Home / Tag Archives: Alle-Regiobode (page 10)

Tag Archives: Alle-Regiobode

Business & Shopping: Monuta Dieren biedt drive through condoleance

DIEREN – Vanaf dinsdag 14 april biedt Monuta drive through condoleances aan in Dieren. Vanuit de auto kunnen mensen hun laatste groet brengen aan de overledene en hun medeleven betuigen aan de naaste familie. Monuta geeft op deze manier nabestaanden toch de mogelijkheid om een condoleance te organiseren. Zo kan iedereen die dat wenst afscheid komen nemen.

“We vinden het een fijne gedachte dat een familie toch een condoleance kan organiseren, waarbij vanuit de auto een laatste groet gebracht kan worden. Buren, vrienden en collega’s hebben nu meestal geen kans om nog afscheid te nemen en de naaste familieleden te condoleren. Zo kun je ineens je sportmaatje niet meer zien of is er ineens een lege stoel op de werkplek. Voor het rouwproces is het goed om afscheid te kunnen nemen. Daarom vinden we dat iedereen, ook in deze tijd, de kans moet krijgen in deze tijd om persoonlijk afscheid te nemen. Op afstand, maar wel dichtbij,” zegt Ben Roelofs van Monuta Dieren.

“Nabestaanden beleven een uitvaart anders dan hoe zij het wellicht gewenst hadden door de coronamaatregelen die er momenteel gelden”, legt collega Rowan Baank uit. “Bij een uitvaart mogen door de maatregelen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Tussen de genodigden moet een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden worden. Lichamelijk contact wordt afgeraden. Met name de condoleance na een dienst is nu niet meer mogelijk. Dit heeft allemaal impact op hoe een uitvaart wordt beleefd door de nabestaanden en een ieder die een band had met de overledene.”

Monuta Dieren heeft, door de ligging en ruimte, een goede mogelijkheid om een drive through condoleance te organiseren, ook voor nabestaanden die verder geen gebruikmaken van de faciliteiten van Monuta. “We overleggen graag welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld met of zonder de naaste familie”, aldus Roelofs en Baank. Monuta is van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via tel. 0313 – 415080 en dieren@monuta.nl.

Subsidie voor bewust omgaan met water

REGIO – Het klimaat verandert. Dat betekent dat we vaker te maken hebben met hogere temperaturen, droge periodes en piekbuien. Samen kunnen we in actie komen om die effecten van de klimaatverandering op te vangen. Waterschap Vallei en Veluwe stimuleert initiatieven van inwoners door subsidie te verlenen.
Samen met gemeenten treft het waterschap veel maatregelen in de openbare ruimte. Omdat ook in particulier eigendom maatregelen nodig zijn, wil het waterschap initiatieven van inwoners stimuleren. Zowel in stedelijk gebied als in landelijk gebied. “Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de vaak versteende stedelijke gebieden klimaatbestendiger en daarmee leefbaarder gemaakt worden. In het landelijk gebied kunnen landbouwers en inwoners een bijdrage van het waterschap krijgen als zij maatregelen realiseren die helpen het water vast te houden of de waterkwaliteit in kleine sloten te verbeteren”, aldus het Waterschap.

