Home / Tag Archives: Algemeen

Tag Archives: Algemeen

Taxatiemiddag in Landgoed Huis te Eerbeek

EERBEEK – Op dinsdag 27 juli vindt er een taxatiemiddag plaats in de Bistro van Landgoed Hotel Huis te Eerbeek. Taxateur Arie Molendijk taxeert daar tussen 13.30 en 16.00 uur boeken, zoals (staten)bijbels, oude atlassen, geïllustreerde werken en reisboeken, handschriften, oude brieven, foto’s, ansichtkaarten en prenten.
De bekende taxateur werkt al jaren samen met de Vrije Universiteit, de Koninklijke Bibliotheek en andere bibliotheken en overheidsinstellingen. Regelmatig wordt hij gevraagd bibliotheken te taxeren voorafgaand aan een veiling. “De taxaties die ik verricht, zijn zo mogelijk gebaseerd op recente opbrengsten van vergelijkbaar materiaal op veilingen. De taxaties vinden alleen plaats op mijn taxatiedagen, dus niet via foto’s, telefoon of per e-mail”, aldus Molendijk.
De kosten voor een taxatie zijn 5 euro voor één tot ongeveer tien boeken of seriewerken. De taxatiekosten van grotere collecties/bibliotheken, die meer tijd in beslag nemen, variëren van 25 tot 50 euro.

www.molendijkboeken.nl

Incluzio Rheden zoekt vrijwilligers

RHEDEN – Voor diverse activiteiten is Incluzio Rheden op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Het aanbod van Incluzio is heel divers. Vrijwilligers kunnen aan de slag bij bijvoorbeeld het zwemmen, creatieve activiteiten of stijldansen. Er wordt in overleg gekeken wat het beste bij de vrijwilliger past.
Meer informatie is te verkrijgen via tdheijer@Incluzio.nl. Daarnaast is Incluzio ook nog op zoek naar maatjes voor het maatjesproject meer informatie hierover is verkrijgbaar via ijansen@Incluzio.nl.

Hulp bij verduurzaming van het erf

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst biedt agrarisch ondernemers, eigenaren van voormalige agrarische gebouwen en ondernemers de mogelijkheid tot een keukentafelgesprek over het verduurzamen van hun erf. De gemeente biedt deze keukentafelgesprekken gratis aan, omdat is gebleken dat dit in een behoefte voorziet. Ze worden gehouden door Watea (Werken aan toekomstgerichte erven Achterhoek).

Veel eigenaren van erven hebben vragen over bijvoorbeeld de stikstofproblematiek, kringlooplandbouw, asbestdaken, energietransitie, hergebruik of slopen van vrijkomende agrarische bebouwing of andere functies of woonvormen op het erf, maar ook het beëindigen van agrarische bedrijven met de financiële- en emotionele gevolgen van dien kan een gespreksonderwerp zijn. In een gratis keukentafelgesprek kunnen vragen over uiteenlopende onderwerpen worden gesteld aan een onafhankelijke erfadviseur. Voor begeleiding of ondersteuning bij eventuele vervolgstappen biedt de gemeente Bronckhorst een ‘adviesvoucher‘ aan. De gemeente vergoedt dan een belangrijk deel van de kosten.
Wethouder Willem Buunk: “Met dit project richten we ons op alle bewoners van (voormalige) agrarische erven in het buitengebied. Al eerder in 2017 maakte een aantal agrariërs gebruik van de mogelijkheid tot een keukentafelgesprek. De onafhankelijke erfadviseurs hebben toen veel inwoners verder kunnen helpen. We nodigen daarom agrariërs en eigenaren van voormalige agrarische bedrijven in het buitengebied opnieuw van harte uit om gebruik te maken van deze mogelijkheid.”
De komende maanden worden in verschillende fases uitnodigingen verstuurd aan erfeigenaren. Wie niet op de persoonlijke uitnodiging kan of wil wachten, kan zich vast aanmelden via www.watea.nl, info@watea.nl of tel. 0315-711355 (dinsdag en donderdag tussen 11.00 en 12.00 uur).

