Op zoek naar verbinding in interreligieuze ontmoeting

  ,
  16 februari 2020
  15:00 uur


  DIEREN – Om hun verbondenheid te bevestigen, zetten vertegenwoordigers van verschillende geloofsgemeenschappen zondag 16 februari hun handtekening. Dit doen zij tijdens een interreligieuze bijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Dieren.

  De bijeenkomst is bedoeld voor mensen uit verschillende geloofstradities die in Dieren allemaal een ‘huis van samenkomst’ hebben. Er zijn vertegenwoordigers van de joodse, islamitische en christelijke traditie en van die laatste zowel de protestantse als rooms-katholieke. Er wordt deze middag stilgestaan bij wat deze tradities bindt. De deelnemers aan deze bijeenkomst willen elkaar leren kennen en waarderen. Onbekend maakt onbemind, dus het tegendeel draagt bij aan een goede verstandhouding. Met deze bijeenkomst willen de initiatiefnemers een positieve bijdrage leveren aan het samenleven van alle mensen in Dieren. Vriendschap, ontmoeting en elkaar kennen staan voorop.

  Naast het feit dat ieder ‘gewoon mens’ is, hebben de gemeenschappen veel met elkaar gemeen. De tradities delen veel als het gaat om dromen en verlangens naar goed samen te leven op de aarde en goed beheer ervan. De ontmoeting in de Ontmoetingskerk drukt uit dat men in vriendschap met elkaar verbonden wil zijn. Uit elke groep zal een vertegenwoordiger vertellen hoe hij of zij aankijkt tegen de betekenis van ‘maaltijd en ontmoeting’. Gezamenlijk met elkaar eten heeft in elke traditie een bijzondere betekenis. Zelfs in veel van dat bijzondere zit mogelijk ook veel gelijkenis en herkenning. Bijgevolg is er ook herkenning in elkaars menszijn.
  Nadat de vertegenwoordigers gesproken hebben zal Carol van Eert, burgemeester van de gemeente Rheden, het woord voeren. Daarna zullen de vertegenwoordigers van de besturen een document ondertekenen waarin zij de verbondenheid met elkaar bevestigen. Na het officiële deel van de middag is er een informeel samenzijn onder het genot van een (vegetarisch) hapje en (alcoholvrij) drankje uit de verschillende tradities. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt ongeveer tot 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.