Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 40)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Avondritten met de stoomtrein

REGIO – De Veluwsche Stoomtrein Maatschappij (VSM) rijdt sinds enige tijd weer over de Veluwe. Omdat op veel plaatsen een aantal avondactiviteiten dit jaar niet doorgaat, biedt VSM wat extra’s voor de toeristen en vakantiegangers: De Summer-Night Express, een avondrit met de stoomtrein van Beekbergen naar Dieren en terug.

Wie een rit maakt met de stoomtrein, ervaart de Veluwe op een andere manier. Reizigers zien prachtige uitzichten aan zich voorbij glijden tijdens hun rit over de Koningslijn. Dit is nu ook ‘s avonds mogelijk en wel op woensdagavonden 5, 12, 19 en 26 augustus. Wie mee wil reizen, dient vooraf te reserveren. Dit kan via www.stoomtrein.org.
De stoomtrein vertrekt om 19.25 uur, maar vanaf 18.30 uur is er al van alles te doen op station Beekbergen. Hier is het museumstoomdepot te bezoeken, waar een omvangrijke collectie stoom- en dieselmaterieel te zien is, evenals een grote werkplaats, een prachtig oud stationsgebouw met een authentiek stationskantoor, een grote draaischijf voor het draaien van de stoom- en diesellocomotieven, een rijdende kolenkraan, waterkolommen, vleugelseinen, handbediende overwegen en nog veel meer.
Om 19.15 uur stappen de reizigers in, en tien minuten later komt de stoomlocomotief sissend en puffend op gang. De rit gaat van Beekbergen naar Dieren en terug, op de tussengelegen stations is geen gelegenheid tot in- of uitstappen. Rond 21.00 uur is de trein weer terug in Beekbergen.

Gelderland: eerste stikstofmaatregelen in de zomer

REGIO – De provincie Gelderland wil zo snel mogelijk beginnen met de eerste stikstofmaatregelen. In de zomer van 2020 starten keukentafelgespreken om te komen tot verduurzaming van de kalversector. Ook begint een proef met het meten van stikstofuitstoot per bedrijf, met behulp van sensoren van onderzoeksinstituut OnePlanet. Daarnaast heeft de provincie samen met Gelderse sectoren, waterschappen, en regio’s gewerkt aan een inventarisatie van mogelijke maatregelen om de stikstofproblematiek in Gelderland aan te pakken.

Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland verwachten voor de stikstofmaatregelen, die nog in 2020 worden uitgevoerd, bijna 40 miljoen euro nodig te hebben. Dat geld is om verduurzaming te versnellen. Dat wil zeggen: het verminderen van stikstofuitstoot en natuurherstel door minder stikstofneerslag. “Natuurlijk hebben we nog niet alle antwoorden, maar daar hoeven we niet op wachten. Met een deel van de maatregelen kunnen we al beginnen. Dat is dankzij de inzet van onze Gelderse partners”, zegt Gelders gedeputeerde Peter Drenth. “We werken aan een oplossing die ook perspectief biedt aan onze inwoners. We willen kunnen genieten van de natuur en ook gewoon kunnen wonen, werken en leven. Dankzij de inzet van al onze Gelderse partners hebben we een uitgebreide lijst met mogelijke maatregelen per gebied. We gaan alles op de lijst doorrekenen om te bepalen welke maatregelen het meeste resultaat opleveren. We moeten kunnen aantonen dat het buiten beter gaat, en ik ben hoopvol dat dat gaat lukken.”

Gelderse stikstofbank

Provincie Gelderland heeft de afgelopen maanden samen met de Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, regio’s en waterschappen gewerkt aan een Gelders plan om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daarbij is gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. De Gelderse maatregelen zijn aanvullend op de landelijke maatregelen. Met de maatregelen werken we aan natuurherstel en stikstofreductie. Een deel van de vermindering van de stikstofuitstoot is om de natuur te herstellen. Er komt een Gelderse stikstofbank die ten goede komt voor maatschappelijk en economische ontwikkelingen in onze provincie.

