Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 79)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Business & Shopping: Feest bij Gewi Haarmode

GIESBEEK – Gewi Haarmode is in Giesbeek en omstreken een begrip. Vele dames, heren en kinderen weten de weg te vinden naar Gerdien, die dan de mooiste kapsels creëert. Op 1 december bestaat de kapsalon alweer tien jaar en dat wil Gerdien graag vieren met haar klanten en andere belangstellenden door het glas met elkaar te heffen. Op 1 december van 14.00 uur tot 15.00 uur komt Sint Nicolaas op bezoek om de jonge klantjes te ontmoeten, ook dit is een jaarlijkse traditie geworden. Vanaf 15.00 uur zijn dan ook andere geïnteressseerden welkom om de fraai gepimpte salon te bekijken.
Gerdien is niet iemand die stilzit, maar die heel veel dingen naast de salon doet. Zo volgt ze nog heel regelmatig bijscholingscursussen, zodat ze op de hoogte is van de nieuwste technieken en mode in kapsels. Ook is ze leerbedrijf voor jonge kapsters die het vak willen leren en dat betekent dat ze heel intensief bezig is met jonge mensen.
Op de PlusBus in Doesburg is ze ook een zeer bekende verschijning. Gerdien heeft altijd een lach en een praatje voor de mensen die ze vervoert als vrijwilligster. Daarbij zijn er nog vele verenigingen die ze steunt, in welke vorm dan ook. Dat laat zien dat Gerdien midden in de samenleving staat en haar steentje bijdraagt, maar dat weten veel mensen allang.

Ik vind: Doesburgsedijk

In Regiobode van 21 november schrijven Henja Nelson en Dirk Hogervorst dat de conclusie dat de afsluiting van de Doesburgsedijk op losse schroeven is komen te staan, voorbarig is. De gemeenteraad heeft misschien niet ingestemd met de spitse formulering van mijn burgerinitiatief, maar alle punten zijn wel overgenomen, zoals die in een eerdere formulering van dat burgerinitiatief stonden.
Raadsbreed zie ik dus mijn burgerinitiatief geaccepteerd, in die zin, dat de raad middels een motie de onderzoeken zelf kon uitbreiden met toerisme, economie, milieu, bereikbaarheid en veiligheid; niet voor Dieren-Zuid alleen, maar voor heel Dieren.
Het is gevaarlijk een kleine groep voorstanders veel aandacht te geven. Er is een grotere groep tegenstanders van afsluiting van de Doesburgsedijk dan voorstanders van afsluiting. De groep tegenstanders heeft via allerlei media – en zelfs allen rechtstreeks naar de raadsleden – afwijzend gereageerd op afsluiting (140 tegen en slechts 10 voor). Verder heb ik naast meer handtekeningen (91 vermeld op de gemeentelijke website, inmiddels 110) dan Henja Nelson en Dirk Hogervorst, ook nog argumentatie opgehaald van tegenstanders.
Dat is een absolute onderbouwde en controleerbare meerwaarde. Waaronder zelfs een oud-leraar van het Rhedens en het merendeel van de ondernemers in Dieren-Zuid. Inmiddels heeft zich ook nog Kees Simoons van Grinthuys lijsten, destijds woonachtig aan de Doesburgsedijk 13, en ook destijds al protesterend via advocaat tegen sluiting, zich aan de initiatiefgroep kenbaar gemaakt.
Laat duidelijk zijn dat eerdere toezeggingen door een voormalig gemeentebestuur, die binnen tien jaar ingelost hadden moeten worden, verlopen zijn.
Een nieuwe gemeenteraad, en een veel grotere autodichtheid dan destijds, met een heel andere economie, verdient een nieuwe toetsing. De chaos valt niet te overzien, als tot afsluiting wordt overgegaan. Bovendien ontneem je de Dierenaren in de auto de vrije keus van wegen en een mooi panorama langs de uiterwaarden/IJssel.
Eventuele raadsvoorstemmers voor afsluiting weten niet wat de consequenties kunnen zijn bij ongelukken en stappen daar al te gemakkelijk overheen. Bovendien schaadt filevorming op de rondweg het milieu meer. Ook dan mag en kan de automobilist niet over de Doesburgsedijk.

