Contactgroep voor mantelzorgers

    ,
    28 november 2019
    10:00 uur


    BRUMMEN – Voor mantelzorgers in de gemeente Brummen is er een contactgroep gestart. Eén keer per maand komt de groep bij elkaar en kunnen er ervaringen gedeeld worden in een veilige, vertrouwelijke en respectvolle omgeving. Door te delen, krijgen mensen soms nieuwe inzichten en kan er van elkaar geleerd worden. Daarnaast is het ook gewoon fijn dat mantelzorgers de mogelijkheid hebben om te delen waar ze tegen aan lopen of wat juist goed gaat. Een mantelzorgconsulent is de gespreksleider en samen wordt bepaald welke onderwerpen aan bod komen; bijvoorbeeld omgaan met gedragsveranderingen, rolverandering in de relatie, loslaten of diverse gevoelens.
    De ontmoeting is één keer in de maand op donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur, in Plein 5 in Brummen en de eerstvolgende keer is op donderdag 28 november. Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met Knooppunt Mantelzorg Brummen via mantelzorg@welzijnbrummen.nl of tel. 0575 – 561988.