Verduurzaming bouw, binnenvaart en industrie

Gelderland steekt onder andere nu geld in onderzoek naar verduurzaming van de bouw, binnenvaart en de industrie. Dat gaat om ongeveer 2,5 miljoen euro. De bouw heeft onlangs zelf de Groene Koers Gelderland opgesteld om stikstofuitstoot tijdens bouwwerkzaamheden te verlagen. Onderzoek moet laten zien hoeveel de stikstofuitstoot omlaag gaat en wat er verder aan aanvullende maatregelen nodig is voor bouw bij natuur. Bij de industrie gaat het om onderzoek naar het combineren van het verminderen van CO2 uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan en het verminderen van stikstofuitstoot. Ook werkt provincie Gelderland samen met het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart om onderzoek te doen naar de verduurzaming van de binnenvaart. acht provincies hebben zich hierbij aangesloten en dragen bij. Na deze zomer worden de eerste resultaten van het onderzoek verwacht. Gelderland deed in december al een oproep om de binnenvaart te verduurzamen om zo de stikstofuitstoot flink te verminderen.

Toekomst voor de landbouw

GS vinden het belangrijk dat er een toekomst blijft voor Gelderse boeren. Gelderland wil inzetten op de ontwikkeling van een duurzame natuurinclusieve landbouw. De agrarische sector in Gelderland heeft daar al heel veel in gedaan. De provincie gaat met agrarische ondernemers in gesprek over de toekomst van het bedrijf en de mogelijkheden om duurzamer te worden. Door COVID-19 zijn er binnen de agrarische sector ook een aantal bedrijven die in zwaar weer zitten. Het Rijk springt daarop in met een beëindigingsregeling voor veehouderijen met productierechten. Daar hoort de kalverhouderij niet bij. GS willen aanvullende Gelderse maatregelen om te zorgen voor een duurzaam toekomstperspectief voor deze sector. Ze kijken met keukentafelgesprekken wat de mogelijkheden zijn voor innovatie, het vinden van andere verdienmodellen, bedrijfsverplaatsing of eventueel bedrijfsbeëindiging. Hiervoor is zo’n 10 miljoen euro voor innovatie en 20 miljoen euro voor verplaatsing of bedrijfsbeëindiging nodig.

OnePlanet

Gelderland wil ook onderzoek naar een slimmere en efficiëntere inzet van geld van het Rijk. Het Rijk presenteerde in april 2020 plannen voor de aanpak van het stikstofvraagstuk, waarvoor 5,9 euro miljard is uitgetrokken. Die aanpak levert nog onvoldoende op om én de natuur op de Veluwe te herstellen én maatschappelijk en economische activiteiten in Gelderland, en in de rest van Nederland die voor stikstof afhankelijk is van de Veluwe, mogelijk te maken. Met onderzoeksinstituut OnePlanet zetten we nieuwe meetmethoden in op een aantal proeflocaties bij varkenshouderijen en papierfabrieken. Deze sensoren maken het mogelijk voor de ondernemer om op elk moment op bedrijfsniveau de stikstofuitstoot, en de effecten van de maatregelen ervan te meten.

Effect van maatregelen

Van alle mogelijke maatregelen wordt nu berekend wat ze opleveren als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot, het zorgen voor natuurwinst, en de hoeveelheid tijd en geld ervoor nodig is. GS willen met de Gelderse partners inzetten op de maatregelen die het meeste effect hebben. Daarover komt na de zomer meer duidelijkheid.
GS hebben tegelijkertijd ook een besluit genomen over extern salderen (stikstofruimte verkopen aan andere bedrijven) met agrarische bedrijven met dierrechten. GS willen dat voorlopig niet toe laten. Gelderland ziet dat steeds meer initiatiefnemers, ook buiten de provincie, deze stikstofruimte op de Veluwe willen kopen. Daarover maken GS zich zorgen, want dat kan leiden tot ongewenste leegstand, verloedering van het landschap, onvoldoende ontwikkelruimte voor de Gelderse agrarische sector en een oneerlijke verdeling van stikstofruimte. Dit moet eerst opgelost worden.

Een Stief Kwartiertje: De kroeg

Kunnen we een dorp zonder kroeg nog wel een echte samenleving noemen? Eigenlijk niet, zegt een mevrouw, die zich volkscultuurdeskundige noemt en ongetwijfeld een groot deel van haar studietijd in de kroeg heeft doorgebracht, zodat ze het kan weten.
Een kroeg is essentieel voor de cohesie van een dorp, zo heeft ze het wetenschappelijk geformuleerd en vrij vertaald betekent het dat je met elkaar al babbelend kunt doorzakken rond de bar en zo de onderlinge band verstevigt en af en toe een meningsverschil beslecht; het hoort bij het leven; dát is het leven. Eigenlijk hoef je er helemaal geen dure term op los te laten, want iedereen begrijpt dat er een plek in het dorp moet zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Vroeger hadden we er zelfs twee: de kerk en de kroeg. In de laatste decennia is de kerk echter verdwenen of hooguit getransformeerd tot stiltecentrum voor senioren, maar er zijn nu ook dorpen waar zelfs de kroeg dreigt te verdwijnen. Zo ook in Laag-Soeren.

