Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 3)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Foi,foi: Dagelijks brood

In disse tied is d’r heel veul veranderd. Nem noe ut onderwies. Vrogger gingen de kinder met zes joar noa schole. As ut un bitjen meezat eerst nog un paar joar noa de kleuterschole. De katholieken hadden un ‘bewaarschole’. Ut woord zeg al genog. De kinder konden dan al un bitjen ut Hollands leren want thuus waren ze niet gewend um ‘zo deftig’ te proaten. In Loenen was eerst een schole, un openbare woar alles hen ging, maken niet ut wat veur geloof. Later kwam de katholieke schole en doar kregen ze natuurlijk ok godsdienstonderwijs. Ie mossen toch ok weten weurumme wie op de aarde bint?. Dat worden oe meteen duudelijk emaak in de catechismusles.
Protestanten, gereformeerden en a’j thuus niks geleuven gingen ok noa de openbare schole. Doar waren ok wel lessen oaver de kark en biebel. De dominee kwam doar un paar keer in de wèke godsdienstonderwijs geven. Maar a’j bie de karke heuren en de olders graag hadden da’j wörden ‘an enommen’ (geloofsbelijdenis) dat mos ie noar aparte catechisatielessen. Doar hef zich met die belhamels van jongens aardig wat af espeuld. Pas elejen kwam dat nog weer an de proat toen ut ging oaver ut Jeugdhuus in Loenen dat gauw wordt af ebroaken. Doar waren die lessen toen.
Un oldere Loenenaar hef mien hoarfijn verteld wat doar toen gebeurd is. Zee is d’r noe, noa bienopa tachtig joar, nog knap hellig oaver. Mo’j is heuren wat doar is gebeurd… De kinderen waren veur de catechisatie in ut Jeugdhuis. Ze mossen van alles leren uut de biebel. En natuurlijk ok ut Onze Vader. De olderen kent dat allemoal nog wel uut de kop. Ze mossen dat van de dominee zinnetje veur zinnetje leren. Dat ging prima. Iedereen kennen ut. Maar een van de jongens, die graag un geintje wol uuthalen, voegen d’r wat extra an toe. Ze mossen bidden: ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’. Anton voegen d’r wat an toe en zei: ‘en op zundag graag un sneetje krentebrood.’ De jongens en meisjes lachen natuurlijk. De dominee hellig. Heel bar. En veural op ut deerntjen dat noas um zat. Zee kreeg de lachstupen en kwam hoas niet meer bie. Eerst wörden Anton de gang op estuurd en toen ut deerntje ok. In de gang kwam ze weer bie maar de dominee halen ze niet op en gingen deurumme maar gewoon noar huus.
De dominee ging un paar dagen de olders van die beiden opzuuken um zien beklag te doen en vroagen of ze terugge kwamen as ze spiet hadden. De moeder van Anton kreeg um zovarre dat hee dat deed en kwam ok weer noa de lesse. Maar de moeder van ut deerntjen was helemoal met heur dochter eens dat de jongen niks verkeerd had ezeg met dat sneetje krentebrood en dat lachen was toch niet zo arg. Ok doar kwam de dominee want hee had heur emis op de lesse. Zee wol ut niet en deed ut niet en heur moeder was ut roerend mee eens. Niet noa de lessen dus ook niet an enommen. Jammer. Ut deerntje is noe inmiddels un olde wieze vrouwe maar nem ut de dominee altied nog kwoalijk dat ut zo is elopen.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

