Mantelzorgcafé

  Intermezzo, Dieren
  14 juni 2022
  10:00 uur


  DIEREN – Op dinsdag 14 juni is er weer een Mantelzorgcafé bij Intermezzo aan de Harderwijkerweg 1 in Dieren. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Wat kan MVT (mantelzorg en vrijwillige thuiszorg Rheden Rozendaal) voor u betekenen?’.

  Lidy Kelderman, coördinator MVT Rheden Rozendaal, is de gastspreker. MVT is een plek waar inwoners met hun vragen terecht kunnen als ze in de thuissituatie hulp nodig hebben van een vrijwilliger. Waar mensen goed luisteren naar het verhaal van anderen. Iedereen heeft soms een steun in de rug nodig. Maar niet iedereen heeft familie, vrienden of kennissen die deze steun kunnen geven. MVT is er voor het menselijk contact en praktische hulp. Voor wie de zorg heeft voor een naaste is het vaak moeilijk een goede balans te vinden tussen mantelzorg bieden en andere belangrijke bezigheden, zoals werk, studie of ontspanning. Dan kan informatie, advies en praktische hulp via MVT welkom zijn. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om vragen te stellen of te praten over eigen ervaringen.
  Aan het bezoeken van het mantelzorgcafé zijn geen kosten verbonden. Het mantelzorgcafé begint om 10.00 uur, de bijeenkomst eindigt om 11.30 uur. Graag vooraf aanmelden via info@mvtrheden.nl of tel.026-3707070 op werkdagen tussen 9.30 uur en 11.30 uur. Meer informatie is ook te verkrijgen bij
  Lidy Kelderman, tel. 026-3707070. Is er opvang thuis of vervoer nodig, dan kan dit bij aanmelding worden overlegd.