Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 51)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Storm veroorzaakt grote schade

REGIO – De storm die gisteravond, dinsdag 4 juni, over de regio raasde, heeft een enorme schade veroorzaakt. Met name omgevallen bomen en afgewaaide takken zorgden voor veel ravage. Uit onderzoek door MeteoGroup blijkt dat Rheden is getroffen door een tornado.

De schade in Rheden, Dieren en omliggende dorpen is groot. Tuinmeubilair is verdwenen, dakpannen weggewaaid. Veel bomen vielen om en kwamen op huizen en auto’s terecht, waarvan een flink aantal total loss moest worden verklaard. Wegen moesten worden afgesloten omdat er bomen waren omgevallen en ook nu, woensdagmorgen, is de Posbank bij Rheden uit veiligheidsoverwegingen afgesloten. Handhaving adviseert de Facebook-pagina van de gemeente Rheden in de gaten te houden om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

De schade lijkt in Rheden en Dieren het grootst te zijn. Brandweerkorpsen uit de regio melden dat zij de hele nacht in touw zijn geweest om de eerste omgevallen bomen te ruimen om de wegen vrij te maken. Verwacht wordt dat ze nog wel enkele dagen bezig zullen zijn om de ravage op te ruimen.

MeteoGroup heeft onderzoek gedaan naar de schade in en rondom Rheden en komt tot de conclusie dat toch sprake is geweest van een tornado. De krachtige windhoos heeft een spoor van vernieling achter gelaten over een lengte van 4 tot 5 kilometer. De tornado zelf was circa 50 tot 100 meter breed.
Op basis van foto’s werd eerst gedacht aan een valwind, omdat bomen in het dorp zelf één kant op liggen, meldt MeteoGroup. Maar vanaf de provinciale weg in Rheden richting Velp, door de weilanden, richting de Posbank, is een smal schadespoor te volgen van 50 tot 100 meter breed. Het schadespoor loopt kilometers door het bos in.
In het bos zijn enorme bomen ontworteld of afgeknapt. Soms zijn toppen uit bomen gedraaid, wat volgens de meteorologen typische tornadoschade is. De wervelwind heeft met enorme kracht ook bomen uit de grond gedraaid. De windsnelheid lag rond 150 km/u. Buiten het spoor van de tornado was in dat gebied geen schade. Het spoor is zelfs in de weilanden te volgen, het gras is platgeslagen en weggezogen. Iets verderop staat het gras recht overeind.
Een tornado, ook wel een krachtige windhoos genoemd in ons land, is een slurf die uit een zeer zware onweersbui naar beneden komt. Door de grote verschillen in windsnelheid is een heel duidelijk afgebakend schadespoor achtergelaten die goed is te volgen. Mensen in het getroffen gebied nabij de Posbank vertellen de wervelwind te hebben gezien en zelfs horen aankomen. Een aankomende tornado klinkt als een trein die dichterbij komt.

MeteoGroup waarschuwt voor de regen- en onweersbuien die voor vannacht zijn voorspeld: mogelijk gaan deze gepaard met hagel en zware windstoten en bovendien kan een halve maandsom aan regen vallen. Bomen die nu onstabiel zijn geworden, kunnen komende nacht alsnog omvallen, waarschuwen de meteorologen.

Foto’s: Melvin / Persbureau Heitink (Dieren) – Linda Stelma (Rheden)

