Jaarvergadering PB Heeten

  Kulturhus Trefpunt, Heeten
  19 april 2022
  20:00 uur


  Jaarvergadering van PB Heeten

  HEETEN – Op dinsdag 19 april houdt PB Heeten zijn jaarvergadering in Kulturhus Trefpunt. Het thema van de avond is ‘Hoe samen sterk verder?’

  Naast de gebruikelijke bestuurlijke aangelegenheden komen diverse onderwerpen aan de orde: de sluiting van het kerkgebouw (en het onderzoek van werkgroep Herbestemming Kerk, die zich richt op de toekomst van het kerkgebouw), de nieuwbouw van de Bernadetteschool, de plannen voor nieuwe woningbouwprojecten, de activiteiten van werkgroep Heeten Durft, de nieuwe Netwerkcommissie sport (een aantal jongere Heetenaren wil samen de sportverenigingen in beeld brengen wat de mogelijkheden zijn om meer samen op te trekken) en de plannen van Stichting Germanen Heeten voor een kunstwerk op de rotonde aan de Holterweg. Wat dat laatste onderwerp betreft, zijn drie kunstenaars gevraagd om een ontwerp te maken. Die zijn inmiddels aan de stichting en de adviescommissie Beeldende Kunst van de gemeente Raalte gepresenteerd. De aanwezigen kunnen maquettes van de ontwerpen bekijken en mogen hun voorkeur uitspreken.
  Iedereen is welkom. Aanvang is om 20.00 uur; inloop vanaf 19.45 uur. Het programma wordt rond 22.00 uur afgesloten. Daarna is er tijd voor een hapje en een drankje.