Diamond painting in Klarenbeek

KLARENBEEK – Op woensdag 28 juli wordt tijdens de koffieochtend in het MFC in Klarenbeek gewerkt aan een nieuwe activiteit: diamond painting. Dit is een soort schilderen op nummer met kleine diamantsteentjes. Er worden met een speciale pen kleine steentjes geplakt op een voorbedrukt canvas. Het is een makkelijke techniek, die snel te leren is.
In het MFC is elke woensdagochtend vanaf 10.00 uur een koffieochtend. Daarnaast wordt er vanaf 10.30 uur jeu de boules gespeeld. Elke eerste en derde woensdag van de maand wordt er vanaf 9.30 uur gewandeld. Woensdag 28 juli staat de koffieochtend dus in het teken van diamond painting, op 4 augustus worden er puzzels geruild en op 11 augustus spelletjes gedaan. Op 18 augustus worden handmassages verzorgd, op 1 september weer spelletjes gedaan en op 8 september is het repair café geopend. Wie mee wil doen met een activiteit, maar geen vervoer heeft, kan bellen met Helpende Handen, tel. 06-12260021 of mailen naar inloop@mfcklarenbeek.nl.

Graag Gedaan biedt aandacht en hulp

LOENEN – De Loenense hulpverleningsdienst Graag Gedaan bestaat uit betrokken inwoners van Loenen die graag omzien naar elkaar. De vrijwilligers bieden praktische en sociale ondersteuning aan de inwoners van Loenen, zoals bezoek aan iemand die weinig sociale contacten heeft. Een vrijwilliger heeft tijd voor een kopje koffie, een goed gesprek of samen wandelen. Ook wie niet in staat is zelfstandig naar het ziekenhuis, ziekenhuis, huisarts, therapeut of soos te gaan, kan een beroep doen op een vrijwilliger die haalt en brengt. Hiervoor wordt een kleine vergoeding gevraagd voor de gereden kilometers en eventueel parkeerkosten. Een vrijwilliger kan helpen bij het boodschappen doen of het halen van medicijnen. Ook klusjes in en om het huis kunnen worden gedaan, zoals een lamp repareren, wat ophangen of helpen bij het schoffelen in de tuin. Ook kan bij Graag Gedaan mantelzorgondersteuning worden aangevraagd. Dan komt de vrijwilliger om de mantelzorger te ontlasten bij de zorg van een naaste. De mantelzorger krijgt op deze manier wat tijd voor zichzelf.
Inwoners van Loenen die hulp nodig hebben, kunnen bellen met Anneke Zoomer, tel. 06-30768921, Dikkie Kraaijenbrink, tel. 06-38061677, of Jopie Reinders, tel. 06-38061676 op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Mailen kan naar annekezoomer1@outlook.com.
Graag Gedaan kan altijd extra handen gebruiken, jong of oud. Iedereen die iets wil betekenen voor een ander, kan zich aanmelden als vrijwilliger.

Gezellige Vrijmarkt bij Speeltuin Kindervreugd

DOESBURG – Op zondag 18 juli konden er volop koopjes worden gescoord bij Speeltuin Kindervreugd in Doesburg. De hele dag stond in het teken van een gezellige vrijmarkt. Bezoekers konden bij de verschillende kraampjes van alles kopen. Het meisje op de foto had geluk. Voor 1 euro wist zij een mooie hoepel te vinden.
De speeltuin aan de Marijkelaan in Doesburg is in de zomervakantie van regio zuid is de speeltuin elke dag van 14.00 uur tot 17.00 uur geopend, behalve op zondag. Ook zijn er regelmatig leuke activiteiten te doen. Kijk voor meer informatie op de website van Kindervreugd: www.kindervreugd-doesburg.nl.