NVM informatieavond voor woningeigenaren

DIEREN – Op donderdagavond 6 juni wordt in zalencentrum Theothorne in Dieren een informatieavond voor woningeigenaren gehouden.
De avond bestaat uit drie presentaties van circa 20 minuten met als overkoepelend thema de vraag: ‘wat is wijsheid, verkopen of blijven zitten?’ De sprekers zijn woningmarktdeskundige Henk Rinsma van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs), hypotheekadviseur André Mosch van Financieel Raadhuis uit Dieren en notaris Jeroen te Lindert van Te Lindert Notaris uit Doesburg.
De informatieavond wordt georganiseerd door drie regionale NVM makelaarskantoren; te weten: Grotenhuis Makelaardij en Reinders Regio Makelaars uit Dieren en AWM Makelaardij uit Doesburg. Aan het bijwonen van de informatieavond zijn geen kosten verbonden. Inloop is vanaf 19.00 uur en de eerste presentatie start om circa 19.30 uur. Na afloop van de presentaties is er gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers en de aanwezige makelaars. Belangstellenden zijn hierbij door de organiserende makelaars van harte uitgenodigd. Aanmelden voor deze avond is niet nodig, vol=vol. “Interessante informatie, tips en adviezen; de ‘Verkopen of Blijven Zitten’-avond biedt u inzicht in uw kansen op de huidige woningmarkt. U hoort uit de eerste hand veel zaken die van belang kunnen zijn voor een eventuele overstap naar een andere woning. “Kennis die wij als actieve plaatselijke makelaars graag met u delen,” aldus Fabian Grotenhuis.

Open dag Vroedvrouwenpraktijk Doesburg

DOESBURG – Vroedvrouwenpraktijk Dieren, Doesburg Brummen heeft de praktijk in Doesburg flink onder handen genomen de laatste tijd.
“De wachtkamer, spreekkamers en koffiekamer zijn behangen, geschilderd en opgepimpt! Alles ziet er weer netjes en modern uit, maar met de huiselijkheid en gezelligheid die mensen van ons gewend zijn. We willen namelijk graag dat jonge (aanstaande) ouders zich bij ons thuis en op hun gemak voelen.” Wie het resultaat van de opknapbeurt zelf wil bekijken kan zaterdag 8 juni terecht op de open dag van de praktijk. Van 10.00 tot 14.00 uur staan de deuren voor iedereen open in de Linie 3b in Doesburg

Ook hebben de Doesburgse verloskundigen geïnvesteerd in moderniseren van hun zorg. “De vraag naar echo’s neemt de laatste jaren toe. Als onderdeel van goede verloskundige zorg, is een up-to-date echoapparaat onmisbaar. Daarom hebben we recent een nieuw echoapparaat aangeschaft met alle mogelijkheden die de huidige technieken bieden. Er komen steeds meer indicaties om tijdens de zwangerschap met een echo te kijken hoe het met de baby gaat en die kunnen we nu bijna allemaal zelf maken. Alleen voor specialistische echo’s, zoals bijvoorbeeld de 20-weken echo, moeten we nog doorverwijzen naar een echocentrum.”
Al wat langer zijn de spreekuren verruimd. Mensen kunnen niet alleen overdag, maar ook drie avonden per week kunnen mensen terecht in de praktijk in Doesburg, maar ook op dee spreekuurlokaties in Dieren en Brummen. Vanaf juni verhuist de locatie in Brummen mee met de huisartsen naar Gezondheidscentrum “De Toren”.
.

Provinciale Staten vergaderen over coalitieakkoord

ARNHEM – Provinciale Staten vergaderen op woensdag 5 juni om 10.00 uur over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ staan de ambities voor Gelderland van de onderhandelaars van de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP voor de periode 2019-2023. In de Statenvergadering bespreken Provinciale Staten dit akkoord.
De vijf hoofdthema’s in het coalitieakkoord zijn: Goed bestuur, veiligheid en handhaving; duurzaamheid, natuur, landschap en cultuurhistorie; leefbaarheid en wonen; economie en mobiliteit. Voor de realisering van alle ambities is 650 miljoen euro nodig. In deze vergadering besluiten Provinciale Staten ook over de geldigheid van het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap langs provinciale wegen’. De indieners verzoeken Provinciale Staten om dit voorstel te bespreken. Voordat Provinciale Staten op de inhoud ingaan, overleggen ze eerst over de geldigheid.
De agenda en de stukken zijn beschikbaar via het Stateninformatiesysteem.

