Wijkavond over mogelijke energieprojecten in Dieren West

    ,
    3 oktober 2019
    19:30 uur


    DIEREN – De werkgroep Duurzaam Dieren West heeft de wijkbewoners voor donderdag 3 oktober uitgenodigd om in de Ontmoetingskerk mee te denken over mogelijke energieprojecten in de eigen wijk. De werkgroep wil met buurtbewoners praten over duurzame energievoorzieningen in de wijk. Het is de bedoeling om op de wijkavond met elkaar in groepen na te denken over de mogelijkheden die worden gezien. Wat kan er eventueel op welke plaats worden gerealiseerd? Wat zijn de kansen en beperkingen? De werkgroep Duurzaam Dieren West hoopt met deze avond tevens input te kunnen leveren voor de gemeentelijke en regionale beleidsontwikkelingen op het terrein van de energietransitie
    Deze avond zal er ook aandacht zijn voor de eigen woning. Het verduurzamen van de eigen woning is noodzakelijk om het eigen energieverbruik te verminderen, maar het treffen van voorzieningen is kostbaar. Daarom wordt er aandacht besteed aan de op dit moment beschikbare subsidies en financieringsmogelijkheden die kunnen helpen om aan de slag te gaan. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.