Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 8)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Provincie onderzoekt sociale impact Covid-19 op Gelderse bevolking

REGIO – Hoe gaat het met je? Dit vraagt de provincie aan alle inwoners die mee willen doen aan de Monitor Gelders Welbevinden. Vanaf vrijdag 10 april wordt om de twee weken de impact gemeten van de Covid-19 uitbraak op het sociale welzijn van Gelderlanders.

Begin april maakte 44 procent van de Nederlanders zich zorgen over de gezondheid van familie en vrienden, tegenover 36 procent een week eerder. Hoe is dit in Gelderland? De meeste vragen die de provincie stelt gaan over werk, wonen, zorg en eenzaamheid. Het onderzoek naar de sociale impact loopt gelijk met het onderzoek naar de economische impact van de Covid-19 crisis op de provincie. Hierin kijkt men naar werkgelegenheid, recreatie en toerisme, cultuur, openbaar vervoer en sport.
Gedeputeerde Leefbaarheid Peter van ’t Hoog: “De gevolgen van Covid-19 zijn ingrijpend. De overheid verzamelt nu veel gegevens over het virus en de economie. Provincie Gelderland wil daar een hele wezenlijke vraag aan toevoegen. Wilt u ons vertellen wat de huidige omstandigheden met u doen? De antwoorden kunnen ons helpen mee te denken in belangrijke, persoonlijke aspecten. We willen het juist nu weten. En we zullen het blijven vragen. Het welzijn van Gelderlanders is belangrijk, daar blijft de provincie aan werken.”

In 2018 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen voor een jaarlijkse monitor naar het welbevinden van de Gelderse bevolking. Deze monitor is in 2019 voor het eerst uitgevoerd. Dit jaar is de monitor gepland voor eind april en september. Gedeputeerde Staten hebben op 7 april besloten om de monitor enkele weken eerder van start te laten gaan. Zij kunnen de uitkomsten gebruiken voor hun aanpak om Gelderland zo goed mogelijk door de crisis te helpen.
De provincie stuurt deelnemers van het Gelders Panel een uitnodiging voor dit onderzoek. Alle inwoners van Gelderland kunnen deelnemen aan het onderzoek via www.gelderland.nl/welbevinden.

Retrospectief: Ereboog aan ’t Veer

Wat een feest was dat, op 7 januari 1937! Dat was de dag waarop de Nederlandse kroonprinses Juliana in het huwelijk trad met de Duitse prins Bernhard zur Lippe-Biesterfeld. Overal in het land en dus ook in Dieren werden zogenaamde erebogen opgericht. Bijna elke straat of buurtvereniging richtte zo’n ereboog op. Of een en ander gecoördineerd werd is niet bekend, hoewel de Dierense Oranjevereniging in 1929 was opgericht en dus al bestond. Er bestaan verschillende foto’s van erebogen dat jaar, zoals die in de Kerkstraat, de Lagestraat (op twee plekken zelfs), de Hogestraat en deze op Aan ’t Veer. De hele buurt poseerde vervolgens voor de fotograaf. De kinderen hadden allemaal een feesthoed op en ook de volwassenen hadden een soort witte shawl om het hoofd gebonden.
Het huwelijk van de kroonprinses betekende in die jaren een welkome aanvulling van het Nederlandse koningshuis, dat na de dood van Koningin Emma eind 1936 immers nog maar uit twee personen bestond.

De keuze van de Duitse prins voor de Nederlandse troonopvolgster leidde overigens tot de nodige spanningen in de aanloop naar een nieuwe oorlog en het al heersende bewind van de Nazi’s in Duitsland. Op het galafeest, dat twee dagen voor hun huwelijk werd gegeven en waarop allerlei Nederlandse en Duitse prominenten verschenen, speelde men bijvoorbeeld het Horst Wessel-lied. Koningin Wilhelmina stónd er op dat dit lied ten gehore gebracht werd. De bekende huisdirigent van de Oranjes, dr. Peter van Anrooy, weigerde echter principieel om dit lied te dirigeren en werd op staande voet ontslagen en vervangen door de dirigent van een militair orkest. Het Horst Wessel-lied fungeerde als de officiële hymne van de NSDAP, de Nazi-partij. De tekst die begint met: ‘Die Fahne hoch! Die Reihen fest geschlossen! / SA marschiert mit ruhig (mutig) festem Schritt. / Kam’raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, / Marschier’n im Geist in unser’n Reihen mit.’

