Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 81)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Een Stief Kwartiertje: Erop af!

We zouden het een bijzondere aanpak kunnen noemen: een aantal politieke partijen in Doesburg wil de jongeren uit het stadje verleiden om het gemeentehuis als hun nieuwe hangplek te kiezen onder het bewierookte motto: samen de toekomst in. Wellicht kan deze actie succes hebben indien de belangrijkste voorwaarde van de jongeren voor een hangplek wordt gehonoreerd, namelijk dat ze er mogen drinken en blowen. Hoogstwaarschijnlijk wordt die niet ingevuld, want de laatste weken stijgt er voortdurend een welriekende wietlucht op uit het Hanzestadje en daarnaast dendert het geluid van drinkgelagen door de straten en dat heeft de noodklok alarmerend laten luiden in het gemeentehuis.

De afgelopen weken werd bekend dat de Doesburgse jeugd meer blowt en drinkt dan hun leeftijdsgenoten uit de regio en erger nog dan dat…het zou min of meer gestimuleerd worden door de ouders. Dat heeft een aantal partijen, na diep nachtelijk beraad, doen besluiten dat deze verloedering gestopt moet worden, want ook in Doesburg gelooft men dat de jeugd de toekomst heeft, maar dan moet die toekomst niet verhuld worden door de rook van de wiet of juist dubbel gezien worden door de wodka en de apfelkorn.
De raadsleden willen de jongeren structureel bij de politiek en hun plannen betrekken om het tij te keren en hebben daar een paar centen, zeker niet teveel, voor uitgetrokken. De raadsleden durven de jongeren echter niet te benaderen op de hangplek, vandaar dat ze hun eigen hangplek ter beschikking stellen. Vreemd natuurlijk, want raadsleden dienen maatschappelijke (wan)toestanden te signaleren en die zijn voornamelijk buiten de raadzaal te vinden, althans dat mogen de Doesburgers toch veronderstellen. Natuurlijk is het jongerencentrum 0313 een betere plek, maar wellicht heeft men de illusie dat er onder de jongeren nieuwe raadsleden schuilen, zeker wanneer ze goed gebekt zijn.

Wat er ontbreekt is natuurlijk een goede analyse waarom de Doesburgse jongeren meer drinken en blowen dan de jongeren in de omgeving, even vooropgesteld dat deze aanname klopt. Er wordt gesuggereerd dat zwakke gezinsstructuren mogelijk een rol zouden spelen, evenals het feit dat ouders de drank voor hun kinderen in huis halen. Het zijn nogal boude beweringen, het zegt nogal wat. Als de verhalen over drankgebruik onder toezicht juist zijn dan zouden de gemeente kunnen overwegen om een sociaal café in het gemeentehuis te openen voor raadsleden, ouders en jongeren; een stamtafel in de raadzaal is dan de plek waar de toekomst van Doesburg gestalte moet krijgen.

Afgelopen week werd ook bekend dat veel gemeenten een tekort aan financiële middelen hebben voor de jeugdzorg. Nu is Doesburg al zo rijk als de armste rat in de Martinitoren, dus moeten we hopen dat de raadsleden niet hun zorgen verdringen, of erger, verdrinken omdat het zo lekker verdovend werkt. Jongeren weten al hoe dat werkt, het zijn ervaringsdeskundigen. Waarschijnlijk zijn ouders en raadsleden dat ook, dus elkaar helpen is de enige optie. Bovendien is het goedkoop, want het houdt de jeugdzorg buiten de deur. Kortom, de jongeren zoeken in hun jeugdige onbezonnenheid af en toe de grenzen op om daar vervolgens overheen te gaan. Jongeren hebben echter over het algemeen ook ouders die dat gedrag aanzien, wetende dat ze vroeger ook jong geweest zijn, maar zelf inmiddels tot de jaren des onderscheids zijn gekomen waardoor we mogen verwachten dat ze hun kroost bij de kladden grijpen en bij de les houden. En…veel raadsleden zullen ook ouder zijn. Samenwerken aan perspectief, daar gaat het om, dus…erop af.

