Inzameling oud ijzer

    ,
    28 november 2020
    10:00 uur


    LOENEN – Zaterdag 28 november is er weer een inzameling van oud ijzer door de vrijwilligers van de beide Loenense kerken. Van 10.00 tot 12.00 uur kan iedereen die oud ijzer kwijt wil terecht op het terrein van het bouwbedrijf Derksen op de hoek van de Vrijenbergweg en Hoofdweg. Er kan van alle soorten metalen gebracht worden. Niet alleen oud ijzer, maar ook oude fietsen, kabels en nog veel meer wat men al zo lang in de schuur bewaart. Wie niet in de gelegenheid is om de spullen te brengen of als de grootte of gewicht een probleem is, kan er worden gebeld met Ap Kobussen, tel. 055 5051136, of Jan Nijhof, tel. 055-5051028. Zij komen het graag halen. De opbrengst komt ten goed aan de Protestantse kerk en de Rooms Katholieke parochie van Loenen.