www.gelderland.nl/stateninformatie

Een Stief Kwartiertje: Klein bier

De meeste notoire bierdrinkers in de gemeente Brummen spoeden zich dezer dagen langs de supermarkten om te zien of de aanbiedingen van het heerlijke gerstenat de komende aanslag van de gemeente kan weerstaan. Het college van B en W heeft bij monde van wethouder Peter Paul Steinweg, waarschijnlijk geheelonthouder, de bevolking gesommeerd om ten bedrage van 2 biertjes per maand, de financiële ellende van de gemeente te pareren. De gevraagde bijdrage is klein bier, zegt de wethouder, nogal benepen. Nu de wethouder aan een van de levensbehoeften van vele Brummenaren komt slaan de bierdrinkers extra bier in middels de aanbiedingen, zodat ze meer gerstenat hebben voor minder geld en zo het verdiende voordeel aan de gemeente kunnen overmaken, terwijl ze er thuis nog eentje extra nemen en toasten op hun eigen gezondheid en vindingrijkheid. Thuiszorg heet dat tegenwoordig in Brummen.

In Brummen moet op van alles en nog wat bezuinigd worden. Uiteraard op alle onderdelen van het sociale domein en natuurlijk op kunst en cultuur en later zeker ook op de sport. Het onderhoud van het wegennet is nu ook aan de beurt. Om gezamenlijk te overleven in de nabije toekomst verwacht het college van haar inwoners dat ze hun leven versoberen, bezitsdrang omruilen voor geestelijk welzijn en thuiszorg uitoefenen door thuis goed voor elkaar te zorgen, net als jeugdzorg betekent dat je je kinderen fatsoenlijk opvoedt; allemaal lekker thuis. Sport beoefen je op je eigen grasveldje of zolderkamertje, je schildert de slaapkamers en geen stillevens meer en je gaat de deur niet meer uit, want het gebruik van de auto is even slecht als het gemeentelijke wegdek. Om jezelf geestelijk en lichamelijk en de gemeente financieel weer gezond te maken moet je thuis aan de slag en maandelijks slechts twee biertjes laten staan. Naast bezuinigingen gaat de onroerendzaakbelasting omhoog; als er thuis meer zorg verleend wordt gaat de belevingswaarde van het huis omhoog; het is de weg van Steinweg.

De bezuinigingen die de gemeente Rheden haar inwoners gaat opleggen is zeker geen klein bier te noemen, de tekorten zijn aanzienlijk groter dan die van Brummen. De verstokte bierdrinkende Rhedenaar levert wel een krat in en mag hopen dat het net genoeg statiegeld oplevert om niet geheel ontregeld te raken bij gebrek aan gerstenat. Zowel het college van Rheden als Brummen kloppen aan bij de provincie met dit verschil dat Rheden gaat klagen dat ze nagenoeg drooggelegd zijn en Brummen rekent iets te zelfverzekerd op een substantiële bijdrage voor hun dorpsplannen.

Verleden week is Rheden met een schok teruggebracht in de hedendaagse realiteit. Terwijl iedereen in het gemeentehuis zijn of haar best moet doen om alle inwoners van vooral hun natje, maar ook hun droogje te voorzien komt er een biervat uit Den Haag de binnenplaats van Middachten op rollen om de kasteelheer twee miljoen te offreren, waar hij niet om gevraagd heeft. Dat is geen klein bier en zeker geen kattenpis. Middachten moet alleen nog bedenken waaraan ze het zullen uitgeven. En de provincie schuift daarnaast ook nog 2 ton richting Middachten voor een bouwvallige schuur, die kennelijk historische waarde heeft.

Deze scheutigheid van het rijk inzake het cultuurhistorisch erfgoed staat natuurlijk in schril contrast met het geploeter van gemeentebesturen, die dankzij het afschuiven van zorgtaken naar de gemeenten tegen minder geld zelfs op het biergebruik van hun burgers moeten korten. Dat bier ook behoort tot het cultuurhistorisch erfgoed begrijpt men in Den Haag en Arnhem niet.

Desiderius Antidotum

Rick Evers: Muesli in de garage

Allemaal leuk en aardig natuurlijk, die fluisterfilmpjes waar ik vorige week over schreef. Prima als mensen uren kunnen luisteren naar een jongedame die in een microfoon fluistert en met haar nagels op een plastic bakje tikt. Ze doen allemaal maar. Veel erger is dat bij ons in huis het tegenovergestelde speelt: misofonie.