Desiderius Antidotum

Business & Shopping: Nieuw in Zevenaar: De Brommobielspecialist

ZEVENAAR – Mensen die op zoek zijn naar een brommobiel kunnen terecht bij Van Bindsbergen Minicars in Zevenaar. In februari van dit jaar is deze zaak, die gespecialiseerd is in brommobielen, verhuisd van Didam naar Zevenaar.

Eigenaar Tom van Bindsbergen: “Van Bindsbergeren Minicars is ontstaan toen ik op achttienjarige leeftijd, direct na mijn studie, mijn passie ben gevolgd en mijn eigen bedrijf ben begonnen. Ik heb altijd een grote interesse gehad voor deze motorvoertuigen. Zo ging ik op mijn zestiende al met de brommobiel naar school. Van mijn interesse heb ik sinds 2011 mijn vak gemaakt. Sindsdien heb ik mij volledig gespecialiseerd in de brommobielmarkt. Vanwege de groei van de vaste klantenkring ben ik onlangs verhuisd naar de Marconistraat 29B te Zevenaar.”
Van Bindsbergen helpt met zijn jarenlang ervaring graag mensen die op zoek zijn naar een brommobiel met het maken van de juiste keuze. “Er is een zeer ruim en wisselend assortiment van ongeveer vijfentwintig brommobielen op voorraad, zowel nieuw als gebruikt. De brommobielen worden verkocht inclusief garantie. Indien gewenst, kan uw brommobiel thuis worden afgeleverd. Tot slot kunt u voor alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden bij mijn bedrijf terecht.”
Voor meer informatie of een bezichtiging kunnen geïnteresseerden altijd geheel vrijblijvend langskomen aan de Marconistraat 29B in Zevenaar.

Tel. 0316 – 254186

brommobielzevenaar.nl

Winter vol regen nodig om droogte recht te trekken

REGIO – Pas als er de komende winter net zoveel regen valt als normaal in een heel jaar, is de grond- en oppervlaktewaterstand pas hersteld. Waterschap Rijn en IJssel trekt daaruit de conclusie dat de waterstand voor het voorjaar waarschijnlijk niet hersteld zal zijn.

Het waterschap heeft berekeningen uit laten voeren naar de gevolgen van de droogte van de afgelopen zomer. Op sommige plekken is wel 500 tot 700 millimeter neerslag nodig om weer op normale waarden te komen. Gebeurt dit niet, dan is dat volgend voorjaar merkbaar. Watergangen worden eerder afvoerloos en vallen eerder droog. Ook de watertemperatuur stijgt dan sneller. Hierdoor zullen volgens het waterschap de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar eerder herhalen en mogelijk langer duren.
Door de regen in de afgelopen weken is er wel weer water beschikbaar voor gewassen die aan de oppervlakte wortelen, zoals gras. “Dit geeft het idee dat het herstel is ingetreden, maar schijn bedriegt”, zegt het waterschap. “De grond- en oppervlaktewaterstanden zijn sinds de extreem droge zomer alleen nog maar verder gedaald. De grondwaterstanden zijn tot een meter lager dan normaal voor deze tijd van het jaar en zijn nog steeds dalende. Meer dan de helft van onze watergangen is drooggevallen en in het overgrote overige deel is sprake van stilstaand, ondiep water”, zegt het waterschap.

Het waterschap verwacht door de klimaatverandering in de toekomst vaker te maken te krijgen met extreem droge perioden, zoals afgelopen jaar. Daarom gaat het waterschap de komende maanden met partijen in het gebied in overleg over wat te doen in droge perioden. Dijkgraaf Hein Pieper: “We verwachten dat de grond- en oppervlaktewaterstanden in ons hele gebied zich onvoldoende zullen herstellen. Dat betekent dat we komend voorjaar al beginnen met een achterstand. We hebben de afgelopen zomer gezien wat voor gevolgen dat heeft voor onder andere de natuur, landbouw, scheepvaart en recreatie. Daarom zijn collectief bewustzijn en een collectieve zoektocht naar oplossingen en maatregelen nodig.”
De maatregelen die het waterschap in de zomer heeft genomen, zijn nog steeds van kracht. Zo geldt er nog steeds een onttrekkingsverbod van oppervlaktewater uit beken, rivieren en sloten voor beregening in heel het werkgebied en een onttrekkingsverbod voor beregening uit grondwater in drie specifieke kwetsbare natuurgebieden.

