Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 70)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Ik vind: Ontbijten bij McDonald’s

Beste Rick Evers,
Iedere dinsdagavond verheug ik me op mijn Regiobode! De enige papieren krant die ik in deze digitale tijd nog lees. Wat was dat even schrikken vorige week!
Kinderschoenen, een hele column waar McDonald’s op de hak werd genomen.

Ik werk er al jaren met plezier. Een aspect in je column wil ik wel even verduidelijken. Je zet onze ochtendgasten weg als verdwaald, in de war of met een lekke band!
Juist in de ochtend ken ik de meeste gasten bij naam. Het zijn echtparen die al jaren iedere ochtend een kopje koffie met een krantje doen. Alleenstaande ouderen die voor een praatje komen of wegwerkers en hulpverleners. Juist dat maakt voor mij de ochtend bij McDonald’s speciaal. Ze zijn allemaal verre van verward of verdwaald.

Mocht je in de buurt zijn van McDonald’s Duiven, kom eens langs, misschien niet voor een ontbijt maar dan wel voor een praatje.

Steven Roelofs,
Dieren
McDonald’s Duiven

Uitleenpool voor sporthulpmiddelen

REGIO – Vanaf 1 maart is het voor inwoners uit de regio Arnhem mogelijk om sporthulpmiddelen uit te proberen. Wheels2Sport zorgt ervoor dat mensen met een fysieke beperking binnen de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal sporthulpmiddelen kunnen uitproberen. In het assortiment zit een sportrolstoel, elektrische sportrolstoel, handbike, aankoppelbare handbike, rugby sportrolstoel en de racerunner. Na de uitleenperiode kan de gebruiker een rapport krijgen met de maten van het gewenste hulpmiddel. Met dit rapport kan men vervolgens naar de gemeente voor het aanvragen van het juiste sporthulpmiddel.De dienst wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek Sporten in samenwerking met het Johanna Kinderfonds, Dullertstichting en Fonds Gehandicaptensport.

www.unieksporten.nl/wheels2sport

Retrospectief: Baggeren in het Apeldoornsch Kanaal

Het Apeldoornsch Kanaal werd tot 1972 gebruikt voor de scheepvaart. Vooral van Apeldoorn naar Dieren was er een druk scheepsverkeer. Apeldoorn had veel fabrieken nabij het kanaal en aan de zuidelijke kant naar Dieren waren er ook een aantal bedrijven voor de af- en aanvoer van materialen. De ALBA kalksteenfabriek voer met eigen schuiten. De Kurkfabriek in Oosterhuizen kreeg aanvoer via het kanaal en ook de papierfabrieken in Loenen en Eerbeek werden door boten voorzien van grondstoffen. In Eerbeek en Loenen stonden op de loswal schuurtjes die dienden voor tijdelijke opslag.
Ook werd met de boten turf, kunstmest en kolen aangevoerd voor de bedrijven in een rondom de dorpen. Het lossen was vroeger een zwaar werk dat vaak met de hand moest worden gedaan.
Langs het kanaal stonden een paar rijen bomen. Meestal Hollandse of Amerikaanse eiken. Zij zorgden ieder najaar voor veel blad dat voor een flink deel in het water terecht kwam en modder werd.
De boten werden vaak aangedreven door buitenboordmotoren. Kort voor de bruggen moest de schroef snel naar binnen worden gehaald.
Het gevolg was wel dat er een ophoping van modder(bagger) kwam. Van tijd tot tijd moest er daarom gebaggerd worden, vooral in de buurt van de vele bruggen die het kanaal rijk is.
Vooral in de zomer werd er gebaggerd op verschillende plekken. Een baggermachine zorgde er voor dat de overtollige modder met doorlopende bakken naar boven werd gehaald. Naast de baggermachine lag een modderschuit waarin de bagger werd geloosd. Met een motorboot werden deze bakken naar enkele plekken langs het kanaal gebracht. De modder werd verder met zand vermengd en kracht opgespoten. Nog altijd zijn langs het kanaal onder meer bij Lieren, Loenen en Eerbeek deze spuitbulten te zien. Inmiddels zijn deze spuitbulten begroeit met grote bomen. Een zelfs bewoond.
Tot eind jaren zestig zijn de baggermolen en zandzuigers bezig geweest. De firma Hylkema en Van Balen waren meestal met dit karwei belast.
Na de sluiting slipte het kanaal van lieverlee dicht. De kolossale bomen blijven doorgaan met hun grote bladerafgifte. Op enkele plaatsen groeit het riet al tot in het midden van het kanaal. Nabij de uitmonding van de Watervalspreng (Veldhuizerspreng) is dit duidelijk te zien. Of het kanaal ooit nog eens wordt uitgebaggerd is niet bekend. De kosten zijn enorm hoog. Mogelijk dat de pleziervaart nog terug komt.

