Samen mensen in beweging krijgen en houden

  ,
  12 februari 2020
  19:00 uur


  RHEDEN – Op woensdagavond 12 februari vindt de startsessie van het Sport- en beweegakkoord Rheden plaats op het Aeres (V)MBO Velp. Doel van dit akkoord tussen inwoners en verschillende organisaties is om mensen in beweging te krijgen en te houden.

  Het proces om te komen tot een sport- en beweegakkoord wordt begeleid door een onafhankelijke sportformateur. In Rheden is dat Nanette Hagedoorn. De sportformateur bereidt samen met een werkgroep de totstandkoming van het akkoord voor. De werkgroep Sport- en beweegakkoord Rheden bestaat uit Aeres (V)MBO Velp, Tennisvereniging Beekhuizen, Sport- en Healthclub De Cirkel, Stichting Gym & Turnen Arnhem/Velp, Sportbedrijf Rheden en de gemeente Rheden.
  De werkgroep heeft ter voorbereiding gekeken naar thema’s waar in de gemeente Rheden de meeste kansen en uitdagingen liggen. De jongste jeugd vaardig in bewegen, aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor jongeren, vitaal ouder worden en toekomstbestendige sportaanbieders staan in ieder geval centraal tijdens de startsessie.

  Op woensdag 12 februari om 19.00 uur vindt op het Aeres (V)MBO Velp de startsessie van het Sport- en beweegakkoord Rheden plaats. Sportaanbieders, scholen, zorgorganisaties, ondernemers en andere betrokkenen kunnen zich hiervoor aanmelden via www.sportbedrijfrheden.nl/rhedens-sportakkoord. Op 23 maart volgt een tweede sessie, waarin de deelnemende partijen de ideeën die verzameld zijn tijdens de eerste sessie verder uitwerken.

  In 2018 is het Nationaal Sportakkoord vastgesteld, waarin ambities voor sport en bewegen in Nederland staan. Een aantal thema’s staan centraal, zoals vitale sport- en beweegaanbieders, een duurzame sportinfrastructuur en vaardig in bewegen. In bijna alle gemeenten, waaronder Rheden, wordt nu ook gewerkt aan een lokaal sportakkoord. In 2020 en 2021 stelt het rijk ook geld beschikbaar om uitvoering te geven aan de lokale Sportakkoorden.