Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 70)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Ik vind: Vast in de lift

Ik heb gehoord dat er regelmatig mensen vast zitten in de lift op station Dieren. Zondag 13 januari was ik degene die opgesloten zat in die lift. De deur ging niet meer open. Via de intercom probeerde ik contact met de NS te krijgen, maar helaas, ook de intercom werkte niet naar behoren. Dat was niet fijn.
Een telefoonnummer voor dergelijke calamiteiten ontbreekt, dus afwachten maar en hopen dat iemand op het perron het doorheeft. Gelukkig waren er drie aardige jongens die mij wilden redden uit deze benarde situatie. Dat is uiteindelijk gelukt, na een half uur.
Omdat ik al eerder van dit euvel heb gehoord, schrijf ik in de hoop dat het publiceren van deze vervelende situatie de NS hopelijk aanzet tot het oplossen van het probleem.
Overigens mag er best eens heel kritisch naar het hele vernieuwde stationsgebied gekeken worden. Wellicht in samenspraak met de gemeente Rheden en ProRail? De wachtruimte voor de bussen kan zeker ook verbeterd worden.

CGM Dado,
Doesburg

Een Stief Kwartiertje: De vlag

Op het moment dat deze krant op uw deurmat ploft, zullen de vlaggen wellicht gestreken zijn en is Nashville weer een gewoon Amerikaans stadje, christelijk en conservatief. De Veluwezoom heeft gelukkig weinig Amerikaans, maar de Nashville-verklaring heeft de regio toch niet onberoerd gelaten en het is dus goed om eens te bezien hoe het met de gewraakte denkbeelden bij ons gesteld is. Ik kan u bij voorbaat geruststellen, de grens van de biblebelt verschuift niet onze kant op. De Nashville-verklaring heeft echter aangetoond dat er nog een wereld te winnen is, al heeft eenieder het recht zijn of haar eigen denkbeelden te koesteren; het handelen ernaar is van wezenlijker belang.

Op een aantal gemeentehuizen wapperde de Nashvillevlag. In Rheden beklom de burgemeester zelf het dak met alle ambtenaren die zich op dat moment even homo, hetero en LHBT’er voelden – dat kan, want iedereen heeft wel iets biseksueels in zich – om aldaar de vlag te hijsen. In Brummen wapperde die toen al, evenals in Bronckhorst en daar zelfs samen met de nieuwe Achterhoekvlag.
Alleen in Doesburg werd de vlag niet gehesen en ik heb er geen verklaring voor kunnen vinden. Wellicht vindt men daar dat de seksen overal en altijd in het stadje geaccepteerd en vertegenwoordigd zijn als gelijken in de samenleving en dan hoef je dat niet perse al vlaggend uit te dragen. Dat is wel een hele opgave overigens. Van Rozendaal is het mij ook niet bekend, maar door de straffe liberale wind, die daar permanent waait, zou de wapperende vlag in het hele dorp te horen moeten zijn.

Op veel kerkgebouwen werd de vlag gehesen, zo ook in Loenen. Ik veronderstel dat nagenoeg alle gelovige en ongelovige Loenenaren het ermee eens zullen zijn, al was het vlaggen daar eigenlijk een overbodig signaal. In Loenen was juist een week eerder het tegenovergestelde van de Nashville-verklaring aan het protestantse volksdeel gepresenteerd; er is een homofiele dominee aangesteld, die ook nog eens zijn vriend meenam, allebei praktiserend. Het is een gruwel voor elke rechtgeaarde SGP´er, maar de christenbroeders in onze regio richten hun blik niet zuidwaarts richting de Veluwezoom, maar voornamelijk noordwaarts, want daar zitten hun geloofsgenoten. Ach, iedereen mag zijn of haar eigen richting bepalen en de Nashville-geaarde christenbroeders mogen er een bijbelse draai aan geven, als ze maar niet de ander uitsluiten. Het gelukzalige voor strenggelovige mensen is dat ze overtuigd zijn van iets dat we niet zeker kunnen weten.
De benoeming zegt zelfs meer dan het wapperen van een vlag, want een vlag is een vorm van uiterlijk betoon, maar een benoeming van een homoseksuele dominee is een dieper en breder betoon aan de mens en zijn religiositeit. Het siert de Loenenaren. Het vlaggen is een mooi gebaar, maar zegt lang niet alles, want het gaat om het handelen naar eer en geweten, waarbij het absolute uitgangspunt moet zijn dat niemand op grond van zijn of haar geaardheid uitgesloten mag worden.

