Spankeren tijdens de Tachtigjarige Oorlog

    ,
    14 september 2019
    10:00 uur


    SPANKEREN – Hoe was het leven in Spankeren tijdens de Tachtigjarige Oorlog, en wat gebeurde er allemaal in het dorp in die tijd? Dat is te zien tijdens het weekend van 14 en 15 september in een tentoonstelling in de Petruskerk. Tot driemaal toe trokken Spaanse troepen plunderend door Spankeren. Naast plunderingen vonden mishandelingen en moordpartijen plaats. Zo werd de eigenaar van de ‘Gelderse Toren’, jonker Herman van Delen, naakt de uiterwaarden ingejaagd waar hij stierf van de kou. Tenslotte hebben de Spanjaarden vrijwel het hele dorp platgebrand. Wat er van deze gebeurtenissen vastgelegd werd is tijdens de tentoonstelling te zien en horen. Daarnaast wordt op zondag een dorpswandeling gehouden over het kerkhof te Spankeren waarbij een achttal graven zijn geselecteerd met een bijzondere achtergrond. Heel bijzonder is dat voor deze gelegenheid de, in de kerk gelegen, grafkelder van de ‘Gelderse Toren’ zal worden geopend. De tentoonstelling, die wordt verrijkt met een presentatie en een film, is zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur geopend, op zondag van 12.00 tot 17.00 uur, en de dorpswandeling start die dag om 13.00 uur. Kosten voor niet-leden: 2,50 euro.