Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Het heeft Zijne Majesteit Behaagd – lintjesregen 2020

Net als alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt, ziet ook de jaarlijkse lintjesregen er anders uit dan anders. Normaal gesproken worden mensen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving overvallen door de burgemeester van hun gemeente, die hen dan in het zonnetje zet en een lintje opspeldt.
Dit jaar is besloten dat de burgemeesters telefonisch contact opnemen met te decoreren inwoners om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde.
De daadwerkelijke uitreiking van de versierselen, het opspelden van het lintje, kon vrijdag 24 april dus niet plaatsvinden. Daarom wordt er landelijk gezocht naar één moment waarop dag alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is ook afhankelijk van het verloop van het coronavirus

Gemeente Apeldoorn

De heer H.J. Bos
De heer Bos (80) uit Beekbergen spant zich al heel veel jaren in voor het dorp Beekbergen en voor het kerkelijke en verenigingsleven daar. Onder meer als voorzitter van de Stichting 4 en 5 mei Beekbergen. Hij is ook al dertig jaar voorzitter van Ponyclub De Bosruiters. Ook de Nederlandse Hervormde Kerk in Beekbergen heeft veel aan hem te danken. De heer Bos is er ouderling en lid en adviseur van de Kerkenraad. Verder heeft hij vele jaren de rol van Sinterklaas gespeeld in Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen.

De heer M.G. Buitenhuis
De heer Buitenhuis (70) uit Klarenbeek is gedurende een lange periode leider, grensrechter en consul geweest bij sportvereniging Pacelli en na de fusie bij Sportclub Klarenbeek. Hij is al gedurende ruim vijftien jaar als koster actief bij kerkelijke vieringen binnen de gemeenschap in Klarenbeek. Verder is de heer Buitenhuis vanaf de ingebruikname 2006 beheerder van de begraafplaats Het Heidepark in Klarenbeek. Hij is ook beheerder van Stichting Het Boshuis.

De heer W.J. Dikker Hupkes
De heer Dikker Hupkes (66) uit Loenen heeft zich in de afgelopen decennia op veel manieren ingezet voor de gemeenschap van Loenen en omgeving. Hij is altijd zeer betrokken bij het bedrijfsleven, onder meer als bestuurslid van Industriekern Eerbeek-Loenen. Verder is het mede aan hem te danken dat Loenen een voortrekkersrol heeft op het gebied van verduurzaming. De heer Dikker Hupkes is zeer betrokken bij mensen met een beperking. Hij is onder meer voorzitter van de Stichting Vrienden van Groot Schuylenburg die zorgt voor extra’s die het leven van de cliënten wat leuker en zinvoller maken.

De heer M.M. Slief
De heer Slief (47) uit Loenen zet zich al jaren in voor de Loenense jeugd. Hij zat in het bestuur van jongerenvereniging Spritshz. Momenteel in het bestuur van dorpscentrum De Brink en is hierbij contactpersoon voor Spritshz. De relatie tussen beide besturen is lange tijd niet goed geweest. Dankzij de heer Slief staan de twee verenigingen weer naast elkaar in plaats van tegenover elkaar. De heer Slief organiseert diverse evenementen voor het hele dorp. Hij is een persoon die klaar staat voor anderen en vaak een stapje extra doet.

Mevrouw W.E. Solleveld-van Bruggen
Mevrouw Solleveld-van Bruggen (54) uit Hoenderloo zet zich al jarenlang in voor het dorp Hoenderloo als actieve vrijwilliger bij diverse verenigingen en instellingen. Ze is onder andere voorzitter van korengroep Eensgezind en het Dorpshuus. Ze is ook vrijwilliger bij Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Mede door haar inzet, passie en doorzettingsvermogen is Hoenderloo een actief en levendig dorp.

De heer A.M.G. Tijhof
De heer Tijhof (75) uit Beekbergen is zeer betrokken bij het reilen en zeilen in Beekbergen en de dorpen eromheen. Hij is bijna veertig jaar penningmeester geweest van stichting Eredag, die oudere inwoners van Beekbergen, Lieren, Oosterhuizen en de Hooilanden elk jaar een dagje uit aanbiedt. Hij is ook vrijwilliger bij de Stamtafel en de biljartochtend in dorpshuis De Hoge Weye in Beekbergen en chauffeur van de buurtbus. Verder is hij penningmeester van het Oosterhuuzens Dialectkoor, dat het behoud van de streektaal op de Oost-Veluwe promoot.

Gemeente Brummen

Ria Jager
Ria Jager -Zeijseink uit Brummen was van 1983 tot 1993 vrijwilliger bij de Oecumenische School. Ze ondersteunde leerkrachten, bijvoorbeeld bij het voorlezen, het schoolkamp en de Sinterklaas- en kerstviering. Daarnaast maakte zij deel uit van de redactie van de schoolkrant .
Vanaf 1983 is zij al vrijwilliger voor de Kerken- en Wintermark in Brummen. Ze zet zich in voor de financiering en de verbouwing en verzorgt het onderhoud van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Vanaf 1993 is mevrouw Jager bestuurslid en vrijwilliger bij de Stichting Floralia. Ze organiseert de bloemenstentoonstelling en verzorgt workshops.
Sinds 2000 is Ria Jager penningmeester van de Evenementen Commissie Brummen. Zo is ze betrokken bij het uitvoeren en opzetten van de Pinkstermarkt, het eieren zoeken in park ’t Goor, de Avondvierdaagse en de fietstocht.
Sinds 2005 is ze vrijwilliger bij Tolzicht. Ze maakt onder andere bloemstukken voor de aankleding van het gebouw en verzorgt activiteiten, zoals de bingo en inloopmiddag.
Sinds 2013 ondersteunt mevrouw Jager een Poos gezin. Ze verzorgde tijdelijke opvang en zette zich in voor het vinden van woonruimte, zocht een school voor de kinderen en ondersteunt de gezondheidsproblematiek van de moeder. Ook vangt ze de kinderen op in vakanties.