Het is te hopen dat er geen vlaggencultuur ontstaat, want er zijn nogal wat kwesties die de mensen niet onberoerd laten. Bij de ophef in de afgelopen weken zijn er nogal wat vlagsuggesties gelanceerd, voor het een of tegen het andere. Er zou eigenlijk maar één vlag overal en altijd moeten wapperen en dat is de vlag van de universele rechten van de mens, maar die vlag bestaat niet. Misschien is dat maar goed ook, want – alle goede intenties ten spijt – wie kan die dagelijks met een gerust geweten uithangen.

Desiderius Antidotum

Business & Shopping: Prijs voor pannenkoekenbakker

BRUMMEN – Pannenkoekenbakker Tonny Arts, werkzaam bij restaurant Reuverhoeve in Brummen, is in de prijzen gevallen tijdens het NK Pannenkoeken Bakken. Dit werd gehouden tijdens de vakbeurs Horecava in de RAI Amsterdam.
Tonny’s pannenkoek Sweet Italian behaalde de vijfde plaats van Nederland en de eerste van Gelderland. De Sweet Italian wordt gemaakt van een beslag met espresso, koffielikeur en bastognekoek, belegd met lange vingers, gedrenkt in tiramisusiroop, en eigengemaakte tiramisu met een mokkakoekje.

Open dag Het Rhedens

DIEREN / ROZENDAAL – Zaterdag 26 januari van 09.30 tot 13.30 uur opent Het Rhedens haar deuren voor de jaarlijkse open dag. Toekomstige leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis te maken met de drie locaties in Rheden en Rozendaal.

Tijdens de open dag zijn er diverse voorlichtingsrondes en demonstraties. De bezoekers worden ontvangen door leerlingen en medewerkers. Gedurende de dag worden er optredens verzorgd en kunnen bezoekers deelnemen aan activiteiten en workshops. Er is informatiemateriaal dat voor achtstegroepers in een kleurige tas is verzameld.

De Tender

Kinderen die vooral goed zijn in leren door te doen, kunnen een kijkje nemen bij de open dag van Het Rhedens De Tender, waar praktijkonderwijs wordt gegeven. Leerlingen, medewerkers en de locatiedirecteur zorgen voor een warm ontvangst en beantwoorden alle mogelijke vragen. Bezoekers kunnen actief meedoen in de praktijklokalen voor horeca, dienstverlening en zorg, winkel, de plantenkas en de techniekruimte.

Dieren

Op Het Rhedens Dieren, waar vmbo, havo en vwo wordt aangeboden, krijgt de bezoeker de mogelijkheid om ‘in de keuken’ te kijken. Moderne werkplekken, vaklokalen, de studieruimten voor bovenbouw havo/vwo en de praktijkafdelingen van het vmbo zijn allemaal te zien. Er wordt toelichting gegeven over alle praktijk- en theorievakken, inclusief de plusvarianten voor vmbo-t, havo en vwo, én over het Extend-programma met extra leermogelijkheden. In augustus 2018 is Het Rhedens Dieren gestart met de havo/vwo-bovenbouw.

Rozendaal

Tijdens de open dag van Het Rhedens Rozendaal, waar havo, atheneum en gymnasium wordt aangeboden, vertellen leerlingen en medewerkers onder meer over het brede aanbod keuzelessen in leerjaar twee, zoals sterrenkunde, Chinese taal en cultuur en wiskunde D. Bezoekers komen ook alles te weten over de vakken filosofie, technologie en formeel denken, waarbij nieuwe kennis en ideeën worden ontwikkeld.

Laatste Statenvergadering van Clemens Cornielje

REGIO – Na ongeveer honderdvijftig vergaderingen nam commissaris van de Koning Clemens Cornielje woensdag 23 januari afscheid van de Provinciale Staten. Cornielje legt zijn functie per 1 februari neer, nadat hij deze 13,5 jaar heeft uitgevoerd.

