Buitenwerkdag

  De Elzenhof, Velp
  24 september 2022
  10:00 uur


  VELP – Op zaterdag 24 september wordt er op melkveehouderij De Elzenhof in Velp weer hard gewerkt aan het landschapsonderhoud. Vrijwilligers, buren en dorpsgenoten zijn vanaf 10.00 uur welkom om mee te helpen. Op deze ochtend zal er gesnoeid worden in de buitenlucht en worden braamstruiken verwijderd langs de bosrand. Voor koek en zopie wordt gezorgd.

  De Elzenhof ligt in het open gebied tussen de bossen van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel. De grond is deels gelegen op Landgoed Biljoen. Langs de percelen staan verschillende knotbomen en de akkers worden omzoomd door bloemrijke akkerranden. Wilco en Rosan runnen een melkveebedrijf met 130 koeien. Ze hebben 130 hectare grond in gebruik, waarvan 40 hectare natuur is en 15 hectare graanakkers met bijzondere akkerkruiden. Momenteel is De Elzenhof in omschakeling naar een biologische bedrijfsvoering.

  De Elzenhof wil meer aan natuurversterking doen, zoals aanplant, maar dat vraagt ook onderhoud. Graag zouden Wilco en Rosan bewoners uit de omgeving hierbij betrekken. Met de buitenwerkdagen hopen ze wat meer helpende handjes te krijgen.
  Zaterdag 24 september is één van de buitenwerkdagen waarvoor Wilco en Rosan bewoners van Velp en Rheden uitnodigen. Het worden gezellige dagen, waar iedereen elkaar leert kennen en het een en ander leert over landbouw, landschap en natuur. Het doel is uiteindelijk om een groepje vrijwilligers bij elkaar te krijgen, dat eens in de zoveel tijd mee wil komen helpen op de boerderij. Deze eerste werkdag is vrijblijvend om eens te komen kennismaken. Kinderen vanaf 8 jaar zijn ook welkom.

  Aanmelden voor de werkdag kan via slgelderland.nl/projecten/boerderijwerkgroep-de-elzenhof. Na aanmelding wordt er een mail verstuurd met details over het tijdstip en de locatie. Dit is een activiteit van het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland, die wordt begeleid door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) en mogelijk gemaakt door Provincie Gelderland.

  .