Collecte voor ReumaNederland

REGIO – In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar halen tienduizenden vrijwilligers door heel Nederland geld op voor onderzoek naar reuma. Nieuw dit jaar is dat alle collectanten een QR-code op hun legitimatiebewijs hebben staan. Door deze code te scannen kan eenvoudig via een Tikkie een donatie worden gedaan voor de collecte. Ook worden er weer pinbussen ingezet, met een pinautomaat geïntegreerd in de bus. Geven aan de collectant wordt zo steeds gemakkelijker.

tel. 020-5896471

vrijwilligers@reumanederland.nl

Lopen tegen ALS met Loopgroep de Jutberg

LAAG-SOEREN – Loopgroep de Jutberg houdt ook dit jaar weer een goede-doelenloop. Dit keer komt de opbrengst van de loop ten goede aan de stichting ALS.

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een dodelijke spierziekte. In Nederland lijden ongeveer vijftienhonderd patiënten aan deze ziekte. Ook de bekende oud-voetballer Fernando Ricksen heeft met de ziekte te maken.
Elk jaar organiseert Loopgroep de Jutberg een duathlon voor het goede doel. Dit jaar vindt deze plaats op zaterdag 11 mei. De start is om 09.00 uur vanaf camping de Jutberg.
De duathlon is een tocht van 15 kilometer lang over verharde paden. De route wordt afgelegd in duo’s, waarbij één persoon hardloopt en de ander fietst. Deelname is gratis, maar het is wel verplicht een sponsorbedrag mee te nemen.

Het is mogelijk de groep van de Jutberg te steunen via gelderland.alsacties.nl/team/loopgroep-jutberg. “Mooier is het natuurlijk om zelf een keer de loopschoenen aan te trekken om mee te doen en jezelf te laten sponsoren”, doet de organisatie een oproep. Iedereen kan zich, via de knop ‘ik wil in dit team’ in dezelfde link, aanmelden.

Tel. 06-53497450
loopgroepjutberg@kpnmail.nl

Lokale Gelderse Partijen hebben zich verenigd voor verkiezingen

REGIO – Lokale Partijen Gelderland (LPG) verenigt en vertegenwoordigt bestaande lokale partijen in Gelderland en doet samen met Code Oranje mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Zo reikt de stem van de lokale kiezer door tot op het provinciehuis in Arnhem.

LPG heeft zich tot doel gesteld de lokale politieke partijen uit de verschillende gemeenten uit de provincie Gelderland te helpen hun doelstellingen onder de aandacht te brengen bij het provinciaal bestuur. Alle deelnemende lokale partijen binnen het platform van LPG behouden hun eigen identiteit en lokale verkiezingsprogramma. Daarnaast is dit platform beschikbaar om lokale kennis te halen, te brengen en vooral te delen met elkaar (ook na de verkiezingen).

LPG is van mening dat werkelijke democratie slechts kan groeien van onder af. “Net zoals het gemeentelijk beleid gestoeld moet zijn op de wensen en verlangens van de inwoners van de betreffende gemeente, moet provinciaal beleid voortvloeien uit hetgeen de verschillende gemeenten in een bepaalde regio zien als wenselijk. 30 Procent van de kiezers heeft lokaal gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dat deze verkiezingsuitslag ook doorklinkt en meeweegt bij beslissingen op provinciaal niveau”, aldus de lokale partijen.

LPG is van mening dat de gemeente de eerste overheid is en verwachten van de provincie terughoudendheid als het gaat om lokale zaken. “Op bovenregionaal niveau zien wij de Provincie juist als initiatiefnemer. Net zoals een gemeentebestuur haar inwoners vertegenwoordigt bij de provincie zien wij een belangrijke rol voor het provinciebestuur als het gaat om de belangenbehartiging van de Gelderse gemeenten en regio’s in Den Haag. Verbinden en faciliteren prefereren wij boven bemoeienis en sturing. Wettelijke taken en bevoegdheden worden hierbij uiteraard gerespecteerd.”

Code Oranje, een samenwerkingsverband van actieve burgers, bestuurders, ondernemers en wetenschappers, wil laten zien dat er in Nederland dringend behoefte is aan democratische vernieuwing. Zij heeft als doel het hervormen van onze democratie naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat.
Elk van hen heeft een andere achtergrond, maar ze delen dezelfde ambitie. Vanuit hun gedeelde betrokkenheid bij HOPE XXL, een non-profit organisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als ‘goed’ kan waarderen, sluiten zij zich op individuele titel aan bij Code Oranje.