Op 31 augustus 2005 werd Clemens Cornielje geïnstalleerd tot commissaris van de Koningin, op voordracht van Provinciale Staten. Als voorzitter van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten was hij ‘het gezicht’ van de provincie Gelderland. Daarnaast was hij ook de vertegenwoordiger van de regering in de provincie, de rijksheer. Een van de taken die daarbij horen, is het toezicht houden op de manier waarop gemeenten hun werk doen. Daarvoor legde hij regelmatig gemeentebezoeken af.
Clemens Cornielje vervulde daarnaast nevenfuncties, voortvloeiend uit het ambt van commissaris van de Koning in Gelderland. Zo was hij voorzitter van Raad van Advies Legal Valley en lid van Raad van Advies van de Oorlogsgravenstichting. Ook was hij doyen, de langstzittende en dus de voorzitter, van de Kring van Commissarissen.
Cornieljes laatste statenvergadering stond geheel in het teken van zijn afscheid. Er waren diverse sprekers, onder wie de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren.

Retrospectief: De Heerlijkheid van ‘t Loo

Wie in de omgeving van Klarenbeek en de buurtschap De Kar rond rijdt, fietst of wandelt, ziet dan mogelijk de eeuwenoude grenspalen staan die vroeger tot de Heerlijkheid van ‘t Loo hebben behoord.
De palen lijken wat mysterieuze grenspalen, die al zeer lang deel uitmaken van de Heerlijkheid van ‘t Loo. Het is niet duidelijk of dit een jachtgebied of een grensgebied was dat behoorde bij paleis ‘t Loo. Wellicht werd er hier in dit gebied gejaagd door leden van de koninklijke familie, adellijke of hooggeplaatste personen.
De eerste palen zijn in 1748 geplaatst. De palen waren van hout en van slechte kwaliteit. Na ongeveer vijftig jaar waren de palen danig in verval geraakt. Besloten werd om de houten palen te vervangen door Bentheimer stenen. Dit waren solide palen, maar in de loop der eeuwen zijn er veel kwijtgeraakt. Hoeveel er hebben gestaan, is niet precies bekend. Dit zullen er ongeveer dertig zijn geweest. Aan de Dalkweg in Klarenbeek is bij de kruising met de Henkenburgweg nog een paal nr. 27 te zien die helaas wat scheef is gezakt (zie foto). De Dalk ligt aan een oude verbindingsweg van Zutphen naar Beekbergen. Er zijn in dit gebied nog meer palen of delen er van te zien onder meer aan de Clabanusweg, Polveensweg, Klarenbeekseweg en De Kar. Sommige palen bevatten een of meer letters van het woord Loo.
Er wordt beweerd dat de palen (ongeveer) de grens aangeven tussen de gemeenten Apeldoorn en Voorst. Vroeger ook met de gemeente Wilp. Volgens kenners blijft het merkwaardig dat midden door het dorp Klarenbeek de grens loopt van de twee gemeenten. Midden in het dorp (de grens) wordt de Klarenbeekseweg nabij de openbare basisschool De Dalk plotseling Hoofdweg richting spoorlijn.

Omdat Klarenbeek aan beide zijden van de aloude Heerlijkheid van ‘t Loo ligt, waren er vaak problemen met allerlei gemeenteregelingen. Maar de Klarenbekers hebben er ook de vruchten van geplukt door de gemeenten tegen elkaar uit te spelen. Thans wordt er volop gebouwd in de buurt van de grenspalen, ook weer in beide gemeenten.
Personen die interesse hebben in dit oude gebied en de grenspalen willen opzoeken, kunnen meedoen met de wandeling Het Grenspalenpad, die een werkgroep van Klarenbeeks Belang heeft uitgezet. Het is een wandeling van 8 kilometer lang. Starten kan op de kruising Henkenburgweg/Dalkweg en Henkenburgweg/Goorweg. De uitzetters hebben er een cultuurhistorische wandeling van gemaakt op de grens van de gemeenten Apeldoorn en Voorst.