De Harmonie aldaar was jarenlang letterlijk en figuurlijk het kloppende hart van het dorp en die gaat eerdaags plaatsmaken voor een nieuwbouwwijkje. Er is geen koper gevonden voor de horecazaak, geen enkele Soerenaar heeft zich opgeworpen om de kroeg te redden. Binnen afzienbare tijd worden er op die plek levensloopbestendige woningen voor senioren gebouwd, dus de Harmonie gaat van een sterfhuis nu naar een ander sterfhuis op termijn, geheel in de pas van de levensloop; de bezieling verdwijnt, het pand blijft staan.
Hoe moet dat nu verder met Laag-Soeren? Het dorp heeft natuurlijk het Sprengenhus, dat is een modern multifunctioneel gebouw dat feitelijk al bij de bouw, gezien de grootte en de onderbezetting, financieel richting sterfhuis ging. Het pand kenmerkt de menselijke levensloop – we zijn immers allemaal altijd op weg naar het einde – en de toekomst wijst uit hoe bestendig het is. Toch zal Laag-Soeren voortleven, alleen niet met een kloppend hart. Het Sprengenhus is zoiets als een moderne pacemaker; die houdt het leven er wel in wanneer de batterijen tijdig worden vernieuwd. Het wordt echter nooit een kroeg.

Nee, dan Eerbeek. Daar is men onlangs verblijd met de mededeling dat er weer een echte kroeg komt in het centrum van het dorp. Van Spoorzicht is alleen het spoor nog zichtbaar, waardoor veel Eerbekenaren het gevoel hebben dat ze de tweede huiskamer missen. Een paar dorpelingen hebben nu het plan opgevat om weer nieuw leven in het dorp te blazen en van de volkscultuurdeskundige hebben ze begrepen dat dit het beste kan door een kroeg te openen; er moet binding gecreëerd worden met het dorp en dat lukt het best met een lopende tap. Binnenkort wordt De Stuyv Inn geopend en de bedoeling is dat de jong en oud Eerbeek er binnenstuift. Er is al wel her en der een horecagelegenheid, maar die is voor de toeristen, voorbijgangers, eigenlijk vreemdelingen, niet eigen. En een dorpskroeg is er voor het dorp, daar wordt lief en leed gedeeld.

Onderwijl leeft kroeglopend Brummen tussen hoop en vrees. Alle hoop is gevestigd op Concordia, dat weliswaar failliet is gegaan, maar de nieuwe uitbater wil het weer een dorpslokaal maken, een ontmoetingsplek voor kroegtijgers en aanverwanten. De vrees is dat het niet gaat lukken want het lijkt erop dat het gesteggel met eigenaar Grolsch niet wordt opgelost. Gelukkig is het Kromhout op het marktplein in oude glorie hersteld. Het kan dus, maar voor Laag-Soeren is het te laat.

Desiderius Antidotum

Boek over Wolven op de Veluwe

REGIO – Hoewel de officiële boekpresentatie was afgelast, is er veel belangstelling voor het dit jaar verschenen verschenen boek Wolven op de Veluwe – Hun geschiedenis en terugkeer. Het boek werd geschreven door historicus Evert de Jonge uit Emst en gaat onder andere over de relatie tussen de mens en de wolf.

Nadat in 1897 de laatste wolf op de Veluwe werd gedood, verdween het dier ruim een eeuw uit beeld om in 2018 terug te keren. Tot grote opwinding van velen vormde zich zelfs een wolvenpaar, dat zorgde voor een nest welpen. In totaal leven nu acht wolven in Nederlands grootste natuurgebied. Het leverde een flinke discussie op.
Wolven op de Veluwe handelt over de relatie tussen mens en wolf die leidde tot een massale jacht op het dier, zeker toen de Veluwe rond 1600 te maken had met een wolvenplaag. Door allerlei maatregelen werd de wolf uitgeroeid. Vanaf de twintigste eeuw zou er meer gediscussieerd worden over de natuur en werd voorzichtig geopperd dat de wolf terug zou kunnen keren. Dat werd in 2013 waarheid, waarna voor en tegenstanders over elkaar heen buitelden. Was Nederland niet te druk? De wolf trok zich daar niets van aan en vestigde zich op de Veluwe. In 2019 was het dier vrijwel dagelijks nieuws en een golf van activiteiten was het gevolg.

