Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 11)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Hou vol!

Cartoon: Wytse Noordhof

Retrospectief: Oud station van Klarenbeek

De aanvoer van buitenlandse boomstammen was rond 1880 de reden dat een houtbedrijf in Klarenbeek ook een spoorwegstation wilde. J.R. Krepel, die zich hier had gevestigd met een houtfabriek, had er alle belang bij dat dit dorp ook een halte kreeg. De Hollandse Ijzeren Spoorweg Maatschappij bleek bereid dit verzoek in te willigen. Maar eerst moest het blijken dat er voldoende gebruik werd gemaakt van de halte. Het verhaal deed de ronde dat Krepel in die tijd gratis kaartjes gaf aan de inwoners van Klarenbeek om allemaal zoveel mogelijk met de trein mee te gaan.
In 1882 was het zover, nu dus bijna 138 jaar geleden, kreeg Klarenbeek zijn eerste spoorweghalte. Het was een houten bouwsel tegen de woning van de stationschef. De eerste chef van het stationnetje was Hazevoet met zijn gezin. Hij moest alles met de hand regelen: het binnenseinen van de treinen, maar ook de wissels en spoorbomen. Ook de kaartjes moest door de chef worden verkocht. Een bekend stationschef was Brummel. De chef had de hulp van enkele baanwerkers.
Er kwam een aftakking van de spoorlijn naar de fabriek van Krepel, zodat de zware cederbomen afkomstig uit Libanon tot dicht bij de fabriek konden worden gebracht. De wagons werden eerst getrokken door een paar paarden, maar later kwam er een diesellocomotiefje.
Niet alleen hout werd er met de trein vervoerd, maar ook andere goederen zoals kunstmest voor de coöperatie en kolen voor de plaatselijke kolenboeren. Het zijlijntje naar Krepel heeft lang dienst gedaan. Toen het niet meer werd gebruikt, raakte het overwoekerd en rond 1960 werden de rails verwijderd.
Het oude stationsgebouw heeft dienst gedaan tot oktober 1959. Er werd aan de overzijde een nieuw station gebouwd. Het was een van de kleinste, maar ook modernste stationnetjes van Nederland. Door bezuinigingen kon het kleine station niet langer bemand worden. De kaartjes werden toen in de trein verkocht.
Nog altijd stopt de gele dieseltrein in Klarenbeek. Kortgeleden waren er nog plannen voor inperking van de capaciteit van het station, maar dit heeft men door protesten weten te voorkomen.

Landelijke Opschoondag verplaatst naar september

REGIO – De Landelijke Opschoondag, die zou worden gehouden op zaterdag 21 maart, is verschoven naar later dit jaar. De nieuwe datum is zaterdag 19 september, gelijktijdig met de World Cleanup Day van de Plastic Soup Foundation. Behalve de datumwijziging verandert er niets. Inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs, scholen en andere organisaties worden nu in de herfst opgeroepen om samen zwerfafval op te ruimen.

De Landelijke Opschoondag is het moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen in actie te komen en hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken. “Het is een dag die verbroedert en mensen bij elkaar brengt”, aldus Helene van Zutphen, directeur van initiatiefnemer NederlandSchoon. “Omdat samenkomen voorlopig door het RIVM wordt afgeraden, hebben we besloten de Landelijke Opschoondag te verplaatsen en toepasselijk samen te laten vallen met World Cleanup Day op zaterdag 19 september, een bijzonder en belangrijk initiatief van de Plastic Soup Foundation. Wij delen immers hetzelfde doel: onze omgeving zo zwerfafvalvrij maken. Laten we dit jaar samen opgeruimd de herfst ingaan.”