Ans Elshof
Ans Elshof – Schoot Uiterkamp uit Brummen is sinds 1996 vrijwilliger en bestuurslid van de Brummense Vrijwillige Brandweer. Ze fungeert als lid van de evenementencommissie, coördineert maandelijks een avond voor oud-leden en bezoekt de zieke leden.
Sinds 2006 is zij bestuurslid van de Stichting Sint Andreas Brummen. Mevrouw Elshof is coördinator voor het ophalen van goederen voor de jaarlijkse rommelmarkt en koopt de prijzen in voor het rad van avontuur en de verloting. Daarnaast sorteert zij de goederen en verpakt zij deze. Ook organiseert ze de jaarlijkse barbecue.
Vanaf 2010 is mevrouw Elshof vrijwilliger bij De Zonnebloem, Brummen Leuvenheim, waar ze als verzorgende helpt bij verschillende activiteiten en zorgvakanties. Vanaf 2014 is ze bovendien mantelzorger en ondersteunen voor haar schoonmoeder. Ze verzorgt de administratie, doet de wekelijkse boodschappen en houdt haar dagelijks gezelschap.

Mia van der Westen
Mia van der Westen-van den Ende uit Brummen. Was van 1975 tot 1982 secretaris van Ponyclub de IJsselruiters in Brummen. Ze organiseerde mede de spring- en dressuurwedstrijden voor de pony’s en de Gelderse Kampioenschappen.
Van 1984 tot 1999 was Van der Westen vrijwilliger bij het Vormings Centrum Eerbeek, waar zij destijds werkte als administratief medewerker. In haar vrije tijd organiseerde zij mede de vormende activiteiten voor volwassenen, zoals taal-, computer-, schilder-, EHBO- en reanimatie-, kook- en tuincursussen.
Tussen 1985 en 2012 was ze vrijwilliger bij de Culturele Stichting Brummen, waar ze meewerkte aan de organisatie van drie jaarlijkse evenementen, zoals een literaire avond, een dictee en jeugdmiddag. Ook was ze medeverantwoordelijk voor de administratie en de coördinatie van de projecten.
In 2005 richtte mevrouw Van der Westen de lees- en boekenclub op in Brummen, waarvan ze nog steeds de bijeenkomsten begeleidt.
In 2011 en 2012 was ze initiator en organisator van het muzikale project Carmina Burana. De twee concerten werden uitgevoerd door een projectkoor, kinderkoor en een orkest, honderd deelnemers in totaal.
Tussen 2013 en 2017 was mevrouw Van der Westen organisator van diverse culturele evenementen in de Andreaskerk te Brummen, zoals een balletvoorstelling, concerten en een modeshow. Ze zette zich daarmee in voor het behoud van de kerk als lokaal cultuurhuis, tot deze uiteindelijk werd verkocht.
Van 2014 tot 2019 was ze organisator van het Project Jeugd en Cultuur te Brummen. Betrokkene organiseerde de toneelvoorstellingen voor en door kinderen ter inspiratie en verbinding op het gebied van cultuur en muziek.
In 2019 en 2020 was mevrouw van der Westen initiator en organisator van het Projectkoor The Armed Man t.g.v. 75 jaar vrijheid. Ze fungeert als coördinator, onderhoudt het contact met alle betrokkenen en organiseert tevens de concerten en de oorlogsmaaltijd voor de schoolkinderen.

Marius Heutink
Marius Heutink uit Leuvenheim is al sinds 1992 vrijwilliger bij Volleybalvereniging WSV. Hij is hier scheidsrechter en werkt mee aan het ophalen van oud papier. Daarnaast zet hij zich in voor de materialen.
Van 1998tot- 2018 was meneer Heutink bestuurslid van de Stichting Kerkenmarkt. Hij organiseert de jaarlijkse kerkenmarkt en zet zich daarbij in voor het geluid en de logistiek. Hij haalt spullen op bij mensen thuis en scheidt afval bij de afvalverwerking.
Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij Uitspanning Vroolijke Frans te Oeken. Hier zet hij zich in voor het tuinonderhoud, sloopwerkzaamheden, het schilderen en verbouwingsklussen.
Vanaf 2013 is meneer Heutink vrijwilliger bij de Stichting Gelderveste. Hij helpt bij de school met het tuinonderhoud en het restaureren van materiaal. Daarnaast verzorgt hij het podium voor de musical.
Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Brummen, waar hij fungeert als hulpkoster en hulpdiaken. Daarnaast zet hij zich in om de zalen in gereedheid te brengen. Voorts verricht hij onderhoudswerkzaamheden.

