Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 84)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Retrospectief: De Grote Slatsmolen in Loenen

Een van de vele papiermolens die Loenen heeft gekend, was de Grote Slatsmolen aan de Molen-Allee. Deze molen was gelegen aan de Molenbeek nabij de Kleine Slatsmolen. Voor het eerst wordt in 1668 in oude documenten gesproken over de Grote Slatsmolen die ook wel De Nieuwe Molen werd genoemd. In dat jaar had Allard Hacfort van kasteel Ter Horst een ‘vriendelick’ accoord met de papiermakers over het onderhoud van de beekjes. Teunis Hendriks was toen eigenaar van de opstal en verpachtte dit in 1672 aan papiermaker Cornelis Hendriks (een Loenense straat is naar hem genoemd). Na deze papiermaker kwamen diverse pachters op de molen.
In 1858 is de Grote Slatsmolen gesloopt en herbouwd. Na de verkoop van de molen aan baron Van Wijnbergen, van kasteel Ter Horst, bleven Hendrik en Willem Limphers Hilbrink pachters. Na de Hilbrinks kwam de familie Schut.
Jan Willem Schut komt in 1882 in de pachtboeken van kasteel Ter Horst voor als pachter. Baron van Wijnbergen werd in 1881 eigenaar van het kasteel en ook de vele boerderijen en bedrijven langs de Molenbeek. Op de Grote Slatsmolen overleed de echtgenote van Schut in 1887, waardoor de firmanaam Weduwe J.W. Schut ontstond. Er werd papier en karton geproduceerd.
Het bedrijf was intussen deels machinaal geworden. Behalve het waterrad vormde een kleine oliemolen de drijfkracht.
Wederom ging Schut verhuizen. De fabricage werd geleidelijk overgeplaatst naar de Bovenste Molen verderop gelegen aan de Molen-Allee. De gemalen papierstof werd met paard en kar van de Grote Slats naar de andere molen gebracht.
Na vertrek van Schut kocht Gerrit Wilbrink het bedrijf voor 9000 gulden, voordien had hij dit al enkele jaren gehuurd. In eigen bedrijf maalde Wilbrink het koren en bakte roggebrood: de bekende 14-ponders. Wilbrink had naast de korenmolen ook een boerderij.
In 1955 verkocht Wilbrink de voormalige papierfabriek aan Dirk Wijngaards. Wijngaards maalde het graan en vestigde er een veevoederhandel in.
Na het overlijden van Dirk Wijngaards woonde zijn zoon met zijn gezin hier. Na enige jaren kwam het gebouw te koop. Een jong stel, Fons Vrouwenraths en Petra van Nistelrooy werden nadien eigenaar en zijn voortvarend aan de slag gegaan met de renovatie van de oude molen. Het water heeft nog altijd dezelfde val bij de Grote Slats. Menigeen betreurt dat in 1952 het waterrad is verdwenen.

Meepraten over IJsselgebied

REGIO – Op donderdag 25 en woensdag 31 oktober kunnen inwoners en (agrarische) ondernemers opnieuw meepraten over de toekomst van het gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. De tien partners van Rivierklimaatpark IJsselpoort – zoals dit gebied in deze verkenning wordt genoemd – willen dan graag in gesprek over de te maken keuzes per deelgebied.

De Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen met vier kansrijke inrichtingen voor het Rivierklimaatpark is in september vastgesteld. Om een volgende stap te maken richting een afgewogen gezamenlijk toekomstperspectief eind 2019 is nu in beeld gebracht wat de dilemma’s zijn waarover nog keuzes moeten worden gemaakt.
Tijdens de inloopavonden kunnen inwoners en (agrarische) ondernemers hun mening geven over deze te maken keuzes. Deze inbreng wordt meegenomen in een gezamenlijk advies voor besluitvorming door de bestuurders van de tien betrokken partijen.
Er is geen vast programma. Mensen zijn van harte welkom om tussen 19.00 en 21.00 uur binnen te lopen. Op donderdag 25 oktober kan dit bij Sandton Hotel De Roskam, Arnhemsestraatweg 62 in Rheden en op donderdag 31 oktober bij zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 in Westervoort.
Op www.rivierklimaatpark.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een digitale nieuwsbrief over het project. Het project Rivierklimaatpark IJsselpoort heeft als doel om mensen te laten wonen, werken en recreëren in een toekomstbestendig rivierlandschap. Negen overheden en Natuurmonumenten zorgen ervoor dat de regio straks goed kan omgaan met wateroverlast of watertekort. “We verruimen de IJssel, versterken waar nodig dijken en houden de rivier ook bij laag water goed bevaarbaar. We verbeteren de waterkwaliteit en verbinden natuurgebieden om planten en dieren ruimte te bieden. Samen met inwoners en ondernemers verkennen wij kansen voor duurzame economische (agrarische) bedrijvigheid, schone energie en recreatie. Zo blijft het goed wonen, werken en genieten aan een veilige IJssel en haar prachtige uiterwaarden”, aldus de organisatie.
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort is een samenwerking van gemeenten Arnhem, Duiven, Rheden, Westervoort en Zevenaar, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Gelderland, waterschap Rijn & IJssel, Rijkswaterstaat Oost-Nederland en Natuurmonumenten.

Foto: Fokko Erhardt

Business & Shopping: Wie maken we blij met een gratis klusdag?

DIEREN – Als Manon vertelt dat het haar werk is goede adviezen te geven over inrichting en kleur in huis en nieuwe plannen te maken voor tuinen, is dat goed voor te stellen. Maar als ze daarna uitlegt dat ze de ontwerpen voor een groot deel ook eigenhandig uitvoert, wordt het een verrassende kennismaking met een bijzonder bedrijf: ‘Manon maakt het mooi’, gevestigd aan de Köllinglaan 13 in Dieren.

Manon koos deze bedrijfsnaam omdat het al veel zegt over haar talent en vakkundigheid: “Het gaf me altijd al veel voldoening om met klussen, tuinieren en schilderen iets voor een ander te kunnen betekenen. Mijn kennis en vaardigheden bleven groeien en dat leidde tot de oprichting van mijn bedrijf. Zo kan ik mijn passie de ruimte geven en huis en tuin voor anderen mooi maken.”

Manon: “Tijdens een eerste kennismaking bij iemand thuis bespreken we hoe ik met een persoonlijke aanpak en deskundigheid zorgen uit handen kan nemen. Ik merk dat veel mensen een klus soms maanden of jaren laten liggen omdat ze enorm tegen het werk opzien, of simpelweg de tijd niet vinden ermee te beginnen. Het is dan fijn een passende oplossing te bieden en ik verras mensen graag met mijn creatieve ontwerpen. Door die plannen voor huis of tuin zorgvuldig uit te voeren, krijg ik veel blije reacties. Als opdrachtgevers samen met mij aan de slag willen, juich ik dat zeker toe, dan maken we het samen mooier. Als ik om me heen kijk, zie ik genoeg mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken, maar de mogelijkheid niet hebben om goede en betaalbare vakmensen in te schakelen.”

Daarom nodigt Manon lezers van deze krant uit een bericht te sturen waarin ze iemand voordragen. “Wie wilt u blij maken door mijn hulp in te schakelen? Omschrijf de klus en leg uit waarom ik juist deze persoon moet kiezen. Bij de winnaar kom ik dan in november kosteloos een hele dag klussen.”

De uitslag wordt over twee weken in deze krant bekendgemaakt. Stuur uw bericht en contactgegevens via de link ‘VRAAG INFO’ op www.manonmaakthetmooi.nl.

Extra geld voor herdenking 75 jaar vrijheid

REGIO – Het Gelders bestuur wil 5,5 miljoen euro extra uittrekken voor het herdenken en vieren van 75 jaar Market Garden in 2019 en 75 jaar vrijheid in 2020. Samen met regio’s en gemeenten werken Gedeputeerde Staten (GS) hiervoor aan het programma Gelderland Herdenkt.

