Bijeenkomst VCL Loenen

    ,
    11 maart 2020
    19:30 uur


    LOENEN – De Vrouwen Contactgroep Loenen houdt op woensdag 11 maart om 19.30 uur de jaarvergadering in het ontmoetingscentrum De Bruisbeek. Op deze bijeenkomst komen de gebruikelijk agendapunten aan de orde. Ook krijgt het bestuur van de Stichting Vrienden van de Loenense bossen een schenking van VCL. De stichting wil de Loenense Bossen zoveel mogelijk openhouden en de cultuurhistorische waarden in stand houden en/of in ere herstellen zoals de Trapjesberg en uitkijktoren. Na de pauze wordt er teruggeblikt op het afgelopen jaar.