Antoon Menkveld
Antoon Menkveld uit Hall was van 1975 tot 1985 penningmeester van de Stichting De Krooshof te Zijderveld. De stichting beheert een dorpshuis. Van 1978 tot 1984 was hij secretaris, penningmeester van en vrijwilliger bij de Nederlands Hervormde Gemeente te Austerlitz. Hij fungeerde als ouderling-kerkvoogd.
Vanaf 1995 is meneer Menkveld secretaris van de Stichting Gemeenschapsbelang Hall. De stichting beheert een dorpshuis. Vanaf 1996 is meneer actief bij het CDA, afdeling Brummen. Tot 2008 als bestuurslid en sindsdien als secretaris. Hij was bovendien fractieondersteuner en fungeert als contactpersoon voor landbouworganisaties.
Sinds 1999 is meneer Menkveld vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente te Hall en Voorstonden. Hij fungeert als ouderling-kerkrentmeester, koster, kerkbladbezorger en als lid van de activiteitencommissie. Voorts was of is hij afgevaardigde naar regionale en lokale synodes en classes. Daarnaast verricht hij onderhoudswerkzaamheden en bereidt hij de zang- en gemeenteavonden voor.
Daarnaast is meneer Menkveld sinds 1995 mantelzorger voor zijn chronisch zieke echtgenote.

Klaas Wensink
Klaas Wensink uit Hall was van 1963 tot 1978 vrijwilliger bij en voorzitter van het Jong Gelre afdeling Eerbeek-Hall-Loenen, waar hij vele activiteiten organiseerde.
Van 1977 tot 1982 was hij voorzitter van LTO Noord, voorheen de Gelderse Maatschappij van Landbouw afd. Eerbeek-Hall. Van 1980 tot 2012 was hij voorzitter van de Studieclub Veehouderij in Klarenbeek.
Tussen 1986 en 1994 was meneer Wensink vrijwilliger bij de protestantse gemeente Hall en Voorstonden, waar hij onder andere jeugdouderling was en de vlag uithangt bij vieringen.
Sinds 1993 is hij vrijwilliger bij en vicevoorzitter van de Dorpsraad Eerbeek-Hall.

Freek Toevank
Freek Toevank uit Eerbeek is sinds 1996 penningmeester en vrijwilliger bij de werkgroep Culturele Vorming Basisonderwijs te Brummen. Hij realiseerde mede het convenant Cultuur & Onderwijs Brummense Basisscholen, waarin onder andere een minimum aantal uren cultuuronderwijs werd afgesproken. Daarnaast vroeg hij de subsidies aan en gaf hij mede vorm aan de cultuurlessen.
Van 2007 tot 2019 was meneer Toevank penningmeester, secretaris van en vrijwilliger bij de Stichting Cultuur en Sport Brummense Basisscholen. Hij vroeg de subsidies aan en onderhield het contact met de scholen, sportverenigingen en culturele organisaties. Daarnaast droeg hij bij aan de organisatie van sportdagen en wierf hij fondsen. Door de totstandkoming van de Brummense sportkoepel en de aanstelling van een cultuurfunctionaris is de stichting opgeheven.
Tussen 2011 en 2019 was Toevank medeoprichter, penningmeester van en vrijwilliger bij de Stichting Kinderen in Eerbeek Maken Muziek. De stichting faciliteert professioneel muziekonderwijs op basisscholen. Hij onderhield de contacten met de scholen, organiseerde bijeenkomsten voor leerkrachten en fungeerde als onderwijskundig adviseur.
Sinds 2012 is Freek Toevank vrijwilliger bij het 4 en 5 mei comité Eerbeek. Hij verzorgt het draaiboek en realiseerde een gedenkteken ter ere van een neergestorte Britse bommenwerper. Daarnaast initieerde en beheert hij een website voor kinderen en realiseerde hij een systeem van QR-codes bij oorlogsmonumenten. De codes zijn gelinkt aan contextuele verhalen over het oorlogsverleden. Daarnaast was meneer Toevank secretaris van het Eerbeeks directeurencollectief.

Willem van der Vliet
Willem van der Vliet uit Eerbeek was van 1975 tot 2002 eerste trompettist en solotrompettist bij het Radio Filharmonisch Orkest en van 1978 tot 2002 docent Trompet Klassiek bij het Conservatorium Utrecht en het Conservatorium Amsterdam. Van 1980 tot 2006 was hij klassiek trompettist bij De Amsterdamse Bachsolisten, het Combatimentconsort, het Amsterdams Kamerorkest, het Nederlands Kamerorkest en het Nederlands Blazersensemble.
Als trompetdocent ontwikkelde hij een revolutionaire visie op het musiceren in het algemeen. Zo combineerde hij een speciale ademtechniek uit het soefisme en articulatie met het musiceren, waardoor de stress bij de muzikant vermindert tot verdwijnt.
Tegenwoordig begeleidt meneer Van der Vliet nationale en internationale musici op persoonlijke titel, waarvoor hij een financiële bijdrage vraagt naar draagkracht. Tevens geeft hij regelmatig masterclasses in zowel binnen- als buitenland.
Van 1988 tot 2000 was meneer Van der Vliet bovendien leider van het Soeficentrum te Utrecht-Bilthoven en vanaf 2000 in Deventer. Onder zijn leiding groeide het aantal leden. Hij geeft les, begeleidt de volgelingen binnen het universele soefisme en leert ademhalingstechnieken aan. Daarnaast speelt hij trompet tijdens de diensten.

Gemeente Doesburg

Mevrouw A.F.E. de Meij-Gaspersz
Mevrouw De Meij-Gaspersz zet zich al dertig jaar op onopvallende, bescheiden wijze in als vrijwilligster voor de Doesburgse samenleving. Zij kreeg haar onderscheiding onder andere voor haar bijzondere rol in de integratie en begeleiding van mensen in de Molukse gemeenschap in Doesburg. Ook is zij de stille kracht in de zorg voor de Molukse ouderen. Daarnaast is ze al jaren vrijwilligster en bestuurslid bij het Nederlandse Rode Kruis Doesburg. Ook is lid van de Sinterklaasgroep Doesburg.