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Dit jaar wordt voor de 18de keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd.

www.nederlandschoon.nl
www.supportervanschoon.nl

Foi, Foi: Mieterig

Dit keer wördt ut un ander verhaaltjen dan ule van de Platschriever gewend bint. Meestal bint ut leuke dingen die in mien umgeving of varre doarbuuten gebeurt. Af en toe lèès ik ok wel is wat dat geschikt is veur Foi, Foi. As ik zo mensen sprèèk kiek ik d’r altied van op dat zoveul lèzers dit hoekje zo graag lèèst. Ut eerste van disse krante. Ok lèzers die niet dialect kunt proaten. Want a’j ut dialect niet kunt proaten, valt ut niet mee um dit te lèzen en te begriepen. Mooi dat ze toch de moeite nemp. Dit keer dus wat anders. Dit mot ik toch effen kwiet en ik denke dat heel veul lèzers ut men mien eens bint.
Ut geet oaver ut volgende. Argenis is niet best veur un mense. A’j d’r want an kunt doen, mo’j ut niet loaten. Pas elejen ging ik d’r op de fietse op uut. Un rustige route op ezoch. Ja, ik hol mien wel aan de richtlijnen van Rutte. A’j un rustige route wilt hebben mo’j deur of langs de bossen fietsen. Maar ut was gien succes. Ik wörden d’r un bitjen mieterig (kwaad) van.
De bossen waren hier vrogger hartstikke mooi. Alles mooi op eruump. Mooie fiets- en wandelpaden an elegd. As d’r un storm was ewes, gingen de boswarkers rap an ut wark. Alles wat umme weeit was wörden op eruump. Stammen af evoerd. Takken verbrand, alles netjes. Dat mos ok heel rap zeiden ze, want de dennenscheerder, un vervelend kevertje, zol d’r in kommen en dat kon un ploage wörden veur ut bos. Toen was d’r misschien meer geld veur ut onderhoud van ut bos, maar ut slimste (argste) is dat de natuurbeheerders noe totaal andere inzichten heb ekregen. Niks opruumen, alles loaten liggen rotten. Alles loaten zoals as ut umme valt. As ut oaver un pad ligt, dan zaag ze d’r nog wel effen an. Nee, alles mot blieven zoals dat noa de storm is achter ebleven. Veel bomen kats umme eweeid, maar ok bomen scheef, die tegen un ander bint an evallen. Zo’n treurig gezichte die half um geweeide bomen. A’j dat zo ziet ku’j d’r echte mieterig van wörden. Ik nap dat niet, a’j bos heb mo’j ut onderhollen, zo is dat noe eenmoal. Zaag die bomen dan umme.
Alles loat ze in de bossen liggen. Heel veul afgeweeide takken. Maar ut is zo zunde dat al dat holt verloren geet. Iemand zei mien laats: “Wat un bende is dat toch doar in de bossen. Zunde van al dat goeie holt. As onze veurolders dat wisten, zollen ze zich umdreeien in hun graf. Wat heb ze vrogger niet motten sabbelen um holt veur de kachel uut de bossen te sleppen. Wat un verkwisting is dat noe toch. Dat kan toch heel anders.”
Doar bint ik ut helemoal mee eens. Maar de natuurluu heb un andere mening. Ze zek dat old hold lèvend holt is. D’r zit un bult kevertjes en larfjes in. Die vrèèt ut holt helemoal op. Deurumme wordt ut bos steeds meer un karkhof en geet de schoonheid kats verloren. Zol ut nog veranderen?

Goed goan,
Martien, de Platschriver uut Loenen

Beoordeel oe medemense zoas hee is en niet zoas a’j um ziet

Provinciale Staten vergaderen digitaal

REGIO – Op woensdag 22 april is de Statenvergadering in Gelderland digitaal, zowel voor Statenleden als voor inwoners die de vergadering willen volgen. Provinciale Staten pakt zo het democratisch proces weer op en doet dit voor het eerst in de geschiedenis volledig digitaal.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de spoedwet digitale besluitvorming voor decentrale overheden. Met deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden tijdelijk via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen. De wet geldt tot 1 september dit jaar met de mogelijkheid om te verlengen.
Op grond van de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ kan de provincie zelf besluiten hoe invulling te geven aan digitale besluitvorming. Er gelden vier voorwaarden. Ieder lid moet gegarandeerd beschikken over de technische mogelijkheden om toegang te hebben tot de beraadslaging en stemming. Identificatie van Statenleden moet mogelijk zijn, door de voorzitter, maar ook door de leden onderling en door het publiek. Er is sprake van een live videoverbinding, alleen audio of stemmen per app is niet voldoende. De voorzitter moet in staat zijn de orde te handhaven, bijvoorbeeld door deelnemers het woord te ontnemen of door een volgorde van stemming te bepalen.
De vergaderingen van Provinciale Staten zijn live te volgen via www.gelderland.nl/statenlive.

