Gemeenteraad Brummen vergadert op 17 september

  ,
  17 september 2020
  20:00 uur


  BRUMMEN – Op donderdagavond 17 september houdt de raad van Brummen voor de tweede keer in september een besluitvormende raadsvergadering. 17 september. Er staan die avond twee raadsvoorstellen op de agenda.

  Over twee onderwerpen die tijdens het raadsforum van 3 september aan bod kwamen, willen de raadsleden dus nog met elkaar in gesprek voordat zij hierover een besluit nemen. Eén daarvan betreft de Regionale Energie Strategie (afgekort RES). Samen met andere gemeenten in de Cleantechregio heeft de gemeente Brummen een conceptversie van de RES opgesteld. De gemeenteraad heeft nu de gelegenheid hierover wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Duidelijk is dat alle fracties in de gemeenteraad dit onderwerp erg belangrijk vinden. De raad vindt het cruciaal om op zorgvuldige wijze inbreng te leveren die meegenomen kan worden in het vervolgtraject.
  Het tweede raadsvoorstel dat op de agenda van de besluitvormende raadsvergadering staat, is de vaststelling van het Beeldkwaliteitsplan voor fase 2 van het uitbreidingsplan voor de Eerbeekse woonwijk Lombok Zuid. Het beeldkwaliteitsplan biedt spelregels om een goede en samenhangende visuele uitwerking van dit bouwplan na te streven. Het plan biedt zowel het ontwerpkader van de projectontwikkelaar als het toetsingskader van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

  Ook deze raadsvergadering vindt vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats. Via de gemeentelijke website www.brummen.nl en het televisiekanaal van de publieke lokale omroep RTV Veluwezoom is de vergadering voor iedereen vanaf 20.00 uur te volgen. Vergaderstukken zijn weer te raadplegen en te downloaden via www.brummen.nl/gemeenteraad. Een gratis exemplaar van de agenda en bijbehorende voorstellen is ook af te halen bij het Brummense gemeentehuis.