Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 5)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 staat open

REGIO – Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is ‘Brede blik op ruimte’. Mensen kunnen voorbeelden van gerealiseerde projecten in Gelderland aanmelden die reeds hebben bijgedragen aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Dat kan tot en met 27 mei via het digitaal platform Sprekend Gelderland.

Gedeputeerde Peter Kerris hoopt op veel inzendingen: “Het thema verwijst naar de zeven ambities van de omgevingsvisie. Die ambities zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en gezond woon- en leefklimaat. Al deze ambities doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Maar ook op onze creativiteit. De uitdaging is om meerdere doelen samen te laten komen in één project. Ik ben heel benieuwd naar projecten die daar al in geslaagd zijn.”

Breed spectrum

Bij de prijs gaat het om projecten die meerdere ambities bij de kop hebben gepakt. Waar in Gelderland zijn zichtbaar en voelbaar en met succes meerdere opgaven gelijktijdig gerealiseerd, in 1 of meerdere projecten, in 1 of meerdere gebieden? Projecten die ook op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid of welzijn van betekenis kunnen zijn en daarmee voorbeelden die de brede blik op de Gelderse ruimte laten zien.

Meedoen

Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren kunnen goede voorbeelden aandragen. Foto’s, filmpjes en documenten kunnen geüpload worden. Inzending via het digitaal platform Sprekend Gelderland, www.gelderland.nl/gprk2020 maakt dat de lijst met voorstellen gelijk openbaar is en dat iedereen de groei van de lijst kan volgen en eventueel kan becommentariëren en steun betuigen.

Nominaties

Uit de ingediende voorbeelden worden de nominaties geselecteerd door een commissie, bestaande uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de juryprijs en kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk 10.000 euro beschikbaar te besteden aan het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te realiseren, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november of december af met een manifestatie waar winnaars bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.

www.gelderland.nl/gprk2020

Retrospectief: Burgers helpen bevrijders oversteken

Met een daverende knal was de basculebrug over de sluis de lucht in gevlogen. Met de Geallieerden in aantocht probeerden de verslagen Duitse bezetters in april 1945 op alle mogelijke manieren de opmars van de Canadezen en Engelsen te vertragen. Dus lieten ze de monumentale bomen van de Middachter Allee over de weg vallen, verstopten ze mijnen op wegen en paden en lieten ze burgers gedwongen tankgrachten graven. En ook lieten ze op hun terugtocht bruggen de lucht in vliegen.
Zo ook dus de brug over de sluiskolk tussen Dieren en Spankeren, in de doorgaande Rijksweg 48 van Arnhem naar Zutphen. Alle andere bruggen over het Apeldoorns kanaal werden overigens ook vernield met springstof.

Op deze foto zien we inwoners van Spankeren en Dieren met de schop in hand klaar staan om de puinhoop te lijf te gaan. Het is 16 april 1945 in alle vroegte. De bevolking gooide de gaten van de explosie dicht en anderen hielpen eendrachtig om een noodbrug over de sluis te leggen. Op die wijze konden de Canadezen – komend vanuit Brummen – en de Engelsen van de 49ste Polar Bear divisie die uit de richting Velp kwamen, contact met elkaar maken en de Duitsers daarmee vastzetten op de Veluwe. Enkele uren later kon de eerste Canadese Brencarrier vanaf de Spankeren oever over die noodbrug naar Dieren rollen, een uitzinnige optocht dolblije mensen in het zog.

Het was een daad met grote, vooral ook symbolische, betekenis. Een handvol carriers en jeepjes trok over de noodbrug naar Dieren, maar toen veel meer bevoorradingsverkeer achter de oprukkende troepen volgde, werd snel besloten door de Canadese genie een metalen brug te laten slaan die dat transport allemaal aankon.

In het oorlogsdagboek van het de eerste Canadese Divisie staat het voorval als volgt beschreven: ‘Shortly after 09.00 hours 16 apr, carriers of Loyal Edmonton Regiment entered Dieren en found the town clear of enemy. Civilians immediately began to work on the blown bridge over the canal and bij noon it was open for traffic. At 11.15 hours contact was made with the reconnaissance unit of 49 (W.R.) Division.’

