Loenen verder op weg naar Energie Neutraal

  ,
  17 juni 2019
  18:30 uur tot 23:59 uur


  LOENEN – In de eerste maanden van dit jaar hebben zo’n negentig Loenenaren deelgenomen aan de workshops over de Virtuele Energie Centrale (cVPP). Tijdens een bijeenkomst op maandag 17 juni krijgen deze workshops een vervolg.

  In de workshops stonden verschillende vragen centraal. Hoe past Duurzaam Loenen het groeiend aanbod aan energie uit zonnepanelen in Loenen goed in het elektriciteitsnet in? En wat vinden Loenenaren belangrijke waarden voor een gemeenschappelijke energiecentrale? Dit alles werd onderzocht op weg naar het uiteindelijke doel: Loenen Energie Neutraal.

  Tijdens de vervolgavond die Duurzaam Loenen op 17 juni houdt in De Brink, wil men graag de volgende stap zetten in de realisatie van de virtuele energiecentrale (cVPP). Via een virtuele energiecentrale wordt energie uit verschillende kleine bronnen gebundeld en vervolgens verdeeld over de afnemers.
  Deze avond delen de initiatiefnemers de resultaten van de enquête die na de workshops is gehouden en door velen is ingevuld. Zij lichten toe hoe de uitkomsten zich vertalen in de opzet van een cVPP. Daarnaast leggen ze uit hoe men zich via de meterkast bij de virtuele energiecentrale kan aansluiten. Ook horen zij graag of men geïnteresseerd is om als één van de 100 deelnemers aan deze vooruitstrevende cVPP deel te nemen.

  Ook Loenenaren die niet bij één van de eerdere workshops aanwezig konden zijn, maar toch nieuwsgierig zijn, zijn van harte welkom. Er wordt gestart om 18.30 uur met een buffetmaaltijd. Graag ontvangt Duurzaam Loenen de bevestiging van de deelname voor donderdag 13 juni met naam en telefoonnummer via e-mail: projectondersteuning@duurzaamloenen.nl. Belangstellenden die niet aanwezig kunnen zijn, maar wel geïnteresseerd zijn in een terugkoppeling van de enquête of overwegen deel te nemen aan de virtuele energiecentrale, kunnen dit eveneens via e-mail laten weten.