Van al die perikelen hadden de mensen op deze foto geen weet. Zij poseerden trots onder hun ereboog op Aan ’t Veer en vierden, ver weg van Den Haag, hun eigen feest ter ere van het koninklijk huwelijk.

Een Stief Kwartiertje: De Gelderse app

Eerdaags breekt de vakantieperiode aan en in het huidige tijdsbestek waarin alles om ziekte draait, betekent dit dat we even naar buiten mogen als we maar in de buurt blijven. U moet het zien als een moment waarop de dokter als het ware aan ons bed staat en vertelt dat we van de gesloten afdeling worden overgeplaatst naar een halfopen afdeling, alwaar we verder moeten werken aan onze gezondheid. De dokter heeft ook gezegd dat het beter is dat we niet naar een ziekenhuis of herstellingsoord over de grens gaan, maar in eigen omgeving moeten gaan kuren. Er zullen echter mensen zijn die inmiddels zo gehospitaliseerd zijn dat ze zich in hun eigen bed het beste voelen, maar de meesten onder ons zullen graag van het stukje aangeboden vrijheid gebruik willen maken, al zal dat onder voorwaarden moeten. Vrijheid is niet gratis zoals u weet.

De nieuwe bewaker van onze beperkt verleende vrijheid heet de Gelderse app; het wordt een soort BOA met een vriendelijke doch enigszins dwingende wapenstok. De verwachting is dat de Veluwe en daarmee ook de Veluwezoom overspoeld zal worden door patiënten, die tijdelijk de afdeling mogen verlaten. De opperdokter heeft gezegd dat ze zich niet te ver van het ziekenhuis mogen begeven, al lonken de buitenlandse kuuroorden en dus is de Veluwe de ideale plek om verder te genezen. Het wordt hier deze zomer één groot herstellingsoord. De instellingen op de Veluwe die deze mensen allemaal moeten opvangen, zijn daarmee zeer gelukkig, maar dienen zich ook aan de gezondheidsregels te houden en zijn dus ook veroordeeld tot de app. Alle mensen op de Veluwe moeten aan de app; zonder smartphone ben je aan huis gekluisterd.

De app wordt dezer dagen ontwikkeld in opdracht van de provincie Gelderland – overigens geheel buiten Hugo de Jonge om, want de app moet voor de komende zomer klaar zijn – en zal worden ingezet om de druk op de Veluwe zodanig te verdelen dat mensen elkaar niet voor de voeten lopen, laat staan overlopen en dat de verworven vrijheid niet zodanig gebruikt of misbruikt wordt dat de kans bestaat dat we in de loop van het verlof weer teruggeplaatst worden op de gesloten afdeling.
De grootste uitdaging voor de provincie is het gegeven dat ze met de app alle mensen op de Veluwe kunnen volgen, maar vanwege de privacywetgeving onmiddellijk weer moeten vergeten waar die mensen zich bevinden.

Wanneer u geneigd bent om uw verblijfplaats te verlaten en een gezondheidstripje te maken dan moet u dat zien als een korte periode van begeleid verlof. Aangezien het echter onmogelijk is om alle mensen persoonlijk te begeleiden zouden we de app kunnen beschouwen als een moderne enkelband. Het is mogelijk dat u tijdens een prachtige wandeling door de Imbosch een berichtje krijgt dat vanwege de drukte u vriendelijk doch dringend verzocht wordt om terug te keren en uit te wijken naar Bronckhorst, waar u op een afgesproken tijd en op een door de terrasregelaar aangewezen plek een consumptie mag gebruiken op voorwaarde dat u op weer een afgesproken tijd zult vertrekken. Bij alle afspraken wordt rekening met een wachttijd voor het Brummense veer van ruim drie kwartier.
Dit klinkt alsof u tijdelijk in Noord-Korea bent beland, maar u moet beseffen dat het allemaal om uw bestwil en uw herstel gaat en uiteraard dat van uw medemens. U kunt natuurlijk ook gewoon op de gesloten afdeling blijven, wel zo rustig.

