Voorlichting over begrenzing

    Zigtrijk, Brummen
    24 mei 2022
    19:00 uur


    Voorlichting over begrenzing

    BRUMMEN – Geheugensteunpunt Brummen en Buytenplaats Zigtrijk verzorgen een voorlichting met het thema ‘begrenzen vanuit compassie en zelfzorg’ voor mensen die leven naast iemand met dementie. Op het programma staat een combinatie van informatie en uitwisseling van ervaringen. Aanwezigen krijgen praktische informatie en tips, bijvoorbeeld over respijtzorg. Gastspreker deze avond is Leonie Olthof, van Coachpraktijk Leonie. Zij is NAH mantelzorgcoach en vertelt hoe mantelzorgers hun grenzen leren bewaken en (beter) gaan stellen. De bijeenkomst is dinsdag 24 mei, van 19.00 tot 21.30 uur op Buytenplaats Zigtrijk aan de Zutphensestraat 390 te Brummen. De inloop is vanaf 18.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om uitgebreid na te praten onder het genot van een drankje en hapje. De entree is gratis. Aanmelden kan bij bij Wendie Derks, coördinator van het Geheugensteunpunt, tel. 06-28457299 of brummen@hetgeheugensteunpunt.nl.