Bij misofonie voelen mensen zich niet prettig bij geluiden. Sterker nog, ze worden er woest van. Eten, smakken, kuchen, zelfs ademhalen kan een reden zijn voor totale razernij. Maar ook het tikken op een toetsenbord. Zeg maar ‘dag’ tegen je kantoorbaan.

Persoonlijk heb ik inmiddels ervaren dat het eten van krokante muesli met noten een dingetje is. Mijn vrouw wordt daar namelijk boos van. Ze zegt dat ik smak, kraak, knars en slurp. Misschien speelt het ook mee dat het altijd in de ochtend is. Er zijn verder geen geluiden. Alleen de klok de zachtjes tikt, een merel op de achtergrond en Rick Evers met een kommetje muesli.

Overigens ga ik zelf ook niet helemaal vrijuit. Ik raak namelijk nogal geïrriteerd als mijn vrouw luidkeels geeuwt. Ik bedoel, iedereen mag natuurlijk gewoon gapen, maar om daar nou geluid bij te maken, dat maakt me, ehhh… woest. Eigenlijk.

Ik heb er uiteraard al het nodige over opgezocht. Puur om te weten wat ons allemaal te wachten staat. “Bij mensen met misofonie ontstaat een agressieve gedachte. Er wordt een vecht-of-vluchtreactie uitgelokt”. Ik las het op de website van Vereniging Misofonie. Daarna heb ik besloten om mijn muesli in de garage op de slurpen. Mijn vrouw gaapt voortaan geruisloos.

Business & shopping: Groene rouwauto voor Iris & de Mol

RHEDEN – Arnhem weert oude diesels uit de binnenstad en dat was voor uitvaartondernemer Charles Louis van Dijk van Uitvaartverzorging Iris & De Mol in Rheden aanleiding om zijn rouwauto uit 2002 te verruilen voor een milieuvriendelijke Mercedes. Geen ‘stekkerauto’, maar een hybride. “Deze nieuwe Mercedes-Benz E300 CDI Hybride Indus Eneexis rijdt superzuinig en hij stoot veel minder fijnstof en CO2 uit dan de meeste energieslurpende Amerikaanse rouwauto’s”, verklaart Van Dijk zijn keuze. “Elektrische rouwwagens zijn er nog nauwelijks, er valt ook nog niet efficiënt mee te werken en ze zijn simpelweg niet te betalen.” De Rhedense uitvaartondernemer toont zijn nieuwe aanwinst trots. Hij moest er lang op wachten. Zij gloednieuwe Mercedes-voor-de-laatste-rit had een levertijd van meer dan een jaar.

Foto: Jikke Göbel

Business & Shopping: Aspergehapje-dag bij De Stokhoven.

DREMPT – Het is alweer meer dan 25 jaar geleden dat Gerrit Hendriksen voor het eerst de deur van zijn winkel op aspergeboerderij De Stokhoven opende voor de verkoop van verse Dremptse asperges. Zaterdag 25 is het weer Aspergehapje-Dag en zijn bezoekers de hele dag welkom.

De Stokhoven en haar medewerkers laten van 10.00 tot 17.00 uur alles zien wat er allemaal moet gebeuren voordat die overheerlijke asperges klaar zijn voor de verkoop. Op de aspergevelden zijn de asperge-oogstmachines in bedrijf en is te zien hoe de asperges worden gestoken. Vervolgens wordt in de boerderij getoond hoe de asperges gewassen en gesorteerd worden met de nieuwe automatische digitale sorteermachine. Ook is er een doorlopende demonstratie van het machinaal schillen van de asperges.

Op de boerderij worden aspergesoep en aspergemaaltijden bereid, zodat bezoekers ook verse Dremptse asperges kunnen eten. Voor 7,50 euro wordt een bord asperges geserveerd met alles erop en eraan. “Een glaasje wijn erbij en u voelt zich God in Frankrijk”, aldus Gerrit Hendriksen. Een andere lekkernij is het asperge-ijs, bereid door dat IJsboerderij ‘t Dommerholt. De toegang tot de Aspergehapje-dag is gratis.