A’j ut met woorden niet duudelijk kunt maken, ku’j bèter zwiegen

Foi, Foi: Planten te koop

A’j zo op de fietse rondriejt, dan ku’j nog wel is borden zien stoan met ut opschrift: Te koop. A’j buuten woont och dan he’j nog wel is wat oaver en a’j ut dan nog veur un leuk priesien kwiet kunt, ja dan is dan mooi mee enommen. Soms heb ze tuinplanten te koop. Vieultjes in ut veurjoar en tegen de zomer bördjes met parkplanten. Sommigen bint zo slim um extra wat gruunteplanten te zeeien: boerenkool, andievie, rooie en witte kool (kabbes veur de zoerkool). Ze kunt doar mooi een paar cent extra mee verdienen.
Die bördjes, doar geet ut umme. Sommigen kunt d’r wat van maken. Soms ok met humor. Soms is de Nederlandse taal wat moeilijk. Un lange of un korte ei/ij is wat ingewikkeld. Dat ku’j oaveral zien woar wat eschreven steed. Vake bint d’r mensen die ut nog mooier weet te maken. Ie snap niet hoe creatief sommigen bint. Vake is ut heel simpel, maar toch knap evonden.
Toen ik laats un bördjen ‘Perkplanten te koop’ argens in de tuin zag stoan, schoat mien wat in gedachen wat ik heb ezeen. Argens buuten un darp stond un paar wèken un bördje met un bitjen biezunder opschrift. D’r stond ‘Moesplanten te koop’. De mensen die uut disse streek komp, weet dat de luu ‘moes’ zek tegen boerenkool. Ze proat ok oaver moes èten inplaats van boerenkool. Trouwens ik verbaze mien d’r oaver hoeveul luu die van buutenaf hier komp te wonen, import nuump ze die wel, ok dit stuksien lèès. Ze nemp de moeite um ut te lèzen en te begriepen. “Als ik ut hardop lees begrijp ik het beter”, zei un aardige vrouw. Dat is ok zo. Ut dialect wördt meestal eschreven zoals a’j ut zek. Meer un fonetische taal.Sommige schrievers goat zelfs zo varre dat ze van computer, kompjoeter maak. Doar bin ik gien veurstander van. Weinig mensen begriep dan nog wat d’r steet. Woorden die bekend bint en woar gien dialectwoord veur is, loat ik gewoon zoals wiele dat kent. Niet moeilijk doen.
Ik bin wat af edwaald want ik hadde ut oaver de planten te koop. Argens buuten ut darp had iemand zelf un bördjen emaak en doar op eschreven ‘Moesplanten te koop’. Hee verkoch ze goed. Ut liep af en an met keerls die ze wollen kopen.
Un paar dagen e;ejen zei iemand tegen mien: “Noe mo’j toch is goan kieken wat ze d’r van emaak heb op de bördjen. Prachtig evonden.” Ze maken mien knap nieuwsgierig. Ik vroege: ‘Wat steet d’r dan op?” “Dat mo’j zelf maar is goan kieken”, wörden mien ezeg. Natuurlijk mos ik ut weten. De volgende dag he’k de fietse epak en daor hen erejen.
En wat zag ik doar? Veur de woorden Moesplanten te koop hadden ze Appel eschreven zodat d’r stond: ‘Appelmoesplanten te koop’. Ut stond arg komisch. Hoe komp ze d’r op. Dat ku’j niet doen a’j d’r boerenkoolplanten neer zet.
De man is de appelmoesplanten snel kwiet ewörden. Zo zie’j maar weer, de humor lig op stroate..

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Oe wiesheid is niet voldoende as ut eigenwiesheid wördt

Gehandicaptensport opstarten na corona

REGIO – Uniek Sporten regio Arnhem organiseert in samenwerking met Start2Create de online sessie ‘Gehandicaptensport opstarten na corona – middels creatief denken’. Deelnemers ontdekken in twee online sessies kansen om sporters met een beperking te binden aan hun club. Ze leren door creatief te denken anders met andere ogen te kijken naar de beleving, ontvangst, het werven en behouden van sporters met speciale behoeften.
De sessies zijn op maandag 5 juli en maandag 12 juli, van 19.30 tot 21.30. Hierbij wordt er voorrang gegeven aan sportaanbieders afkomstig uit de regio Arnhem (onder andere de gemeenten Doesburg, Rheden en Rozendaal). Aanmelden kan via j.harteman@unieksporten.nl, eventueel kan hier ook vast een vraagstuk naartoe worden gestuurd waar de deelnemer tegenaanloopt. Deelname is gratis.