Mevrouw E. Pastoor-Schrader
Mevrouw Pastoor-Schrader zet zich al ruim 44 jaar in als vrijwilligster voor de Doesburgse samenleving. Zij kreeg haar onderscheiding onder andere voor haar rol bij personeelsvereniging De Posthoorn. Ook was zij actief lid van De Zonnebloem afdeling Doesburg en zette zij zich in voor de ANBO afdeling Doesburg, later overgegaan in Seniorenvereniging Doesburg.

De heer G. Albers
Meneer G. Albers zet zich al ruim 47 jaar in als vrijwilliger voor de Doesburgse samenleving. Hij kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn werk voor korfbalvereniging KV Rivalen. Ook was hij meer dan 10 jaar actief voor CDA Doesburg. Eerst als bestuurslid en later als fractievoorzitter. Ook is hij bestuurslid van de stichting Doesburgs Carillon en hij zorgt voor het Scholenproject van deze stichting.

De heer A.H.M. Van den Brink
De heer Van den Brink zet zich al bijna 30 jaar in als vrijwilliger voor de Doesburgse samenleving. Hij kreeg zijn onderscheiding onder andere, omdat hij initiatiefnemer was van de Culturele Route, wat uitgroeide tot de Culturele Zondag Doesburg. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van de Rotaryclub Doesburg en is Erelid van de Rotarians Rotary Doesburg.
Hij was bestuurslid, waarvan vijf jaar als vicevoorzitter, van stichting Doesburgs Goed en hij was bestuurslid van stichting Doesburgs Carillon. Tot slot was hij medeoprichter en bijna 20 jaar voorzitter van bridgeclub Doesburg.

De heer J.P. Teunissen
De heer Teunissen zet zich al 53 jaar in als vrijwilliger zowel binnen als buiten Doesburg. Hij kreeg zijn onderscheiding onder andere voor zijn werk als dirigent bij het Velps kinderkoor, het Regio Mannenkoor Doesburg en het Shantikoor the Ruumsingers. Ook was hij actief bij Rotaryclub Doesburg en Job Rotary. Hij was initiatiefnemer en voorzitter van de midzomerconcerten van Stichting Doesburgs Carillon. Ook is meneer Teunissen actief bestuurslid van Watersportvereniging Giesbeek. Voor deze vereniging maakte hij met anderen de gehandicaptenlift en loopbrug mogelijk. Ook is hij zeilinstructeur van Sailability, een zeiltocht voor mensen met een beperking.

Gemeente Rheden

Raymond Aleven: Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Raymond Aleven uit Dieren is van 1 februari 2000 tot heden in dienst van de vrijwillige brandweer, post Dieren in de functie van bevelvoerder. De heer Aleven zet zich, naast zijn hoofdberoep, actief in bij verschillende activiteiten die mede door de brandweer in een hechte gemeenschap als Dieren worden georganiseerd. Dit betekent voor hem, net zoals voor veel andere brandweermensen, een aanslag op de schaarse vrije tijd. Door de regionalisering, de toename van het aantal taken en de kwaliteitseisen, zoals verplichte opleidingen, oefeningen en maatregelen in het kader van de Arbo, is de werkdruk bij zowel de beroepsbrandweer als bij de vrijwillige brandweer bijzonder hoog.

Gerrie Lubbers
Gerrie Lubbers-Vreeman uit Dieren zet zich al vanaf 1989 in voor de Dierense Oranjestichting. Deze stichting verzorgt rond Koningsdag allerlei activiteiten, zoals het Oranjeconcert in Theothorne, de vijfdaagse kermis, feestavonden, bezoek aan verzorgingstehuizen en eens per vijf jaar een activiteit met 5 mei. De stichting ligt mevrouw Lubbers dicht aan het hart en zij vindt het belangrijk dat er in Dieren dit soort activiteiten plaatsvinden. Ook is zij al vanaf 1989 bestuurslid en penningmeester van de stichting.
Mevrouw Lubbers-Vreeman voelt zich erg betrokken bij mensen met een beperking. Een inwoner van Dieren met een verstandelijke beperking komt al ruim 25 jaar elke donderdagavond bij haar op bezoek. Ook neemt zij hem regelmatig mee naar activiteiten. Op feestdagen wordt hij uitgenodigd en is hij deel van de familie.

Jannetje Vreugdenhil
Mevrouw Jannetje Vreugdenhil-Cats uit Dieren verrichtte vanaf de jaren ’70 tot en met heden diverse functies en werkzaamheden voor de Protestantse Gemeente Dieren: van lid van de commissie Vorming en Toerusting tot het verzorgen van koffie, thee en lunches bij rouwdiensten in de Ontmoetingskerk. Vanaf 1985 tot heden bemenst zij de handtekeningentafel van Amnesty International en maakt zij post klaar voor verzending.
Ook voor de sportvereniging Gelregym verrichte mevrouw Vreugdenhil in de periode van 1979 tot 2018 vrijwilligerswerk. Van 1979 tot 1991 verzorgde zij mede de organisatie van de Avondvierdaagse als hoofd organisatie, hoofd startbureau en contactpersoon voor de landelijke wandelsportbond. Vanaf medio 2007 tot 2018 zette mevrouw Vreugdenhil zich ook nog onafgebroken wekelijks in bij het verdelen van voedselpakketten op het uitgiftepunt in Dieren. Zij heeft altijd een hartelijk woord voor alle klanten en laat nooit verstek gaan.