Business & Shopping: Opening De Maalderij Klarenbeek

KLARENBEEK – Na ruim een jaar voorbereiding, planvorming en verbouwing wordt zaterdag 9 februari De Maalderij in Klarenbeek officieel geopend. Sinds 1 september is bureau BAS eigenaar van het pand van de voormalige Coöperatie Maalderij Ons Belang en samen met Bike Totaal Wolters en Trainingsstudio Bloom wordt een nieuwe invulling gegeven aan deze locatie.

De Coöperatie Maalderij Ons Belang is opgericht in 1915 op een andere locatie in Klarenbeek en heeft zich in 1920 gevestigd aan de Klarenbeekseweg 99. Het komen en gaan van de boeren was hier vele jaren een alledaags tafereel. Door de jaren heen is het pand diverse malen verbouwd en uitgebreid. De grote graansilo is rond 1990 gesloopt. Al bijna 100 jaar is ‘de Coöperatie’ een markant herkenningspunt in Klarenbeek.

Lokale ondernemers

Het afgelopen halfjaar is er hard gewerkt om dit karakteristieke pand te verbouwen en geschikt te maken voor de werkzaamheden van de drie verschillende, lokale ondernemers die er nu zijn gevestigd. Daarbij zijn zoveel mogelijk oude elementen weer zichtbaar gemaakt. Zo zijn in de inpandige graansilo’s werkruimten gecreëerd voor bureau BAS en zijn in de winkel van Bike Totaal Wolters op de begane grond de trechters van de silo’s weer te zien.

Bureau BAS, gevestigd op de eerste verdieping, is een bureau voor architectuur en bouwadvies. De mensen van BAS ontwerpen, adviseren en begeleiden op het gebied van nieuwbouw, renovatie, restauratie, gebouwbeheer en grootonderhoud. De architect en bouwkundig ingenieurs zijn gespecialiseerd in ontwerpopgave, bouwkundig advies en tekenwerk, het schrijven van bestekken, het maken van begrotingen en het coördineren van de bouw. Zij kunnen daarmee bouwprojecten van A tot Z begeleiden.

Bike Totaal Wolters krijgt op de begane grond en in de kelder ruim 700 vierkante meters aan winkeloppervlak voor een zeer uitgebreide collectie elektrische fietsen, mountainbikes, racefietsen, stads- en kinderfietsen en accessoires. De huidige winkel van Wolters aan de overzijde van De Maalderij wordt omgedoopt tot moderne werkplaats en showroom voor gebruikte fietsen, waardoor in Klarenbeek ruim 1000 vierkante meters aan fietsplezier ontstaat.

Aan de achterzijde van De Maalderij is Trainingsstudio Bloom gevestigd. Dee studio biedt een gevarieerd aanbod van functionele fitnesslessen, zoals Crosschallenge, Krachttraining en Bootcamp, en XCORE. Het uitgangspunt van Trainingsstudio Bloom is dat iedereen er kan komen sporten, ongeacht leeftijd of fitheidsniveau. Alle lessen vinden plaats in groepsverband onder begeleiding van de trainer, zodat iedereen een goede workout heeft op zijn of haar eigen niveau.

Feestelijke opening

Zaterdag 9 februari om 15.00 uur is de officiële opening van De Maalderij. Daarna is er tot 20.00 uur gelegenheid is om de locaties van de drie ondernemers in dit prachtige industriële pand te bezichtigen.

www.facebook.com/De MaalderijKlarenbeek

Op de foto: Van links naar rechts Chris Wolters (Bike Totaal Wolters), Haiko Leisink (Bureau BAS), Cindy Joling (Trainingsstudio Bloom), André Wolters (Bike Totaal Wolters), Bert Wensink (Bureau BAS)

Rick Evers: Konijn te koop, laatste kans!

Ze is nog niet verkocht. Ons lieve konijntje Nola. Een tijdje terug bood ik haar in deze krant te koop aan omdat ze alles sloopte wat los en vast zat. De vraagprijs was 3.000 euro. Vooral omdat we de schade aan onze inboedel terug wilden verdienen. Helaas moet ik de prijs opnieuw verhogen.

Nola heeft haar eigen plekje in de bijkeuken. Daar staan behalve haar hok: een diepvries, een wasmachine en een droger. En omdat ik de achterkant van die apparaten heb afgetimmerd, kan ze in de bijkeuken in principe niets slopen. Ik zeg ‘in principe’. Voorwaarde is namelijk wel dat je altijd, let op: ALTIJD, het deurtje van de wasmachine sluit als Nola’s hok openstaat.