“Veel mensen in onze regio hebben inmiddels ontdekt dat er boven de grote rivieren heerlijke asperges worden geteeld en de liefhebber weet dat je het witte goud vers bij de teler moet kopen”, zegt Hendriksen. De winkel van Boerderij de Stokhoven is daarom zeven dagen per week geopend van 9.00 tot 18.00 uur. De Stokhoven is te vinden aan de Rijksweg 37 in Drempt, ter hoogte van hectometerpaaltje 7,5.

Een Stief Kwartiertje: Het andere Doesburg

De historie vastleggen is een eigenschap die de mens moeilijk kan onderdrukken. We willen graag ons nageslacht laten delen in onze verworvenheden en ons geploeter, maar liever niet in onze onvolkomenheden. Dat laatste is een lastig aspect, zoals blijkt uit de vele geschiedenisboeken die na verloop van tijd herschreven moeten worden. De historie is grillig, weten we.
Doesburg is een historisch stadje. Het verleden is al vaak op allerlei manieren beschreven, bezongen en verguisd, maar nu moet ook het heden vastgelegd worden en dan niet alleen de oude binnenstad, maar juist het andere Doesburg: het alledaagse, het al dan niet vrolijke geploeter van de gewone Doesburger. Het Hanzestadje heeft al een stadsdichter en er wordt nu ook een stadsfotograaf aan toegevoegd. Geen inwoner zal meer ontsnappen aan zijn of haar eigen geschiedenis.

Het gemeentebestuur zal waarschijnlijk het initiatief honoreren met een paarduizend euro subsidie. Het zal dan niet zo mogen zijn dat de gemeente ook suggesties mag aandragen wat ze wel en niet gefotografeerd wil hebben. De gebeurtenissen van de afgelopen week laten zien dat de subsidie gemakkelijk terugverdiend kan worden als alle onvolkomenheden buiten beeld gehouden worden.
Het overeind houden van de pracht en praal uit het verleden, vooral gesymboliseerd in de historische gebouwen, is voor Doesburg altijd al een geweldige uitdaging, maar ook vaak een struikelblok geweest. De fotograaf zal dan ook het andere Doesburg – dat is wat achter en onder de historische pracht verscholen ligt – moeten fotograferen; uiteindelijk is dat de opdracht. Dat zullen weliswaar boeiende beelden opleveren, waarvan het gemeentebestuur er een aantal graag zou fotoshoppen.
Een foto opent ogen en kan ook heel confronterend zijn. Leed kan heel mooi zijn. Maar het andere Doesburg is natuurlijk meer dan een verzamelde hoeveelheid achterstallig onderhoud.

Het eerste slachtoffer is inmiddels in beeld verschenen, hoewel de fotograaf nog aangesteld moet worden. In een regionaal dagblad verscheen de foto van de wethouder van stadsonderhoud, Ellen Mulder. Het is een mooie foto; ze staat er lachend op, blakend van zelfvertrouwen en arbeidsvreugde, de ambitie spat ervan af. Ze is zeker niet gefotoshopt, want de foto is genomen voordat de stand van de gemeentelijke gebouwen bekend werd. Het achterstallig onderhoud blijkt zo groot dat er nu al meer is uitgegeven dan begroot en het tekort zal alleen maar oplopen als er gedaan wordt wat nodig is. Hoe het er precies uitziet is nog niet zichtbaar gemaakt; het feitenrelaas is vertrouwelijk, zegt de burgemeester. In het andere Doesburg betekent dit dat het er niet uitziet. Vertrouwelijk feitenrelaas betekent hier een mislukte foto; je weet dat het bestaat maar het is niet toonbaar. Wanneer de stadsfotograaf Ellen Mulder vandaag de dag zou fotograferen dan zou ze er uitzien zoals het achterstallig onderhoud van het onroerend goed. Ze zou er dusdanig gekleurd opstaan dat ze haar gezicht niet meer in de krant noch in de raadzaal wil vertonen; ze heeft zichzelf uitgevlakt, afgeplakt, daar helpt ook fotoshoppen niet meer aan.

