Brummen buigt zich over begroting

    ,
    31 oktober 2019
    16:00 uur


    BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen bespreekt donderdag 31 oktober de begroting voor de komende vier jaren. Eind september presenteerde het college een concept, met daarin de nodige voorstellen om het huishoudboekje op orde te krijgen, waaronder de al eerder besproken verhoging van de OZB. De vergadering in het gemeentehuis begint om 16.00 uur en is naar verwachting rond 23.00 uur afgelopen. De bijeenkomst is openbaar, maar inspreken is niet meer mogelijk.