Informatiebijeenkomst Hardewijkerweg

  T-splitsing Nieboerstraat, Dieren
  14 juli 2022
  16:00 uur


  DIEREN – De Harderwijkerweg in Dieren is toe aan een update. Stoepen en asfalt, vanaf de Imboslaan tot en met de Prinses Beatrixstraat, zijn niet meer in goede staat. Ook de inrichting is aan verbetering toe. Vanaf 22 augustus worden er onderhoud gepleegd. Om inwoners verder te informeren ovr de werkzaamheden, planning en mogelijke (verkeers-)hinder wordt donderdag 14 juli een informatiebijeenkomst gehouden op de T-splitsing Nieboerstraat aan Harderwijkerweg van 16.00 tot 18.00 uur.

  In maart stond de Ik buurt mee! keet op het kruispunt Wilhelminaweg/Harderwijkerweg. Hier konden inwoners vragen stellen en reageren op de ontwerptekeningen. Het ontwerp is nu definitief. Alle stenen, tegels en trottoirbanden worden vernieuwd. De ligging van de rijbaan en de inrichting van de weg verandert niet. Ook de riolering blijft liggen. Wel wordt een gedeelte van het riool van binnenuit verstevigd en worden slechte aansluitleidingen vervangen. Verder worden er maatregelen genomen om de weg aan te passen aan het huidige verkeer. Op een aantal plekken wordt een plateau aangelegd en worden kruisingen aangepast. Fietsstroken worden verbreed en op verschillende plekken komt meer groen.

  De werkzaamheden starten op 22 augustus bij de Harderwijkerweg ter hoogte van de Prinses Beatrixlaan. Van daaruit wordt in zeven bouwfasen gewerkt richting het kruispunt met de Imboslaan. Het werk duurt tot en met eind 2022. Door in fases te werken, wordt voorkomen dat de hele Harderwijkerweg onbereikbaar is.
  Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden (per fase) informeert NTP de direct omwonenden per brief over het werk, de planning en eventuele hinder.Vanaf maandagochtend 22 augustus geldt op de Harderwijkerweg een aangepaste verkeerssituatie. Mensen kunnen hinder ervaren door extra verkeersdrukte of een tijdelijke omleidingsroute. Gedurende het gehele project is de Harderwijkerweg gedeeltelijk afgesloten voor het doorgaand autoverkeer. Het dorp Dieren is onder andere bereikbaar via de hoofdomleidingsroute N348 – N776 Burgemeester de Bruinstraat.