www.unieksporten.nl

Een Stief Kwartiertje: De letterzetter

De Veluwezoom moet gered worden. Als we het aantal bedreigingen van de laatste tijd zien en de reddingsplannen die verleden week over ons neerdaalden, dan geeft dat de ernst van de situatie weer. Zo moeten onze bossen snel klimaatbestendig gemaakt worden; zo moet de heide op de Posbank niet overlopen en overreden worden door massa’s heideliefhebbers en zo moeten de naaldbomen binnen afzienbare tijd grotendeels gekapt worden want ze drinken de Veluwe leeg. En al deze bedreigde gebieden moeten gered worden door de mens, die ze ook in die bedreigde situatie heeft gebracht; kortom, de agressor moet ook de verpleger zijn. De mens moet de leefbaarheid van zijn soortgenoten, de omwonenden, waarborgen en tegelijkertijd de natuurbeleving van de bezoekers schadevrij bevorderen en.. niet in de laatste plaats.. de natuur zichzelf laten zijn. De gemeenten Rheden en Rozendaal hebben het voortouw genomen en gaan ideeën verzamelen om gezamenlijk de bestendigheid van de bossen te verbeteren en te waarborgen. Het is nogal wat.

Het moet een inhaalslag worden, waarbij de mens een verbond dient te sluiten met de natuur, een verbond dat de mens al decennia geleden eigenhandig verbroken heeft. Excuses zouden op zijn plaats zijn, maar we weten inmiddels dat we daar niet zo goed in zijn. Aan de natuur zal het niet liggen, die heeft zich altijd solidair verklaard met het leven en zal dat blijven doen, ook tegen de verdrukking in. Ze heeft in haar lange bestaan diverse crisissen meegemaakt en daarin veel verloren, maar is altijd weer opgestaan om met de overlevenden een nieuwe weg en een nieuw evenwicht te vinden. De mens kan er een voorbeeld aan nemen en dat zou dan ook het uitgangspunt moeten zijn van de gemeentelijke plannen. Ook in de huidige crisis denkt de natuur mee met de mens.

Zo heeft de natuur nog maar kortgeleden de letterzetter ingebracht om de naaldbomen van de Veluwe, maar zeker in de buurt van Rozendaal, op een zodanig aantal terug te brengen dat er weer ruimte ontstaat voor loofbomen, die op hun beurt het water van de Veluwe beter kunnen vasthouden. De letterzetter is een hongerig snuitkevertje dat bij grote droogte naaldbomen, vooral sparren, nagenoeg even snel kan vellen als de mens met de kettingzaag. In Rheden en Rozendaal trekken bosarbeiders nu samen op met de letterzetter door fanatiek bomen te kappen en de vrijgekomen grond te beplanten met boomsoorten die beter tegen de klimaatverandering kunnen. Daarmee zijn de gemeenten zelf ook letterzetters geworden – in feite waren ze dat al vanwege de vele nota’s die ze produceren – maar hopelijk is het nu echt tot hen doorgedrongen dat ze niet alleen letters moeten zetten, maar ook en vooral concrete stappen. Daartoe roepen ze alle inwoners op met plannen te komen wat moet leiden tot een stappenplan. Nu zien we door de verkeerde bomen het bos niet meer en op de Posbank door al die mensen geen heide. Dat moeten we omkeren.

Het gaat echter niet alleen om onze bossen klimaatbestendig te maken; we moeten eerst zelf klimaatbestendig worden door duurzaamheid te bevorderen en beseffen dat we onderdeel zijn van de natuur in plaats van ons verheven te voelen. Wanneer we onze huidige manier van leven voortzetten en onderwijl proberen onze omgeving klimaatbestendig te maken door die omgeving aan onze leefwijze aan te passen, dan worden we onze eigen letterzetter. U weet, een letterzetter is ook een veelvraat en dus schadelijk en daarin wordt die zelfs door de mens overtroffen.