Het programma bestaat uit vijf regionale programma’s en drie grote Gelderse evenementen. Naast het herdenken, richten de activiteiten zich ook op het vieren van de vrijheid en de betekenis daarvan. In totaal zal het programma rond de 16 miljoen euro kosten. De regio Veluwe kiest voor de thema’s Market Garden, bevrijding door de Canadezen en de Joodse geschiedenis op de Veluwe. Vanuit de regio Achterhoek ligt het accent op de bevrijding vanuit de Achterhoek van het noorden van Nederland en het samen vieren van de vrijheid. De komende tijd zullen alle onderdelen van het gezamenlijk programma Gelderland Herdenkt verder worden uitgewerkt.

ChristenUnie Gelderland wil duidelijkheid over Lelystad Airport

REGIO – De Gelderse fractie van de ChristenUnie wil snel duidelijkheid en een goede oplossing voor de inwoners van Gelderland omtrent Lelystad Airport. De fractie pleit al lang voor een herindeling van het luchtruim voordat Lelystad Airport open kan gaan.

Het college van Gedeputeerde Staten stuurde onlangs een bezorgde brief naar minister van Nieuwenhoven waarin ze ook aangeeft dat de onduidelijkheid rond Lelystad nu lang genoeg heeft geduurd. Volgens de ChristenUnie is dit een stap in de goede richting. “Laagvliegen over de Veluwe is een bizarre oplossing voor een toch al zo’n onnavolgbaar bestuurlijk proces. De routes worden te pas en te onpas gewijzigd”, zegt ChristenUnie lijsttrekker Dirk Vreugdenhil. “Je kunt pas starten met een nieuwe luchthaven wanneer de vliegroutes goed zijn voorbereid en verwerkt in het luchtruim. Laagvliegen is geen optie voor de inwoners van Gelderland.” Dit is ook de boodschap die vorige week maandag door de fractie is meegegeven aan Tweede Kamerlid Eppo Bruins. “Wij staan pal voor de belangen van de Gelderlanders en we willen dit signaal dringend onder uw aandacht brengen”, aldus Dirk Vreugdenhil, die op de algemene ledenvergadering werd verkozen tot lijsttrekker van de Gelderse ChristenUnie in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart 2019.

Lezingen werk Provincie

WESTERVOORT – Op maandag 29 oktober is er om 14.00 uur een bijeenkomst in Westervoort over het werk van de Provinciale Staten van Gelderland en dat van het Waterschap Rijn-IJssel. De organisatie is in handen van het VVD-seniorennetwerk Gelderland Oost. De bijeenkomst wordt gehouden in Huize Vredenburg, Klapstraat 112 in Westervoort. Aanmelden kan via bartsipma55@gmail.com.

Foi Foi: Lief muusien…..

Um in ut dialect un verhaaltjen te schrieven is veur de meeste mensen wat moeilijk. Maar ut valt wel mee a’j d’r maar an begint. Bie de dialectclubs bint vake luu die d’r aardigheid in heb um un verhaaltje, al of niet woar gebeurd, te schrieven. Bie de dialectkring Gemeente Epe heb ze ok wat lejen die dat heel goed doet. De veurzitter is Fennie Dekker. Die kan dat ok heel goed en deed mee an un schriefwedstrijd. Zee maken met un leuk verhaal oaver un muusien en won de eerste pries. In hun clubblad De Kroene steed dat verhaalje dat ik ule ok graag deurgeve. Fennie schreef oaer ut muusien in ut dialect van Heerde: “Hoe offe noe achter de koelkaste terecht ekommen was wete wie niet. Ut kan wen dat de katte um binnen ebrach hef en um kwiet eraak is, maar op un bepaald moment hadden wie un muusie in de keuken.
Ut was un andoelijk klein beesie, duudelijk nog un jonkie en hie was nargens bange veur. Wie zagen um de eerste keer toen wie an ut afwassen waren. He klauteren van achter de koelkste tegen ut aanrecht op en liep zo noar ut hoek van ut aanrech woar de fruitschale stond met van allerlei lekkere dinge zoals mais, walneuten en fruit. Wule waren d’r niet bange veur.
Dan zogge hee uut wat um leek en hee liep dezelfde weg weer terugge en verdween achter de koelkaste. Dit herhaalden zich elke dag en wule heb enorm van um genoten. Een enkele keer maakt hee ok wel is de grote oversteek noar de andere kante van de kamer en verdween dan in de enorme grote bloembak van spoorbielzen die wie in de kamer hadden stoan. Doar stond un banenboom in en doar klomme hee soms in. Dat was natuurlijk levengevoarlijk want de katte en de hond huusden ok in de kamer. Wat hew van um genoten zolange as ut duurden want dit kon niet goed goan. Op un oavend kump de heer des huuzes onverwachts thuus en in plaatse datte vanaf de veurdeure de kamer inlop giete meteen deur noa de keuken. “Ik zie een muis”, schrééuwen hee. Want hee kon gien dialect proaten. Wule konden proaten as Brugman maar ut hielp niks, de muus mos evangen wörden. Ziek wauw d’r van. Diezelfde oavond werd d’r un muzenval op ut anrecht ezet met un stuksien keze d’r op. Ik ben d’r ‘s nachts uut egoan en heb un klap op de val egeven en dat hek un paar nachten vol eholden. Elke nach de val weer nie’j op ezet. Op un nacht zat de val opnieuw dichte, maar gien muusien. En die oavond d’r op zak nooit vergèten. Ut muusien kwam van achter de koelkast an estrompeld en zien gebit rammelen en reutelen van alle kanten… Bleek hee met de snuute in de val ezèten te hebben. Zien hele beksie lag uut mekare. Hee kon dus niet meer èten. Noa diep beroad hew toen besloaten daw um uut zien liejen mossen verlossen en dezelfde oavond hew de val ezet. De volgende margen lagge dood op de val. Bie noader onderzoek bleek ut hele beksien kapot te wèzen. Wule heb un vreselijk emis….”

