Bijeenkomst ChristenUnie

    ,
    27 februari 2020
    19:45 uur


    DIEREN – De afdeling Rheden-Doesburg-Rozendaal van de ChristenUnie houdt op donderdag 27 februari in Dieren een avond voor leden en belangstellenden. Er wordt informatie gegeven over het werk van de afdeling. Ook de jaarlijkse ledenvergadering staat op het programma, waarbij een bestuurswisseling plaatsvindt. Bestuurssecretaris J. Stehouder neemt afscheid, A. Rijneveld uit Spankeren heeft zich voor deze functie kandidaat gestald. Overigens kunnen leden nog tot 10 februari voorstellen indienen betreffende kandidaten. De bijeenkomst vindt plaats in het gebouw van de Evangelische Gemeente Dieren aan de Mr. Aalbersestraat 26, 6951GD Dieren en begint om 19.45. De inloop met koffie is vanaf 19.15 uur. Na afloop is er gelegenheid voor onderling contact.