Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 3)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Een Stief Kwartiertje: Stellingen

In onze samenleving weerklinkt veelvuldig de stelling dat het beruchte virus de wereld zal veranderen en nog wel ten goede. De wijze waarop we met de aarde en haar bodemschatten omgaan voert ons op termijn naar de ondergang en dus moet alles anders leert corona ons. Wellicht wordt berucht eerdaags beroemd en krijgt het als eerbetoon een omstreden standbeeld.
Uiteraard staat daar de even vaak verkondigde stelling tegenover dat de mensheid niets leert van haar geschiedenis en als de versoepeling van ons geketende leven snel doorzet dan zal het nieuwe normaal niet meer te onderscheiden zijn van het oude. We zullen zien hoe het uitpakt, maar voor beide stellingen heeft de Veluwezoom in de afgelopen week bewijzen aangedragen.

Zo heeft men in het gemeentehuis in De Steeg vastgesteld dat de terrasoverkapping bij de wijngaard op het Hof te Dieren weliswaar illegaal blijft, maar omdat die niet zichtbaar is vanaf de weg knijpen een paar politieke partijen twee ogen dicht en wordt de afwijzing van de bouwvergunning alsnog bekrachtigd op het moment dat de daarvoor gestelde termijn verlopen is. Geniaal legaal gesjoemel heet dat, maar het heeft mijn zegen, al wordt er wellicht weer een precedent geschapen. Eigen schuld, men had ook op voorhand minder rigide kunnen reageren. Er waait nu een andere wind.

Rozendaal handelt daarentegen gewoon alles af volgens de aldaar decennia heersende modus: er wordt niets gebouwd zonder heibel. Op de plek van de voormalige dorpsschool mogen acht duurzame woningen worden gebouwd tegen de zin van buurtbewoners. De democratische besluitvorming, inclusief de bijpassende heibel, is even duurzaam als de woningen worden en dus bouwt men daar de samenleving op met duurzaam in beton gegoten fundamenten, die bestaan uit mortel dat aangemaakt is met geweeklaag en protest. Het dorp is rijk, zeker aan gegeselde besluitvorming.

In Doesburg gaat ook gebouwd worden. Bij de Koppelweg komt een nieuw wijkje en de straatnamen komen niet van allerlei Hollandse helden, die alsnog de kans lopen binnen afzienbare tijd van hun sokkel getrokken te worden, maar ze gaan Baer, Stuw, Werf en Verlaat heten; krachtige namen, die een werkende samenleving symboliseren. De koninklijke familie kwam niet meer in aanmerking, de belangrijkste leden waren al voorzien en de rest heeft nog niet zoveel gepresteerd dat het een straatnaam rechtvaardigt. Daarnaast werd zelfs even gesuggereerd om het Prins Bernardplein om te dopen, omdat de man op alle fronten gesjoemeld heeft, weliswaar minder erg dan Jan Pieterszoon Coen, maar toch. In Doesburg verandert dus wel het een en ander.

Geheel in tegenstelling tot Brummen. Daar is weer een nieuwe lokale politieke partij ontstaan, niet uit een nieuwe filosofie of vanuit een briljante visie, maar zoals het daar al tijden geheel in Brummense stijl plaatsvindt: met ruzie en achterklap. Een paar leden zijn uit Democratisch Brummen gestapt en gaan op eigen houtje verder. Hun oude partij is zelf echter betrekkelijk nieuw en die is er buitengewoon goed in geslaagd om zich de politieke traditie van de lokalen heel snel eigen te maken. Ze struikelt nu al over haar eigen naam. Lokaal staat in Brummen voor kabaal en van de lokale partijen lijkt het maken van heibel het belangrijkste actiepunt. Brummen is arm en de lokale politieke partijen zijn er armzalig, armetierig en armoedig. Het oude normaal is daar tevens het nieuwe.
Het zij zo, stellingen bestaan nu eenmaal bij de gratie van opbouw en afbraak.

Desiderius Antidotum

Verenigingen hopen op extra inkomsten door Grote Clubactie

REGIO – De impact van het coronavirus op het verenigingsleven is groot: verenigingen liggen stil en daardoor blijven inkomsten uit de kantine, evenementen of toernooien uit. Extra geld is hard nodig om de vaste lasten te betalen en voor te bereiden op volgend seizoen. Al meer dan 3000 verenigingen hebben zich ingeschreven voor de Grote Clubactie, om zo wat extra geld op te halen.

