonvlechters van De Meteoor en die hadden niet zoveel op met de Oranjes, omdat die op kosten van de Rhedense belastingbetalers een veel luxere levensstandaard hebben dan het sappelende voetvolk en daar al helemaal niet voor hebben kromgelegen.
Zoals gezegd, Rheden gaat niet meer voor Oranje. Er zit echter geen republikeins genootschap achter, maar er zijn gewoon geen vrijwilligers meer te vinden die de festiviteiten rondom het koningshuis willen organiseren. Het comité Rheden voor Oranje heeft daarom besloten alle evenementen in het komende jaar af te blazen. Rheden viert geen koningsdag, er is geen kermis en er wordt niet op vogels geschoten. Het Huis van Oranje is lokaal verkleurd.
Hoewel de festiviteiten in het recente verleden wel goed bezocht werden, zijn de vrijwilligers die de handen uit de oranje mouwen willen steken nog maar op één hand te tellen. De overige Rhedenaren zijn weliswaar voor een deel nog koningsgezind, wat wil zeggen dat ze liever koning zijn dan lakei.
Rheden kan derhalve niet meer tot het koninkrijk gerekend worden, want wat is een Nederlands dorp zonder koningsspelen? Vooralsnog zal het dorp niet grondwettelijk uit het Koninkrijk der Nederlanden geschrapt worden en ook zal men in Rheden niet de Eerste Rhedense Republiek uitroepen, want zowel in het dorp als daarbuiten zal alles in het werk gesteld worden om het dorp weer in de koninklijke armen te sluiten. De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen zal uiteraard ingeschakeld worden, want ze hebben het oppoetsen van de liefde voor het vorstenhuis tot hoogste goed op Neerlands grond verheven. Nagenoeg alle dorpen in ons landje hebben een Oranjevereniging, al is lang niet iedereen ervan overtuigd dat oranje ons verenigt. Maar de wellicht belangrijkste functie van het Huis van Oranje moet intact blijven: het zorgt voor brood en spelen.
Binnen een jaar verwacht men dat het oranjegevoel zodanig is teruggekeerd in het dorp dat er voldoende inwoners zijn die bereid zijn om de oranjefestiviteiten nieuw leven in te blazen, uiteraard met hulp van de plaatselijke harmonie. Men verwacht echter niet dat ze, getooid met hun oranje sjerp, achter de muziek aan door het dorp paraderen op weg naar het feestterrein en al evenmin zullen de overige dorpsbewoners hen toejuichen met hun vlaggetjes, hun hoedjes en hun toeters.
Het huidige probleem met vrijwilligers is voelbaar in het hele koninkrijk. Overal hebben verenigingen en organisaties te lijden onder het gebrek aan mensen die bereid zijn een deel van hun vrije tijd te besteden aan clubs, waarvan ze zelf aangeven dat het belangrijk is dat ze blijven bestaan.
De actie van het oranjecomité van Rheden is een beproefde methode; ze trekken er de stekker uit in de hoop en verwachting dat de schrik de Rhedenaren om het koningsgezinde hart slaat en men gezamenlijk met het schaamoranje op de kaken enigszins aarzelend het Wilhelmus inzet.
Desiderius Antidotum

Overdekte vlooienmarkt Steenderen

STEENDEREN – In sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen wordt op zondag 28 oktober een vlooienmarkt gehouden. Van 9.00 tot 16.00 kunnen bezoekers snuffelen tussen tweedehands spullen zoals antiek, curiosa, snuisterijen, brocante, huisraad en kleding. Verkopers in spe kunnen nog een kraam huren. Een kraam is vier meter lang (met bovenbouw) en kost 23,50 euro. Een grondplaats gaat per 6 meter en kost 15 euro. Een bezoek brengen aan de vlooienmarkt kost 3 euro voor volwassenen en 65+’ers betalen 2,50 euro entree. Kinderen tot twaalf jaar zijn onder begeleiding gratis. De sporthal verzorgt de catering op deze dag.

www.animo-vlooienmarkten.nl

tel. 06 – 39108152

Business & Shopping: Geber Meubilair opent dit weekend vernieuwde trendy woonwinkel

DIEREN – Geber meubilair, aan de Zutphensestraatweg 13 in Dieren, opent zaterdag 27 oktober haar totaal vernieuwde trendy woonwinkel. Gerard Verwoert, eigenaar van Geber meubilair, heeft flink uitgepakt in zijn zaak.

