Inwoners kunnen meepraten over plannen Marktplein en Ambachtstraat

  ,
  8 oktober 2019
  19:00 uur


  BRUMMEN – De gemeente Brummen presenteert dinsdag 8 oktober de plannen voor het Marktplein en de Ambachtstraat in Brummen. De ontwikkeling van dit gebied is een eerste stap in een nieuw centrumplan voor het dorp.

  Door de crisis heeft het langer geduurd dan was voorzien voordat de gemeente Brummen begon met het opknappen van het centrum van Brummen. Het dorp is wel aan een impuls toe, daar zijn inwoners en gemeente het wel over uit.
  Vorig jaar hebben de Dorpsraad en de Ondernemersverening Brummen signalen en wensen van inwoners en ondernemers voor het Brummense centrum in kaart gebracht. Met behulp van deze actieve inzet heeft de gemeente een plan van aanpak gemaakt voor zeven deelgebieden van het centrum.
  Als eerste wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het Marktplein in de Ambachtstraat. Om te komen tot een ontwerp, is een werkgroep opgericht waarin aanwonenden, aanliggende ondernemers en partijen als de dorpsraad en de ondernemersvereniging zijn vertegenwoordigd. Daarnaast verzorgt de gemeente Brummen dorpsgepsprekken om inwoners de stand van zaken voor te leggen en input te ontvangen voor het ontwerp.
  Tijdens de informatieavond op dinsdag 8 oktober worden de ontwikkelingen voor het Marktplein en de Ambachtstraat gepresenteerd. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis. Het ontwerpbureau licht verschillende varianten toe, die zijn uitgewerkt met behulp van input van de dorpsraad, ondernemersvereniging en aan de hand van de structuurvisie uit 2011. Na een korte introductie krijgen de aanwezigen de gelegenheid om te reageren. Met de informatie die deze avond wordt opgehaald, wil de gemeente de goede punten uit de diverse scenario’s bijeen brengen tot één ontwerp, dat te zijner tijd opnieuw aan iedereen wordt voorgelegd. Begin 2020 moet een definitief ontwerp gereed zijn, de schop kan dan volgens de gemeente eind 2020, begin 2021 in de grond.