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

Klagen hef gien zin, doe wat of vergèèt ut

Boos Red de Veluwe gaat actievoeren

REGIO – Stichting Red de Veluwe is verontwaardigd over de reactie van minister Cora van Nieuwenhuizen over de belevingsvlucht die op 30 mei de laagvliegroutes vanaf Lelystad vloog. De minister stelt in haar brief aan de Tweede Kamer dat de gemeten geluidsverschillen binnen de marges vallen die op voorhand te verwachten waren. Red de Veluwe vindt dat klinkklare onzin en legt zich hier niet bij neer.

“De toegestane marge die de minister nu ineens uit haar hoed tovert zou een verdubbeling of verdrievoudiging van het geluid kunnen betekenen voor bewoners op de Veluwe en van de IJsselvallei”, aldus de actiegroep die dit onacceptabel vindt.

De belevingsvlucht bleek volgens de actiegroep in de praktijk op basis van metingen veel meer geluid te maken dan was berekend in de Milieueffectrapportage (Mer). “Terwijl het hier een nieuw toestel betrof en ook nog eens zonder passagiers en belading en dat precies volgens het boekje vloog. Minder geluid produceren dan die dag is volstrekt onmogelijk. Niettemin staat in de Mer een nog veel lager geluidsniveau.”

Woordvoerder Jaap Kloosterziel: “Overduidelijk is dus dat in de Mer gerekend werd met veel te weinig lawaai waardoor de bewoners en degenen die de beslissingen moeten nemen, een veel te positieve situatie werd voorgeschoteld. Op basis van die feiten werd een rapport aan de minister aangeboden met het advies geen laagvliegroutes te gaan invoeren en eerst te zorgen voor een herindeling van het luchtruim. Bij de ontvangst van dat rapport stelde de minister dat ze geen pasklaar antwoord had op de verschillen tussen de metingen en berekeningen. Bijna vijf maanden later en na veel onderzoek door dure bureaus komt ze ineens met het verhaal dat dit soort afwijkingen binnen de marges vallen. Er is een bandbreedte mogelijk van 3 tot 6 decibel. Nou als dat zo is had ze dat op dat moment ook wel kunnen zeggen. Volgens ons is dit weer een sterk staaltje Schiphollen van het ministerie dat er alles aan doet om de luchtvaart maximaal te faciliteren. Bovendien is op sommige plaatsen wel een verschil gemeten van 10 decibel maar daar gaat de minister niet op in. En dan de gunstige omstandigheden niet eens meegerekend. Die laagvliegroutes gaan straks onze woonomgeving ernstiger verpesten dan de meeste mensen beseffen en door het hogere aantal decibellen zullen ook veel meer mensen worden getroffen dan nu wordt aangenomen.”