Namens de Burgerinitiatiefgroep Elferink,
Rob Elferink.

Samenwerking nodig bij vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen

KLARENBEEK – Vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen schreeuwen om nieuwe samenwerking. Dit is een belangrijke conclusie van de bijeenkomst die op 1 november in Klarenbeek werd gehouden rondom het thema vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB).

In een voormalige kas in Klarenbeek spraken ruim zeventig agrarische ondernemers, medewerkers van gemeenten en provincie en deskundigen en adviseurs uit verschillende invalshoeken met elkaar over de centrale vraag: hoe komen we in het denken en doen rondom VAB’s van kosten en opgaven naar kansen?
In de provincie Gelderland stoppen 450 ondernemers op jaarbasis met hun agrarische bedrijf. Dit betekent dat de komende jaren ruim 6,3 miljoen vierkante meter agrarisch vastgoed vrijkomt. Ruim driekwart van de agrarische gebouwen die vrijkomen zijn bedrijfsgebouwen (gebouwen zonder woonfunctie). In totaal is dit in Gelderland 4,8 miljoen vierkante meter.
Gedeputeerde Peter Drenth toonde begrip voor de situatie waarin veel agrariërs zitten: “Een bedrijf dat door voorgaande generaties is opgebouwd, zou je het liefst voort blijven zetten. Maar dat kan niet altijd. En het is goed te weten dat je er in zo’n situatie niet alleen voor staat.” Drenth riep op tot samenwerking. “ Samenwerking tussen ondernemer en gemeente, maar ook samenwerking met andere deskundigen die kunnen helpen bij het in beeld brengen van mogelijkheden of het opstellen van een businessplan. Als provincie kunnen we dat ook faciliteren vanuit het POP3-programma Innovatieve Concepten.”

Retrospectief: Burgemeester de Bruinstraat

Op 6 juni 1959 opende Rhedens burgemeester Drost de naar zijn voorganger Jan de Bruin vernoemde nieuwe weg dwars door het dorp Dieren. Over de aanleg van die weg was al sinds 1922 gesproken. Doel van het nieuwe traject was om de smalle straten in Dieren-Zuid te ontlasten. Het verkeer op de route Arnhem-Zutphen wurmde zich tot dan door de Hogestraat en de Zutphensestraatweg.

De Burgemeester de Bruinstraat zou vijf jaar dienst moeten doen als doorgaande route. Er waren immers plannen om een snelweg tussen Arnhem en Zutphen aan te leggen. De aanleg daarvan begon in 1960 en uiteindelijk zou die IJsselweg worden aangelegd tot aan Ellecom. Bij Brummen was men ook al begonnen met de realisatie van die snelweg. Het weggedeelte Ellecom – Brummen zou bij Dieren, Spankeren en Leuvenheim globaal langs de oever van de IJssel worden aangelegd.

In Dieren ontstonden echter hevige protesten tegen die aanleg. Het dorp wilde het veer en omgeving behouden. Daar kwam een oliecrisis overheen en misschien nog wel het belangrijkste feit was dat werd besloten de A50 over de Veluwe definitief te realiseren, waardoor de urgentie van de IJsselweg verdween.
Het kwam er wel op neer dat de Burgemeester de Bruinstraat niet na vijf jaar een lokale ontsluitingsweg voor het in noordwestelijke richting sterk groeiende Dieren werd, maar de doorgaande route bleef. Op deze foto uit 1960 is het nog rustig op die weg, maar dat zou in de jaren daarna snel veranderen. Het wegverkeer nam steeds meer toe en er ontstond een situatie die vroeg om drastische oplossingen.
De kansen daartoe ontstonden in 1999, toen werd besloten goederentreinen van de nieuwe Betuweroute deels over bestaand spoor af te wikkelen. Dieren zou dan door de N348 en de intensiever te gebruiken spoorlijn nóg verder in tweeën gedeeld worden. Na veel plannen en mislukkingen, bracht de Traverse Dieren daarvoor uiteindelijk een oplossing.