Een Stief Kwartiertje: Soerense Broek

Laatst fietste ik langs het Soerense Broek. U kent het wel; het is het nieuwe natuurgebied bij Laag-Soeren aan de overkant van het kanaal. Op een paaltje zag ik een roodborsttapuit, een volwassen man. U kent die wel, een vogel met een mooie rode borst en een witte halsband. Hij keek uit over het natuurgebied in de hoop dat de nieuwe natuur hem ook iets te bieden zou hebben.

Aan de overkant van de weg lag een bankstel in de droge sloot. Een droge sloot kent u inmiddels en een oud bankstel waarschijnlijk ook. Het bankstel had zicht op het landbouwgebied; een bankstel zit ook wat dichter bij de mensen.
Het tafereel geeft aardig weer hoe het er tegenwoordig in de natuur aan toegaat. Het Soerense Broek is een natuurgebied in wording. Er wordt selectief gemaaid en de geselecteerde koeien worden geacht selectief te grazen, zodat er natuur ontstaat zoals dat in de beleidsnota staat opgetekend. Vrijwilligers helpen de natuur een handje door het gebied te ontdoen van brutaal opschot, dat de uitgangspunten van de beleidsnota negeert.
Een bankstel in de sloot wordt niet als natuur gezien, hoewel het inmiddels bij een aantal mensen tot natuurlijk gedrag is verworden om de spullen waar ze vanaf willen, in de natuur te dumpen. Dat blijkt aanmerkelijk goedkoper dan het naar de stort brengen. De natuur is een buitengewone stortplaats; het is een circulair systeem, alles wordt gerecycled als je de natuur maar tijd gunt. In deze snelle tijd lukt het de natuur helaas niet een bankstel geheel op te nemen, al doen de braamstruiken nog zo hun best.
Inmiddels is duidelijk dat boswachters tot de grootste afvalverwijderaars van het land zijn gepromoveerd, hoewel de boswachters het niet als een promotie ervaren. Het zijn echter heel actieve opruimers, ze besteden tegenwoordig de helft van hun tijd om hun natuurgebied te reinigen. Het inzamelen van afval hoort inmiddels tot hun natuurlijk handelen.

Afgelopen zaterdag was de natuurwerkdag, ook in de Soerense Broek neem ik aan. Overal en dus ook in onze regio zijn heel veel vrijwilligers tegenwoordig actief in de natuur om te redden wat er te redden valt.
Enerzijds gaat het goed in ons land. Het water wordt schoner en er komt meer leven in, er komt meer natuurgebied bij en veel mensen zijn zich bewust van het belang van een rijke natuur als onderdeel van een goed milieu, ze voelen zich boswachter in de oorspronkelijke zin. Anderzijds gaat het met het dierlijk leven, vooral met de insecten, niet goed en dat heeft een grote invloed op onze planten; het ecosysteem is immers een samenhangend geheel van allerlei organismen die in een bepaalde biotoop een levensgemeenschap vormt. Wij mensen beseffen nog te weinig dat wij ook onderdeel zijn van dat systeem.

Alles moet circulair worden willen we de aarde redden. De berichten van de laatste dagen zijn alarmerend. Ondanks alle mooie initiatieven en de inzet van veel mensen kachelen we toch achteruit. Onze consumptieve levensstandaard vraagt dringend aanpassing.
De praktijk is echter dat we – bij wijze van spreken – met de auto naar het Soerense Broek rijden om van de natuur te genieten en nemen en passant het oude bankstel mee dat we aan de andere kant van de weg deponeren. Het wordt wel opgeruimd, weten we, terwijl de roodborsttapuit zingt. Op de terugweg praten we over de volgende vakantie, waarschijnlijk Portugal, vanwege de mooie natuur. Je vliegt er voor een habbekrats heen.