Hou vol!

Cartoon: Wytse Noordhof

Retrospectief: Oud station van Klarenbeek

De aanvoer van buitenlandse boomstammen was rond 1880 de reden dat een houtbedrijf in Klarenbeek ook een spoorwegstation wilde. J.R. Krepel, die zich hier had gevestigd met een houtfabriek, had er alle belang bij dat dit dorp ook een halte kreeg. De Hollandse Ijzeren Spoorweg Maatschappij bleek bereid dit verzoek in te willigen. Maar eerst moest het blijken dat er voldoende gebruik werd gemaakt van de halte. Het verhaal deed de ronde dat Krepel in die tijd gratis kaartjes gaf aan de inwoners van Klarenbeek om allemaal zoveel mogelijk met de trein mee te gaan.
In 1882 was het zover, nu dus bijna 138 jaar geleden, kreeg Klarenbeek zijn eerste spoorweghalte. Het was een houten bouwsel tegen de woning van de stationschef. De eerste chef van het stationnetje was Hazevoet met zijn gezin. Hij moest alles met de hand regelen: het binnenseinen van de treinen, maar ook de wissels en spoorbomen. Ook de kaartjes moest door de chef worden verkocht. Een bekend stationschef was Brummel. De chef had de hulp van enkele baanwerkers.
Er kwam een aftakking van de spoorlijn naar de fabriek van Krepel, zodat de zware cederbomen afkomstig uit Libanon tot dicht bij de fabriek konden worden gebracht. De wagons werden eerst getrokken door een paar paarden, maar later kwam er een diesellocomotiefje.
Niet alleen hout werd er met de trein vervoerd, maar ook andere goederen zoals kunstmest voor de coöperatie en kolen voor de plaatselijke kolenboeren. Het zijlijntje naar Krepel heeft lang dienst gedaan. Toen het niet meer werd gebruikt, raakte het overwoekerd en rond 1960 werden de rails verwijderd.
Het oude stationsgebouw heeft dienst gedaan tot oktober 1959. Er werd aan de overzijde een nieuw station gebouwd. Het was een van de kleinste, maar ook modernste stationnetjes van Nederland. Door bezuinigingen kon het kleine station niet langer bemand worden. De kaartjes werden toen in de trein verkocht.
Nog altijd stopt de gele dieseltrein in Klarenbeek. Kortgeleden waren er nog plannen voor inperking van de capaciteit van het station, maar dit heeft men door protesten weten te voorkomen.

Landelijke Opschoondag verplaatst naar september

REGIO – De Landelijke Opschoondag, die zou worden gehouden op zaterdag 21 maart, is verschoven naar later dit jaar. De nieuwe datum is zaterdag 19 september, gelijktijdig met de World Cleanup Day van de Plastic Soup Foundation. Behalve de datumwijziging verandert er niets. Inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs, scholen en andere organisaties worden nu in de herfst opgeroepen om samen zwerfafval op te ruimen.

De Landelijke Opschoondag is het moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen in actie te komen en hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken. “Het is een dag die verbroedert en mensen bij elkaar brengt”, aldus Helene van Zutphen, directeur van initiatiefnemer NederlandSchoon. “Omdat samenkomen voorlopig door het RIVM wordt afgeraden, hebben we besloten de Landelijke Opschoondag te verplaatsen en toepasselijk samen te laten vallen met World Cleanup Day op zaterdag 19 september, een bijzonder en belangrijk initiatief van de Plastic Soup Foundation. Wij delen immers hetzelfde doel: onze omgeving zo zwerfafvalvrij maken. Laten we dit jaar samen opgeruimd de herfst ingaan.”