Gerritje Dorland
Mevrouw Gerritje Dorland-Aartsen uit Velp is al 60 jaar actief lid van de Velpsche Accordeon Vereniging, waarvan 32 jaar als secretaris. Zij verricht veel hand- en spandiensten voor de vereniging, haalt een groot deel van het donateursgeld op en het is nooit teveel voor haar om iets extra’s te doen. Daarnaast werkt zij ruim 16 jaar in het verzorgingstehuis Oosterwolde in Velp; brengt daar koffie en thee rond en maakt een gezellig praatje of biedt een luisterend oor. Ze helpt ook af en toe bij grote activiteiten in het huis, zoals een kerstmarkt of een optreden. Sinds 2005 is mevrouw Dorland-Aartsen mantelzorger voor een oudere buurvrouw. Ze gaat mee naar afspraken in het ziekenhuis en zorgt voor de boodschappen bij ziekte.

Kitty Vollenberg
Mevrouw Kitty Vollenberg-De Ruijter uit Velp heeft zich in 1983 aangemeld als pleegouder bij de toenmalige organisatie Jeugd Onder Dak, de pleeggezincentrale. Naast de zorg voor hun eigen zoon en dochter, kon er meer zorg bij. Als snel groeiden zij door naar een pleeggezin met veel expertise en mogelijkheden voor het opvoeden van pleegpubers met een problematische achtergrond. Mevrouw Vollenberg was de drijvende kracht in dit grote pleeggezin, met altijd de wetenschap dat haar (inmiddels overleden) echtgenoot haar volledig steunde.
Van 1985 tot 1998 leverde zij op vrijwillige basis een bijdrage aan scholings- en ontmoetingsavonden voor pleegouders. Vanaf 1999 heeft zij meegewerkt aan het STAP-programma, een landelijk programma voor aspirant pleegouders. Mevrouw Vollenberg bleef altijd beschikbaar voor pleegkinderen, die op hun weg naar volwassenheid regelmatig haar steun nog nodig hadden.

Bart van Meer (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau)
De heer Bart Van Meer uit Velp is naast advocaat-vennoot een graag geziene persoonlijkheid in Arnhem en de regio. Ondanks zijn drukke praktijk bruist hij van de energie, zit boordevol kennis en zet zich al vele jaren ten volle in voor tal van maatschappelijke instellingen, zaken en kwesties, veelal zonder honorering of winstoogmerk. Zo neemt hij initiatieven voor de jaarlijkse herdenkingsceremonie Bridge to Liberation en trekt hij financiële middelen hier voor aan. Ook is onder zijn bewind Ondernemers Kontakt Arnhem verder uitgegroeid tot een ondernemersvereniging die er werkelijk toe doet en op de meest uiteenlopende gebieden een serieuze, gewaardeerde gesprekspartner geworden voor diverse ondernemingen in de regio.
De heer Van Meer is altijd op zoek naar verbinding. Dat blijkt onder meer uit de nauwe contacten die Ondernemers Kontakt Arnhem tegenwoordig onderhoudt met de regio-gemeenten en toonaangevende onderwijsinstellingen zoals de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Artez Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Van Hall Larenstein en het Rijn IJssel.

Oorlogsdagboeken medische hulpdienst samengevat in boek Postje Klarendal

REGIO – Tijdens de Slag om Arnhem in 1944 trekt een stroom geëvacueerde Arnhemmers naar Velp. Dertien leden van de medische hulppost uit de wijk Klarendal begeleiden de ouderen en zieken. De dagboeken die drie van hen bijhielden werden door Hans Feijten bewerkt en gepubliceerd onder de titel Postje Klarendal.

In het boek Postje Klarendal worden de dertien leden van de medische hulppost Klarendal gevolgd van Arnhem naar Velp, waar ze een groep bejaarden in een school onderbrengen, zelf onderdak krijgen in de toenmalige villa Den Heuvel (tegenover de watermolen) en een kerkdienst van dominee Spruijt bezoeken. Wanneer Velp te vol raakt, gaan ze met andere evacués weer op pad. Via Eerbeek komen ze terecht in het voormalige Joodse concentratiekamp ’t Schut tussen Ede en Veenendaal. Hier blijft de groep medische hulp verlenen aan evacués en aan de plaatselijke bevolking. Aanvankelijk gaan de leden van Postje Klarendal, zoals ze zich noemen, een paar maal terug naar Velp om met geïmproviseerd vervoer groepen bejaarden op te halen, waarbij ze soms onder zwaar mitrailleurvuur de karren uit de modder moeten trekken. Twee mannen van het postje worden opgepakt om voor de Duitsers dwangarbeid te verrichten, maar weten na zes weken te ontsnappen, evenals enkele medegevangenen en zelfs bewakers die de bui van de capitulatie al zien hangen.

De dagboeken beschrijven op ontroerende wijze de dagelijkse zoektocht naar eten, de gevechtshandelingen en overkomende V1’s die soms vlakbij neerstorten, de bevrijding van Ede terwijl er om Veenendaal nog gevochten wordt, de ruwe behandeling van collaborateurs. En ondertussen bloeien op de hulppost twee liefdesrelaties.
Na de bevrijding verblijft dagboekschrijver Thijs Starink nogmaals in Velp in een kapotgeschoten villa aan de Vijverlaan, waar de regen ’s nachts door het raam komt. Eindelijk krijgt hij toestemming om terug te keren naar het verwoeste en geplunderde Arnhem.