Foto: Han Uenk

Water aan het water

DOESBURG – Het hoogwater in de IJssel inspireerde beeldend kunstenaar Rini Dado uit doesburg. Ze maakte deze foto en schreef daarbij: ‘Water is leven en levensbedreigend. Een goede balans is van levensbelang.’

Foto: Rini Dado

Foi, foi: Eier zuuken

Derk was vrogger un verzamelaar van eitjes van zoveul meugelijk soorten vogels. Hee nam ze mee noa huus en bloazen ze dan uut. An beide kanten van ut eitje worden dan un gaatje emaak en dan heel veurzichtig met un rietje uutbloazen. Al ut vocht mos d’r uut. De eitjes worden mooi gesorteerd bewaard. Hee had d’r al heel wat bie mekare. Toen kon dat nog. Noe zol doar zowat de doodstraf op stoan.
In ut veurjoar trok Derk d’r met zien kameroad op uut um te zien hoevarre de veugeltjes waren met hun nesten. De eksters en de kreeien zaten hoog in de bomen. Doar kon Derk moeilijk biekommen en durven dat ok niet best. Trouwens as hee d’r uut zol vallen en de botten zol breken, waren thuus de eerpels gaar.
Nesten van wilde enten waren vaak in knotwilgen te vinden. Dat wist Derk precies. De waterhoentjes zaten an de rand van de sloten of in ut riet langs de kolken. De kieviten waren oaveral in de weilanden te vinden. Doar hadden de jongens gien moeite mee. An ut zenuwachtige vliegen kon Derk al zien woar de nesten zaten. De kieviteier brachten nog een aardige cent op. As hee d’r un paar had evonden brach hee ze noa un man in ut darp die ze arg lekker vond. Die betalen maar liefst 25 cent per ei. Dat was veur die tied un flink bedrag.
Op un keer waren Derk en zien kammeroad weer de heggen an ut bekieken. Ze verwachten dat doar al wel eier in zaten. Ut was un heel gedoe en met die smerige doorns hadden ze vaak ok de handen kapot. Un bitjen bloed an de handen konden de jongens niks schelen. As ze un paar eier vonden gingen die in de pet.
Klimmen in de knotwilgen ging prima. Zien kameroad ging bok stoan. Ule kent dat wel met de hand samengevouwen. De ander zette zien voet in de samengevouwen handen en hijsen zich umhoge. Meestal was d’r wel un tak woar hee zich an vast kon pakken. Zo ook dit keer. Derk zag un nest met bar mooie enteneier liggen in de knotwilg. Hee stoppen zo’n acht eier rap onder zien pette. Toen rap noa beneden toe, want de jachtopziener kwam nog wel is langs en dan mos hee beneden wèzen. Beiden gauw wat eier onder de pette op de kop.
Hee was maar nauwelijks beneden toe ze in de varte Jansen de jachtopziener an zagen kommen. Ze deden of ze niks wisten. Beien kenden ze de man goed en ze dachten dat ut wel goed zol goan zonder bekeuring. Hee vroeg de jongens wat ze hier deden. “Och”, zeien ze, “wule holt van de natuur en goat graag hier wandelen”. Jansen knikken en deed alsof hee ze geleuven. “Dan bint ule brave jongens”, zei de wildopzichter en gaf beiden un klopje op de kop. Hee had allang ezeen dat de petten wat hoog op de kop stonden en dat doar eier onder zaten. Noa ut resultaat van zien ‘klopjen’ kun ule wel roaden. De jachtopziener vervolgen lachend zien weg, de verbaasde jongens met koppen onder de smurrie achterloatend…

Goed goan,
Martien,
de Platschriever uut Loenen

De tonge is(soms) ut slechtste stuksien vleis in de wereld

Op vakantie in de regio: Glinsterende steentjes in het Gelders Geologisch Museum in Velp

Dat veel mensen in Nederland op vakantie gaan of thuis blijven, is voor de redactie van Regiobode een mooie gelegenheid om deze zomer eens op zoek te gaan naar bekende en minder bekende toeristische pareltjes in onze regio. Deze week: het Gelders Geologisch Museum in Velp.