Desiderius Antidotum

Open Foto Cup bij Fotobond

REGIO – De Fotobond houdt een wedtrijd voor alle fotografen van Nederland. De Open Foto Cup heeft als thema ’75 jaar Vrijheid: in verleden, heden en toekomst’ en zowel leden als niet-leden mogen met maximaal tien foto’s deelnemen voor 5 euro per foto. Inzenden kan tot uiterlijk 1 oktober 12.00 uur. Een jury beoordeelt de inzendingen en kiest de winnende foto’s, die te zien zijn in het Rietveld paviljoen. Het reglement is te vinden op www.fotobond.nl.

Foi,foi: Gebakvörksies

Wim en Annie gingen trouwen. Dat was nog een vaste gewoonte in die tied. Veul volk op de receptie. Toen ut feest veurbie was wörden alle paksies en enveloppen lös emaak. Wim halen ut papier af van un plat paksien. Hee bekeek zich dat is goed en zag dat ut un deusien was woar twaalf gebakvörksies inzaten. Keurig noast mekare. “Woar heb wie die van ekregen”, vroeg hee an Annie. “Och, dat heb wie van Tante Dora”, zei Annie, “ut mense denk natuurlijk dat wie die nog niet heb, maar ik heb d’r al zat. Ik geleuve twee of drie deuzen vol. Loaw die mar netjes bewaren. De volgende moand is mien schoonzuster joarig en dan heb ik meteen wat um te geven. Ut is best un mooi cadeautje.”

D’r wörden varder niet mee oaver eproat en ut deusien met vörksies wörden un moand later uut de kast ehaald en mee enommen noa de verjoardag van Betsie. Op de verjoardag deed Betsie of ze d’r bar blie mee was maar dach bie zien eigen: “Wat mot ik doar noe toch mee. Ik heb d’r al zoveul van. Ie gebruuk ze alleen maar met un feest. Loat ik ze maar effen bewaren um weg te geven.”
Un paar moand later trouwen un dochter van heur vriendin. Ja en a’j dan noa de receptie goat dan mo’j toch wat meenemmen. Toen schoat heur deur de kop dat ut deusien met vörksies nog in de kaste lag. Die kon ze best meenemmen. De jongeluu vonden ut wel mooi, maar later bleek dat d’r nog meer luu dit idee hadden. Ut stel kon wel un heel leger veurzien van gebakvörksies. Ut was goed bedoeld maar wat mo’j d’r toch mee? Ut hele spul in de kaste leggen is ok zunde. Ook zee gaven ze weer weg.
Intussen waren d’r al heel wat joaren verstreken. Wim en Annie hielden van feestvieren en besloten um hun köperen huwelijk niet ongemark veurbie te loaten goan. Tegenwoordig doet ze dat niet meer, maar in die tied maken ze van 12,5 jaar nog un mooi feest. Ze besloten um ut in un zaal te hollen en familie, buren en bekenden d’r veur uut te neudigen. ’s Oavonds kwam ut spul binnen en allemoal hadden ze wat bie zich: un enveloppe, bloemen of un paksien. Gerrit en Truus feliciteren ut köperen paar ok met hun jubileum en noast ut kussien had Truus veur de bruid ok nog un paksien bie zich. Un plat paksien met un mooi papiertjen d’r umme. Truus zei nog dat ut un kleinigheid was en ze hoapen dat ze d’r veul plezier van mochen hebben. Annie bedanken heur uutbundig en deed ut papier van ut paksien af. En wat kwam d’r töt heur grote verrassing uut: de twaalf gebakvörksies van tante die ze 12,5 joar elejen ok ekregen hadden. Ut kon niet missen. Annie en Wim wissen niet wat ze mossen zeggen maar bedanken ze toch veur ut mooie cadeau. Wim zei nog: “Wat un mooi cadeau, doar zaten wie juust umme te springen. Hartstikke bedank.”
Wat heb ze d’r met de familie un plezier umme ehad. De vorksies heb ze argens hoog in un kaste op eborgen, want ze wilt dat de dingen oaver 12,5 jaar niet weer te veurschien komp as zee 25 joar bint etrouwd.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Ut is angstig um oaverbodig te wèzen

Business & Shopping: Vroolijke Frans vol enthousiasme van start

BRUMMEN (BROEK) – Het team van de Vroolijke Frans in Brummen (Broek) kon niet wachten om Tweede Pinksterdag de deuren weer te openen en gasten te ontvangen. Niet alleen zijn het restaurant en terras weer geopend, ook gaat het cultuurprogramma weer voorzichtig van start.

