Jubileumtentoonstellingen Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal

    ,
    12 april 2019
    19:30 uur


    DESTEEG – De Oudheidkundige Kring Rheden-Rozendaal viert in 2019 het 65-jarig jubileum met een achttal tentoonstellingen in de acht dorpen van het werkgebied van de Kring. De start van deze reeks zal in het weekend van 12, 13 en 14 april plaatsvinden in het Parkhuis, Parkweg 5 te De Steeg met een opening op vrijdagavond 12 april. Aanvang 19.30 uur. Voor De Steeg valt deze opening samen met de viering van het 25-jarig jubileum van de Stichting Het Parkhuis. Reden voor beide organisaties om gezamenlijk vorm en inhoud te geven aan hun jubileum. Zij hebben burgemeester van Rheden, de heer Carol van Eert, bereid is gevonden de officiële opening van de tentoonstelling te verrichten. De tentoonstelling met als thema: Een wandeling door De Steeg rond 1900 is naast de vrijdagavond ook te bezichtigen op zaterdagmiddag 13 april en zondagmiddag 14 april van 13.30 uur tot 16.30 uur. Tevens is er zondagmiddag vanaf 13.00 uur een dorpswandeling en om 15.00 uur een lezing van Walter de Wit met als titel ‘De Steeg van toen’. Ook in zeven andere plaatsen is de tentoonstelling de komende maanden te zien.