Viering met voordracht

    ,
    8 maart 2020
    09:30 uur


    DIEREN – In de viering van zondag 8 maart in de Emmaüskerk te Dieren zal voor de eerste maal een voordracht op rijm worden gehouden van het Mattheüs evangelie. De voordracht wordt verzorgd door Miranda Middag-Turato uit Haarlem. Miranda heeft meer dan een jaar gewerkt aan de berijming van het Mattheüs evangelie. Onlangs bracht zij haar werk in eigen beheer in boekvorm uit. De viering in de Emmaüskerk begint om 9.30 uur.