Wie verdient een kerstboom?

REGIO – Omroep Gelderland maakt in december een serie kerstprogramma’s getiteld Kerst Vier Je Samen. Tijdens de show worden wensen in vervulling gebracht, teruggeblikt op bijzondere verhalen van het afgelopen jaar en mensen verrast met een gezellig diner.

Ook gaan de presentatoren op pad om kerstbomen uit te delen. Wie iemand weet die wel een kerstboom verdient, kan dit doorgeven via www.gldhelpt.nl/kerst.
De uitzending Kerst vier je samen is te zien van maandag 17 december tot en met zondag 23 december om 17.20 uur bij Omroep Gelderland. Het is mogelijk aanwezig te zijn bij de opnames van de kerstshows. Wie hierbij wil zijn, kan zich aanmelden via www.tvuitje.nl.

Foi Foi: Lös…

Mo’j is heuren wat ik eheurd heb van twee keerls, ut waren vutters, die op un middag un eindjen gingen kuieren. Ze heb onderweg heel wat mee emaak en heb dat later thuus in geuren kleuren verteld. Ja, ut zal oe maar gebeuren…
De breurs gingen ’s middags op pad. Ze hadden al un tiedjen in ut bos elopen en besloaten links af te goan richting huus. Toen ze doar op un paadjen liepen heuren ze geregeld wat geroep. Ut was ok gien noodkreet, beslist niet. Ut leek meer op geroep van jongens die mekaar zochen of maar zo wat zaten te bleren in ut bos. Ut klink doar zo mooi hol en draag un bar ende weg. De keerls zeien nog tegen mekaar: ‘Wat kan dat toch wèzen, wat mot die jongeluu hier noe toch in ut bos. Ut klink ok niet van iemand die verdwaald is of zo’.
De mannen liepen maar deur maar ut roepen vonden ze toch wel un bitjen vremp. Effen later kregen ze de uutgang van ut bos in ut oge. Ze zagen wat vremds. D’r liep un peerd lös met un zadel op de rugge. ‘Dat is niet goed’, zei de ene. ‘Doar is wat an de hand. Die zal wel wèzen goan drossen toen de riejer d’r effen af was.’ Ut peerd wol ut bos in mar ze konden um nog tegenhollen. Ut beest op un draf noa de uutgang maar rennen op ut laatste moment veur de roosters af. Toevallig kwam d’r ok un vrouw met twee pony’s anlopen en die zag ut ok. Ze zei: ‘Misschien is d’r wel iemand van dat peerd af evallen en lig doar argens. Ik heuren dat roepen ok, misschien is dat wel van die persoon’. Ja, doar gaven die mannen de vrouw geliek in. Ze besloaten terugge te lopen en ondertussen flink te schrèèuwen. Nou die ene kon d’r wat van: In Eerbèèk heb ze ut roepen misschien nog kunnen heuren. Al lopende kwam d’r geluud, maar nog gien help of zo. Nog wat blèren en doar wörden ut tegengeluud starker. Effen later vonden de keerls un vrouw midden op un bospad. Kats van streek. Ze was zo alderjekes blie dat ze de mannen zag. Zee had un bonke piene. Kon de arm niet bewègen en de heup deed zeer. Bloeien uut ut oor. Lopen kon ze hoast niet meer. Ze wist nog wel dat ze van ut peerd was evallen en dat ut peerd op heur was evallen. Effen had ze niks meer eweten en was toen deur ut bos goan dwalen. Ut mobieltje had zee vergèten. De keerls hadden met heur te doen. Ok die hadden gien telefoon bie zich. Een van beien ging rap naar ut eerste huus buuten ut bos um noar heur man te bellen en de andere keerl bleef bie de vrouw die karmen van piene. De man van de peerdevrouw was gelukkig thuus en kwam effen later ut slachtoffer ophalen en ging d’r rap mee noa ut ziekenhuus. (Later bleek dat ze de arm uut de kom had en nog wat beschadegingen.) De keerls gingen toch met un goed gevuul noa huus. Ze vuulen zich krek un padvinder die un goeie doad had edoan…