Ellen Mulder staat niet symbool voor het werk van de stadsfotograaf, al zou je dat kunnen veronderstellen omdat de stadsfotograaf juist de opdracht krijgt in het andere Doesburg de eenzaamheid van ouderen en het gedrag van jongeren in beeld te brengen en daarnaast die lelijke glyfosaatvelden buiten het stadje. Het andere Doesburg heeft natuurlijk ook een vrolijke kant en ook die moet zeker in beeld gebracht worden. Over een tijdje is ook Ellen Mulder weer toonbaar.

Desiderius Antidotum

Foi, foi: Waakhond…

Un goeie hond um de boel te bewaken is noe hard nodig. Veur un goeie waakse hond heb de inbrèkers nog wel ontzag. Vrogger was d’r ok slech volk, al krieg ie tegenwoordig de indruk dat d’r steeds meer criminelen komp. Oaver un goeie waakhond geet ut volgende verhaal.
Dorus was un alderjekese kniepert van un keerl. Hee wol nargens gied geld veur kwiet. Zien kost verdienen hee met de handel in vee: kalveren, pinken, koeien en wat d’r nog meer op zien weg kwam. Dat handelen kon hee goed. Toch mos ie um soms uut de vingers blieven, want krek te vertrouwen was hee niet. Dat hef um wel berouwd want wat gebeuren d’r? Vake had hee veul geld bie zich in huus en had soms ’s nachts gien tied um ut noa de banke te brengen. Met al dat schrorremorrie van tegenwoordig veul hee zich toch niet veilig. Un hond kopen dus. Toen Dorus heuren dat un waakse hond, un Hollandse harder in ut darp te koop was en vieftig gulden mos kosten zei hee: “Veul en veuls te duur in nog gien vieftig joar”.
Dorus ging varder op zuuk egoan noa un grote hardershond. Dorus had bie un sjachelaar toch un hond op de kop etik. Krek wat hee zoch. Un grote Duitse harder die un starke kop had en zeker niet bange was. De harder kosten um mar un tientjen. Dorus had Sita mee noa huus enommen en noa un tiedjen was hee al ewend. Sita was un felle hond die niet al te best wol luusteren. Jach zat d’r wel in. Hee kreeg niet al te veul te vrèten van die kniepert van Dorus. Deurumme pakke hee op un keer un hane en kon Dorus net op tied veurkommen dat hee nog un kippe pakken. Hee kreeg doar veur op zien donder, maar ut hielp weinig.
Sita bewaken ut spul goed en doar was Dorus best te sprèken oaver. Bie un minste of geringste sloeg hee ’s nachts an.
Op un dag ging ut toch mis. Dorus liep ‘s margens oaver ut arf en doar kwam un boer anriejen. Die kwam met un hellige kop uut de auto en ging mien toch an ut schelden tegen Dorus oaver un slecht kalf dat hee um had verkocht. De boer wol zien geld terugge hebben. Dorus gaf meteen un grote bek en doar ging ut hen. Ut duren dan ok maar effen of doar vielen klappen. Dorus dreigen te verliezen en riep noa de hond: “Sita pak um”. Doar kwam de hond anroazen. Eerst ummehen snuffelen en toen greep hee verduld Dorus in de bokse en flink in de kuuten… Ut ging kats verkeerd. Meteen was ut vechten af. Dorus schrok zich un ongeluk en schuppen de hond van zich af. De boer ging d’r ok vandeur maar zei um wel dat hee terugge zol kommen.
Wel raar dat de hond zien eigen baas greep, maar wat bleek noe? Sita had ut bar slech ehad bie zien nieuwe baas en hee herkennen verduld in de stemme en de reuk zien olde baas want toevallig was Sita ok bie de boer ewes. Wat was Dorus ondeugend op de hond. Hee hef um dadelijk verkocht veur viefentwintig gulden. Hee had dus winst op de hond maar mos wel un nieuwe bokse kopen en die kosten heel wat meer…

Goed goan,
Martien, de Platschriever uut Loenen

‘Alles is un weet, maar vlooien vangen un handigheid’