Inloopbijeenkomst Havikerwaard

  Parkhuis, De Steeg
  7 juli 2022
  16:00 uur


  Inloopbijeenkomst over Havikerwaard

  DESTEEG – Op donderdag 7 juli houdt K3Delta een inloopbijeenkomst in Het Parkhuis in De Steeg over een schetsplan voor uitbreiding van de gebiedsontwikkeling in de Havikerwaard. Geïnteresseerden zijn tussen 16.00 en 20.00 uur op een voor hen geschikt moment welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst is niet nodig.

  Sinds september 2017 werkt K3Delta samen met Landgoed Middachten aan het project Havikerwaard-Zuid. Door de winning van zand en grind realiseert K3Delta een gebied waar natuurontwikkeling, hoogwaterveiligheid, recreatie en landbouw een plek krijgen. Door zandwinning worden nieuwe natuur en nevengeulen langs de IJssel gecreëerd. Daardoor komt er meer ruimte voor het water en voor de natuur, in harmonie met de in het gebied aanwezige landbouw en landgoederen.K3Delta heeft het initiatief genomen om een voorstel, een schetsplan, te maken voor een uitbreiding van de huidige gebiedsontwikkeling richting de Lamme IJssel in het noordoosten van het gebied. Daarmee wil K3Delta de Havikerwaard-Zuid versterken en verbinden met naastgelegen gebieden.

  Het idee van K3Delta is om door zandwinning extra geulen te maken. Met die nieuwe geulen kan aangesloten worden bij het fraaie landschap van de Lamme IJssel en wordt een extra bijdrage geleverd aan waterberging (in natte en droge tijden), natuurontwikkeling én biodiversiteit. Zandwinning is de drager van dit plan. Met het zand dat wordt gewonnen kan de herinrichting worden gefinancierd én kan worden blijven voorzien in de nationale behoefte aan zand en grind als grondstoffen voor de bouw van woningen en de aanleg van wegen.

  Het schetsplan is een verdere uitwerking van de visie over de Havikerpoort. De Havikerwaard is onderdeel van de Havikerpoort. Het doel van de visie Havikerpoort is om dit unieke gebied door te ontwikkelen voor een klimaatbestendige toekomst, het nog mooier te maken en te ontwikkelen tot een groene verbinding tussen Veluwe, IJsselvallei en Achterhoek. K3Delta werkt sinds 2004 samen met landgoederen (waaronder Middachten en Twickel), natuurorganisaties, grondeigenaren en diverse overheden aan de Havikerpoort.

  Tijdens de inloopbijeenkomst op 7 juli gaat K3Delta in een vroeg stadium in gesprek over dit schetsplan. De inloopbijeenkomst is in het Parkhuis, Parkweg 5 in De Steeg. Er zijn medewerkers van K3 aanwezig om uitleg te geven over het voorstel. Er is uitgebreid gelegenheid tot het stellen van vragen en het geven van reacties en suggesties op het voorstel. Ook geeft K3 toelichting op het werk dat op dit moment in uitvoering is.