Evert de Jonge schetst de gang van zaken rond de wolvenjacht, de sprookjeswolf, de discussie en de terugkeer van het dier met al zijn activiteiten waarbij de nadruk ligt op de Veluwe al geeft hij ook een algemene lijn. “Het dier kwam uit zichzelf, bleef en een eerste wolvenroedel is een feit. Het roept allerlei reacties op van voor- en tegenstanders”, aldus de auteur. “Tegenstanders wijzen erop dat Nederland te klein is en dat schapen en moeflons het slachtoffer worden. Voorstanders vinden dat de wolf een kans dient te krijgen zeker omdat het dier een aanwinst is voor de diversiteit in de natuur. De tijd zal het leren.”
Wolven op de Veluwe is verkrijgbaar bij de lokale boekhandels of via Uitgeverij Gelderland in Epe. ISBN: 978-94-91826-63-4.

Foto: Ton Brands

Sociale verbondenheid dorpen en wijken breder uitgewerkt

REGIO – Initiatieven die wijken prettiger en socialer maken, krijgen opnieuw ondersteuning krijgen van provincie Gelderland. Dat is vastgelegd in het leefbaarheidsprogramma Verbonden met je buurt. Bovendien wordt er meer geïnvesteerd in de vrijwilligers die dit mogelijk maken.

Wijkbewoners willen het sociaal goed hebben met elkaar. Zich verbonden voelen, waar mogelijk helpen en samen zijn. Gelderlanders kunnen bij de provincie een advies of een subsidie vragen voor initiatieven die hun wijk verbeteren. Het plan moet aansluiting vinden binnen de eigen gemeente en de verbinding tussen wijkbewoners vergoten. Veel initiatieven worden ondersteund door de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Dat zijn de vier samenwerkende organisaties: Spectrum partner met elan, Zorgbelang Inclusief, Plattelands Jongeren Gelderland en de Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland. Aanvragers die geadviseerd willen worden over hun wensen, kunnen ook met hun contact opnemen.

Een wat grotere variant van deze verbindende projecten zijn de zogeheten dorpendeals. Een dorpendeal wil, met een brede aanpak, de sociale verbondenheid lokaal verbeteren. In samenspraak met inwoners en gemeenten. Soms is de situatie ernstiger. Dan wil de provincie gemeenten met hulpbehoevende wijkbewoners ondersteunen, om te voorkomen dat deze mensen afglijden naar een ongewenst situatie. De provincie wil namelijk dat iedereen die wil ook echt mee kan doen. Dat geldt wat Gelderland betreft juist voor de soms wat kwetsbare wijkbewoners, mensen met zeer laag inkomen, LHBTI’ers en eenzame mensen.

Deze ondersteuning is vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie Leefbaarheid. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Mensen hebben goede ideeën om hun omgeving prettiger, socialer te maken. Dat is belangrijk, het versterkt en verbindt een wijk enorm. Ik ben blij dat we ook flexibel zijn en inspelen op situaties zoals COVID-19. Onlangs is daar extra geld voor vrijgemaakt.”

Het programma Leefbaarheid werkt nu ook samen met de collega’s van sport, cultuur en natuur. Die expertise wordt benut om vrijwilligers die in wijken actief zijn, nog beter te helpen. En soms vergroot de provincie lokale leefbaarheid door bewoners energieadviezen te geven of door het bewoonbaar maken van bedrijfspanden. Er is meer aandacht voor de verschillende aspecten van Leefbaarheid.
De Leefbaarheidsambities zijn voor 2020-2024 vastgelegd.

35 miljoen euro Gelderse corona-hulp uitgekeerd

REGIO – Provincie Gelderland heeft inmiddels zo’n 35 miljoen euro aan coronasteun uitgegeven. Een groot deel hiervan ging naar de gemeenten, economie, cultuur en toerisme. De steun is toegezegd om gemeenten, organisaties en bedrijven te helpen de gevolgen van de COVID-19 maatregelen op te vangen.