Geber meubilair is al 23 jaar gevestigd in Dieren en is onlangs geheel vernieuwd. “We zijn met onze tijd meegegaan”, vertelt Verwoert. “Het is een zaak geworden voor mensen die graag ‘thuis komen’ en aandacht willen besteden aan hun interieur. We denken graag mee over de beste oplossing voor onze klanten.”
De showroom, die voor een paar jaar terug op de plek van ijssalon IJs-sol zat, heeft een nieuwe plek gekregen in de bedrijfshal. Ook dit deel van het pand heeft net als de ijssalon een industriële uitstraling, waarin de geheel vernieuwde collectie goed tot zijn recht komt. Het assortiment van Geber meubilair bestaat uit prachtige stoelen, fauteuils, banken, kasten, tafels en vloerkleden in alle soorten en maten, voor verschillende woonstijlen. Vintage, industrieel en lifestyle ontbreken niet in de showroom.
Verwoert: “En voor wie op zoek is naar de finishing touch voor de inrichting is bij ons ook aan het goede adres. Want wij bieden namelijk ook een leuke collectie aan woonaccessoires. Alles wat je in de showroom ziet, is te koop.”
Bij Geber meubilair kan men ook terecht voor maatwerk. Verwoert komt graag bij mensen thuis voor een passend advies. De zelfgeproduceerde meubels zijn ook in de woonwinkel te vinden. “In overleg maken we graag een passend meubel op maat”, aldus Verwoert.
Zaterdag 27 oktober opent wethouder Ronald Haverkamp om 15.30 uur de vernieuwde woonwinkel officieel. Vanaf 15.00 uur staat de koffie klaar, brandt de kachel en staan de medewerkers klaar om van je huis een nog mooier thuis te maken.

Foto: Lotte Bienias

Brummenaar Bart Oudendijk in RTL-programma Doe Maar Duurzaam

REGIO – De aarde. Een plek die ons voorziet van prachtig ongerepte natuur, die ons in staat stelt om te leven. Echter wordt vandaag de dag de aarde geconsumeerd. Zijn we niet al te lang aan het consumeren en moeten we niet een sprintje trekken om het tij te kunnen keren? Bart Oudendijk van Bouwstudio Bart Oudendijk uit Brummen heeft daar zo zijn eigen ideeën over en vertelt op de Posbank bij Rheden, voor het RTL7 programma Doe Maar Duurzaam daar meer over.
Ooit begon hij als twaalfjarige met het bouwen van een ondergrondse hut in het bos. Dat is inmiddels uitgegroeid tot de bedrijfsmissie van Bouwstudio Bart Oudendijk. Die wil dat het vanzelfsprekend wordt om energie-neutraal, duurzaam en in alle opzichten vriendelijk voor de natuur te bouwen. Bart Oudendijk is bereid de verandering in te zetten. In het programma Doe Maar Duurzaam geeft hij een eerste prikkel, in de hoop fabrikanten, opdrachtgevers, overheden en anderen te inspireren om in teamverband met Bart Oudendijk de noodzakelijke sprint voor te bereiden. De uitzending met Bart Oudendijk is zondag 28 oktober om 13.00 uur te zien op RTL7.

Foto: Ellen Loopstra

Gelderland Helpt komt weer in actie

REGIO – Gelderland Helpt is dit najaar weer te zien op TV Gelderland. Tijdens het televisieprogramma gaat Sonja Booms aan de slag om anderen te helpen. Iets vragen of juist geven, het kan van alles zijn. Eenmalige vragen of juist oproepen voor langere tijd; alles kan bij Gelderland Helpt. Naast het programma is Gelderland Helpt tegelijkertijd een platform waar hulp wordt gegeven en gevraagd. Het is een plek waar mensen samenkomen om elkaar te helpen. De vragen en aanbiedingen zijn overigens erg gevarieerd. Van huisdieren tot hulp in het huishouden; alles komt voorbij. Op het online platform van Gelderland Helpt is het ook mogelijk iemand te verrassen met een taart. Naast het weggeven van een taart biedt Gelderland Helpt ook een overzicht aan van locaties waar ‘samen eten’ wordt georganiseerd. Er is uiteraard niets gezelliger dan samen eten. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de website. Gelderland Helpt is iedere zondag te zien vanaf 17.20 uur. Meer informatie over de uitzendingen is te vinden op www.gld.nl.