Zomer in Gelderland: anders dan anders

ARNHEM – Het televisieprogramma Zomer in Gelderland gaat dit jaar niet door op de gebruikelijke manier. Omroep Gelderland denkt na over een manier om toch een zomerprogramma op locatie te kunnen maken, maar dan wel zonder publiek.

Hoewel Zomer in Gelderland pas in augustus gehouden wordt, heeft Omroep Gelderland nu al deze beslissing genomen. “In verband met het coronavirus raden virologen evenementen met publiek ook in de komende maanden sterk af. Bovendien kunnen we nu van de deelnemende plaatsen ook niet verwachten dat ze in grote gezelschappen van start gaan met de voorbereidingen.”

Er komt dus geen programma met veel publiek, maar er komt wel degelijk een vrolijk zomerprogramma met presentatrice Angelique Krüger, meldt de regionale omroep. “We zijn nu aan het nadenken over wat we dan wel gaan doen en hoe we dat doen. Maar één ding is zeker, we gaan in augustus vier weken de provincie in en we willen nog steeds de bijzondere plekken en bijzondere mensen in de verschillende plaatsen laten zien. Jammer dat dat niet op een plein kan met al die mensen erbij, maar dan slaan we dat maar voor een keer over. Wij willen geen extra risico’s nemen voor de mensen in de dorpen. Gezondheid gaat voor alles”, aldus de Achterhoekse presentatrice.

Zomer in Gelderland is een project waarmee Omroep Gelderland al tien jaar de provincie intrekt, met onder andere een live televisieprogramma met dagelijks (ongeveer) 1000 mensen aan publiek erbij. In het programma krijgen Gelderse plaatsen de kans om met veel mensen opdrachten te vervullen en daarmee geld te verdienen voor een goed doel. De dorpen en buurtschappen die hun deelname voor dit jaar al hadden toegezegd, zijn allemaal op de hoogte gebracht en hebben bij een eventuele editie in 2021 de eerste keus om deel te nemen.

Droogte centraal in De Wijerd

REGIO – Er is na de droge zomer van vorig jaar nog steeds niet genoeg water gevallen op de Veluwe. En dat na de kletsnatte februarimaand. De Bekenstichting vindt deze situatie zo zorgelijk, dat de redactie van huisblad De Wijerd in een reeks publicaties aandacht zal besteden aan deze problematiek. Hoofdredacteur Slijkhuis: “Dagelijks zijn er artikelen in de krant te lezen over de mondiale klimaatverandering en de nationale stikstofproblematiek. Veel jongeren in onze samenleving maken zich zorgen over hun toekomst. Veel ouderen maken zich ook zorgen, maar dan vooral over wat dat allemaal wel niet gaat kosten. Het milieu is weer in! De redactie wil hier op inspelen door dit jaar een artikelenreeks te brengen onder de noemer “Waar is het Veluws water gebleven?”
In het nieuwe nummer van De Wijerd, dat deze maand is verschenen, is een eerste artikel van de hoofdredacteur verschenen onder de kop ‘Milieubederf in een historisch perspectief’, waarin Slijkhuis een somber beeld schetst inclusief kurkdroge beekbodems waar het gras welig tiert. Verder staan in het nieuwe nummer van De Wijerd artikelen over een zijtak van de Smallertse Beek, de onbekende Suijthoffmolen, de voormalige Griftsemolen in Vaassen en een gesprek met Joop Koetsier in Elburg: een gepassioneerd man die namens de Bekenstichting een bijzonder bekenstelsel in de smiezen houdt.
Het kwartaalblad is te bestellen via info@sprengenbeken.nl.

www.bekenstchting.nl

Rijnstate: stel bij niet-coronaklachten contact met arts niet uit

REGIO – Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem roept patiënten met andere dan coronaklachten op vooral wèl medische hulp te zoeken als dat nodig is. Dat de coronacrisis veel vraagt van zorgverleners, mag er niet toe leiden dat andere mensen noodzakelijke zorg niet krijgen.