Stichting Red de Veluwe laat het er niet bij zitten. “Wij willen niet dat er zo met onze bewoners en natuur wordt omgesprongen. Die absurde laagvliegroutes moeten van tafel en de huidige MER moet de prullenbak in. Wij gaan acties voorbereiden om dat te bereiken. Iedereen die mee wil helpen kan zich aanmelden op www.stichtingreddeveluwe.nl”, aldus Jaap Kloosterziel.

Profielschets commissaris van de Koning bekend

ARNHEM – De provincie Gelderland wil per 1 februari 2019 een nieuwe Commissaris van de Koning die zich inzet voor een gezonde, veilige, schone en welvarende provincie. Dit staat in de profielschets die de Gelderse fractievoorzitters op 12 september 2018 hebben vastgesteld.

In de periode 17 juli tot en met 20 augustus nodigden Provinciale Staten (PS) Gelderlanders uit om aan te geven wat zij belangrijk vonden aan de nieuwe Commissaris van de Koning. Bij het opstellen van de inhoud van de profielschets hebben de fractievoorzitters rekening gehouden met de uitkomsten van deze enquête. Ruim vijfhonderd mensen gaven gehoor aan de oproep van de Staten. Zo gaven de meesten aan dat de nieuwe Commissaris van de Koning een boegbeeld van de provincie moet zijn. Ook gaf het merendeel aan het belangrijk te vinden dat de nieuwe Xommissaris van de Koning een achtergrond in het openbaar bestuur heeft. Deze beide aspecten komen terug in de profielbeschrijving.

De fractievoorzitters bieden de profielbeschrijving aan in een initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten. In een extra vergadering op 3 oktober namen de Staten hierover een besluit in aanwezigheid van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Na vaststelling bieden Provinciale Staten de profielbeschrijving aan de minister aan. Kort daarna verschijnt de vacature met de Gelderse profielschets in de media.
Vanaf 1814 heeft Gelderland 16 Commissarissen van de Koning(in) gehad. Tot 1848 wees de Koning zelf de nieuwe Commissaris aan. Daarna deed de regering dat. Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw mogen Provinciale Staten meepraten over de profielschets. De huidige Commissaris Clemens Cornielje is 13,5 jaar in deze functie werkzaam geweest. Per 1 februari 2019 stopt hij.

Natuurmonumenten bekrachtigt samenwerking met ondernemers

REGIO – Natuurmonumenten bekrachtigde onlangs de samenwerking met een aantal horecaondernemers rond Nationaal Park Veluwezoom. Beide partijen ondertekenden een overeenkomst in de werkschuur van de boswachters in De Imbosch.

Nationaal Park Veluwezoom kent meerdere ingangen, waarvan een aantal met horeca. Natuurmonumenten en de ondernemers op deze plekken hebben met elkaar gemeen dat ze een goede gastheer of gastvrouw voor de bezoekers willen zijn. Daarom wil Natuurmonumenten de samenwerking met de ondernemers bij deze entrees zoeken of versterken.
De ondernemers laten zien dat het natuurgebied wordt beheerd door Natuurmonumenten. Bezoekers weten dan bij wie ze met vragen of opmerkingen over het gebied terechtkunnen. Verder bieden zij bezoekersinformatie. Natuurmonumenten wijst bezoekers op deze horecaondernemingen, plaatst er mooie informatieborden waar routes op staan. Ook zorgt ze dat de aanloop- of aanrijroutes naar de wandel-, fiets-, mtb- en ruiterroutes in het gebied op orde zijn.

Vertegenwoordigers van De Heideroosin Eerbeek, De Harmonie in Laag-Soeren en De Thermiekbel in Terlet kwamen maandag 1 oktober bijeen om een samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Eerder ging Natuurmonumenten al een samenwerking aan met de Priesnitzhoeve in Laag-Soeren. Natuurmonumenten hoopt de komende tijd met andere ondernemers om tafel te gaan zitten.