Programma over A. Ver Huell

  Het Arsenaal, Doesburg
  22 mei 2022
  13:00 uur


  DOESBURG – Op zaterdag 28 mei is het 125 jaar geleden dat de markante Doesburger Alexander Ver Huell overleed. Zijn leven staat op zondag 22 mei centraal in een programma in de filmzaal van Het Arsenaal. Het bekende duo Zwaan Stam (piano) en Jan Ravensteijn (voordracht) is voor deze gelegenheid versterkt met Tineke Beishuizen, Han Kranenburg en Roel Feltman.

  Aan de hand van tekeningen, brieven en dagboekfragmenten volgen zij de levensloop van Alexander Ver Huell. Hij werd in 1822 geboren in Doesburg en overleed in 1897 in Arnhem. Aan de orde komen onder andere zijn kinderjaren, zijn studententijd en zijn groeiende populariteit als tekenaar van schetsen die wij nu cartoons noemen; rond zijn veertigste is hij de Peter van Straten van zijn tijd.
  De tweede helft van zijn leven verloopt minder voorspoedig. Alexanders vader, moeder en een dierbare oom sterven, met de rest van de familie raakt hij gebrouilleerd. Er begint kritiek op zijn werk te komen, hij voelt zich onbegrepen, beschouwt zichzelf als een martelaar in dienst van zijn idealen, trekt zich steeds verder terug uit het openbare leven en op 28 mei 1897 sterft hij als ‘de kluizenaar van Arnhem’.
  Zijn leven lang bleef hij trouw aan de familieleus: ‘doe wat je moet doen, wat ervan komt, komt ervan’. Of dat altijd verstandig is geweest, is de vraag, maar Alexander zelf ontleende er veel voldoening aan.

  Het programma is samengesteld in samenwerking met HetHuisDoesburg en wordt op 22 mei gebracht in de Filmzaal van Het Arsenaal. Het duurt een uur en er wordt veel toeloop verwacht. Daarom zijn twee voorstellingen gepland van 13.00 tot 14.00 uur en van 15.00 tot 16.00 uur. De zaal is toegankelijk vanaf een half uur voor de start van de voorstelling. De toegangsprijs is 5 euro. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via via www.hethuisdoesburg.nl.