Zaterdag 19 september start de Grote Clubactie 2020 met de lotenverkoop voor verenigingen. Hoe de wereld er in september uit ziet is nog onduidelijk, maar de Grote Clubactie 2020 staat. Door het aanbieden van verschillende verkoopmethodes, waaronder online lotenverkoop, is er altijd een geschikte manier om loten te verkopen en zo geld op te halen voor de club.
Maar liefst 3.000 verenigingen hebben zich al ingeschreven voor komende actie. Nog niet eerder stond de teller zo hoog rond deze tijd van het jaar. Dit benadrukt de pure noodzaak van extra inkomsten voor verenigingen, nu zij nauwelijks geld in het laatje krijgen.
Directeur Grote Clubactie Frank Molkenboer: “Competities zijn over en daarmee is het seizoen 2019-2020 tot een abrupt einde gekomen. Veel verenigingen denken na over hun toekomst en hoe zij het financieel moeten bolwerken. Als Grote Clubactie kunnen we voor veel verenigingen nu het verschil maken. Extra inkomsten uit een actie zijn voor clubs zeer welkom om de financiën draaglijk te krijgen en te houden. Wij hebben er vertrouwen in dat de deelnemende verenigingen na de zomer weer mooie opbrengsten behalen en zo een bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan van het fantastische verenigingsleven dat we hebben in Nederland.”
Groot, klein, sport of cultuur: iedereen kan meedoen met de Grote Clubactie. Jaarlijks halen verenigingen met de actie tussen de 500 en 15.000 euro op.

www.clubactie.nl

Retrospectief: Dorpspomp van Brummen

Van oudsher hadden de meeste dorpen een centrale pomp waar men water kon halen. Bij alle boerderijen had men in vroeger tijden een waterput. Een pomp was een grote luxe, die pas later op de boerenerven kwam. Marktpleinen en brinken waren de aangewezen plaatsen voor een pomp. Brummen is een van de weinige dorpen die nog altijd een (dubbele) waterpomp heeft. Deze oude watervoorziening is te vinden aan het Marktplein voor café restaurant ‘t Kromhout.
De pomp dateert van het jaar 1827. In een raadsvergadering in 1826 vroeg de gemeenteraad van Brummen aan het Provinciebestuur van Gelderland om een dubbele pomp te mogen plaatsen aan het Marktplein. De raad was van mening dat de pomp dringend nodig was omdat bij diverse branden gebleken was dat er onvoldoende bluswater was. De gemeente kreeg toestemming en de bouw werd aanbesteed. De kosten werden 438.35 gulden. Het bouwwerk werd gegund aan metselaar Arend Noorman en timmerman Dirk Brus.
Vele jaren heeft de pomp op het vertrouwde plekje dienst gedaan. De brandweer kon, wanneer dat nodig was, hier het water halen. Maar ook de inwoners gingen vroeger graag naar de pomp. Koetsiers lieten hun paarden hier ook hun dorst lessen. De huisvrouwen gingen tot 1900 bij de pomp de was doen. Daarna werden de kledingstukken op de bleek (grasveld) gelegd om in de zon de kleding nog witter te krijgen.
De Brummense pomp was wijd en zijd bekend. Niet alleen om het lekkere water, maar ook omdat de pomp altijd water gaf. In de hete zomer van 1947 stonden alle pompen droog, maar die in Brummen gaf nog altijd water.
Doordat de jeugd speelde met de zwengels, gebeurde er nog wel eens ongelukken. Men besloot de pomp aan de ketting te leggen. In 1955 dreigde de pomp verloren te gaan toen het Marktplein opnieuw ingericht moest worden. Het raadslid Klomp stond op de bres voor de pomp en wist het college van dit voorstel af te brengen. De pomp kreeg een opknapbeurt en staat anno 2020 nog altijd te pronken op het mooie Marktplein voor het aloude restaurant Kromhout dat zojuist ook weer een nieuwe bestemming en vernieuwing heeft gekregen.

Provincie financiert mondkapjes voor kwetsbare scholieren

REGIO – De provincie Gelderland stelt 65.000 euro beschikbaar voor mondkapjes die bestemd zijn voor schoolgaande kinderen, die echt onder de armoedegrens leven. Deze scholieren kunnen met de mondkapjes gebruik maken van het openbaar vervoer of andere collectieve busreizen. Project STOP Kinderarmoede, onderdeel van de Stichting Kinderen van de Voedselbank, zorgt voor de verspreiding daarvan.

