Bachcantatedienst in de Martinikerk

    ,
    26 januari 2020
    10:00 uur


    DOESBURG – Op zondag 26 januari zal in een gezamenlijke viering van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Arnhem en de Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg de Bachcantate ‘Herr, wie du willt, so schicks mit mir’ (BWV 73) worden gezongen. Deze viering vindt plaats in de Grote of Martinikerk in Doesburg. Het Bachensemble Arnhem staat onder leiding van Pieter Endedijk. Voorganger in de viering is ds.Chris Kors. Het orgel wordt bespeeld door Wilbert Berendsen.
    Bach schreef deze cantate speciaal voor deze zondag in het liturgisch jaar, de derde zondag na Epifanie. Op deze zondag staat Mattheüs’ verhaal centraal over een melaatse die genezen wordt nadat hij heeft uitgeroepen ‘Heer, als u het wilt, kunt u mij reinigen.’ Bachs onbekende tekstdichter gaat echter niet in op die genezing, maar focust op het je toevertrouwen aan Gods wil. Bach toonzet die onverwachte invalshoek met verrassende muziek. De cantatedienst begint om 10.00 uur.