De uitspanning, gelegen in het buitengebied van Brummen heeft ruime terrassen en meer dan voldoende ruimte om iedereen een sfeervol en veilig plekje te bieden. Ook het restaurant is ingericht om gasten veilig te kunnen ontvangen. Voor lunch en diner in het restaurant moet wel even worden gereserveerd.
Vanaf deze week is de Vroolijke Frans zes dagen per week geopend vanaf 11.00 uur. De extra openingsdag op dinsdag wordt geïntroduceerd met speciale verrassingen bij de lunch en het diner.
Ook het cultuurprogramma wordt weer bescheiden opgepakt. Zondag 7 juni zorgt bij mooi weer het duo Novakoski voor de muzikale omlijsting. Novakoski bestaat uit de Nederlandse gitarist en componist Marco van Koppenhagen en de Franse zangeres en tekstschrijfster Mademoiselle Vague. Het is een duo dat geïnspireerd is door de liefde, Parijse cafés en de Franse muziekcultuur. Hun muziekstijl is het beste te omschrijven als een mix tussen Franse chanson en folk-pop met een knipoog naar het klassieke Franse repertoire. Het optreden begint om 14.30 uur, de toegang is gratis.

www.devroolijkefrans.nl
Tel. 0575-561719

Business & Shopping: Helden-bril voor held Iwan Göbel

DOESBURG – Doesburg Optiek geeft een bril van het merk Helden cadeau gedaan aan ‘held’ Iwan Göbel. Hij heeft samen met zijn broer Dimitri 1,2 miljoen mondkapjes geregeld voor de zorg.

Iwan Göbel, mede-eigenaar van Nederlandse enige sportwagenfabrikant Burton in Zutphen, heeft samen met zijn broer Dimitri sinds het begin van de corona-uitbraak 1,2 miljoen mondkapjes kunnen regelen via zijn netwerk en deze doorgeleverd aan vele ziekenhuizen en andere mensen in de zorg. Met voorfinanciering van eigen middelen hebben zij een groot risico genomen en de mondkapjes besteld en laten testen bij TNO. Als één van de eersten in Nederland kregen zij het voor elkaar om toch zendingen naar Nederland te halen, iets wat de overheid vaak nog niet lukte. Ook hebben zij een grote zending beademingsapparatuur weten te regelen voor de overheid.
“Iwan en Dimitri hebben de mondkapjes doorgeleverd zonder er aan te willen verdienen, iets wat wij in deze tijd erg bijzonder vinden” vertellen Esther en Edwin Teunissen van Doesburg Optiek. “Vele verkopers hebben zich op mondkapjes en desinfectiemiddelen gestort met een puur winstoogmerk. Door de schaarste werden de prijzen enorm heeft opgedreven en moesten veel van onze ‘zorg-helden’ onbeschermd werken.”
Esther en Edwin doen graag iets terug voor een ‘held’ in deze coronatijd. Als dank voor zijn inzet krijgt hij een complete bril met Zeiss-glazen. Doesburg Optiek geeft deze weg in samenwerking met Helden Optical uit Zwolle.
Esther en Edwin zijn trots dat zij dealer zijn van het Nederlandse brillenmerk Helden. Het merk staat voor eenvoud, uitgevoerd in een uniek design en gemaakt van verfijnd acetaat, ontdaan van alle poespas.
Doesburg Optiek is te vinden aan de Meipoortstraat 22a in Doesburg, tel. 0313-484870.

www.doesburgoptiek.nl
www.heldenoptical.com

Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie gaat niet door

REGIO – Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale landelijke actiezaterdagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede doel. Deze keer is er gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van schoon water en sanitair. Vanwege het coronavirus en alle maatregelen daaromheen gaan deze acties echter dit voorjaar niet door.