Afgelopen weekend heb ik een boel geleerd. Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat konijnen dol zijn op rubber. Ze kunnen een rubberen rand van een wasmachine binnen vijf minuten zo aanvreten, dat er bijna niets meer van over is. We probeerden nog een wasje te draaien, maar onze natte voeten maakten duidelijk dat zo’n rubberen rand een niet te onderschatten onderdeel van een wasmachine is.

Wat ik ook geleerd heb, is dat echt alles via internet te bestellen is. Ook een rubberen manchet voor een wasmachine type WF70FQhuppeldepup. Vandaag besteld morgen in huis. De derde les vond ik een pijnlijke. Namelijk dat een pakketje met het juiste onderdeel thuiskrijgen nog niet betekent dat de wasmachine over een uurtje weer draait.

Ik ben nog steeds chagrijnig, heb pleisters op al mijn vingers en ik heb drie schroefjes over die oorspronkelijk ergens in de wasmachine horen. Zes uur heeft de vervangsessie geduurd. Nola kreeg er niets van mee. Ze lag er al die tijd naast te slapen. De schat. Wie biedt 3.050 euro?

Foi, Foi: Alles tellen

Pas elejen was ik an de proat met un paar mensen die druk an ut wark waren in un tuincentrum. Foi,foi wat mot die luu doar, elke keer as d’r un ander seizoen kump, flink aan ut wark. Pas elejen nog met de Kasmis. Eerst dat opbouwen. Alles uut de deuzen en buulen. Ut wördt wel elke keer bar mooi.
De luu bint nauwelijks bekommen van al die drukte en noe mot ze al weer gangs met un alderbastend grote klus. D’r waren op die dag apart veul luu an ut wark doar. En druk dat ze waren. Ok niet an ut Kasmisspul opruumen, maar ze waren an ut uutzuuken of wat anders. Ik vroeg an un man wat ze doar toch an ut doen waren. Nou toen kreeg ik mien toch un verhaal. Ondertussen warken hee gewoon deur. Dat mos ok wel, anders kwam ut wark niet op tied kloar.
Hee deed mien uut de doeken woar ze mee bezig waren. Ik kon ut hoast niet geleuven, maar ze waren alles, maar dan ok alles an ut tellen. Inventariseren. Ze nuump dit ok wel balansen. De belasting wil krek weten wat d’r allemoal in die hele zaak steet. En a’j rond kiek dan bint d’r gloepens veul. Alleen in die dierenafdeling waren d’r al meer dan twintigduuzend verschillende artikelen. De man was bezig in grote bakken de (kunst)hondenbotten an ut tellen. “Ja”, zei de man, “dat mot allemoal eteld wörden. Wie bint hier met zo’n zeuventig man bezig. Ut mot vandage allemoale kloar, ok al wordt ut tien uur. Alles maar dan ok alles mot deur onze vingers. Grote dingen as hier die kussens geet nog wel maar ie heb ok veul van die kleine pruttel ok al kost ut maar ene cent. Goa d’r mar is an stoan. Ie meug ut zeker niet in de roeze doen, want d’r kump un starke controle op. De belasting stuurt margen un man die ze un account nuump. Dat is in alderjekes secuure keerl. Die geet natuurlijk niet alles noatellen maar hier en doar prik hee d’r wat uut en dan mot ut krek kloppen. A’j dat niet goed heb edoan val ie deur de mande en dan bint de eerpels gaar. As d’r un paar proeven niet goed bint dan loat ze oe de hele afdeling weer oaver doen. Dan baal ie wel effen want zo fijn wark is ut niet. A’j un bitjen un lastige keerl tref en oaveral wat weet te vinden dan kan de belasting oe opleggen um de hele zaak opnieuw te tellen, Wat kost dat wel niet”.
Veul keerls, maar ok vrouwen bint d’r druk mee. Ik kon snappen dat ut tellen op de schappen en vloer wel geet. De spullen heb allemoal un aparte (bar)code. Alles krek alles mot eteld wörden. Ok ut lèvende spul. Ik vroege de man hoe hee dat met de vissen deed. Mot ze dan allemoal effen stille liggen?. “Nou”, zei de man, “wule probeert dat ok wel secuur te doen. Wule goat d’r veur zitten en telt ze netjes. Wel drie keer want ze zwemp allemoale deur mekare. Elke keer un ander getal. Wule nemp dan ut gemiddelde. Wule hoap alleen dat ze vannacht gien jongen krieg, want klop ut margen niet meer. Maar ja, ut geet met zoveul dingen, ie mot d’r un bitjen geluk mee hebben….”