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Met rot holt is ut slecht timmeren

Actiegroepen en experts: meer geluidsoverlast van Lelystad dan berekend

REGIO – De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen, die zich verzetten tegen Lelystad Airport, kraken de uitleg van minister Van Nieuwenhuizen over de gemeten geluidniveaus van de belevingsvlucht. “Dit is niet een klein beetje meer geluidhinder dan ons is voorgespiegeld in het MER Lelystad Airport, maar twee tot vier keer zo veel,” concluderen de actievoerders na onderzoek door geluidsexperts.

Op 30 mei vorig jaar vloog een vliegtuig alle toekomstige routes van en naar Lelystad Airport. Bij deze zogenoemde belevingsvlucht zijn geluidsmetingen gedaan, die zijn verwerkt in de MER Lelystad Airport. Op veel plekken is een geluid van 3 tot 7 decibel gemeten, gemiddeld 3 dB hoger dan de vooraf berekende waarden. Minister Cora van Nieuwenhuizen stelt echter dat deze waarden binnen de marges van 4 tot 6 dB vallen. “De minister neemt een onbehoorlijk besluit als ze dergelijk grote afwijkingen accepteert”, stellen de samenwerkende actiegroepen. Ter verduidelijking: elke 3 dB extra is een verdubbeling van het geluid. Bij 3 dB meer, komen er dus niet één maar twee vliegtuigen gelijktijdig over.

Dr. ir. Pieter Sijtsma en ing. Wieger van der Veen hebben de rapportages van de geluidsmetingen doorgespit. Sijtsma werkte jarenlang aan het Nederlands Laboratorium voor Lucht- en Ruimtevaart (NLR), alwaar hij zich onder meer bezighield met het opstellen van methoden om vliegtuiggeluid te meten. Van der Veen werkte jarenlang als akoesticus bij de provincie Overijssel en was nauw betrokken bij het rekenen en meten aan vlieglawaai rondom vliegveld Twente. Hun conclusie: de gebruikte rekenmodellen en cijfers kloppen niet en er zal veel meer geluidsoverlast zijn van toekomstig vliegverkeer dan het ministerie beweert.
“Naar verwachting is het geconstateerde verschil tussen de bij de belevingsvlucht gemeten en berekende geluidsniveaus in werkelijkheid nog veel groter”, stellen Sijtsma en Van der Veen. Er komen decibellen bij als een toestel is volgeladen,als de weersomstandigheden anders zijn en bij gebruik van andere vliegtoestellen. “Opgeteld bij het gemeten verschil van 3 dB kan het totale verschil tussen meten en berekenen daarmee tot 6 dB meer bedragen dan is berekend in het MER Lelystad Airport. De geluidshinder onder de laagvliegroutes is daarmee in werkelijkheid twee tot zelfs vier keer groter dan het MER Lelystad Airport beschrijft”, aldus de actiegroepen.

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen zijn bijzonder slecht te spreken over het feit dat de minister in de toekomst wel opnieuw metingen wil laten verrichten naar het vlieglawaai. “Oftewel: ze laat eerst een vliegveld opstarten op basis van een rekenmodel waarvan zeer aannemelijk is dat die niet de werkelijk te verwachten geluidsemissie als uitkomst geeft. Daarna gaat ze met metingen controleren hoe groot deze fout in het rekenmodel is. Met deze werkwijze neemt de minister een onacceptabel hoge hypotheek op de kwaliteit van de leefomgeving in alle Nederlandse regio’s die te maken hebben of krijgen met vliegtuiglawaai”, stellen de actievoerders.
“De juiste weg is in dit geval: eerst onderzoek naar een rekenmodel dat wel betrouwbaar is, dan een nieuwe MER en daarna pas openstelling van Lelystad. Zo niet, dan worden de bewoners rond Lelystad Airport en onder haar aanvliegroutes op ernstige wijze ‘geschiphold’ en misleid. Ze krijgen veel meer geluidsoverlast te verduren dan de minister hen vertelt.”