Er komen duidelijk minder patiënten naar de Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp, meldt Rijnstate. De indruk bestaat dat patiënten een bezoek aan de huisarts, de verloskundige, de huisartsenpost of de spoedeisende hulp uitstellen tot zij meer klachten krijgen. De grote aandacht voor het coronavirus en het advies van de overheid om zo veel mogelijk thuis te blijven speelt hierbij mogelijk een rol.
“Maar onze zorg gaat ook door voor patiënten waarbij een behandeling of operatie noodzakelijk is. Denk hierbij aan patiënten met kanker die een bestraling, chemotherapie of operatie nodig hebben. Maar ook aan zwangere vrouwen die klachten krijgen, mensen die een hartoperatie nodig hebben, psychiatrische behandelingen of andere behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden”, aldus Rijnstate. “Wij willen u dringend vragen om met serieuze klachten wel contact op te nemen met uw huisarts of het ziekenhuis. Het is niet goed om te lang door te lopen of thuis te blijven met ernstige klachten. In het ziekenhuis worden mensen met (verdenking op) corona strikt gescheiden opgevangen en worden spreekuren op een veilige manier georganiseerd. U kunt dus veilig naar het ziekenhuis komen.”

Ook huisartsen merken dat mensen met klachten minder snel bij een huisartsenpost of huisartsenpraktijk komen. Patrick Poels (huisarts en bestuurslid Onze Huisartsen): “We verbazen ons er wel over dat er veel minder gebeld wordt naar de praktijken voor allerlei soorten klachten. Huisartsen hebben natuurlijk hun werkwijze de laatste twee weken aangepast voor de veiligheid van hun patiënten en hun medewerkers. Zo veel mogelijk consulten doen ze telefonisch of via beeldbellen. Indien dat niet mogelijk is, plannen ze wel een gewoon consult of visite in. Luchtweg gerelateerde klachten worden nu in huisartsengroepen geclusterd op een locatie. Praktijken zijn overdag regulier telefonisch bereikbaar. Ook in de avond-, nacht- en weekendzorg is de huisarts nog steeds bereikbaar via de Huisartsenpost.”

Desiree Creemers, medisch directeur bij Rijnstate: “Met klem vragen wij patiënten die al bij ons in behandeling zijn om bij klachten wel contact op te nemen met het ziekenhuis. Zij kunnen altijd bij ons terecht. Ook als patiënten in geval van medische noodzaak worden verwezen door de huisarts kunnen zij bij ons terecht. Ondanks het coronavirus heeft Rijnstate voldoende capaciteit om patiënten dag en nacht goede zorg te bieden. Daarbij staat veiligheid voorop. We nemen dan ook extra maatregelen in het ziekenhuis tegen het coronavirus.”

Bibliotheken bieden gratis Thuisbieb-app

REGIO – De bibliotheken bieden iedereen de mogelijkheid om de ThuisBieb-app te gebruiken. Hierin zijn honderd titels gratis te lezen. Lidmaatschap van de bibliotheek is niet nodig.

In de ThuisBieb-app staan honderd e-books die tot 10 mei gratis online beschikbaar zijn, ook voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek. Een cadeautje voor lezers nu de fysieke bibliotheken gesloten zijn. Er wordt een brede selectie aangeboden, van spanning tot chicklit en van literatuur tot informatief. Tot de selectie aangeboden boeken behoren populaire titels als Rinkeldekink van Martine Bijl en de nieuwste editie van het voetbalmagazine Hard Gras. Daarnaast vind je er ook titels als Post voor Rus Ordelman van Bette Adriaanse, De mentor van Tessa Kollen en Mindgym work-outs van Wouter de Jong. Jongere lezers vinden in de app, naast bekende titels zoals Stuntvlogger Sam van Jelmer Jepsen, ook bijzondere boeken als Toverhanden van Chris Winsemius en Alaska van Anna Woltz.

Binnenvaartschip ligt urenlang vast in de IJssel

RHEDEN – Het scheepverkeer op de IJssel was woensdag 15 april lange tijd gestremd doordat ter hoogte van De Steeg een binnenvaartschip dwars op de stroom was komen te liggen. Het schip was geladen met zout en voer van Zutphen richting Hengelo. Rond 15.30 uur raakte het in de problemen. Sleepboten hebben geprobeerd het schip vlot te trekken, maar dat lukte pas later op de avond, nadat een deel van de lading was gelost door een kraanschip.

Foto: Melvin/Persbureau Heitink