Provinciale Staten vergaderen over coalitieakkoord

  ,
  5 juni 2019
  00:00 uur


  ARNHEM – Provinciale Staten vergaderen op woensdag 5 juni om 10.00 uur over het coalitieakkoord. In het coalitieakkoord ‘Samen voor Gelderland’ staan de ambities voor Gelderland van de onderhandelaars van de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en de SGP voor de periode 2019-2023. In de Statenvergadering bespreken Provinciale Staten dit akkoord.
  De vijf hoofdthema’s in het coalitieakkoord zijn: Goed bestuur, veiligheid en handhaving; duurzaamheid, natuur, landschap en cultuurhistorie; leefbaarheid en wonen; economie en mobiliteit. Voor de realisering van alle ambities is 650 miljoen euro nodig. In deze vergadering besluiten Provinciale Staten ook over de geldigheid van het burgerinitiatief ‘Stop de bomenkap langs provinciale wegen’. De indieners verzoeken Provinciale Staten om dit voorstel te bespreken. Voordat Provinciale Staten op de inhoud ingaan, overleggen ze eerst over de geldigheid.
  De agenda en de stukken zijn beschikbaar via het Stateninformatiesysteem.

  www.gelderland.nl/stateninformatie