Na de afkondiging van de maatregelen tegen het coronavirus heeft provincie Gelderland 10 miljoen euro aan noodhulp vrijgemaakt. Het leeuwendeel ging naar de Gelderse gemeenten. Vervolgens is alsnog 50 miljoen beschikbaar gesteld als overbruggingsgeld voor vitale sectoren. Inmiddels is daarvan 23,5 miljoen uitgekeerd.

De Gelderse economie kreeg meer dan 17 miljoen euro toebedeeld. Daarvan is veel ingezet voor de ondersteuning van startups van Topfonds Gelderland. Voor de overbrugging van financiële tegenvallers in het Gelders recreatie en toerisme is 4,5 miljoen euro uitgetrokken. Zo kunnen ondernemers met vouchers kennis en expertise inkopen. De cultuursector ontving 7,5 miljoen euro om culturele instellingen en organisaties de kans te geven een klein beetje op adem te komen. Verder hebben de binnensteden en dorpskernen hulp gekregen en kreeg openbaarvervoerbedrijven ondersteuning vanwege het stilliggen van het openbaar vervoer.

Het steunpakket aan gelden en maatregelen is nog niet helemaal ingezet. Na de zomer komt er een invulling van hulp aan sportclubs en -organisaties, dorpshuizen en gemeenschapsvoorzieningen, Gelderland Herdenkt en land- en tuinbouw.
Inmiddels werkt de provincie hard aan een herstelprogramma, samen met de partners. Na de zomer zal hier meer over bekend worden.

Rick Evers: Muf

Toen ik na veel coronaweken, geboorteverlof en vakantie eindelijk weer eens naar het werk ging, mochten mijn mooie poloshirts ook weer uit de kast komen. Ook die hadden wekenlang vakantie gehad. En dat was te merken. Ze roken namelijk alsof ze drie jaar op zolder in een verkleedkist hadden gezeten.

Mijn overhemden trouwens ook. En T-shirts die ik al lang niet gedragen had. Spijkerbroeken. Ze hadden de mufferitus allemaal aan elkaar doorgegeven. Anderhalve meter afstand was voor mijn kleding in de kast onmogelijk. Er zat maar een ding op: wassen die handel. Ondertussen begon mijn vrouw in haar kast te snuffelen en even later was de gekte compleet.

Nog diezelfde dag lagen al onze kleren op een grote hoop. De zin ‘mijn kleding is muf’ op Google maakte veel duidelijk. We moeten onze kasten vaker uitsoppen, kleding pas opvouwen als het 110% droog is en vooral veel afwisselen. Dat laatste is een dingetje. Als je veel hebt, komen sommige kledingstukken gewoon nooit aan de beurt.

Zo bleek ik 28 T-shirts met print te hebben. Waanzin. De tien mooiste mochten blijven en achttien stuks gingen in een vuilniszak. Vijftien truien? Waarom? Ik draag nooit truien. Hup, tien stuks weg. En zo ging het hard. Ik had ook nog een pak hangen. Gekocht toen ik een baan kreeg bij een accountantskantoor. Dat was in 2003. Toen ik het aantrok, kwam mijn vrouw niet meer bij van het lachen.

We hebben zes vuilniszakken mudjevol in de kledingcontainer gegooid. Ik las dat het terechtkomt in Oostbloklanden, Azië of Afrika. Het is ze van harte gegund. Ik heb wel een briefje bij in de zakken gedaan: excuus voor de muffe verkleedkistgeur.