Nu de scholen weer open zijn en het dragen van mondkapjes in het OV verplicht is, merken de vrijwilligers van het project STOP Kinderarmoede dat beschermingsmiddelen soms te duur zijn voor ouders met een laag inkomen. Met name de zeer goed beschermende mondkapjes.
Project STOP Kinderarmoede laat de mondkapjes maken bij een Nederlandse producent. Vervolgens worden ze verspreid via een Gelders netwerk. Dat zijn organisaties zoals maatschappelijk werk, Jeugdzorg, Leergeld, kledingbanken, speelgoedbanken, voedselbanken, scholen en sociale wijkteams. Op deze manier komen ze bij de hulpbehoevende kinderen terecht. Binnen twee weken worden circa 10.000 mondkapjes geproduceerd. Gelderland telt vermoedelijk 30.000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een vorm van ondersteuning krijgen. Binnen deze groep zijn zo’n 5000 kinderen die onder zeer armoedige omstandigheden leven. Juist voor hen zijn de mondkapjes bedoeld.
Leefbaarheidsgedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Veilig naar school gaan is belangrijk. Met de schenking van deze goede mondkapjes is hopelijk een zorg weggenomen bij ouders en hun kinderen. Deze mondkapjes geven de scholieren de kans om na de lockdown weer te werken aan hun toekomst.

Foi,foi: Altied hoast

Bienoa iederene hef in disse tied bar veul hoast. Ze draaf van hot noa her. Ut kan niet vlot genog goan. Sommigen bint zo gehoast dat ze zichzelf veurbie loop en dan in de knup komp. ‘Hoastige spoed is zelden goed’. Dat sprèèkwoord geld ok nog veur 2020. Ut hoasten en rennen wark hartkwalen in de hand. Ut aantal mensen dat last hef van ut harte nemp dan ook snel toe.
Soms is goed da’j met de neuze op de feiten wordt edruk en de rem d’r wat op gooit. Foi, foi, wat iemand oaverkwam die ok bar veul hoast had….
De man mos un ende riejen noa Friesland en had vergèten um te tanken. Hee mos rap bie un benzinepompe angoan. Bie de eerste de beste pompe stoppen hee. Ut was un klein station, woar de klanten nog persoonlijk wörden eholpen. Hee had wat pech want de klante veur um had lange wark. Dat kwam veural deur de keerl die hielp an de pompe. Ut was un oldere man die helemoal gien hoast had en alle tied nam veur zien klante. Hee liep op zien gemak noa de kassa um te wisselen.
De keerl zat zich intussen op te vrèten um dat geklungel. Hee had bar veul hoast en mos per se op tied wezen veur die afspraak. As hee te late kwam maken hee natuurlijk gien beste beurte bie de klante. Hellig toeterde hee um te loaten marken dat hee hoast had maar de man an de pomp trok zich d’r gien donder van an. Weer toeterde hee, maar weer gien reactie.
Eindelijk kon hee de auto bie de pomp veurriejen en deed ut raam lös. De man kwam bedaard anlopen en keek met un wat rare blik de hoastige keerl an en vroeg: “Wat wi’j hebben?” “Doe d’r maar rap veur vieftig euro in”, zei de hoastige keerl.
De man haalde de slang van de pompe en warken alles op zien elf en dartigsen af. De keerl maken zich steeds helliger. Foi, foi, wat duren um dat allemoal toch lange. Eindelijk kwam de man noa um toe um af te rèkenen. Hee had nog steeds die rare blik in de ogen. De hoastige keerl kon niet loaten um onder ut af te rekenen te vroagen: “Man vuul ie oe wel normaal?” De pompbediende gaf meteen un raak antwoord dat de man nog lang hef onthollen. Hee zee: “Wat normaal? Natuurlijk bin ik dat wel. Maar ie bint ziek. Mensen die zo’n hoast heb bint zieke mensen. A’j zo deur goat bin ie oaver körte tied kats uut eblus. Ie wordt un wrak. A’j noe un stuk of wat minuten later ankomp. Das toch niet zo arg. Denk doar noe mar is an.”
De man had dit niet verwacht en was kats oaverdonderd deur dit antwoord. Hee had altied zien woordje kloar, ok in ut bedrijf al ging ut nog zo hard. Noe deed hee niks anders as un bitjen knikken en reed weg. Onderweg bedach hee dat de man hartstikke geliek had. Hoastige mensen bint zieke mensen. Later mos hee d’r nog vake an denken as hee weer jachterig bezig was. Ut geldt trouwens veur heel veul mensen in disse tied.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Niemand weet wat hee kan as hee ut niet hef eprobeerd