www.vallei-veluwe.nl/subsidie

Foi, Foi: Snelle drinkers

Op sportgebied wilt veul luu mekaar vake aftroeven. Laats nog wollen un paar jongens mekaar te glad af wèzen. Un stel jongens gingen fietsen. Un mooi tochjen oaver bulten en dalen, tenminsten a’j doar in Nederland oaver kunt sprèken. D’r was un stel bie mekare die d’r wat van konden. Snel en heel rap waren de jongens op de pedalen. Op un dag hadden de jongens ok weer un tochjen. D’r waren twee bie die pochen nogal dat zee ut wel effen zollen maken. Ze zollen loaten zien dat ze besten waren. De anderen lieten hun maar pochen. Ze geleuven d’r niet in dat Gerrit en Jan zoveul bèter waren as hun.
Ut ging die dag prima met ut koppel. Bult op bult af. Gerrit en Jan bleven eerst wat in de middenmoot, maar gingen later flink wat uutlopen. D’r was af esproaken dat bie un restaurant estop zol worden veur de rust en un drankjen.
Gerrit en Jan zetten alles op alles want ze zollen wel is loaten zien ze heel wat mans waren. Ut was maar effen of beien waren al uut zich. Jagen en jagen um toch maar in flinke ende veur te blieven. Ze kwamen ruumschoots op tied an veur de groep. Um te loaten zien dat ze d’r al lange waren, kwam Jan op un idee um de rest wat op stang te jagen. Beien stappen af bie ut café en gingen rap noa binnen toe. Jan bestellen veur beien un pilsjen en ok twee extra leuge glazen. De ober vond ut wel un raar vroage maar deed wat um evroag wörden. Effen later was hee d’r mee en zetten ut op toafel. Jan pakken dadelijk de leuge glazen en spuulen ze effen umme met bier zodat ut leek of d’r bier in had ezeten en ze hadden op edronken.
Toen groep wat later binnen kwam zagen ze Gerrit en Jan doar prinsheerlijk zitten achter un koel glas bier. Zee kwamen doar heite en zwetend anzetten. “Bin iele d’r al lange”, vroeg een van hen. “O ja”, zei Jan, “wiele bint d’r al zo’n tied. Kiek maar wiele bint al an ut tweede pilsjen toe. Ut ging merakels lekker hier op an. Wiele heb meteen un biertjes besteld en toen nog een. Ut smaak best, mot iele ok doen.”
De riejers keken hun ogen uut de kop, dat die beien zo snel waren ewest. Wat un tempo mossen die beien wel niet ehad hebben. Ze gingen d’r ok rap bie zitten en bestellen un pilsjen. Een van de jongens vertrouwen ut zaakjen niet. Hee ging is effen noa achteren en wol de ober wel is sprèken want d’r zat un luchien aan. Hee raken met de ober an de proat en ja die vertellen dat die beien wel un arg raar verzoek hadden ehad. Hee wist niet wat de bedoeling was ewes en had ut maar edoan. Ut zal duudelijke wezen dat Gerrit en Jan effen later deur de mande vielen. Ze gaven ut eerlijk toe, de jongens te pakken willen nemmen. De list was bienoa eluk. De volgende keer nog weer wat anders prakkezeren of nog harder fietsen.

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

Un bitjen waardering dut meer dan veul andere dingen die ku’j geven

Wolf laat zich zien op Zuid-Veluwe

REGIO – De wolven laten zich steeds vaker zien op nieuwe plekken op de Veluwe. Natuurmonumenten meldt begin april dat het dier het behulp van een wildcamera nu ook is gezien in het gebied Zuid-Veluwe.

Op beelden van een camera op de Zuid-Veluwe is een wolf te zien bij een dood edelhert. Het is de eerste bevestigde waarneming van een wolf in dit gebied. Boswachter André ten Hoedt is niet verrast: “We zaten er al een tijdje op te wachten. Dit gebied is uitgestrekt en heeft veel wild. Een ideaal leefgebied voor de wolf. Gaaf dat hij ons gebied nu gevonden lijkt te hebben, het is nu afwachten of hij of zij zich hier ook zal vestigen.”
Het is onbekend of de wolf die op de camerabeelden te zien is, een wolf is die al eerder is gesignaleerd. Mogelijk is het de wolvin die zich al een tijdje ophoudt op de Midden-Veluwe. Ook is nog niet duidelijk of de wolf op de camerabeelden het hert zelf heeft gedood. Op het kadaver van het edelhert is veldonderzoek uitgevoerd en zijn DNA-monsters genomen. Uit het genetisch onderzoek zal duidelijk worden of de wolf ‘een bekende’ is en of deze wolf het edelhert heeft gedood.

Op de Noord-Veluwe leeft sinds een jaar een roedel wolven. Daar ziet Natuurmonumenten dat de wolven gedurende de winter een steeds groter gebied verkennen. Wildcamera’s legden een wolf vast in een cultuurlandschap op de Noord-Veluwe. Boswachter Lennard Jasper van Staatsbosbeheer: “Het is een overgangsgebied van de Veluwe naar de nattere graslanden en veengronden, met beken, vennen en agrarisch gebruik. Dat laat zien dat ze niet alleen het natuurgebied, maar ook het aangrenzende buitengebied aan het verkennen zijn. Aan de Noordoostkant van de Veluwe nabij Heerde, is ook een wolf door een wildcamera vastgelegd. Deze wolf bevindt zich buiten het Leefgebied Wolf, zoals door de Provincie Gelderland vorig jaar is vastgesteld, en lijkt dus ook de omgeving te verkennen.” Of er ruimte is op de Noord Veluwe voor een tweede roedel is niet duidelijk. Dit zal de wolf in de toekomst zelf bepalen.