Desiderius Antidotum

Retrospectief: St. Andreaskerk, Brummen

Op 18 oktober 2021 is het zestig jaar geleden dat de toen nieuwe Rooms Katholieke kerk van Brummen door kardinaal Alferink werd ingewijd. Het was de nieuwe kerk die in plaats kwam van de oude kerk, die 17 oktober 1838 werd ingewijd. De heilige Andreas werd de patroonheilige van de parochie.
De Parochie Brummen werd pas in 1843 zelfstandig. Daarvoor vielen de gelovigen onder de parochie Eerbeek. Pastoor Hoppenrijs van Eerbeek, die tevens Brummen verzorgde, werd tot grote vreugde van de Brummenaren aangesteld tot herder van hun kerk. De katholieke parochie telde toen vierhonderd zielen.
De eerste kerk deed vele jaren dienst totdat pastoor Smit in 1953 werk maakte om de oude kerk te gaan restaureren of nieuw te bouwen. De oude kerk was ook te klein. Er waren nu inmiddels 800 zielen. Jaarlijks nam het aantal toe. Er waren plannen om twee zijvleugels hierbij aan te bouwen. De bisschop adviseerde het kerkbestuur om nieuw te bouwen. Maar de schrik was groot toen zij hoorden hoeveel een nieuwe kerk ging kosten. Na vele besprekingen kwam de kostenbegroting uit op ruim 200.000 gulden! Ruim 21.000 gulden moesten de parochianen zelf bijdragen. Erg veel geld in die tijd.
De bouw begon in 1960. De oude kerk was inmiddels zo vervallen geraakt dat het gewelf naar beneden kwam. De Hoogmis was juist afgelopen. Als het onder de mis was gebeurd was de pastoor dood geweest. Het was niet langer verantwoord om hier nog diensten te houden, maar de nieuwe kerk was ook nog niet gereed. Het kerkbestuur moest een noodbehuizing zoeken. Dat werd gevonden in café-restaurant Concordia. Zes weken hebben de parochianen zich zo moeten redden. Eindelijk was het op 18 oktober 1961 zover dat de nieuwe kerk in gebruik kon worden genomen.
De afbraak van de oude kerk zou echter nog 3.5 jaar op zich laten wachten. Pas in 1965 ging het oude geloofshuis tegen de vlakte. Zeer velen hebben de afbraak van hun geliefde oude kerkje betreurd.
Door de sterke terugloop van de kerkbezoekers besloot het bisdom enige jaren geleden om de kerk te sluiten. Het kerkgebouw, dat inmiddels ook wel voor andere concerten en festivals werd gebruikt, werd verkocht en heeft kort geleden een nieuwe bestemming gekregen. De toren is wel behouden gebleven.

Leer de oude schildertechnieken bij Boulevard Magenta

LAAG-SOEREN – Schilderen is een ambacht en iedereen kan het leren. Dat is de overtuiging van Marjan Smit van Boulevard Magenta School voor Ambacht & Kunst in Laag-Soeren. “Met traditionele, ambachtelijke vaardigheden kun je zelf moderne composities maken.”

Het is donderdagochtend 10 juni en de studenten zijn voor het eerst na de lockdown weer bijeen in de school achterin ‘t Sprengenhus. Maandenlang volgden zij online lessen, maar nu gaan ze eindelijk weer aan de slag in Laag-Soeren. Ieder werkt aan een oefening uit een vakopleiding of aan eigen compositie. Het docententeam staat ten dienste van het ontwikkelen van talent en vaardigheden. “Ik geloof niet alleen in uitleg, maar ook in demonstratie. De docenten doen alle technieken voor, zodat studenten zien hoe zij verder kunnen”, vertelt Marjan.