Subsidies Cultuurfonds

REGIO – Het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland heeft in het eerste kwartaal dit jaar 103 projecten ondersteund. In totaal is er 270.986 euro gegeven aan cultuur en natuur in de regio. Dit behoeft wel een kanttekening: door de huidige coronacrisis zullen sommige projecten niet door kunnen gaan of worden evenementen uitgesteld.
Ook in onze regio hebben culturele organisaties een bijdrage ontvangen. Stichting Het Hessenbad Deurgaon in Hoog-Keppel heeft 3500 euro gekregen voor het kunstproject ‘Het bij niet, maar prikkelt wel: beeldende kunst in het Hessenbad’ en 2500 euro voor het muziekfestival Mengen in Hoog-Keppel. Stichting Welzijn Brummen krijgt 1500 euro voor een educatief project rondom kunstenaar Jan Mankes.
Stichting Monumentaal Walcker-Orgel Doesburg krijgt 1500 euro voor een edicatief orgelproject en voor de Stichting Doesburgse Muziekcultuur is er een bijdrage van 1000 euro aan een jubileumconcert.
Stichting Bepaalde Dingen uit Velp krijgt 400 euro voor de aankoop van rekwisieten. Stichting RIQQ krijgt 5000 euro voor de renovatie van openluchttheater De Pinkenberg. Stichting Wind van Zee in Dieren krijgt 2000 euro voor de theaterproductie De Firma Mrozek. Voor Oratoriumkoor Veluwezoom is er een bijdrage van 1000 euro aan het jubileumconcert. Stichting de Nieuwe Ruimte in Velp ontvangt 500 euro voor het kunstproject Ode aa nde Zandkorrel.

Business & Shopping: Voor tandprothetische zorg naar Primi Dentes

ARNHEM – Tandprothetische praktijk Primi Dentes in Arnhem is al weer enkele weken open en kan, met inachtneming van de RIVM-maatregelen, weer patiënten ontvangen. De praktijk biedt alle tandprothetische zorg.

Een tandprotheticus is gespecialiseerd in het maken van een volledig gebit, maar ook in een gebit op implantaten, een gedeeltelijk gebit of frames. De tandprotheticus maakt een perfect passend gebit. Hij of zij meet het zelf aan en het gebit wordt ook vervaardigd in eigen laboratorium. Zo wordt een gebit op maakt gemaakt, naar wens van de patiënt.

Ook voor klachten aan het gebit kan men terecht bij de tandprotheticus. De meest voorkomende klachten zijn pijn bij het eten, een te los zittend ondergebit, veel voedsel onder het gebit of een bovengebit dat omlaag komt bij het lachen. De tandprotheticus heeft de kennis om klachten op te lossen en aanpassingen uit te voeren in eigen laboratorium.

Dragers van een kunstgebit mogen deze elke vijf jaar vanuit de basisverzekering vervangen. Een verwijzing van de tandarts is niet meer nodig. Wie meer informatie wil of een afspraak wil maken, kan bellen met 026 – 8484887 of een e-mail sturen naar info@primidentes.nl. Tandprothetische praktijk Primi Dentes is te vinden aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem.

www.primidentes.nl

Ik vind: Het coronatijdperk

Weer enkele weken verder in dit ingrijpende tijdperk en inmiddels zijn er een aantal versoepelingen toegepast. Weliswaar niet voor iedere beroepsgroep, maar toch.
We mogen weer op een terrasje zitten, maar dan wel op afstand van elkaar.
Behalve familie leden, want het virus is heel intelligent en weet precies wie er bij elkaar hoort en wie niet.

De WHO laat af en toe van zich horen en spreekt zichzelf regelmatig tegen, zo zouden mondkapjes en de 1,5 meter regeling niet effectief zijn , om een dag later te verklaren dat het toch wel zin zou kunnen hebben. De RIVM geeft aan dat mondkapjes schijnveiligheid bieden, maar ondertussen is het wel verplicht in het OV. Maar dan liever geen medische..
Ik weet niet wat ik hier van moet denken, maat iets klopt er niet.

Ook geeft de WHO aan dat de ontwikkeling van een vaccin tegen Corona minstens anderhalf jaar kost, maar wat schetst mijn verbazing? Minister de Jonge ondertekent samen met 3 andere landen een contract met AstraZeneca voor de levering van een mogelijk vaccin tegen het einde van het jaar. Huh? Is dat vaccin dan wel veilig? Is het dan wel voldoende getest?
Heeft hij ook gekeken met wie hij in zee gaat? . Maar de Jonge is zo trots als een pauw. Volgens hem zijn we dan pas echt beschermd tegen het Corona virus. Ja, net zo als de griepprik , werkt die zo goed? Zonder slachtoffers?
Ik weet niet hoe u er over denkt, maar ik hoef dat vaccin niet, want ik weet niet waar we ons mee laten inspuiten en ik wil geen proefkonijn zijn.