Foto: Screenshot wildcamera

Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2020 staat open

REGIO – Provincie Gelderland heeft de tweejaarlijkse Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit (GPRK) uitgeschreven. Het thema van deze editie is ‘Brede blik op ruimte’. Mensen kunnen voorbeelden van gerealiseerde projecten in Gelderland aanmelden die reeds hebben bijgedragen aan de grote veranderingsopgaven van dit moment. Dat kan tot en met 27 mei via het digitaal platform Sprekend Gelderland.

Gedeputeerde Peter Kerris hoopt op veel inzendingen: “Het thema verwijst naar de zeven ambities van de omgevingsvisie. Die ambities zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en een goed en gezond woon- en leefklimaat. Al deze ambities doen een groot beroep op de ruimte in Gelderland. Maar ook op onze creativiteit. De uitdaging is om meerdere doelen samen te laten komen in één project. Ik ben heel benieuwd naar projecten die daar al in geslaagd zijn.”

Breed spectrum

Bij de prijs gaat het om projecten die meerdere ambities bij de kop hebben gepakt. Waar in Gelderland zijn zichtbaar en voelbaar en met succes meerdere opgaven gelijktijdig gerealiseerd, in 1 of meerdere projecten, in 1 of meerdere gebieden? Projecten die ook op het vlak van landschap, cultuur, erfgoed, ecologie, milieukwaliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid of welzijn van betekenis kunnen zijn en daarmee voorbeelden die de brede blik op de Gelderse ruimte laten zien.

Meedoen

Niet alleen gemeenten maar ook maatschappelijke organisaties, waterschappen, verenigingen, stichtingen, ontwerpbureaus en particulieren kunnen goede voorbeelden aandragen. Foto’s, filmpjes en documenten kunnen geüpload worden. Inzending via het digitaal platform Sprekend Gelderland, www.gelderland.nl/gprk2020 maakt dat de lijst met voorstellen gelijk openbaar is en dat iedereen de groei van de lijst kan volgen en eventueel kan becommentariëren en steun betuigen.

Nominaties

Uit de ingediende voorbeelden worden de nominaties geselecteerd door een commissie, bestaande uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de juryprijs en kan het publiek stemmen voor de publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een publieksprijs van elk 10.000 euro beschikbaar te besteden aan het project. Bijvoorbeeld om een kunstwerk te realiseren, te besteden aan promotie of voor onderhoud. Het prijstraject sluit in november of december af met een manifestatie waar winnaars bekend worden gemaakt en prijzen uitgereikt.

www.gelderland.nl/gprk2020

Retrospectief: Burgers helpen bevrijders oversteken

Met een daverende knal was de basculebrug over de sluis de lucht in gevlogen. Met de Geallieerden in aantocht probeerden de verslagen Duitse bezetters in april 1945 op alle mogelijke manieren de opmars van de Canadezen en Engelsen te vertragen. Dus lieten ze de monumentale bomen van de Middachter Allee over de weg vallen, verstopten ze mijnen op wegen en paden en lieten ze burgers gedwongen tankgrachten graven. En ook lieten ze op hun terugtocht bruggen de lucht in vliegen.
Zo ook dus de brug over de sluiskolk tussen Dieren en Spankeren, in de doorgaande Rijksweg 48 van Arnhem naar Zutphen. Alle andere bruggen over het Apeldoorns kanaal werden overigens ook vernield met springstof.

Op deze foto zien we inwoners van Spankeren en Dieren met de schop in hand klaar staan om de puinhoop te lijf te gaan. Het is 16 april 1945 in alle vroegte. De bevolking gooide de gaten van de explosie dicht en anderen hielpen eendrachtig om een noodbrug over de sluis te leggen. Op die wijze konden de Canadezen – komend vanuit Brummen – en de Engelsen van de 49ste Polar Bear divisie die uit de richting Velp kwamen, contact met elkaar maken en de Duitsers daarmee vastzetten op de Veluwe. Enkele uren later kon de eerste Canadese Brencarrier vanaf de Spankeren oever over die noodbrug naar Dieren rollen, een uitzinnige optocht dolblije mensen in het zog.

Het was een daad met grote, vooral ook symbolische, betekenis. Een handvol carriers en jeepjes trok over de noodbrug naar Dieren, maar toen veel meer bevoorradingsverkeer achter de oprukkende troepen volgde, werd snel besloten door de Canadese genie een metalen brug te laten slaan die dat transport allemaal aankon.