Retrospectief: Eerbeekse Beek levensader voor dorp

Op de Veluwe komen veel beken voor. Eigenlijk zijn het meestal sprengen, dus gegraven waterlopen. Dankzij de aanwezigheid van het water konden vroeger de papiermakers zich ondermeer vestigen in Eerbeek, Loenen en Beekbergen. De dorpen Eerbeek en Loenen hebben hun bloeiende papierindustrie te danken aan deze beken. Beide dorpen telden vroeger eenzelfde aantal papiermolens, maar in Loenen werden deze bedrijfjes niet uitgebreid tot grote bedrijven zoals dat wel in Eerbeek het geval was.
In beide dorpen stroomt de beek nog als een levensader door de woongemeenschap. In Beekbergen is de papierindustrie geheel verloren gegaan. De beek is nog wel een sieraad voor het dorp. Loenen heeft ook nog een prachtige Molenbeek.
De Eerbeekse beek heeft haar oorsprong hoog in de bossen en stroomt dan midden door het dorp Eerbeek (zie foto) onder het Apeldoornsch Kanaal via Voorsttonden naar de IJssel. Men neemt aan dat de beek vroeger een natuurlijk stroompje is gewest. Het begin moet gezocht worden in het bosgebied De Imosch nabij het Jachthuis. Nog altijd stroomt de Eerbeekse beek door het dorp. Een groot bord bij De Hoop meldt: ‘De Eerbeekse Beek, basis voor de papierindustrie en oorsprong van het dorp Eerbeek’.
De beken hebben eeuwenlang mild, helder water aangevoerd dat uitstekend geschikt was voor de productie van papier. Vaak was echter de toevoer te weinig en moesten de molenaars/papiermakers gedwongen stoppen met de produktie. Er kwam in de zeventiende eeuw duidelijk behoefte aan meer water om de molen regelmatig te kunnen draaien. Men kwam op het idee om meer waterbronnen aan te boren, Er werden nieuwe beken gegraven. Vaak werd de nieuw beek hoger opgeleid om meer verval te krijgen. Hoe dieper het water moest vallen hoe meer energie het opleverde.
De molenaars moesten soms toch genoegen nemen met minder aanvoer. Om dit op te vangen werd bij verschillende molens een vijver, een zogenaamde wiërd aangelegd. Soms werd een wijziging in de loop van de beek aangebracht dat ten kostte ging van anderen.
De papiermolens waren vaak eigendom van de adel die geld bezaten om hierin te investeren. Het bleek weldra dat de eigenaren weinig konden verdienen aan de verhuur. Ze gingen over tot verkoop aan de pachters. De Nieuwe Molen is echter nooit verkocht, deze bleef horen bij Huis te Eerbeek.

Foi, Foi: Dienst

A’j vrogger verplicht in militaire dienst mossen, veranderen d’r heel veul in ut leven van un jonge keerl. Jan Groot Zevert vertellen mien un verhaal oaver Harm uut de Achterhoek, un starke boerenkeerl die ook un vaderland mos dienen. Hee mos opkommen in Roermond. Toen hee bie de kazerne ankwam begon meteen ut gedonder. Ze mossen eerst noa de dokter. Doar kregen ze meteen al de eerste spuite. Harm deed ut hoast in de bokse, want hee kon wel stoer doen en un grote bek hebben maar veur zo’n spuite had hee veul ontzag. Toen noa de foerier. Hee kreeg un vracht mee: bruune broeken, hemde en van alles. Toen de kazerne in. In de tied kregen de jongens nog gien matras, dat kregen alleen de hoge pieten, maar hun kregen un zak die ze zelf met stro mossen vullen. De bedden waren boven mekare. Harm mos boavenin sloapen. Dat leek um wel niet want hee was bange dat hee in de sloap d’r uut zol mieteren, maar ja ie hadden gien keuze, alles worden veur oe beslist doar.
De volgende dag d’r al vrog uut. Dat maken Harm niks uut, dat was hee thuus op de boerderië wel ewend. Noa ut eten eerst un veldloop. Foi, foi dat viel toch ok niet mee. Hee zol d’r wel van in de kuuten kriegen.
De theorieles viel Harm zeker niet tegen. De majoor vertellen alles woar de jongens zich an mossen hollen. Wat un bar hoop regels. Ut duuzelen Harm d’r van. De keerl die veur de klasse stond met un hoop balken en sterren wol ok van de rekruten wat weten. An Harm vroeg hee: “Stel je voor je staat aan het front en plotseling valt de vijand aan. In de naaste omgeving staan twee bomen. Een dikke en en een dunne. Achter welke boom ga jij dan staan?” Harm dach efkes noa en antwoorden toen: “Achter den dunnen majoor.” “Waarom achter die dunne, oliebol dat je bent? Die biedt toch weinig bescherming?” “Nou”, ze Harm, “achter den dikken zol ie toch wel stoan.” De jongens lachen…, maar Harm mos ut lokaal uut.
Bie de volgende lesse vroeg de majoor: “Waarom droeg Napoleon tijdens de veldslagen altijd een rode mantel?” Niemand wist ut. De majoor lei dat effen uut: “Kijk, Napoleon was een heel moedig man die altijd in de voorste gelederen mee vocht. Werd hij verwond dan vocht hij gewoon door want niemand kon zien dat hij bloedde.” Toen menen Harm dat hij ok wat scharps mos zeggen. Hee stond op en zei” “O, noe snap ik woarum de soldoaten altied bruune onderbroeken draag.” De majoor hellig natuurlijk en sturen Harm noa de kapitein. Met minder bravoer stond hee ’s middags op ut rapport bie de grote baas en vertellen um toch netjes wat d’r was veurevallen. Hee verwachen un beste uutbrander maar dat viel mee. Inplaatse van de bak in, schoat de kapitein in de lach. Hee kon de uutleg van Harm wel waarderen. Harm kon goan. Zonder straf. Terugge op de kamer was Harm natuurlijk de held van de dag.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Wie nooit twiefelt hef de ogen dichte

