Filosofische Kring

  De Sterre, Rozendaal
  3 oktober 2022
  20:00 uur


  ROZENDAAL – Op maandag 3 oktober start van 20.00 tot 22.00 uur een nieuwe Filosofische Kring in De Serre van Rozendaal. Het thema dit jaar is ‘Waarheid’, in relatie met desinformatie, complottheorieën, religie, en waarheidsvinding in de rechtspraak.

  Dr Rosa Runhardt verzorgt de eerste inleidende Filosofische Kring. De filosofie van waarheid heeft zich sinds de Grieken steeds meer uitgebreid, van wetenschapsfilosofische theorieën over realiteit en objectiviteit tot logische verhandelingen over feiten en paradoxen. “Wat zijn de implicaties van deze theorieën voor onze samenleving? Kan de filosofie ons helpen om dringende problemen omtrent waarheid, van alternative facts tot complottheorieën, op te lossen? In deze eerste lezing geef ik een korte filosofische introductie tot het begrip waarheid en de mogelijke implicaties daarvan voor de maatschappij”, vertelt dr. Runhardt.
  Rosa Runhardt is wetenschapsfilosoof en universitair docent aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ze spreekt met regelmaat op internationale conferenties over haar onderzoek naar oorzaak-gevolg-relaties in de sociale wetenschappen en publiceerde eerder in vaktijdschriften zoals Philosophy of Science. In 2015 promoveerde ze aan de London School of Economics, een universiteit die wereldwijd bekend staat om haar wetenschapsfilosofen, waaronder Karl Popper en Imre Lakatos.

  De bijeenkomsten van de Filosofische Kring zijn om de veertien dagen op maandag van 20.00 uur tot 22.00 uur. In de volgende bijeenkomst op maandag 17 oktober komt Dr Harmen Ghijsen vertellen over complottheorieën. Deelname aan de gehele cyclus van vijf voordrachten kost 65 euro, één losse voordracht is 15 euro. Studenten betalen 5 euro en middelbare scholieren zijn gratis via aanmelding van hun docent filosofie.
  Alle aanmeldingen moeten voor maandag 26 september verstuurd zijn naar hein@philocon.com of penningmeester VKR, Schout Leermolenstraat 7A, 6891 BD Rozendaal. Het entree per losse voordracht kan afgerekend worden bij de ingang van De Sterre. Het bedrag voor de gehele cyclus moet overgemaakt worden naar IBAN: NL90 INGB 0688 0860 38 ten name van VKR te Rozendaal, onder vernoeming van naam en ‘Filosofische Kring 2022. Vooraanmelding niet vereist.