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

Met stenen bouw ie un huus en met liefde un thuus….

HoogOverijssel roept op: ‘dien zienswijze in tegen vliegroutes Lelystad’

REGIO – Stichting HoogOverijssel heeft minister Van Nieuwenhuizen gevraagd om meer tijd te nemen voor het Luchthavenbesluit Lelystad Airport. “De zienswijzeperiode, die vrijdag 11 januari van start ging, is anders volledig voor de bühne”, stelt voorzitter Jan Rooijakkers.

Jan Rooijakkers is voorzitter van de Stichting HoogOverijssel, die vecht tegen de toekomstige laagvliegroutes vanaf Lelystad Airport. Hij legt uit wat er volgens hem niet klopt aan de inspraakprocedure rondom het Luchthavenbesluit. “De minister wil het besluit tegelijkertijd voorleggen aan de bevolking en aan de Tweede Kamer. Oftewel, alle zienswijzen die burgers, gemeenten en provincies in gaan brengen, krijgt de Tweede Kamer niet te zien voordat deze zelf een oordeel moet vormen over het besluit. Dat is hoogst ongebruikelijk en kan in Nederland door een kleine maas in de wet alleen bij besluitvorming voor vliegvelden.”
HoogOverijssel vraagt de minister nu om van deze maas in de wet geen gebruik te maken. “Bij alle besluiten voor grote projecten, zoals nieuwe snelwegen of spoorwegen, besluit de Kamer pas als alle inspraak- en zienswijzenprocedures zijn afgerond. Zodat de politiek de ingebrachte standpunten vanuit de bevolking, maar ook vanuit gemeenten en provincies kan meewegen. Alleen de luchtvaart ontspringt de dans. Wij vinden dit ongehoord en vragen de minister met klem om het besluit pas in de Tweede Kamer in te brengen als de zienswijzenperiode is afgerond en alle zienswijzen zijn beantwoord. Net als bij ieder ander ruimtelijk project”, aldus Rooijakkers.

Gea de Wit-Verweij, eveneens van HoogOverijssel, voegt hieraan toe: “Eén van de grondwaarden van minister Cora van Nieuwenhoven is het vertrouwen herwinnen van de bevolking. Met deze handel en wandel echter overschrijdt ze wederom de norm om dit vertrouwen terug te krijgen. Ze schaadt respectloos de inbreng van de inwoners, lokale en provinciale bestuurders in Overijssel, Gelderland, Friesland, Drenthe, Flevoland en Noord-Holland, die ze nog niet eens heeft ontvangen. Inbreng, die burgers en collega-overheden tijd en moeite vraagt, maar die in een democratisch stelsel gebruikelijk is. Bijzonder dat luchtvaart en luchthavens ook hier boven wet- en regelgeving uitstijgen.”

Jan Rooijakkers denkt dat de minister met dit besluit zo snel mogelijk Lelystad Airport wil openen. “Daarmee zullen de vliegtuigen straks via absurde laagvliegroutes boven Noord- en Oost-Nederland aan- en uitvliegen. Dit willen wij koste wat kost voorkomen. Eenmaal laagvliegroutes, altijd laagvliegroutes. Daarom roepen wij iedereen toch op om een zienswijze in te dienen en de minister te vertellen dat dit niet kan.”
HoogOverijssel werkt momenteel samen met de actiegroepen tegen laagvliegen (SATL) aan een voorbeeld-zienswijze die iedereen naar eigen inzicht kan aanpassen en indienen. Deze zienswijze wordt in de loop van januari via de websites van de actiegroepen ter beschikking gesteld.

www.hoogoverijssel.nl