Forum gemeenteraad

  Gemeentehuis, Brummen
  12 mei 2022
  19:00 uur


  Fora in gemeente Brummen

  GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen komt donderdag 12 mei bijeen voor drie forumbijenkomsten. Het forum Bestuur begint om 19.00 uur in de raadszaal. Op de agenda van dit forum staan enkele vaste agendapunten, zoals de lijst met ingekomen stukken en de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Dit forum bevat één concreet raadsvoorstel, namelijk de jaarstukken én de conceptbegroting van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.
  Zodra het forum Bestuur afgelopen is, start in dezelfde vergaderruimte het forum Sociaal Domein. Hierbij komen twee concrete raadsvoorstellen aan bod. Ook hier gaat het om voorgestelde begrotingen voor volgend jaar van samenwerkingsorganen waaraan de gemeente Brummen deel neemt, namelijk de GGD Noord- en Oost Gelderland en de regionale vervoersdienst PlusOV.
  In een andere vergaderruimte start om 20.00 uur het forum Fysieke leefomgeving. Hier worden vijf concrete raadsvoorstellen besproken: een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Lendeweg 8b in Hall, een coördinatiebesluit voor mogelijke woningbouw op het perceel Kampweg 46 in Brummen en een vergelijkbaar verzoek voor een ontwikkeling op het perceel Loenenseweg 67 in Eerbeek. Ook over verklaringen van geen bedenkingen voor natuurontwikkeling in het gebieden Leusveld Noordwest, Berkendijke en de Empese en Tondense Heide wordt mogelijk door de raad gesproken. Dit wanneer er zienswijzen over deze voorstellen zijn ingediend. Tot slot wordt gesproken over de jaarrekening 2021 en de conceptbegroting 2023 van de omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ).
  De beide forumvergaderingen vinden plaats in het Brummense gemeentehuis. Ook publiek is weer van harte welkom. Forumvergaderingen worden niet meer live worden uitgezonden via website of lokale omroep. Dit in tegenstelling tot de besluitvormende raadsvergadering die wel via het televisiekanaal van de lokale omroep live wordt uitgezonden.

  www.brummen.nl