Home / Evenement / Lezingen over de apostel Paulus

Lezingen over de apostel Paulus

24-10-2019
19:30 - 23:59


DIEREN – Op donderdag 24 oktober en donderdag 28 november worden in de Emmaüskerk in Dieren lezingen gehouden over apostel Paulus. De lezingen worden verzorgd door theologe Janine van der Kallen. Zij is als pastoraal werkster verbonden aan de Maria Magdalena Parochie en heeft zich gespecialiseerd in de studie over Paulus. Paulus was een belangrijk leider van de vroege christelijke kerk en speelde een centrale rol in de vroege ontwikkeling en verspreiding van het christendom. Hij is vooral bekend uit de handelingen der apostelen en de dertien brieven aan diverse geloofsgemeenschappen die samen deel uitmaken van het nieuwe testament. De brieven zijn door de eeuwen heen onderwerp geweest van theologische beschouwingen en disputen.
Janine van der Kallen zal in een eerste lezing op 24 oktober ingaan op de persoon van Paulus en de betekenis voor de ontwikkeling van het christelijk gedachtengoed. In de tweede lezing op 28 november zal ze vooral de aandacht richten op de missionaris Paulus, rondtrekkend door heel het gebied rond de Middellandse zee en daarbij contacten leggend met mensen en gemeenschappen van diverse culturen.
Beide lezingen beginnen om 20.00 uur en zijn voor iedereen toegankelijk. Inloop vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is 5 euro per avond, inclusief koffie of thee.