De dagboekschrijvers waren gewone mensen, maar wat zij hebben gedaan en meegemaakt, grenst soms aan het ongelofelijke. Samensteller Hans Feijten liet hun teksten, met schrijffouten en al, zoveel mogelijk intact. Hierbij groepeerde hij de dagboeknotities per datum, zodat gebeurtenissen door verschillende ogen worden getoond. Het resultaat is een aangrijpend verslag van die laatste oorlogswinter, aangevuld met naoorlogse brieven en interviews en rijk geïllustreerd met foto’s, tekeningen van Thijs Starink en tekeningen die de Joodse Werner Löwenhardt in 1942 maakte van kamp ’t Schut, toen hij daar geïnterneerd was alvorens naar Westerbork vervoerd te worden.

Uitgeverij Gelderland publiceerde het boek onder de titel Postje Klarendal, een Arnhemse medische post in oorlogstijd. Het boek telt 240 pagina’s en kost 25 euro. Het is te bestellen bij de boekhandel of via de webshop van Uitgeverij Gelderland.

Foto: De leden van Postje Klarendal, Veenendaal, 24 oktober 1944

Rick Evers: Vogelvrij

Het ‘voordeel’ van thuiswerken is dat we nu het gedrag van vogels kunnen analyseren. Ik weet het, het is iets kleins, maar we moeten positief blijven en proberen lichtpuntjes te zien, al is het in kleine dingen. Vogels dus. Lieve, kleine, schattige vogeltjes. Maar ook smerige rotvogels. Kom ik op terug.

Zo heb ik wekenlang thuis gewerkt met een vogelnestje in mijn nek. En dan bedoel ik niet dat mijn haar in mijn nek inmiddels zo lang is dat zich een vogelnestje heeft gevormd. Ik bedoel het letterlijk. Als ik mijn bureaustoel omdraaide, keek ik recht in de ogen van een vrouwtjesmerel. Ze zat, toevallig of bewust, op ongeveer anderhalve meter afstand. Als haar man thuiskwam met verse regenwormen schoven er kleine vogelbekjes onder haar tevoorschijn. Ze zijn inmiddels uitgevlogen. Jammer.

Vervelende vogels heb je ook. Zo vinden een aantal duiven in onze tuin het grappig om steeds precies op de tuintafel te poepen. Op zich geen ramp, want met een vaatdoekje is het zo schoon te maken, maar na dag zesendertig begin je je af te vragen: kan die dagelijkse duivenpoep niet ergens anders neergelegd worden? Daarnaast vraag ik me af of ik na het schoonmaken van de tuintafel met datzelfde doekje ook nog een aanrecht kan doen. Of is dat vies?

Maar eigenlijk heb ik nog strontveel geluk gehad. Mijn ouders willen vandaag nog hun vogelprobleem ruilen voor dat van mij als dat kan. Ze hebben namelijk eksters. Nee ik zeg het verkeerd. Ze hebben terror-eksters. Met doelgerichte aanvallen proberen de eksters het leven van mijn ouders zuur te maken. Dag in dag uit maken ze alles stuk en voeren ze precisiebombardementen uit met hun poep. En dat moet stoppen.

Ach kon ik maar weer naar het werk. Me lekker druk maken om de printer de vastloopt. Het koffiezetapparaat dat weer in storing valt. Of die collega die niet stopt met praten. Maar ik was in ieder geval vogelvrij.

Business & Shopping: Monuta Dieren biedt drive through condoleance

DIEREN – Vanaf dinsdag 14 april biedt Monuta drive through condoleances aan in Dieren. Vanuit de auto kunnen mensen hun laatste groet brengen aan de overledene en hun medeleven betuigen aan de naaste familie. Monuta geeft op deze manier nabestaanden toch de mogelijkheid om een condoleance te organiseren. Zo kan iedereen die dat wenst afscheid komen nemen.

“We vinden het een fijne gedachte dat een familie toch een condoleance kan organiseren, waarbij vanuit de auto een laatste groet gebracht kan worden. Buren, vrienden en collega’s hebben nu meestal geen kans om nog afscheid te nemen en de naaste familieleden te condoleren. Zo kun je ineens je sportmaatje niet meer zien of is er ineens een lege stoel op de werkplek. Voor het rouwproces is het goed om afscheid te kunnen nemen. Daarom vinden we dat iedereen, ook in deze tijd, de kans moet krijgen in deze tijd om persoonlijk afscheid te nemen. Op afstand, maar wel dichtbij,” zegt Ben Roelofs van Monuta Dieren.

“Nabestaanden beleven een uitvaart anders dan hoe zij het wellicht gewenst hadden door de coronamaatregelen die er momenteel gelden”, legt collega Rowan Baank uit. “Bij een uitvaart mogen door de maatregelen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Tussen de genodigden moet een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden worden. Lichamelijk contact wordt afgeraden. Met name de condoleance na een dienst is nu niet meer mogelijk. Dit heeft allemaal impact op hoe een uitvaart wordt beleefd door de nabestaanden en een ieder die een band had met de overledene.”