Boulevard Magenta werkt met een team van tien docenten en is opgericht door Marjan Smit. Ze begon in 2013 met lesgeven om ‘alle schildertechnieken aan te bieden onder één dak’. “Ik moest zelf op verschillende plaatsen zoeken om mijzelf de oude technieken eigen te maken. Vroeger werd alle kennis van meester op leerling doorgegeven, maar zo werkt dat niet meer. Ik zocht naar een manier om het oude ambacht te ontsluiten voor anderen.” Smit ontwikkelde 16 werkboeken, één voor ieder leerjaar. Zij voegde al haar kennis daarin samen, gecombineerd met originele oefeningen. “Want schilderen en vergulden gaat vooral om ‘10.000 uren schildertraining’ en het ontwikkelen van inzicht”, legt ze uit.
In de klassen heerst een prettige werksfeer, waarin voor onderlinge kritiek geen plaats is. “Verwacht in onze lessen geen beoordeling door andere studenten, maar alleen gerichte feedback van de docenten waar je wat mee kan.”

Voor veel van de studenten van Boulevard Magenta is het een droom om ‘nog eens ècht goed te leren schilderen’. “Veel studenten schilderen al, maar hebben die basistechnieken niet echt geleerd. Anderen hebben nog nooit geschilderd. Ook zij zetten met plezier alle stappen vanaf het begin”, vertelt de bevlogen docente. “Schilderen is te benaderen vanuit ambachtelijke technieken van de oude meesters en deze technieken kun je leren. Na een jaar ben je op het niveau dat je alles wat je tot dan hebt geleerd zelfstandig in eigen schilderijen kunt toepassen.” Ze laat een kopie zien van Vermeers ‘Brieflezend meisje bij het venster’. “Dit is gemaakt door een derdejaars. Kijk hoe mooi dat tapijt is geschilderd”, zegt ze trots.
Bij Boulevard Magenta volgt elke student zijn eigen leerproces, benadrukt Marjan. “Wat wil je leren? Als je weet welke dromen iemand heeft, kun je daar stap voor stap naar toewerken, waarbij we beginnen bij het begin. Als je eerst het alfabet leert, kun je daarna elk boek lezen.” En dat betekent: terug naar de basis. Hoe bouw je een schilderij goed op, leren kleuren mengen, een compositie opzetten. “Daarbij maken wij dankbaar gebruik van de kennis van de oude meesters. We bekijken welke technieken Rembrandt en Vermeer toepasten. Je kopieert, je schildert na en maakt je de basis eigen. Hoe mooi is het als je later op basis van die oude technieken je eigen, kunt schilderen wat je zelf wilt.”

Boulevard Magenta biedt verschillende (geaccrediteerde) vakopleidingen, online cursussen en flexlessen waarop iedereen zich kan inschrijven. De klassen zijn klein, zodat de docenten iedereen, ook degenen die de lessen online volgen, voldoende persoonlijke aandacht kunnen geven. Er zijn open dagen op donderdag 8 juli, donderdag 15 juli, zondag 18 juli, donderdag 22 juli, dinsdag 27 juli en vrijdag 30 juli, van 12.00 tot 13.00 uur of van 14.00 tot 15.00 uur. Inschrijven kan via boulevardmagenta.nl/open-dag. Hier is ook de ‘open dag film’ te bekijken.

www.boulevardmagenta.nl

Foto: Docenten Marjan Smit en Manal Naffouj geven uitleg en demonstratie tijdens de les

Retrospectief: Hotel Brinkhorst in Ellecom

Ellecom had in de negentiende eeuw grote aantrekkingskracht op toeristen. Vakanties speelden zich in die jaren nog voor een belangrijk deel af in eigen land en de omgeving van de Veluwezoom was flink in trek. Ellecom kende twee hotels en meer dan een handvol pensions. De notabelen en beter gestelden – vakantie bestond nog amper voor Jan met de pet – genoten van de rust, schone lucht en goede verzorging. Maar ook de doorgaande rijksweg, waarlangs handelsreizigers door het land trokken, zorgde voor een behoefte aan logies en maaltijden.