Desiderius Antidotum

Gerarduskalender te koop in Eerbeek

EERBEEK – In Eerbeek is aan de W.Einthovenstraat 4 een nieuw verkooppunt gekomen voor de Gerarduskalenders. Tonny Savelberg-Daamen verkoopt vanaf dit jaar de scheurkalenders van het klooster in Wittem. Zij is dat gaan doen toen ze hoorde dat het verkooppunt in Dieren ermee stopte. Op de voorkant van de blaadjes op de bewuste scheurkalender staat elke dag een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen. De kalender kost dit jaar 7,25 euro. De opbrengst komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd. De verkoopster benadrukt dat ze dit als vrijwilligster voor Wittem doet: “Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.” Ze is te bereiken via tel. 0313 – 650798.

FOI FOI: Bruune geiten…..

Dat ut vrogger niet zo’n beste tied was, is algemeen bekend. D’r mos hard aan epak worden um de kost te verdienen. Johan Wansink vertellen mien doar un aardig verhaal oaver. Ut ging oaver zien Ome Jaap. In Hoenderloo mos ie, as ie niks hadden eleerd, in ut bos warken of bie un boer an de slag. D’r mos geld verdiend worden. Brood op de planke kommen.
Ome Jaap hef van alles edoan. Hee hef moeflons uut ezet op de Hoge Veluwe bie Kröller Muller. Die beesten waren in ut buutenland ekoch. Die meneer had dat bèter niet an ome Jaap kunnen vroagen, want toen Ome Jaap doar oaver de Hoge Veluwe liep kwam zien streupersbloed weer noar boaven. Ome Jaap kon volgens Johan
alderbastend hard lopen en dat kwam um doar goed van pas. Hee kon de veldwachter altied goed veurblieven.
Bie ut streupen liet hee de reeën hen en weer in een hoek van ut raster lopen van links noar rechts. En dat net zo lange tötdat die dieren zo muu waren dat ze niet meer konden lopen. Jaap hef doar drie reeën met de poten an mekare ebonden en zo ene veur ene met de kruuwagen noar huus ebrach. Hee hef ze doar op de stal ezet en is ze goed goan voeren. De dieren hadden ut doar best. En as ze goed dikke waren kon hee ze mooi slachten. Doar zaten lekkere bouten an. Goed èten veur zien gezin. Niemand kon dat zo zien.
Maar helaas, ut ging toch nog glad verkeerd. Jaap had d’r nooit bie stille estoan dat zien jongens ze hadden ezeen in de schuure. Hee zei maar zo dat ut bruune geiten waren. Dat mos goed goan. De dieren waren al mooi dikke ewörden. Nog effen en dan konden ze in de panne.
Jaap had ut allemoale goed bedacht maar d’r kwam un kink in de kabel. Wat ging d’r mis? Op un dag werd d’r op schole eproat over wat veur dieren ze allemoale thuus hadden. Bie ene un koe, un peerd, bie de ander un paar schoapen, hond, katte of un geite. Een van de jongens had un vroage veur de onderwiezer en zei: “Meester bint d’r ok bruune geiten?”. “Nee”, zei de meester, “bruine geiten bestaan niet”. Zeg dat jonk: ”Maar bie ons wel meester, wule heb d’r drie op stal stoan!”
Dat had de jonge Jaap bèter niet kunnen zeggen, want toen ging de meester, die hartstikke tegen streupen was, un lichien op. De volgende dag ging hee nog de plaatselijke veldwachter. Die vond ut arg mooi dat hee Jaap noe in de krage kon griepen. Al langer had hee d’r op eloerd um disse streuper op heterdaad te betrappen. Umdat Jaap bar hard kon lopen was hee um altied te glad af ewes. Toen hee bie Jaap kwam kon hee d’r niet onderuut um de reeën te loaten zien. Hee was d’r gluuiend bie.
Dat muusien hef nog wel un flinke start ekregen want Jaap mos mee en hef un flink tiedjen in de bak motten zitten. In die tied was dat un grote schande. Volgens Johan is Ome Jaap later toch nog goed terechte ekommen in de maatschappij!!.