In het oorlogsdagboek van het de eerste Canadese Divisie staat het voorval als volgt beschreven: ‘Shortly after 09.00 hours 16 apr, carriers of Loyal Edmonton Regiment entered Dieren en found the town clear of enemy. Civilians immediately began to work on the blown bridge over the canal and bij noon it was open for traffic. At 11.15 hours contact was made with the reconnaissance unit of 49 (W.R.) Division.’

Hou vol!

Cartoon: Wytse Noordhof

Retrospectief: Oud station van Klarenbeek

De aanvoer van buitenlandse boomstammen was rond 1880 de reden dat een houtbedrijf in Klarenbeek ook een spoorwegstation wilde. J.R. Krepel, die zich hier had gevestigd met een houtfabriek, had er alle belang bij dat dit dorp ook een halte kreeg. De Hollandse Ijzeren Spoorweg Maatschappij bleek bereid dit verzoek in te willigen. Maar eerst moest het blijken dat er voldoende gebruik werd gemaakt van de halte. Het verhaal deed de ronde dat Krepel in die tijd gratis kaartjes gaf aan de inwoners van Klarenbeek om allemaal zoveel mogelijk met de trein mee te gaan.
In 1882 was het zover, nu dus bijna 138 jaar geleden, kreeg Klarenbeek zijn eerste spoorweghalte. Het was een houten bouwsel tegen de woning van de stationschef. De eerste chef van het stationnetje was Hazevoet met zijn gezin. Hij moest alles met de hand regelen: het binnenseinen van de treinen, maar ook de wissels en spoorbomen. Ook de kaartjes moest door de chef worden verkocht. Een bekend stationschef was Brummel. De chef had de hulp van enkele baanwerkers.
Er kwam een aftakking van de spoorlijn naar de fabriek van Krepel, zodat de zware cederbomen afkomstig uit Libanon tot dicht bij de fabriek konden worden gebracht. De wagons werden eerst getrokken door een paar paarden, maar later kwam er een diesellocomotiefje.
Niet alleen hout werd er met de trein vervoerd, maar ook andere goederen zoals kunstmest voor de coöperatie en kolen voor de plaatselijke kolenboeren. Het zijlijntje naar Krepel heeft lang dienst gedaan. Toen het niet meer werd gebruikt, raakte het overwoekerd en rond 1960 werden de rails verwijderd.
Het oude stationsgebouw heeft dienst gedaan tot oktober 1959. Er werd aan de overzijde een nieuw station gebouwd. Het was een van de kleinste, maar ook modernste stationnetjes van Nederland. Door bezuinigingen kon het kleine station niet langer bemand worden. De kaartjes werden toen in de trein verkocht.
Nog altijd stopt de gele dieseltrein in Klarenbeek. Kortgeleden waren er nog plannen voor inperking van de capaciteit van het station, maar dit heeft men door protesten weten te voorkomen.

Landelijke Opschoondag verplaatst naar september

REGIO – De Landelijke Opschoondag, die zou worden gehouden op zaterdag 21 maart, is verschoven naar later dit jaar. De nieuwe datum is zaterdag 19 september, gelijktijdig met de World Cleanup Day van de Plastic Soup Foundation. Behalve de datumwijziging verandert er niets. Inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs, scholen en andere organisaties worden nu in de herfst opgeroepen om samen zwerfafval op te ruimen.

De Landelijke Opschoondag is het moment voor inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen om samen in actie te komen en hun leefomgeving zwerfafvalvrij te maken. “Het is een dag die verbroedert en mensen bij elkaar brengt”, aldus Helene van Zutphen, directeur van initiatiefnemer NederlandSchoon. “Omdat samenkomen voorlopig door het RIVM wordt afgeraden, hebben we besloten de Landelijke Opschoondag te verplaatsen en toepasselijk samen te laten vallen met World Cleanup Day op zaterdag 19 september, een bijzonder en belangrijk initiatief van de Plastic Soup Foundation. Wij delen immers hetzelfde doel: onze omgeving zo zwerfafvalvrij maken. Laten we dit jaar samen opgeruimd de herfst ingaan.”

Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 28 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Dit jaar wordt voor de 18de keer de Landelijke Opschoondag georganiseerd.

www.nederlandschoon.nl
www.supportervanschoon.nl