Business & Shopping: Gert-Jan Scholten Makelaardij door met vernieuwd team

EERBEEK – Gert-Jan Scholten Makelaardij is weliswaar pas drie jaar jong, maar werd in korte tijd een gevestigde naam in Eerbeek. En ook nu, ruim een half jaar na het overlijden van Gert-Jan, gaat het heel goed met het makelaarskantoor, dat wordt gerund door Marieke Scholten – Bleijswijk.

“Gert-Jan was een echte Eerbeekse jongen en heel betrokken bij zijn dorp”, vertelt zijn vrouw Marieke. “Hij was actief bij de tennisvereniging en de Lions en heeft een tijd in de gemeenteraad gezeten. Hij had een fantastisch netwerk en dat heeft het bedrijf een vliegende start bezorgd.” Na de opening in 2015 werd Gert-Jan Scholten Makelaardij al snel een begrip in Eerbeek.
Na Gert-Jans overlijden in mei dit jaar werd voor Marieke al gauw duidelijk dat zij het makelaarskantoor voort wilde zetten. Ze vond een partner in hypotheekadviseur èn zwager Dennis Hendriksen, mede-eigenaar van makelaarskantoor RSH in Apeldoorn. “Ik heb zelf tot een paar jaar geleden in de makelaardij gewerkt en heb dus wel de nodige ervaring, maar nu moest ik ineens een bedrijf runnen. Gelukkig kreeg ik in de eerste periode na Gert-Jans overlijden veel hulp van collega-makelaars uit de regio, waar ik heel dankbaar voor ben. Nu is het tijd om zelf verder te gaan en dat doe ik samen met Dennis.”

Gert-Jan was in alle opzichten het gezicht van Gert-Jan Scholten Makelaardij en eigenlijk onvervangbaar. Maar zonder makelaar is er geen makelaarskantoor. “We wilden iemand die bij ons past, die bij Eerbeek past.” Die persoon werd gevonden in Adam Hague, een jonge en gedreven makelaar met ruime ervaring in de woning- en bedrijfsmakelaardij. Hij heeft Vastgoed & Makelaardij gestudeerd in Enschede en twee jaar gewerkt bij een makelaarskantoor in Apeldoorn. Vervolgens werkte hij drie jaar bij een van ’s werelds grootste internationaal opererende vastgoedadviseurs: Cushman en Wakefield (voorheen DTZ Zadelhoff). Adam heeft hierbij ervaring opgedaan in diverse vastgoeddeelmarkten, waaronder het aan- en verkopen van woningen, kantoor- en bedrijfsruimtes. Daarnaast is hij betrokken geweest bij verschillende vastgoedbeleggingen en transformatietrajecten binnen de regio Gelderland. Zijn affiniteit met de woningmarkt is het grootst, waardoor zijn nieuwe functie bij Gert-Jan Scholten Makelaardij hem op het lijf is geschreven. “Hij is een heel toegankelijke persoon en kan hij met iedereen overweg”, aldus Marieke.

Naast Marieke, makelaar Adam en hypotheekadviseur Dennis bestaat het team uit Petra Jansen, die alles op kantoor in goede banen leidt. “Petra was ook al anderhalf jaar de steun en toeverlaat van Gert-Jan. Met zijn vieren zijn we een sterk team, klaar voor de toekomst”, aldus Marieke. “We hebben een goede doorstart gemaakt, waar we de komende jaren op kunnen doorbouwen.”
Gert-Jan Scholten Makelaardij is met hernieuwde moed verder gegaan. “We bieden een totaalpakket aan diensten. Je kunt bij ons terecht voor alles wat te maken heeft met de aankoop of verkoop van een huis, van een eerste gratis waardebepaling tot de onderhandelingen en het regelen van een hypotheek.”

www.gjsmakelaardij.nl

Loenens Statenlid protesteert met dode eik tegen laagvliegroutes

LOENEN – Met een dode eik als symbool voor de achteruitgang van de Veluwse natuur trekt Astrid Vollebregt uit Loenen, lid van Provinciale Staten van Gelderland, dinsdag 4 december naar Den Haag. Ze wil de Haagse politici confronteren met de ernst van de situatie. Haar boodschap is overduidelijk: geen extra uitstoot van C02 en stikstof over onze kwetsbare natuur door absurd lange laagvliegroutes van vliegveld Lelystad.