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Dit jaar wordt voor de 18de keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd.

www.nederlandschoon.nl
www.supportervanschoon.nl

Foi, Foi: Mieterig

Dit keer wördt ut un ander verhaaltjen dan ule van de Platschriever gewend bint. Meestal bint ut leuke dingen die in mien umgeving of varre doarbuuten gebeurt. Af en toe lèès ik ok wel is wat dat geschikt is veur Foi, Foi. As ik zo mensen sprèèk kiek ik d’r altied van op dat zoveul lèzers dit hoekje zo graag lèèst. Ut eerste van disse krante. Ok lèzers die niet dialect kunt proaten. Want a’j ut dialect niet kunt proaten, valt ut niet mee um dit te lèzen en te begriepen. Mooi dat ze toch de moeite nemp. Dit keer dus wat anders. Dit mot ik toch effen kwiet en ik denke dat heel veul lèzers ut men mien eens bint.
Ut geet oaver ut volgende. Argenis is niet best veur un mense. A’j d’r want an kunt doen, mo’j ut niet loaten. Pas elejen ging ik d’r op de fietse op uut. Un rustige route op ezoch. Ja, ik hol mien wel aan de richtlijnen van Rutte. A’j un rustige route wilt hebben mo’j deur of langs de bossen fietsen. Maar ut was gien succes. Ik wörden d’r un bitjen mieterig (kwaad) van.
De bossen waren hier vrogger hartstikke mooi. Alles mooi op eruump. Mooie fiets- en wandelpaden an elegd. As d’r un storm was ewes, gingen de boswarkers rap an ut wark. Alles wat umme weeit was wörden op eruump. Stammen af evoerd. Takken verbrand, alles netjes. Dat mos ok heel rap zeiden ze, want de dennenscheerder, un vervelend kevertje, zol d’r in kommen en dat kon un ploage wörden veur ut bos. Toen was d’r misschien meer geld veur ut onderhoud van ut bos, maar ut slimste (argste) is dat de natuurbeheerders noe totaal andere inzichten heb ekregen. Niks opruumen, alles loaten liggen rotten. Alles loaten zoals as ut umme valt. As ut oaver un pad ligt, dan zaag ze d’r nog wel effen an. Nee, alles mot blieven zoals dat noa de storm is achter ebleven. Veel bomen kats umme eweeid, maar ok bomen scheef, die tegen un ander bint an evallen. Zo’n treurig gezichte die half um geweeide bomen. A’j dat zo ziet ku’j d’r echte mieterig van wörden. Ik nap dat niet, a’j bos heb mo’j ut onderhollen, zo is dat noe eenmoal. Zaag die bomen dan umme.
Alles loat ze in de bossen liggen. Heel veul afgeweeide takken. Maar ut is zo zunde dat al dat holt verloren geet. Iemand zei mien laats: “Wat un bende is dat toch doar in de bossen. Zunde van al dat goeie holt. As onze veurolders dat wisten, zollen ze zich umdreeien in hun graf. Wat heb ze vrogger niet motten sabbelen um holt veur de kachel uut de bossen te sleppen. Wat un verkwisting is dat noe toch. Dat kan toch heel anders.”
Doar bint ik ut helemoal mee eens. Maar de natuurluu heb un andere mening. Ze zek dat old hold lèvend holt is. D’r zit un bult kevertjes en larfjes in. Die vrèèt ut holt helemoal op. Deurumme wordt ut bos steeds meer un karkhof en geet de schoonheid kats verloren. Zol ut nog veranderen?

Goed goan,
Martien, de Platschriver uut Loenen

Beoordeel oe medemense zoas hee is en niet zoas a’j um ziet

Provinciale Staten vergaderen digitaal

REGIO – Op woensdag 22 april is de Statenvergadering in Gelderland digitaal, zowel voor Statenleden als voor inwoners die de vergadering willen volgen. Provinciale Staten pakt zo het democratisch proces weer op en doet dit voor het eerst in de geschiedenis volledig digitaal.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. De wet geldt tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.
Op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ kan de provincie zelf besluiten hoe invulling te geven aan digitale besluitvorming. Er gelden vier voorwaarden. Ieder lid moet gegarandeerd beschikken over de technische mogelijkheden om toegang te hebben tot de beraadslaging en stemming. Identificatie van Statenleden moet mogelijk zijn, door de voorzitter, maar ook door de leden onderling en door het publiek. Er is sprake van een live videoverbinding, alleen audio of stemmen per app is niet voldoende. De voorzitter moet in staat zijn de orde te handhaven, bijvoorbeeld door deelnemers het woord te ontnemen of door een volgorde van stemming te bepalen.
De vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen via www.gelderland.nl/statenlive.