Monuta Dieren heeft, door de ligging en ruimte, een goede mogelijkheid om een drive through condoleance te organiseren, ook voor nabestaanden die verder geen gebruikmaken van de faciliteiten van Monuta. “We overleggen graag welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld met of zonder de naaste familie”, aldus Roelofs en Baank. Monuta is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via tel. 0313 – 415080 en dieren@monuta.nl.

Subsidie voor bewust omgaan met water

REGIO – Het klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken hebben met hogere temperaturen, droge periodes en piekbuien. Samen kunnen we in actie komen om die effecten van de klimaatverandering op te vangen. Waterschap Vallei en Veluwe stimuleert initiatieven van inwoners door subsidie te verlenen.
Samen met gemeenten treft het waterschap veel maatregelen in de openbare ruimte. Omdat ook in particulier eigendom maatregelen nodig zijn, wil het waterschap initiatieven van inwoners stimuleren. Zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied. “Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de vaak versteende stedelijke gebieden klimaatbestendiger en daarmee leefbaarder gemaakt worden. In het landelijk gebied kunnen landbouwers en inwoners een bijdrage van het waterschap krijgen als zij maatregelen realiseren die helpen het water vast te houden of de waterkwaliteit in kleine sloten te verbeteren”, aldus het Waterschap.

www.vallei-veluwe.nl/subsidie

Foi, Foi: Snelle drinkers

Op sportgebied wilt veul luu mekaar vake aftroeven. Laats nog wollen un paar jongens mekaar te glad af wèzen. Un stel jongens gingen fietsen. Un mooi tochjen oaver bulten en dalen, tenminsten a’j doar in Nederland oaver kunt sprèken. D’r was un stel bie mekare die d’r wat van konden. Snel en heel rap waren de jongens op de pedalen. Op un dag hadden de jongens ok weer un tochjen. D’r waren twee bie die pochen nogal dat zee ut wel effen zollen maken. Ze zollen loaten zien dat ze besten waren. De anderen lieten hun maar pochen. Ze geleuven d’r niet in dat Gerrit en Jan zoveul bèter waren as hun.
Ut ging die dag prima met ut koppel. Bult op bult af. Gerrit en Jan bleven eerst wat in de middenmoot, maar gingen later flink wat uutlopen. D’r was af esproaken dat bie un restaurant estop zol worden veur de rust en un drankjen.
Gerrit en Jan zetten alles op alles want ze zollen wel is loaten zien ze heel wat mans waren. Ut was maar effen of beien waren al uut zich. Jagen en jagen um toch maar in flinke ende veur te blieven. Ze kwamen ruumschoots op tied an veur de groep. Um te loaten zien dat ze d’r al lange waren, kwam Jan op un idee um de rest wat op stang te jagen. Beien stappen af bie ut café en gingen rap noa binnen toe. Jan bestellen veur beien un pilsjen en ok twee extra leuge glazen. De ober vond ut wel un raar vroage maar deed wat um evroag wörden. Effen later was hee d’r mee en zetten ut op toafel. Jan pakken dadelijk de leuge glazen en spuulen ze effen umme met bier zodat ut leek of d’r bier in had ezeten en ze hadden op edronken.
Toen groep wat later binnen kwam zagen ze Gerrit en Jan doar prinsheerlijk zitten achter un koel glas bier. Zee kwamen doar heite en zwetend anzetten. “Bin iele d’r al lange”, vroeg een van hen. “O ja”, zei Jan, “wiele bint d’r al zo’n tied. Kiek maar wiele bint al an ut tweede pilsjen toe. Ut ging merakels lekker hier op an. Wiele heb meteen un biertjes besteld en toen nog een. Ut smaak best, mot iele ok doen.”
De riejers keken hun ogen uut de kop, dat die beien zo snel waren ewest. Wat un tempo mossen die beien wel niet ehad hebben. Ze gingen d’r ok rap bie zitten en bestellen un pilsjen. Een van de jongens vertrouwen ut zaakjen niet. Hee ging is effen noa achteren en wol de ober wel is sprèken want d’r zat un luchien aan. Hee raken met de ober an de proat en ja die vertellen dat die beien wel un arg raar verzoek hadden ehad. Hee wist niet wat de bedoeling was ewes en had ut maar edoan. Ut zal duudelijke wezen dat Gerrit en Jan effen later deur de mande vielen. Ze gaven ut eerlijk toe, de jongens te pakken willen nemmen. De list was bienoa eluk. De volgende keer nog weer wat anders prakkezeren of nog harder fietsen.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Un bitjen waardering dut meer dan veul andere dingen die ku’j geven

Wolf laat zich zien op Zuid-Veluwe

REGIO – De wolven laten zich steeds vaker zien op nieuwe plekken op de Veluwe. Natuurmonumenten meldt begin april dat het dier het behulp van een wildcamera nu ook is gezien in het gebied Zuid-Veluwe.

Op beelden van een camera op de Zuid-Veluwe is een wolf te zien bij een dood edelhert. Het is de eerste bevestigde waarneming van een wolf in dit gebied. Boswachter André ten Hoedt is niet verrast: “We zaten er al een tijdje op te wachten. Dit gebied is uitgestrekt en heeft veel wild. Een ideaal leefgebied voor de wolf. Gaaf dat hij ons gebied nu gevonden lijkt te hebben, het is nu afwachten of hij of zij zich hier ook zal vestigen.”
Het is onbekend of de wolf die op de camerabeelden te zien is, een wolf is die al eerder is gesignaleerd. Mogelijk is het de wolvin die zich al een tijdje ophoudt op de Midden-Veluwe. Ook is nog niet duidelijk of de wolf op de camerabeelden het hert zelf heeft gedood. Op het kadaver van het edelhert is veldonderzoek uitgevoerd en zijn DNA-monsters genomen. Uit het genetisch onderzoek zal duidelijk worden of de wolf ‘een bekende’ is en of deze wolf het edelhert heeft gedood.