In 1850 liet de familie Brinkhorst aan de Zutphensestraatweg in Ellecom een logement bouwen, in die tijd omschreven als ‘eenvoudig’. Dat logement Brinkhorst kreeg later, in 1893, een extra verdieping en ging daarna als hotel verder. Het kreeg in 1865 al wel zelfs een eigen halte voor de stoomtreinen op het tracé Arnhem-Zutphen.
Naast de trein werd in die tijd ook nog veel gebruik gemaakt van paarden en koetsen. En ook daarvoor bood Brinkhorst onderdak. Het is tegenwoordig zelfs het enige dat nog rest van het hotel, want toen hotel Brinkhorst in 1979 werd gesloopt omdat het hotel amper liep en het restaurant in de bijgebouwen juist steeds beter, bleef alleen de paardenstal staan. Inderdaad; de huidige De Peerdestal. Toen niet alleen bekend als restaurant, maar ook als dancing, ‘stropdas verplicht, heren!’

Zover was het nog lang niet toen deze foto werd gemaakt in 1946. De oorlog lag achter ons, de wederopbouw was in volle gang. Nog steeds maakte men tripjes in het binnenland en verbleef men nog steeds in familiehotels en pensions. En wat zag Brinkhorst – toen al lang niet meer van de familie Brinkhorst – er in die jaren aanlokkelijk uit, als ANWB goedgekeurd Bondshotel en met z’n lonkende witte houten terrasmeubilair voor de deur.

In de jaren zestig zou dat snel veranderen. Vakanties waren voor veel meer mensen bereikbaar en het zonnige buitenland lonkte. Een voor een sloten de pensions, hotels en jeugdherbergen. Vaak werden er nog een tijdje gastarbeiders of vluchtelingen ondergebracht, maar de branche was feitelijk ten dode opgeschreven. En het fenomeen Bed & Breakfast moest nog uit Engeland overwaaien.

Rick Evers: Stelletje kleuters

Mark wil niet met Geert en Thierry. Wel met Jesse, maar Jesse wil alleen als Lillian ook meedoet. En dat wil Mark niet, want Mark wil niet buitengesloten worden. Wopke wil wel heel graag, maar speelt een beetje hard to get. En Sigrid wil ook wel, maar dan moet Mark eerst sorry zeggen. Joost wil trouwens ook wel meedoen, maar niemand hoort hem roepen.

Kleuterklasje? Bijna. Het zijn allemaal mensen die ons land moeten besturen. Mensen die wij gekozen hebben door een rondje voor hun naam rood te kleuren. ‘Ga jij het land maar besturen’, zeiden we daarmee. Wat we niet bedoelden was: ‘Gaan jullie eerst maar een half jaar met elkaar praten, ruziemaken en spelletjes spelen.’ Ik heb dat tenminste nergens op het stembiljet zien staan.

De formatie van een nieuwe regering is een drama. Het was de vorige keer al een drama en het wordt de volgende keer een nog groter drama. Dat heeft natuurlijk meerdere redenen. Zo zitten de egootjes van de dames en heren in de weg. Of onzinnige principes. Of onhandige verkiezingsbeloftes. En de versplintering van partijen helpt ook niet echt mee. Terwijl het allemaal zo simpel is. Echt heel simpel.

Kijk maar: de drie partijen met de meeste stemmen gaan regeren. Is dat een minderheid dan komt de vierde partij erbij. Geen gezeik. Geen ‘ik wil niet met die of alleen met die als die en die…’ Niets daarvan. Geen optie. Geen uitzonderingen. En dus ook geen onzinnige formatiegesprekken. Geen hard to get en geen poppenkastje spelen.

Dus Mark, Geert, Sigrid en Wopke, stop met ouwehoeren en ga regeren. Jullie zijn tot elkaar veroordeeld door het volk. Geef Mariet Hamer een flesje wijn en een doos Merci en zeg dat jullie het verder zelf wel kunnen. Trek die woningmarkt vlot, gooi het toeslagenstelsel op de schop en help die gemeentes een beetje met de ggz. Kortom: Ga. Eens. Aan. Het. Werk. Stelletje kleuters.