Astrid Vollebregt strijdt tegen de laagvliegroutes van Lelystad Airport, waardoor vliegtuigen op 1800 meter hoogte over de Veluwe en de IJsselvallei moeten gaan vliegen. Het hoogtepunt van die strijd wordt de tocht met een dode eik naar het Binnenhof in Den Haag op dinsdag 4 december. “Er zijn daar nog te veel politici die niet snappen dat het uur U is aangebroken. De huidige staat van onze natuur verdraagt geen verdere verslechtering. De CO2-uitstoot moet terug. Dan ga je natuurlijk geen nieuw vliegveld openen met laagvliegroutes die nergens anders ter wereld voorkomen. Tegelijkertijd wordt de gewone burger gedwongen zijn gasfornuis in te leveren. Dat klopt niet,” stelt Astrid.
Nog meer gaat de stikstofdepositie haar aan het hart. “Het is een minder bekend onderwerp, maar begin november heeft het Europese Hof van Justitie de Nederlandse stikstofwetgeving afgeschoten, omdat Nederland te gemakkelijk vergunningen voor extra stikstofuitstoot afgeeft. Die wet heet PAS, Programma Aanpak Stikstof. Nu is de Veluwe Natura2000-gebied, waardoor de norm voor stikstofuitstoot hier twintig keer lager is dan elders. Alleen heeft de overheid van Lelystad Airport een zogeheten ‘prioritair project’ gemaakt, waardoor er juist weer méér stikstof over dit kwetsbare natuurgebied mag worden uitgestoten.”
Astrid Vollebregt wil dat er meer aandacht komt voor de situatie. “Op de Veluwe zijn de limieten bereikt of worden ze zelfs al overschreden. Mensen onderschatten de risico’s van fijnstof en ultrafijnstof. Echt, het zal niet lang meer duren voordat iedereen beseft dat dit letterlijk killing is voor onze gezondheid. Deze eik is niet voor niets dood. En er is ook al aangetoond dat vogels soms met gebroken pootjes uit hun ei komen. En daar zou Lelystad Airport nog bij moeten komen. Echt funest voor onze natuur. En waar zadelen we onze kinderen en kleinkinderen mee op?”

De politica uit Loenen heeft zich verdiept in alle gevolgen van Lelystad Airport voor mens, natuur en milieu. Ze heeft als Statenlid schriftelijke vragen gesteld, debatverzoeken ingediend en heeft een technische briefing voor de Statenleden door een ecoloog georganiseerd. Bij diverse gelegenheden hebben burgers ingesproken. Ook is Astrid Vollebregt een petitie gestart namens de kinderen van de toekomst en al het leven in de natuur op de Veluwe. “Lang was ik een roepende in de woestijn, maar nu is Gelderland gelukkig ook om en wil de provincie ook niets meer weten van laagvliegroutes. Nu Den Haag nog. Dat is mijn missie.”

De petitie en de ludieke actie met dode boom worden gesteund door politieke partijen (Groen Links, Partij voor de Dieren, SP en 50Plus), Milieudefensie en vrijwel alle actiegroepen uit Oost- en Noord-Nederland. Red Gelderland ondersteunt daarnaast ook de organisatie van de actie.
De petitie wordt op 4 december naar Den Haag gebracht met een trekker, met daarachter een platte wagen waarop één van de inmiddels vele dode eiken ligt, als symbool van de vernietiging van de mooie Veluwse natuur en de gevaren voor de gezondheid van de mensen en dieren. “Een lange reis die duidelijk maakt dat de maat vol is.”
De timing is perfect met het oog op het Algemeen Overleg Luchtvaart van een dag later. De Tweede Kamer gaat dan weer in debat met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. “Het moet in Den Haag dan duidelijk zijn dat wij in Oost-Nederland zo’n aantasting van ons leefklimaat absoluut niet gaan accepteren.”

