Met de boswachter op pad op het Leusveld

  ,
  11 januari 2020
  14:00 uur


  HALL – In de afwisselende natuur van Landgoed Leusveld bij Hall vinden de komende maanden kleinschalige onderhoudswerkzaamheden plaats. Op zaterdagmiddag 11 januari geeft de boswachter een excursie voor degenen die zich betrokken voelen bij Landgoed Leusveld. Aanwezigen krijgen extra uitleg over het hoe en waarom van de onderhoudswerkzaamheden op het landgoed, om het een mooi gebied te laten blijven voor natuur, dier en recreant.

  Voor het in stand houden van de verschillende unieke landschapstypen zullen rood gemarkeerde bomen worden verwijderd. Dit hout wordt langs de paden gestapeld en later afgevoerd. Op de open plekken die ontstaan valt voldoende licht op de bodem voor de kieming van zaden van kruiden, struiken en loofbomen. Zo zullen de bossen op het Leusveld zich ontwikkelen tot een natuurlijk en gevarieerd bos. Bovendien zullen de graslanden zich ontwikkelen tot een bloemrijk grasland met een groot aandeel kruiden. Hiermee verrijken we het leefmilieu van veel soorten insecten en vogels.

  Op het authentieke Landgoed Leusveld wandel je door bos en bloemrijke graslanden. Onderweg zie je mooie vergezichten, akkers, fraaie lanen met oude bomen, een rijksmonumentaal jachthuis uit 1911 en een voormalig productiebos dat steeds gevarieerder wordt. Gevarieerd bos, bouwland en houtwallen zorgen dat vele vogels als de boomklever, kleine bonte en groene specht zich hier thuis voelen. Natuurmonumenten hecht daarom veel waarde aan de instandhouding van deze terreinen en in het bijzonder aan de ecologische diversiteit daarbinnen.

  De excursie start om 14.00 uur vanaf het Koetshuis van Jachthuis Leusveld, Rhienderensestraat 22 in Hall en duurt ongeveer twee uur. Aanmelden voor deze excursie kan via www.natuurmonumenten.nl/leusveld-uitlegboswachter.