Home / Evenement / Jubilerende Bekenstichting brengt bestuurders aan tafel in Eerbeek

Jubilerende Bekenstichting brengt bestuurders aan tafel in Eerbeek

26-10-2019
13:30 - 17:30


EERBEEK – Op initiatief van de jubilerende Bekenstichting wordt er zaterdagmiddag 26 oktober een forumdiscussie gehouden in De Korenmolen in Eerbeek. Hier zijn tal van Gelderse bestuurders aanwezig. Thema is ‘De toekomst van de beken’. Deelnemers, onder wie gedeputeerde Jan Markink, gaan met elkaar in discussie over actuele en belangrijke onderwerpen als klimaatverandering, droogte en strategische watervoorraden.

Naast Markink nemen ook heemraad Ter Maten van waterschap Vallei & Veluwe, de Brummense wethouder Eef van Ooijen, directeur Van den Tweel van Geldersch Landschap & Kasteelen, Visit Veluwe-directeur Dijkema en Bekenstichting-voorzitter Ella de Hullu deel aan deze bijeenkomst. Aanleiding is het 40-jarig jubileum van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, zoals de Bekenstichting voluit heet.

De stichting bestaat op zaterdag 26 oktober op de kop af veertig jaar en werd opgericht toen de beken op de Veluwe sterk verwaarloosd waren en er vele door gebrek aan onderhoud geen water meer voerden. Ze werden ooit gegraven voor het opwekken van energie om watermolens te laten draaien voor de productie van papier, graan en koper in deze regio. Mede door de inzet van de stichting is in de afgelopen 40 jaar met succes aandacht gevraagd en gekregen voor het herstel van de beken op de Veluwe. De inzet van de vele vrijwilligers van de stichting is nog steeds broodnodig, want nieuwe bedreigingen kloppen inmiddels aan de deur, in de vorm van klimaatverandering, een extreem droog jaar, wateronttrekking en plannen voor een strategische watervoorraad.

De jubileumbijeenkomst wordt gehouden in De Korenmolen in Eerbeek en begint met een inleiding door Henri Slijkhuis, hoofdredacteur van Bekenstichting-kwartaalblad De Wijerd, en eindigt met excursies naar de oliemolen en beken in de omgeving, een receptie en een diner. Verder is er de vertoning van een nieuwe, eigentijdse promotiefilm van de stichting, waarvan ook een variant voor basisscholieren is gemaakt.
Voor basisscholieren is in het jubileumjaar sowieso veel aandacht. Het belang om sprengenbeken onder de aandacht van de jeugd brengen is een belangrijk doel van de Bekenstichting. En daarom werd er op vier zaterdagen met jongeren in beken gespeeld, werden er watermolentjes gemaakt, eendjes-races gehouden, touwbruggen over beken gemaakt en met visnetjes gezocht naar wat er allemaal leeft in de beken. Oudere jeugd maakte vlotten in Heerde. Het waren prachtige middagen. Ook de eerste route voor geocaching – een eigentijdse vorm van schatzoeken – is klaar en krijgt een vervolg.
Verder is er een fraai jubileumnummer De Wijerd gemaakt en er zijn pennen en jojo’s besteld met 40 jaar-logo om aan kinderen te geven en er zijn zoekfolders gemaakt met wat er allemaal leeft in en rond beken.

De jubileumviering op zaterdag 26 oktober begint om 13.30 uur. Om 17.30 uur is er een receptie in Restaurant de Korenmolen in Eeerbeek. Voor het (gratis) middagprogramma is opgave verplicht. Dit kan bij Zwier Hottinga – Doornbosch via info@sprengenbeken.nl of tel. 0578 631459. Dit is niet nodig voor de receptie, iedereen is welkom.