Kandidaten van Lijst 12, Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje in onze regio zijn: André Bulten uit Lathum op nummer 5, Stan Nijenhuis uit Dieren op nummer 6 en Magda Rook uit dieren op nummer 12.

www.lokalepartijengelderland.nl
www.wijzijncodeoranje.nl/gelderland

Lokale Gelderse Partijen hebben zich verenigd voor verkiezingen

REGIO – Lokale Partijen Gelderland (LPG) verenigt en vertegenwoordigt bestaande lokale partijen in Gelderland en doet samen met Code Oranje mee aan de Provinciale Statenverkiezingen in 2019. Zo reikt de stem van de lokale kiezer tot het provinciehuis in Arnhem.

LPG heeft zich tot doel gesteld de lokale politieke partijen uit de verschillende gemeenten uit de provincie Gelderland te helpen hun doelstellingen onder de aandacht te brengen bij het provinciaal bestuur. Alle deelnemende lokale partijen binnen het platform van LPG behouden hun eigen identiteit en lokale verkiezingsprogramma. Daarnaast is dit platform beschikbaar om lokale kennis te halen, te brengen en vooral te delen met elkaar (ook na de verkiezingen).

LPG is van mening dat werkelijke democratie slechts kan groeien van onder af. “Net zoals het gemeentelijk beleid gestoeld moet zijn op de wensen en verlangens van de inwoners van de betreffende gemeente, moet provinciaal beleid voortvloeien uit hetgeen de verschillende gemeenten in een bepaalde regio zien als wenselijk. 30 Procent van de kiezers heeft lokaal gestemd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd dat deze verkiezingsuitslag ook doorklinkt en meeweegt bij beslissingen op provinciaal niveau”, aldus de lokale partijen.

LPG is van mening dat de gemeente de eerste overheid is en verwachten van de provincie terughoudendheid als het gaat om lokale zaken. “Op bovenregionaal niveau zien wij de Provincie juist als initiatiefnemer. Net zoals een gemeentebestuur haar inwoners vertegenwoordigt bij de provincie zien wij een belangrijke rol voor het provinciebestuur als het gaat om de belangenbehartiging van de Gelderse gemeenten en regio’s in Den Haag. Verbinden en faciliteren prefereren wij boven bemoeienis en sturing. Wettelijke taken en bevoegdheden worden hierbij uiteraard gerespecteerd.”

Code Oranje, een samenwerkingsverband van actieve burgers, bestuurders, ondernemers en wetenschappers, wil laten zien dat er in Nederland dringend behoefte is aan democratische vernieuwing. Zij heeft als doel het hervormen van onze democratie naar een democratie van nieuwe vormen, waarin de samenwerking met de inwoners van ons land centraal staat.
Elk van hen heeft een andere achtergrond, maar ze delen dezelfde ambitie. Vanuit hun gedeelde betrokkenheid bij HOPE XXL, een non-profit organisatie die streeft naar een wereld waarin iedereen zijn of haar leven als ‘goed’ kan waarderen, sluiten zij zich op individuele titel aan bij Code Oranje.

Kandidaten van Lijst 12, Lokale Partijen Gelderland-Code Oranje in onze regio zijn: André Bulten uit Lathum op nummer 5, Stan Nijenhuis uit Dieren op nummer 6 en Magda Rook uit dieren op nummer 12.

www.lokalepartijengelderland.nl
www.wijzijncodeoranje.nl/gelderland

Business & Shopping: Nieuw in Dieren: IJscafé Bon Appetit

DIEREN – Zaterdag 16 maart openen Bianca Hachmang en Dennis Jansen hun IJscafé Bon Appetit in Dieren. In een compleet vernieuwd pand aan de Wilhelminaweg verkopen zij ambachtelijk gemaakt ijs, maar ook ‘veel meer dan dat’.

Bianca en Dennis reisden heel de wereld rond met hun kermisattracties en oliebollenkramen. Een mooi, maar druk leven en ze zochten dan ook een mogelijkheid om het iets rustiger aan te kunnen doen. Op hun reizen deden ze vele ideeën op en zo verzonnen ze de heerlijkste dingen om te gaan verkopen bij IJscafé Bon Appetit. Het pand aan de Wilhelminaweg 15 b, op de hoek van de Buitensingel, is prachtig verbouwd en iedereen kan daar straks heerlijk zitten om iets lekkers te eten en drinken.