De petitie kan nog steeds worden ondertekend op www.petities.nl, zoek op Namens de Kinderen van Morgen en de Natuur tegen Vliegveld Lelystad.

Foto: Ank van der Bilt

Foi Foi: Chinees…

Chinezen bint in onze darpen gien vremden meer. e komp ze oaveral tegen. Steeds meer, want d’r bint al heel wat cafetaria’s oaverenommen deur Chinezen. Joaren elejen kwamen ze ok vake langs de deure om wat negotie te verkopen. Ze nuumen dat ok wel kissieskeerls. Ze bellen huus an huus an met un grote kiste met laadjes d’r in. Van alles ko’j d’r bie kopen: kleedjes, knopen, eerpelschelmesjes maar ok elastiek.
Frans van Sparre hef vrogger ok te doen ehad met Chinezen en hef door un verhaal oaver verteld. Op un dag kwam d’r un Chinees bie Hendrik op de boerderië an de deure. De man had gien pinda’s bie zich maar wel stropdassen en kleine kleedjes. Hee kloppen an de deure en liep metene noa binnen. De boer zei um dat hee gien dasse nodig had. Hee dragen altied boezeroens(soort oaverhemd). De Chinees keek wat ongelukkig en zei zoiets van: “Ik moet ook leven”. Hendrik had wat medeliejen met de man en vroeg um of hee of koffie wol hebben. Jazeker,dat wol de man wel. Ut was kold en rot winderig weer. Hendrik zetten de man un komme koffie veur met un stuk Dèventer koeke die bie. Hendrik nam zelf ok un komme en deed de pruumtabak (woar heel altied op kauwen) uut de mond en lei die neer op de hoek van de toafel.
Un grote panne met arwtensoep(snert) stond te pruttelen op ut fornuus in de keuken. De man keek steeds noa de panne want ut roak arg lekker. Hendrik had wel is eheurd dat Chinezen rare kostgangers bint en honden en katten èèt. Ok wel sommige veugeltjes. Hendrik kon ut niet loaten um te vroagaen of de Chinese koopman ok un komme arwtensoep lusten. O ja, de ogen van de bezoeker begonnen te glimmen. Dat lusten hee wel. Hendrik scheppen wat in de komme um dit de man te loaten pruuven. Hee keek wat raar maar ut smaken um toch goed. De man vroeg nog wel an de boer: “Heb ie ok sambal?’. “Nee”, zei de boer, “dat ken ik niet, maar ik heb wel zolt, pepper, muskaat en andere kruuden”. Hee halen dat veur de dag en zei tegen de Chinees: “Zuuk zelf maar uut wa’j wilt hebben”. Nou, dat deed de man. Hee deed d’r van alles in. Hee at ut allemoal smakelijk op en smakken d’r flink bie. Wel un bewies dat um ut lekker smaken.
Opens worden d’r eklop an de dèledeure. De boer zei tegen de man: ‘D’r is volk achter. Ik mot effen kieken wie d’r is”. Mar toen hee terugkwam in de keuken was de Chinees helemoal foetsie. De leuge komme arwtensoep had hee netjes in de afwasbak op un aanrecht ezet, maar wat ok weg was? Dat was de proppe pruumtabak van Hendrik. Verduld de Chinees had dit ok mee enommen. Hendrik had ut zelf nooit geprobeerd um arwtensoep met pruumtabak te èten. Wel had Hendrik wel is eheurd dat as Chinexen un glas bier opdrink en d’r valt un vliege in, dat ze ut bier met vliege gewoon opdrink. Nee Hendrik, deed dat anders. Eerst de vliege d’r uut halen en dan ut bier opdrinken. Hee vindt de Chinezen nog altied wel aardige mensen maar an sommige gewoonten van deze mensen kan hee niet wennen….

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

A’j goed tegen oe verlies kunt ku’j enkel maar winnen.