Voorlichting over Het Rhedens

    ,
    18 februari 2020
    19:00 uur


    DIEREN / ROZENDAAL – Het Rhedens verzorgt voorlichtingsavonden voor ouders van leerlingen uit groep 8. Zowel op de locatie in Dieren als in Rozendaal wordt informatie gegeven over de bijzonderheden van de locaties, zoals de onderwijsprogramma’s en de onderwijskundige ontwikkelingen op Het Rhedens. Ook wordt duidelijk voor welke leerlingen Het Rhedens een goede keuze kan zijn. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om specifieke vragen te stellen. De voorlichtingsavond in Dieren is op dinsdag 18 februari vanaf 19.00 uur en in Rozendaal op woensdag 19 februari vanaf 19.30 uur.