Op de Noord-Veluwe leeft sinds een jaar een roedel wolven. Daar ziet Natuurmonumenten dat de wolven gedurende de winter een steeds groter gebied verkennen. Wildcamera’s legden een wolf vast in een cultuurlandschap op de Noord-Veluwe. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer: “Het is een overgangsgebied van de Veluwe naar de nattere graslanden en veengronden, met beken, vennen en agrarisch gebruik. Dat laat zien dat ze niet alleen het natuurgebied, maar ook het aangrenzende buitengebied aan het verkennen zijn. Aan de Noordoostkant van de Veluwe nabij Heerde, is ook een wolf door een wildcamera vastgelegd. Deze wolf bevindt zich buiten het Leefgebied Wolf, zoals door de Provincie Gelderland vorig jaar is vastgesteld, en lijkt dus ook de omgeving te verkennen.” Of er ruimte is op de Noord Veluwe voor een tweede roedel is niet duidelijk. Dit zal de wolf in de toekomst zelf bepalen.

Foto: Screenshot wildcamera

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 staat open

REGIO – Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is ‘Brede blik op ruimte’. Mensen kunnen voorbeelden van gerealiseerde projecten in Gelderland aanmelden die reeds hebben bijgedragen aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Dat kan tot en met 27 mei via het digitaal platform Sprekend Gelderland.

Gedeputeerde Peter Kerris hoopt op veel inzendingen: “Het thema verwijst naar de zeven ambities van de omgevingsvisie. Die ambities zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en gezond woon- en leefklimaat. Al deze ambities doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Maar ook op onze creativiteit. De uitdaging is om meerdere doelen samen te laten komen in één project. Ik ben heel benieuwd naar projecten die daar al in geslaagd zijn.”

Breed spectrum

Bij de prijs gaat het om projecten die meerdere ambities bij de kop hebben gepakt. Waar in Gelderland zijn zichtbaar en voelbaar en met succes meerdere opgaven gelijktijdig gerealiseerd, in 1 of meerdere projecten, in 1 of meerdere gebieden? Projecten die ook op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid of welzijn van betekenis kunnen zijn en daarmee voorbeelden die de brede blik op de Gelderse ruimte laten zien.

Meedoen

Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren kunnen goede voorbeelden aandragen. Foto’s, filmpjes en documenten kunnen geüpload worden. Inzending via het digitaal platform Sprekend Gelderland, www.gelderland.nl/gprk2020 maakt dat de lijst met voorstellen gelijk openbaar is en dat iedereen de groei van de lijst kan volgen en eventueel kan becommentariëren en steun betuigen.

Nominaties

Uit de ingediende voorbeelden worden de nominaties geselecteerd door een commissie, bestaande uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de juryprijs en kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk 10.000 euro beschikbaar te besteden aan het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te realiseren, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november of december af met een manifestatie waar winnaars bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.

www.gelderland.nl/gprk2020

Retrospectief: Burgers helpen bevrijders oversteken

Met een daverende knal was de basculebrug over de sluis de lucht in gevlogen. Met de Geallieerden in aantocht probeerden de verslagen Duitse bezetters in april 1945 op alle mogelijke manieren de opmars van de Canadezen en Engelsen te vertragen. Dus lieten ze de monumentale bomen van de Middachter Allee over de weg vallen, verstopten ze mijnen op wegen en paden en lieten ze burgers gedwongen tankgrachten graven. En ook lieten ze op hun terugtocht bruggen de lucht in vliegen.
Zo ook dus de brug over de sluiskolk tussen Dieren en Spankeren, in de doorgaande Rijksweg 48 van Arnhem naar Zutphen. Alle andere bruggen over het Apeldoorns kanaal werden overigens ook vernield met springstof.

Op deze foto zien we inwoners van Spankeren en Dieren met de schop in hand klaar staan om de puinhoop te lijf te gaan. Het is 16 april 1945 in alle vroegte. De bevolking gooide de gaten van de explosie dicht en anderen hielpen eendrachtig om een noodbrug over de sluis te leggen. Op die wijze konden de Canadezen – komend vanuit Brummen – en de Engelsen van de 49ste Polar Bear divisie die uit de richting Velp kwamen, contact met elkaar maken en de Duitsers daarmee vastzetten op de Veluwe. Enkele uren later kon de eerste Canadese Brencarrier vanaf de Spankeren oever over die noodbrug naar Dieren rollen, een uitzinnige optocht dolblije mensen in het zog.

Het was een daad met grote, vooral ook symbolische, betekenis. Een handvol carriers en jeepjes trok over de noodbrug naar Dieren, maar toen veel meer bevoorradingsverkeer achter de oprukkende troepen volgde, werd snel besloten door de Canadese genie een metalen brug te laten slaan die dat transport allemaal aankon.

In het oorlogsdagboek van het de eerste Canadese Divisie staat het voorval als volgt beschreven: ‘Shortly after 09.00 hours 16 apr, carriers of Loyal Edmonton Regiment entered Dieren en found the town clear of enemy. Civilians immediately began to work on the blown bridge over the canal and bij noon it was open for traffic. At 11.15 hours contact was made with the reconnaissance unit of 49 (W.R.) Division.’