En dan de nieuwe wet, die ook zo vol trots wordt gepresenteerd als zijnde de redding. Hierin worden dus een aantal regels vast gelegd die onze vrijheden drastisch en voor langere tijd beperken. Zoals de 1,5 meter regel. En weer op straffe van een hoge boete als iemand zich er niet aan houdt. Waar zijn we in Gods naam mee bezig? Kunnen we het jaar 2020 resetten en weer normaal gaan doen?
En ondertussen heeft Rutte een vorm van dementie. In 1 van zijn eerste optredens spreekt hij over groepsimmuniteit , om nu te verklaren: daar heb ik nooit over gesproken.
Vreemd toch?

David de Bree, Dieren
david1949@hotmail.nl

Een Stief Kwartiertje: Klein Spankeren

Decennia geleden was er een tijdje sprake van Groot Spankeren. De uitbreiding van Dieren stuitte enerzijds op de Imbosch, anderzijds op de IJssel, maar de Spankerense zijde lag open. Daar lag en ligt nog steeds veel landbouwgrond en als je huizen wilt bouwen is het daar gemakkelijker dan wanneer een bos of rivier verplaatst moet worden. Uitbreiding en groei waren begrippen die ver boven het belang van mais en Roodbont IJsselvee uitstaken en dat moest leiden tot Groot Spankeren. Ook Sportpark Het Nieuwland kon haar naam hernieuwde eer aandoen door naar Spankeren te verhuizen. De grond van het sportpark aan de bosrand kon prima verkaveld worden voor mensen van minimaal driemaal modaal en van de opbrengst kon Spankeren van eenvoudig klein boerendorp opgestuwd worden in de vaart der Veluwezoomse volkeren. De Spankenezen dachten er echter anders over en wilden Klein Spankeren in ere houden. Er werd weliswaar een aantal huizen gebouwd maar niet zoveel dat de naam Klein Spankeren geweld werd aangedaan., waarna de rust terugkeerde. De boeren ploegden voort onder welwillend oog van de andere dorpsbewoners.

Maar nu is Spankeren opnieuw bestempeld als wingewest. De landbouw moet krimpen en de koeien zijn milieuvervuilers met hun stikstofgassen en aangezien elke gemeente verplicht is om in 2030 zelf te voorzien in de energiebehoeften is het achterland van Spankeren vooralsnog bestemd om de energiebron van Dieren e.o. te worden. In de plannen is een zonnepanelenpark opgenomen van maar liefst 30 voetbalvelden en of dat nog niet genoeg is denkt men er ook nog een aantal windmolens neer te zetten. Het platteland zal niet plat meer zijn en je moet veel vervuilde fantasie hebben om duizenden zonnepanelen, in keurige rijen opgesteld, een park te noemen. Het is bijna zo lelijk als een modern weiland van raaigras dat later in het jaar oranje kleurt van de glysofaat. Daarbij komt dat het Soerense Broek een nieuw en tot nu toe succesvol ontwikkeld natuurgebied is en dat verhoudt zich niet tot grootschalige bouw van zonnepanelen, maar beleidsmakers schrijven een wingewest nu eenmaal altijd naar een win-win-situatie toe, ze doen het als het ware van nature.
In Spankeren voelt men zich overvallen, hoewel al in een eerder stadium bekend was dat Spankeren tot wingewest zou worden opgeschaald. Een aantal maanden geleden kwam er al een paar windmolens aanwaaien vanuit het provinciehuis en nu heeft de Regionale Energie Strategie opnieuw haar oog laten vallen op de Spankerense platteland. Grootschaligheid in Klein Spankeren.

Langzaam maar nog lang niet zeker wordt in een aantal hoofden van beleidsmakers een verschuiving van energiebanen waargenomen. Tot voor kort werd er alleen maar over zonneparken gesproken als dé oplossing voor het energievraagstuk, terwijl landelijk nog maar 4 procent van de beschikbare ruimte op daken benut is door zonnepanelen. Nagenoeg alle bedrijven in en rond Spankeren hebben platte daken, dus er liggen nogal wat voetbalvelden braak. Het gaat uiteraard weer over subsidie. Het kost minder overleg en gemarchandeer om zonnepanelen op boerenland te bouwen. En boeren zonder opvolgers kunnen nog flink boeren zonder zelf een schop in de grond te steken.

De gemeente gaat uitzoeken wat een geschikte manier is om met de bewoners van Spankeren in overleg te gaan hoe deze opgave het best in te vullen. Vrij vertaald betekent dit dat men gaat onderzoeken hoe de plannen aan de Spankenezen verkocht moeten worden. Ondertussen wekt men in Spankeren voor dit overleg de nodige energie op; grootschalig wel te verstaan.

Desiderius Antidotum