VELP – “Kijk, dit is sugiliet. Dat is nog duurder dan goud.” Kees Mak weet alles te vertellen over de bijna 4000 verschillende mineralen die te zien zijn in het Gelders Geologisch Museum in Velp. Het museum herbergt ook nog eens zo’n 5000 fossielen en 20.000 gesteenten, maar ook schatten als een dinosaurus-ei, mammoettanden en een fossiel van een krokodilachtige. In een hoekje op de bovenverdieping hangt zelfs een collectie van zo’n 4000 verschillende zandsoorten: keurig gerangschikt in glazen buisjes.

Het Geldersch Geologisch Museum ligt vlak bij het centrum van Velp. Het werd 26 jaar geleden opgericht door meneer Van Dam, die een nieuw onderkomen zocht voor zijn mineralencollectie toen hij kleiner ging wonen. Het ontbrak hem dan wel aan ruimte, maar niet aan geld en dus kocht hij het pandje aan de Parkstraat dat werd verbouwd tot museum. Er werd een stichting opgezet die het museum zou gaan runnen en dat 26 jaar later nog steeds doet.

Kees Mak is plaatsvervangend voorzitter van het Gelders Geologisch Museum, maar vooral liefhebber en kenner van mineralen. Hij weet over elke soort wel iets te vertellen, tot de chemische samenstelling aan toe. “Dit is een doorzichtig stuk bergkristal met heel fijne rutielnaaldjes erin. Het ontstaan is een proces van miljoenen jaren.”
Mak verzorgt en onderhoudt de collectie, die steeds verandert en groeit. “Met enige regelmaat halen we verzamelingen van mineralen op bij mensen die stoppen met hun hobby. Daar zijn we heel blij mee, er zit vaak veel moois tussen.” Samen met andere vrijwilligers sorteert Mak de stenen en geeft ze een plekje in het depot of in het museum. Een deel wordt verkocht in het winkeltje.
De benedenverdieping van het museum is gereserveerd voor de mineralen, die keurig zijn uitgestald in vitrines. Rijen van kasten vol met de meest kleurrijke mineralen in gekke en bijzondere vormen. Elk mineraal wordt voorzien van een bordje met naam en vindplaats. Er is een hoekje dat verduisterd kan worden met een dik gordijn, waar in het donker fluorescerende mineralen te zien zijn. “Al die kleuren en vormen vind ik prachtig”, lacht Kees Mak. “Sinds ik in de bergen mijn eerste bergkristal vond, ben ik een liefhebber. Het is zo bijzonder dat de natuur al dit moois kan maken. Uit een paar elementen zijn alle overige mineralen samengesteld.”

Minder kleurrijk, maar minstens zo interessant is de collectie op de bovenverdieping van het museum. Hier liggen de stenen en fossielen. De collectie gesteenten werd overgenomen van de Universiteit van Wageningen, vertelt Mak. “Niet dat we op zoek waren naar gesteenten, maar de opleiding die er gebruik van maakte stopte. Omdat de collectie anders in de container zou verdwijnen, zijn wij maar met een vrachtwagentje naar Wageningen gereden en hebben een groot deel opgehaald.”
De collectie fossielen kreeg het museum via een van de vrijwilligers en geeft een mooi beeld van het dieren- en plantenleven van miljarden jaren geleden. Kleine beestjes en plantjes zijn voor eeuwig versteend en het Velpse museum heeft een aantal interessante exemplaren, zoals een voorvader van de krokodil en voetafdrukken van de nothosaurus. “Dat is de dinosaurus die hier in de streek voorkwam”, aldus Mak. Het museum beschikt over een heus dinosaurus-ei, dat bij kinderen altijd tot de verbeelding spreekt. “Ik vertel ze altijd dat het ei naar het ziekenhuis is geweest voor een röntgenfoto. Helaas kwamen we er toch achter dat het ei onbevrucht is, er zit niets in.”