Geld voor Gelderse stikstofmaatregelen

REGIO – Provinciale Staten van Gelderland reserveren 33,5 miljoen euro voor de aanpak van stikstof. Het gaat om geld voor onderzoek naar de verduurzaming van de bouw, de binnenvaart en de industrie en geld voor een gezonde en duurzame kalversector met toekomstperspectief. Daarmee kunnen nu de stikstofmaatregelen van start. De eerste keukentafelgesprekken met kalverhouders beginnen na de zomer.

Gedeputeerde Peter Drenth: “We willen in Gelderland aan de slag. Dat kan nu. Onze aanpak is gericht op het bieden van perspectief aan alle sectoren, en aan onze inwoners. We willen kunnen genieten van de natuur en ook gewoon kunnen wonen, werken en leven. De eerste stappen maken we nu, door bijvoorbeeld in de industrie te onderzoeken welke slimme combinaties mogelijk zijn om én het stikstofvraagstuk én de energietransitie aan te pakken. We hebben meer te doen en we zien mogelijkheden om vraagstukken rond droogte, stikstof en energie samen op te pakken.”

Provincie Gelderland heeft de afgelopen maanden samen met de Gelderse sectorpartijen uit de bouw, mobiliteit, landbouw, natuur, industrie, regio’s en waterschappen gewerkt aan een Gelders plan om de stikstofproblematiek aan te pakken. Daar is een inventarisatie uitgekomen van mogelijke maatregelen om stikstof te verminderen en de natuur sterker te maken.
Gelderland heeft gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak voor de Veluwe, Achterhoek en Rijntakken. De Gelderse maatregelen zijn aanvullend op de landelijke maatregelen en met deze maatregelen werken we aan natuurherstel en stikstofreductie. Een deel van de vermindering van de stikstofuitstoot is om de natuur te herstellen en daarnaast komt er een Gelderse stikstofbank voor maatschappelijk en economische ontwikkelingen in onze provincie.

Gelderland steekt onder andere nu 2,5 miljoen euro in onderzoek naar verduurzaming van de bouw, binnenvaart en de industrie. Bij de industrie gaat het om een subsidie voor Slimme en Schone duurzame productielocaties (1 miljoen). De subsidie is bedoeld om ondernemers te stimuleren slimme en duurzame technologie toe te passen. Ondernemers kunnen hiervoor een subsidie van maximaal 200.000 euro ontvangen. Ook werkt provincie Gelderland samen met het Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart om onderzoek te doen naar de verduurzaming van de binnenvaart.
Daarnaast wordt er 30 miljoen euro gereserveerd voor de kalverhouderij. Door COVID-19 is er binnen de agrarische sector een aantal bedrijven die in zwaar weer zitten. Het Rijk komt in het kader van stikstof met een beëindigingsregeling voor veehouderijen met productierechten. De Gelderse maatregelen zijn aanvullend op het Rijk en zijn gericht op een duurzaam toekomstperspectief voor de kalverhouderij. Met behulp van keukentafelgesprekken onderzoekt de provincie wat de mogelijkheden zijn voor innovatie, het vinden van andere verdienmodellen of eventueel bedrijfsbeëindiging. Met het innovatiebudget wil men een duurzame omslag naar verbeterde staltechnieken mogelijk maken. Dat kan door proefbedrijven te laten experimenteren met nieuwe technieken. Zo kan de sector komen tot nieuwe stalsystemen die landelijk erkend kunnen worden.

Van alle mogelijke maatregelen die in de inventarisatie worden genoemd, wordt nu berekend wat ze opleveren als het gaat om het verminderen van stikstofuitstoot en het effect op de natuur. Ook willen we weten hoeveel tijd en geld voor maatregelen nodig zijn. Provincie Gelderland wil met de Gelderse partners inzetten op de maatregelen die het meeste effect hebben. Daarover komt na de zomer meer duidelijkheid.