Bianca, die vooral in de winkel te zien zal zijn, deed een opleiding tot ijsbereider en leerde hoe ze zelf ambachtelijk ijs moet maken. Ze verzon haar eigen recepten en biedt straks een heel assortiment met de heerlijkste smaken Italiaans ijs. Maar daar houdt het niet op. Bianca verkoopt ook koffie en thee, milkshakes, luxe broodjes en vers gebakken Luikse wafels. Van chocolatier Mousset in Arnhem heeft ze ambachtelijk gemaakte chocolade.
Daarnaast heeft Dennis een paar bijzondere dingen op het menu gezet: “Ik zag in het buitenland freakshakes en bubble wafels. Een freakshake is een milkshake, gemaakt met ons eigen ijs, met daar bovenop slagroom en allerlei toppings, zoals chocolade of fruit. Een bubble wafel is een vers gebakken wafel, met daarin ijs, slagroom en ook weer verschillende toppings. Je kunt zo je eigen lekkernij samenstellen.”

IJscafé Bon Appetit is zaterdag 16 maart voor het eerst open. Daarna is iedereen dagelijks welkom tussen 11.00 en 22.00 uur.

Collecteweek ReumaNederland

REGIO – In de week van 18 tot en met 23 maart is de jaarlijkse collecteweek van ReumaNederland, voorheen het Reumafonds. Ook dit jaar zetten tienduizenden vrijwilligers zich met hart en ziel in om door heel Nederland geld op te halen voor onderzoek naar reuma. Alle kleine beetjes helpen om samen een groot bedrag op te halen tijdens deze collecteweek! Wie ook wil helpen door zelf te collecteren kan voor meer informatie bellen met ReumaNederland in Amsterdam via tel. 020-5896471, of kan contact opnemen per mail via vrijwilligers@reumanederland.nl

Foi, foi: Varkens voeren

Dit verhaaltje wördt un ode aan Willem van Ark uut Loenen. Helaas is Willem d’r niet meer. Hee is op 4 december 2003 estörven op 91-joarige lèèftied. Un fijne keerl is d’r niet meer. Ze zeien ut toen al: Loenen hef un markant figuur verloren. Altied goed te passe en veur iedereen un vriendelijk woord. In zien lèven hef hee arg veul edoan, veural um ut dialect lèvend te hollen. Hee schreef mooi körte stukjes maar ok toneelstukken. Hee was ook oprichter van de Loenense dialectclub en deed mee aan de toneelstukken.
Willem schrif oaver de jacht, dat zien grote hobby was, un mooi verhaal. Maar of ut helemoal woar is? Willem dut zien verhaal: “Ut volgende is mien oaverkommen met ut voeren van de varkens. Ik goa iedere dag wilde varkens voeren in ut bos. Altied krek om vier uur. Mais, eerpelschellen en varder un bitjen keukenafval. De varkens könt niet op de klokke kieken, maar ze weet krek wanneer ut vier uur is. Dan stoat ze al te wachen op of bie de voerplaatse. De grote varkens bint nog un bitjen bange as ik d’r an komme, maar de biggen vrèèt uut de emmer. Noe is d’r de laatste tied ok un grote keiler(mannetje), die kan wel vijf of zes joar old wèzen, bie de voerplaatse. Maar die geet altied met un grote boage um de voerplaatse hen as ik an ut voeren binne. Die is niet bange, maar wel veurzichtig. Van de winter kon ik un keer niet um vier uur voeren. Ik had un lekke band van de auto. Ut was ongeveer vijf uur da’k op de voerplaatse kwamme. Gien varken te zien. Ik denke die komp zo wel weer kieken. Ik had ut net edach of doar kump toch die grote keiler de struuken uut met un rotgang oaver de voerplaatse. Löp mien kats tussen de benen deur. Ik kon mien nog net vast griepen an de grote oren van die grote lummel. En doar ging ut de hei op. Ik mosse mien met beide handen vasthollen. Maar noe kump ut slimste nog an. Dat loeder geet regelrecht noar de snelweg. Ik denke bie mien eigen: dat geet niet goed, doar komp brokken van. Ik deed al zowat van angst in de bokse.
Maar op zo’n 100 meter van de snelweg kon ik met de ene hand zien rechter oge bedekken, toen konne rechts niks meer zien en toen… sloeg hee links af en dat was mien redding. Met dezelfde rotgang ging hee weer op de voerderplaatse an. Ik begon mien achterwark al aardig te vuulen maar ik had mien posetieven nog goed bie mekaar. Ik denke as die poestert noe maar onder die grote eikenboom hen löp die op de voerderplaatse steed dan kan ik mien an de onderste tak vaste griepen en dan bin’k ered. Ut kwam zo uut. Toen ik an de tak hing te bungelen liep die zwarte mustang met dezelfde gang deur. Toen ik un hötjen later onder de boom ston te bloazen kwam datzelfde merakel weer terugge en zei tegen mien: “In ut vervolg um vier uur mais brengen en niet um vijf uur.”

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

Un krakende karre ridt nog varre