Stichting Sam’s Kledingactie wil haar vrijwilligers niet onnodig aan risico’s blootstellen en vindt het daarom niet verantwoord de mogelijkheid te creëren dat er wellicht meerdere mensen tegelijk kleding komen inbrengen op een plek waar het wellicht niet mogelijk is om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. Bovendien bestaat het merendeel van de inzamellocaties uit kerken, welke momenteel allemaal gesloten zijn en dus ook niet toegankelijk voor de acties.

De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk. In de maanden maart, april en mei stonden de jaarlijkse Voorjaarsacties door heel Nederland gepland, waarbij op diverse plaatsen in de regio opnieuw draagbare kleding en schoenen ingeleverd konden worden. Deze gedreven vrijwilligers hebben echter vaak al maanden van voorbereiding er op zitten en leven meestal erg naar de actiedagen toe. De stichting wil deze mensen dan ook langs deze weg heel hartelijk bedanken voor hun, vaak al jarenlange, toewijding om belangeloos mensen te helpen die het zoveel slechter hebben. Zij maken echt het verschil.

De doordeweekse acties gaan vooralsnog wel gewoon door. Omdat de actieperiode hierbij langer is – variërend van twee dagen tot een maand – kan het inleveren van kleding bij deze acties wat beter worden gespreid. Dit verkleint de kans dat er veel mensen tegelijk langskomen. Bovendien zijn de inleverlocaties voor de doordeweekse acties veelal huisadressen. Hier kan de kleding dus gemakkelijk bij de deur worden gezet en zo zonder persoonlijk contact worden afgegeven. Uiteraard hebben de vrijwilligers zelf de keuze of ze de actie door willen laten gaan of deze toch liever afgelasten of uitstellen naar het najaar. Stichting Sam’s Kledingactie heeft hierover met al haar vrijwilligers persoonlijk overleg gehad.

Stichting Sam’s Kledingactie hoopt dat iedereen die al kleding had opgespaard om in te leveren tijdens de voorjaarsacties deze kleding wil bewaren om deze bij de volgende actieronde in het najaar alsnog te doneren. Want met de opbrengst van de inzameling kunnen heel veel mensen in Ethiopië worden geholpen bij het verkrijgen van schoon water en sanitair. Mocht dit niet lukken, dan beveelt de stichting haar depots en kledingcontainers van harte aan. De locaties hiervan zijn te vinden op www.samskledingactie.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over het werk van Sam’s Kledingactie, de projecten die worden ondersteund, hoe iemand vrijwilliger kan worden en over wat er wel en niet mag worden ingeleverd.

Business & Shopping: RegioBank al 100 jaar een vertrouwd gezicht in de buurt

REGIO – RegioBank bestaat dit jaar precies 100 jaar. In 1920 werd met de oprichting van de Centrale Volksbank de basis gelegd voor wat RegioBank vandaag de dag nog steeds is: de bank in de buurt met een vertrouwd gezicht. En waar de klant voor een vraag of advies gewoon even kan binnenlopen.

“Klanten waarderen onze persoonlijke dienstverlening”, zegt Henk Hendriks van RegioBank in Brummen. “Voor een vraag of advies bezoeken klanten regelmatig ons kantoor. Ze weten dat ze bij ons een vertrouwd gezicht aantreffen. En dat waarderen ze. In het onderzoek van de Consumentenbond van juni 2019 beoordelen klanten RegioBank met een 9,3 voor algemene tevredenheid. Ook voor service en voor Internet én Mobiel Bankieren krijgt RegioBank de hoogste cijfers van alle banken. Zo combineren wij persoonlijk contact met alle gemakken van deze tijd.”