Mak doet zijn verhaal graag aan kinderen. “De meeste bezoekers die we krijgen zijn gezinnen of grootouders met kleinkinderen. Je kunt kinderen een heleboel vertellen en de meeste zijn ook echt geïnteresseerd. Ze vinden de mammoettanden mooi, maar ook de verschillende mineralen.” Om kinderen zelfstandig op pad te kunnen laten gaan, is er een speurtocht voor ze door het museum en staat er een microscoop waar ze mineralen onder kunnen bekijken. “Je kunt zelfs je kinderfeestje hier geven of in de schoolvakantie langskomen voor onze kinderactiviteit: het steentjes kraken”, vertelt Mak.
Bij het steentjes kraken mogen jonge museumbezoekers een steentje doormidden breken om te kijken of er een mineraal in zit. Vondsten gaan in een mooi kistje mee naar huis.
Mak verzamelt de steentjes zelf in een groeve in Zuid-Duitsland waar van alles te vinden is. “Ik kom steevast thuis van vakantie met twee kratjes steentjes in de camper”, lacht hij. “Er komen in deze groeve Clara zo’n 500 soorten mineralen voor, dus grote kans dat er wat moois tussen zit. En als een kind iets vindt dat ik zelf nog niet heb, heb ik mooi pech gehad!”

Het Gelders Geologisch Museum
Parkstraat 32, Velp
www.geologischmuseum.nl

Openingstijden:
ma, woe, do, za en zo: 12.00 tot 17.00 uur

Momenteel is er een expositie te zien met als thema agaat, vanaf september staat ammoniet centraal

Foto: Kees Mak laat vrijwilliger Ilse Ellmer een groot stuk kwarts met zwavel zien (én ruiken!)
Foto: Live Fresen uit Arnhem (6) is tijdens een kinderfeestje druk met steentjes kraken

Bijzondere samenwerking rond historisch groen erfgoed

ROZENDAAL – Op woensdag 7 juli hebben Egbert Jaap Mooiweer namens Stichting Twickel, Michel van Maarseveen namens Paleis Het Loo en Peter van den Tweel namens Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen, een convenant ondertekend. Dit vormt het startpunt van een samenwerkingsverband voor van het beheer van de Nationale Plantencollectie Citrus.

Sinds 1992 voeren Paleis Het Loo en Twickel een gezamenlijk verjongingsprogramma, waarbij enten van de oudere bomen worden genomen en doorgekweekt. Hierdoor groeit de collectie steeds verder en ontstaat er ruimtegebrek in de overwinteringsopstellingen in de Oranjerie van Stichting Twickel en de Floriskas van Paleis Het Loo. Beide locaties leggen de prioriteit bij de eigen kerncollectie.
Met de komst van Kasteel Rosendael van Geldersch Landschap & Kasteelen wordt het genetisch bronmateriaal verdeeld over drie partijen. Dit zorgt ervoor dat als er zich op één van de locaties een calamiteit voordoet, en een variëteit verdwijnt, het genetisch entmateriaal kan worden teruggehaald vanaf één van de andere twee locaties.
De samenwerkingspartners wisselen jaarlijks onderling kennis en ervaring uit en delen de specifieke kennis over dit groene erfgoed ook in een breder verband, onder andere door het organiseren van workshops over verzorging van de Oranjebomen.
Egbert Jaap Mooiweer en Michel van Maarsseveen zijn blij dat Geldersch Landschap & Kasteelen zich aansluit bij deze samenwerking. “De collectie en Oranje-band van Kasteel Rosendeal sluit aan bij deze samenwerking, tevens versterkt dit de historische verhaallijn vanaf de 17e eeuw. Zo hopen we de kennis van het beheer van de citruscollectie aan een jongere generatie erfgoedhoveniers te kunnen doorgeven.”

Foto: Floor ten Brink