N317 en oprit A348 afgesloten voor groot onderhoud

REGIO – Provincie Gelderland start in juni met de eerste fase van het groot onderhoud aan de N317, de weg tussen Ellecom en Doesburg. Vanaf donderdag 24 juni 20.00 uur wordt het asfalt vervangen rond de afrit van de A348 tot aan de afslag Fraterwaard. Tijdens de werkzaamheden is de N317 afgesloten tussen de afrit Fraterwaard en de afrit van de A348 gesloten, evenals de A348 tussen de afrit De Steeg en de N317.

Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten op donderdag 24 juni, van 20.00 uur tot vrijdag 25 juni 06.00 uur en op vrijdag 25 juni, van 20.00 uur tot zaterdag 26 juni 18.00 uur. Er geldt dan een omleidingsroutes
De A348 richting Dieren is afgesloten vanaf afrit 3 (De Steeg) tot de aansluiting met de N317. Verkeer vanuit Arnhem naar Dieren gaat er op de A348 bij afslag 3 De Steeg af en via Ellecom naar Dieren. Verkeer van Dieren naar Arnhem kan gewoon gebruik maken van de oprit naar de A348.
De omleiding voor verkeer vanuit Doesburg richting Dieren loopt via de N338 (tussen Doesburg en Duiven), A12 en A348. De omleiding staat met borden langs de weg aangegeven.
Het fietspad langs het werkvak blijft open. Voor fietsers is er geen hinder door de werkzaamheden. Hulpdiensten en bussen kunnen over de parallelweg. Op vrijdag 25 juni is de weg van 6.00 tot 20.00 uur open voor verkeer. Er geldt dan een snelheidslimiet van 30 km/uur. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer en de verkeerslichten staan dan uit.

In november 2021 voert de provincie de tweede fase van het groot onderhoud uit aan de N317 vanaf de aansluiting met parallelweg Fraterwaard tot de rotonde bij de N338. Dan wil de provincie onder meer landbouwpasseerhavens weghalen en een middengeleider aanleggen bij de fietsoversteek bij het Schoonoordpad. Hiervoor ligt nu een ontwerp-verkeersbesluit ter inzage tot en met 1 juli 2021. Meer informatie over het verkeersbesluit staat op de projectwebsite www.gelderland.nl/N317-Aansluiting-met-A348-rotonde-N338.

Monitor om voor je bezoek de drukte te peilen

REGIO – Gelderlanders kunnen deze zomer opnieuw gebruik maken van een druktemonitor. Online is te zien op welke recreatieve bestemming veel of weinig bezoekers aanwezig zijn, zodat recreanten op basis van drukte kunnen besluiten waar ze de dag willen doorbrengen. Druktemonitor Gelderland is vanaf 1 juli een jaar lang actief.

De provincie Gelderland verwacht dat ook deze zomer veel in Gelderland gerecreëerd zal worden, mede vanwege de reisbeperkingen die de coronamaatregelen nog steeds met zich meebrengen. Om het bezoek te reguleren en vooral bezoekersaantallen te spreiden, ontwikkelde het bedrijf Dat.mobility in opdracht van de provincie een bezoekersmonitor.
Druktemonitor Gelderland geeft real time inzicht waar het al dan niet druk is. De drukte wordt gemeten aan de hand van de aanwezigheid van mobiele telefoons in een bepaald gebied. Dit gebeurt anoniem, het signaal van de telefoon wordt gebruikt, maar niet van wie deze telefoon is. De privacy is daarmee gewaarborgd.
De Druktemonitor Gelderland is een verbetering van de monitor die vorig jaar werd ontwikkeld. De monitor is sinds 12 juni in de lucht, maar wordt echt actief op 1 juli. Belangstellenden kunnen wel vanaf half juni een kijkje op de digitale tool nemen. De daaropvolgende maand is voor recreanten alle informatie volledig beschikbaar. De Gelderse toeristische sector, regio’s en regionale bureaus voor toerisme kunnen de informatie gebruiken voor bezoekersmanagement.