Omgaan met de emoties van je kind

  ,
  9 november 2020
  19:30 uur


  BRUMMEN – Mirella Werba verzorgt maandag 9 november in de bibliotheek in Brummen een lezing getiteld Omhels de weerstand! Deelnemers leren beter omgaan met de emoties van hun kind. Hoe gaan zij om met boosheid en frustraties van een kind zonder leeg te lopen of boos te worden.
  “Je wilt als ouder je kind de ruimte geven voor zijn emoties. Je wilt je kind een gevoel van zelfbeschikkingsrecht, van vrijheid meegeven en het vooral de frustraties van je eigen kindertijd besparen, waarin je als ‘lastig’ werd bestempeld en de liefde van je ouders leek te verliezen als je je boosheid of verdriet uitte”, vertelt Werba. “De sleutel zit hem in een houding waar je noch autoritair bent, noch passief bent. Een houding waarbij je de verbinding met je kind voorop stelt, zonder je eigen behoeften, gevoelens, grenzen en waarden uit het oog te verliezen. Een manier van opvoeden waarbij je iedere weerstand, iedere emotie kunt omhelzen omdat je weet hoe het te gebruiken om je relatie met jezelf en met je kind te verdiepen.”
  De lezing duurt van 19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl. Deelname is gratis.