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

Kostbaar is de wiesheid die’j deur ervaring heb ekregen

Vogelvrienden in het zonnetje gezet

BRUMMEN/DIEREN – Drie jubilarissen van vogelvereniging de Edelzanger Brummen-Dieren zijn gehuldigd tijdens de opening van de 23e nationale vogelshow op vrijdag 12 oktober. De heer Schoneveld is 50 jaar lid en de heren Berends en Breukink zijn 25 jaar lid.

Het districtsbestuur Gelderland was er met een afvaardiging van twee personen, te weten de heren Hendriks en Konijnenberg. Na de opening door de voorzitter de heer Wissels werd het woord gegeven aan de heer Hendriks van het districtsbestuur. Hij prees de jubilarissen om hun liefde voor de vogelsport en het feit dat het echte verenigingsmensen zijn die altijd voor de vereniging klaar staan. Vervolgens kregen mannen hun onderscheidingen opgespeld.
Hierna werd de tentoonstelling geopend door de heer Wissels en konden alle aanwezige vogelliefhebbers genieten van de mooie show. Op de foto van links naar rechts de heren Schoneveld, Berends en Breukink.

Boetes geïnd tijdens grote verkeerscontrole

SPANKEREN – De politieteams Zutphen en Velp hebben donderdag 8 november vanaf het eind van de middag tot ongeveer 22.00 uur een grote verkeerscontrole gehouden, in samenwerking met de Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en de RDW. Hierbij zijn op industrieterrein IJsselsteyn in Spankeren meer dan zesduizend auto’s gecontroleerd.

De politie en Belastingdienst hadden op strategische punten in en rond Dieren camera’s opgesteld, waarmee de auto’s werden gecontroleerd. Motoragenten pikten de auto’s op waarvan een melding in het systeem stond en brachten deze voor verdere controle naar het industrieterrein aan de Zutphensestraatweg (N348) in Spankeren.
Er zijn 64 bekeuringen uitgedeeld voor diverse overtredingen, waaronder gladde banden, kapotte lampen of een slechte technische staat van de auto. De Belastingdienst heeft beslag gelegd op dertig auto’s. Ook is door de belastingdienst een totaal van 102.000 euro aan openstaande vorderingen geïnd. Drie bestuurders bleken onder invloed van alcohol en mochten niet verder rijden..

Foto: Melvin/Persbureau Heitink

Collecte NSGK

REGIO – Duizenden vrijwilligers gaan van 12 tot en met 17 november weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Zij komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

www.nsgk.nl

Steptocht over de Posbank

DOESBURG – Stepteam Doesburg heeft op zaterdag 6 oktober haar jaarlijkse Steptocht gehouden. 65 Steppers uit heel Nederland kwamen naar Doesburg om mooie routes over de Veluwe te steppen. Er was een tocht van 30 kilometer en een tocht van 50 kilometer uitgezet. Het stepteam Doesburg werkte met zogenoemde voorsteppers om de groepen te begeleiden. Er waren stops op de uitzichtspunten van de Posbank. De supersnelle afdaling met snelheden tot 60 kilometer per uur was een beloning voor de vele klimmetjes. De zon straalde volop deze dag en het Doesburgse team kreeg vele complimenten voor de mooie omgeving en de goede verzorging. “We starten altijd met diverse zelf gebakken taarten en eindigen altijd met de enige echte Doesburgse mosterdsoep”, aldus de organisatie. Mensen die ook weleens willen steppen, kunnen contact opnemen met Stepteam Doesburg.

www.stepteamdoesburg.nl