Zomer in Gelderland: anders dan anders

ARNHEM – Het televisieprogramma Zomer in Gelderland gaat dit jaar niet door op de gebruikelijke manier. Omroep Gelderland denkt na over een manier om toch een zomerprogramma op locatie te kunnen maken, maar dan wel zonder publiek.

Hoewel Zomer in Gelderland pas in augustus gehouden wordt, heeft Omroep Gelderland nu al deze beslissing genomen. “In verband met het coronavirus raden virologen evenementen met publiek ook in de komende maanden sterk af. Bovendien kunnen we nu van de deelnemende plaatsen ook niet verwachten dat ze in grote gezelschappen van start gaan met de voorbereidingen.”

Er komt dus geen programma met veel publiek, maar er komt wel degelijk een vrolijk zomerprogramma met presentatrice Angelique Krüger, meldt de regionale omroep. “We zijn nu aan het nadenken over wat we dan wel gaan doen en hoe we dat doen. Maar één ding is zeker, we gaan in augustus vier weken de provincie in en we willen nog steeds de bijzondere plekken en bijzondere mensen in de verschillende plaatsen laten zien. Jammer dat dat niet op een plein kan met al die mensen erbij, maar dan slaan we dat maar voor een keer over. Wij willen geen extra risico’s nemen voor de mensen in de dorpen. Gezondheid gaat voor alles”, aldus de Achterhoekse presentatrice.

Zomer in Gelderland is een project waarmee Omroep Gelderland al tien jaar de provincie intrekt, met onder andere een live televisieprogramma met dagelijks (ongeveer) 1000 mensen aan publiek erbij. In het programma krijgen Gelderse plaatsen de kans om met veel mensen opdrachten te vervullen en daarmee geld te verdienen voor een goed doel. De dorpen en buurtschappen die hun deelname voor dit jaar al hadden toegezegd, zijn allemaal op de hoogte gebracht en hebben bij een eventuele editie in 2021 de eerste keus om deel te nemen.

Droogte centraal in De Wijerd

REGIO – Er is na de droge zomer van vorig jaar nog steeds niet genoeg water gevallen op de Veluwe. En dat na de kletsnatte februarimaand. De Bekenstichting vindt deze situatie zo zorgelijk, dat de redactie van huisblad De Wijerd in een reeks publicaties aandacht zal besteden aan deze problematiek. Hoofdredacteur Slijkhuis: “Dagelijks zijn er artikelen in de krant te lezen over de mondiale klimaatverandering en de nationale stikstofproblematiek. Veel jongeren in onze samenleving maken zich zorgen over hun toekomst. Veel ouderen maken zich ook zorgen, maar dan vooral over wat dat allemaal wel niet gaat kosten. Het milieu is weer in! De redactie wil hier op inspelen door dit jaar een artikelenreeks te brengen onder de noemer “Waar is het Veluws water gebleven?”
In het nieuwe nummer van De Wijerd, dat deze maand is verschenen, is een eerste artikel van de hoofdredacteur verschenen onder de kop ‘Milieubederf in een historisch perspectief’, waarin Slijkhuis een somber beeld schetst inclusief kurkdroge beekbodems waar het gras welig tiert. Verder staan in het nieuwe nummer van De Wijerd artikelen over een zijtak van de Smallertse Beek, de onbekende Suijthoffmolen, de voormalige Griftsemolen in Vaassen en een gesprek met Joop Koetsier in Elburg: een gepassioneerd man die namens de Bekenstichting een bijzonder bekenstelsel in de smiezen houdt.
Het kwartaalblad is te bestellen via info@sprengenbeken.nl.

www.bekenstchting.nl