Met ruim 500 vestigingen in dorpen en kleine steden is RegioBank de bank in de buurt. Een bank waar mensen geholpen worden door een lokale Zelfstandig Adviseur, die ze kent en weet wat er speelt in hun omgeving. RegioBank kiest bewust voor de regio. Zij vindt dat lokale gemeenschappen waardevol zijn voor Nederland. En dat lokale basisvoorzieningen zoals een school, supermarkt en een bank moeten blijven bestaan.
Daarom zorgt RegioBank ervoor dat iedereen zijn geldzaken in de buurt kan regelen. En maakt de bank zich sterk voor de leefbaarheid van dorpen. RegioBank is onderdeel van de Volksbank, samen met SNS, ASN Bank en BLG Wonen. Samen investeren zij in een beter Nederland. Vanuit RegioBank doen ze dat door met vertrouwde gezichten aanwezig te zijn in de buurt.

www.regiobank.nl

Business & Shopping: Proeflokaal & Gastrobar ‘t Kromhout opent op Tweede Pinksterdag

BRUMMEN – Toen de deuren van ‘t Kromhout op 31 januari voor het laatst sloten, waren inwoners van Brummen somber gestemd. Wat zou er gebeuren met het prachtige historische pand aan het Marktplein, waar nog geen nieuwe uitbater voor was gevonden? Velen vreesden voor leegstand, maar Brummen had niet op Piet Verbeek gerekend. De gepensioneerd ondernemer kon het niet aanzien dat ‘t Kromhout zou vervallen, kocht het pand en opent er maandag 1 juni zijn proeflokaal en gastrobar.

‘t Kromhout heeft het mooiste terras binnen de bebouwde kom van Brummen”, zegt Piet Verbeek, die samen met zijn vrouw Fenny al maanden druk is om een grote verbouwing in goede banen te leiden. “Het pand heeft zoveel potentie, het zou zonde zijn om dat verloren te laten gaan. Er komt een IVN-wandelroute langs, er is markt voor de deur. Dit is dé plek voor fietsers om te stoppen en even een kopje koffie te drinken.”
Verbeek is weliswaar een succesvol ondernemer, hij verkocht zijn zaak in 2017, maar heeft tot nu toe geen ervaring in de horeca. Dat weerhoudt hem er niet van dit avontuur aan te gaan en hij gaat er dan ook volledig voor. “Met de juiste hulp is alles mogelijk. Onze zoon Tom werkt wèl in de horeca. Hij heeft voor ons de kaart samengesteld en helpt in het begin met zaken als de inkoop. We hebben een enthousiaste en ervaren kok aangenomen en een team voor de bediening. Zij worden het gezicht van ‘t Kromhout, Fenny en ik gaan er op de achtergrond alles aan doen om te zorgen dat de zaak goed loopt.”

En dat begint bij een flinke verbouwing. Er wordt met man en macht gewerkt om alles klaar te krijgen voor de opening. Alles is geschilderd, er zijn nieuwe toiletgroepen aangelegd en de keuken is verplaatst en twee keer zo groot gemaakt. Een gedeeltelijke verhoging maakte de grote ruimte knus en de bar is weliswaar wat kleiner gemaakt, maar blijft de blikvanger. Pronkstuk is de veranda voor het pand, waar Verbeek een klassieke tegelvloer heeft laten leggen. “Het voelt nu echt alsof je op een veranda zit, in plaats van onder het balkon van de bovenburen”, zegt hij trots.
Piet en Fenny noemen ‘t Kromhout Proeflokaal & Gastrobar. “We proberen zoveel mogelijk lokale leveranciers te vinden. Niet alleen voor onze versproducten als groenten en vlees, maar ook ons bier komt straks van een lokale brouwer”, zegt Verbeek. “We willen onze gasten de regio laten ontdekken. Onze kaart is eenvoudig, maar gevuld met mooie gerechten van hoge kwaliteit.”

‘t Kromhout opent op maandag 1 juni, Tweede Pinksterdag en tevens de dag dat de horeca weer gasten mag ontvangen. Reserveren is op dit moment nog verplicht en kan via info@gastrobarkromhout.nl. Wie op 1 juni wil komen eten, dient er op tijd bij te zijn, de reserveringen stromen binnen. Voor het terras en de veranda is reserveren niet nodig. ‘t Kromhout is straks zeven dagen per week vanaf 10.00 uur geopend.

www.gastrobarkromhout.nl